TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2020 Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı İlanı
16 Kasım 2020 Pazartesi

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında TR72 Bölgesi’nde uygulanmak üzere “Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı” ilan edilmiştir.

Programın Amacı;

TR72 Bölgesinde tarım ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin, yenilikçi uygulamaların ve örgütlenmenin yaygınlaştırılması; kırsal turizme yönelik destinasyonlarının oluşturulması, tanıtılması ve cazibesinin artırılması yoluyla kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlanması

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:

Öncelik 1. Tarım ve hayvancılık alanında kırsalda örgütlenmenin, kooperatifçiliğin ve kadın istihdamının artırılması, başta kadınlar tarafından üretilen ürünler olmak üzere diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin markalaşma ve pazarlama imkânlarının artırılması

Öncelik 2. Katma değerli tarım ürünleri üretiminin artırılması ve/veya ata tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 3. Yenilikçi, teknolojik tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması

Öncelik 4. Tarım ve hayvancılık alanında kaynak verimliliğinin artırılması

Öncelik 5. Kırsala ait turizm değerlerine yönelik üretim ve uygulamaların çeşitlendirilmesiyle kırsalda alternatif turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, şeklindedir.


Programın Adı

KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Referans Numarası

TR72/21/KIRSAL

Toplam Bütçe

15.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Miktarı

250.000TL / 1.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

Kâr Amacı Gütmeyen

Kooperatifler ve Birlikler için: 25 % / 90 %

Diğer Başvuru Sahipleri İçin: 25 % / 75 %

Azami Proje Süresi

18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

Valilikler

Kaymakamlıklar

Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler

Üniversiteler

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler

KAYS Başvuru Başlangıç Tarihi

16 Kasım 2020


KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 15 Ocak 2021 saat 23:50 olarak belirlenmiştir. Proje başvuru taahhütnamelerinin Ajansa teslim edilmesi için son tarih ise 22 Ocak 2021 17.00’dır.

Bilgilendirme Toplantıları

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı tanıtımı ve bilgilendirmesi amacıyla aşağıdaki tarihlerde çevrimiçi toplantılar düzenleyecektir. Bu toplantılar için katılım başvuruları 16.11.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki link vasıtasıyla yapılabilecektir.

Önemli Not: 2 farklı tarihte gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantıları aynı toplantı içeriğine sahip olacaktır, dolayısıyla her bir başvuru sahibinin aşağıda yer alan toplantılardan sadece bir tanesine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Çevrimiçi toplantı katılım linki katılımcıların mail adreslerine gönderilecektir.


TARİH

SAAT

TOPLANTI ŞEKLİ

KAYIT LİNKİ

19.11.2020

24.11.2020

14:00

Çevrimiçi

https://forms.gle/J7jmKfcFd58mhpjh9


Proje Hazırlama Eğitimleri

Proje teklif çağrısı kapsamında, projelerin KAYS sisteminde başvurusunun nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi konuların ele alınacağı 2 adet çevrimiçi proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir. Eğitim tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup proje hazırlama eğitimlerine katılım başvuruları aşağıdaki link vasıtasıyla yapılabilecektir.(Başvuru sahiplerinin ilgili formda yer alan tarihlerden sadece bir tanesini seçmeleri gerekmektedir.)


TARİH

SAAT

TOPLANTI ŞEKLİ

KAYIT LİNKİ

01.12.2020

03.12.2020

14:00

Çevrimiçi

https://forms.gle/Gtgk7pUcscnemjwv7


Teknik Yardım Masası

Başvuruda bulunmak isteyen proje sahiplerinin, görevli uzmanlarla projeleri ile ilgili görüşebilmeleri için çevrimiçi teknik yardım masaları kurulacaktır. Teknik yardım masası hizmetinden faydalanmak isteyen yararlanıcı adaylarının 07.12.2020-10.12.2020 tarihleri arasında www.oran.org.tr adresinde yayınlanacak randevu sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Teknik yardım masaların gerçekleştirileceği tarihler 11.12.2020 tarihinde Ajans kurumsal sitesinde ilan edilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.):

Başvuru rehberlerinde cevabı bulunamayan sorular kskb@oran.org.tr adresine e-posta ile iletilebilecektir. Ajansa iletilen sorular 10 gün içerisinde cevaplanacak ve eşitlik ve tarafsızlık ilkesi gereği soruların cevapları www.oran.org.tr internet sitesindeki Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) bölümünde yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.