TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2020 Erişilebilirlik Yılı Erişilebilirlik Ödülleri
22 Ekim 2020 Perşembe

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından ilan edilen“2020 Erişilebilirlik Yılı”kapsamında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafındanErişilebilirlik Ödülleriverilecektir.


Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmaları, başarılı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sundukları hizmetler için verilecek olanErişilebilirlik Ödülleri, 03 Aralık 2020 Dünya Engelliler Günü’nde sahiplerini bulacaktır.


Birleşmiş Milletler tarafından 2006 yılında kabul edilen ve imzaya açıldığı 2007 yılında ülkemiz tarafından imzalanan Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin 9 uncu maddesinde;“Engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır ”ifadesi yer almaktadır.


Ülkemizdeerişilebilirlik“binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması”şeklinde tanımlanmıştır.Erişilebilirlik hem temel bir hak hem diğer hakları kullanabilmenin en önemli aracıolarak bağımsız yaşamanın ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam katılımın temel şartıdır.


İnsanlar, özellikle de yapılı çevre ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında engellenenler, etkileşimde oldukları yapılı ve sosyal çevre erişilebilir olduğu sürece gündelik yaşama katılabilmekte, gündelik yaşam alan ve sınırlarını ancak erişilebilirlikle genişletebilmektedir.


Erişilebilirlik çalışmalarının planlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi, erişilebilirlik uygulamalarına hız verilmesi, bu alandakifiziksel, dijital, zihinsel dönüşümün sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması için "2020 Erişilebilirlik Yılı Erişilebilirlik Ödülleri”kategorileri ve ödül takvimi aşağıda sunulmuştur:


I. Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler
II. Erişilebilir Dijital Uygulamalar
III. Erişilebilir Kamu ve Kurum Kuruluşları
IV. Erişilebilir Üniversiteler
V. Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri
VI. Erişilebilir İşyerleri
VII. Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri
VIII. Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler
IX. Erişilebilir Medya İçeriği

ÖDÜL TAKVİMİ

12 Ekim 2020 PazartesiDuyuru Tarihi
20 Kasım 2020 CumaBaşvuruların Alınması İçin Son Tarih
30 Kasım 2020 PazartesiÖdül Kazananların Duyurulması
3 Aralık 2020 PerşembeÖdül Töreni


Detalylı bilgi ve başvuru içintıklayınız.