TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2021 Yılı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı (FİNDES)
16 Eylül 2021 Perşembe

Programın amacı, TRC2 Bölgesindetekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatısektörlerindeki işletmelerinuluslararası standartlarda katma değeri yüksek üretim yapmalarının sağlanması ve bu yolla ekonomik büyümenin hızlanmasıdır.


Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:


Öncelik 1:Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerindeki işletmelerin fiziki, dijital ve teknolojik kapasitelerinin geliştirilmesi.


Öncelik 2:İşletmelerin yönetim, tasarım, üretim, pazarlama, satış vb. süreçlerinin iyileştirilmesi.


Öncelik 3:İşletmelerde kaynak verimliliğinin sağlanması.


Öncelik 4:İmalat sektöründe faaliyet göstermek üzere yatırım süreci devam eden işletmelerin yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak. (Bu kapsamda sadece yatırım süreci devam eden, üretime geçmemiş işletmeler başvuru yapabilir.)


Program Bütçesi:50.000.000 TL


Program kapsamında, başarılı bulunan projelerin kar payı giderleri Ajans tarafından karşılanacaktır.


·Asgari Kullanılabilecek Kredi Tutarı (Proje Bütçesi) (KDV Dahil):500.000TL


·Azami Kullanılabilecek Kredi Tutarı (Proje Bütçesi) (KDV Dahil):2.500.000TL


Projenin Uygulama Süresi:12 aydır.


Kimler Başvurabilir?


·Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kâr amacı güden işletmeler ve bu temel sektörlerin üretim süreçlerini destekleyen ileri ve geri bağlantılı tedarik zincirini tamamlayabilecek imalat alanlarında faaliyet gösteren kâr amacı güden işletmeler.


Program İlan Tarihi:07 Eylül 2021


KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi:21 Eylül 2021


Aracı Kuruma Başvuru İçin Önerilen Son Tarih:24 Eylül 2021


KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi:22 Ekim 2021 Saati: 23.59


Taahhütname Son Teslim Tarihi:02 Kasım 2021 Saati: 18.00


Ayrıntılı Bilgi: www.karacadag.gov.tr


Başvurular21 Eylül 2021tarihinden itibaren https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden yapılacaktır.


UYARI:Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak Program ile ilgili olarak bütün görüşmeler öncelikli olarak telefon, e-posta, video konferans gibi internet tabanlı uygulamalar üzerinden yapılacaktır. Potansiyel başvuru sahiplerinin bu hususları dikkate alarak başvuru süreçlerini yürütmelerinde fayda bulunmaktadır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.