TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2019 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruya Açıldı
1 Mart 2019 Cuma

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, TR72 Bölgesi’ndeki kar amacı gütmeyen paydaşların kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla yürütülen teknik destek programları ile 2012 yılından günümüze kadar 249 proje destek almaya hak kazanmıştır. Uygulanan teknik destek faaliyetleri sonucunda ise yaklaşık 13.000 kişi eğitim almıştır.


ORAN sonuç odaklı programları ve TR72 Bölge Planı çerçevesinde oluşturulan 2019 yılı Teknik Destek Programı’na başvurular KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacak olup, program öncelikleri şu şekilde belirlenmiştir:


1. Öncelik: Mesleki Eğitim Kalitesinin Artırılması


2. Öncelik: Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi


3. Öncelik: Bölgesel yenilik ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve imalat ve hizmet sektörlerinde kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi


4. Öncelik: Turizmin çeşitlendirilmesi ve turizmde rekabet gücünün arttırılması


5. Öncelik: Kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi


6. Öncelik: Katma Değerli Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması


Program başvuru dönemleri ise şu şekildedir:Dönem

KAYS ortamında Online Başvuru Tarihleri

Taahhütname Teslim Son Tarih/Saati*

Mart-Nisan

1 Mart – 30 Nisan 2019

30 Nisan 2019, Salı 17:00

Mayıs-Haziran

1 Mayıs - 28 Haziran 2019

28 Haziran 2019, Cuma 17:00

Temmuz-Ağustos

1 Temmuz - 29 Ağustos 2019

29 Ağustos 2019, Perşembe 17:00

Eylül-Ekim

2 Eylül - 31 Ekim 2019

31 Ekim 2019, Perşembe 17:00

Kasım-Aralık

1 Kasım - 20 Aralık 2019, Saat 23:50*

27 Aralık 2019, Cuma Saat 17:00

2019 Yılı Teknik Destek Programı’nın, TR72 Bölgesi için en büyük değer olan insan kaynağına sürdürülebilir, olumlu katkılar sağlamasını dileriz.


Daha fazla bilgi için Program Rehberi ve Destekleyici Belgeleri inceleyiniz.


2019 Yılı Teknik Destek Programı Rehberi aşağıdadır. 


2019 Yılı Teknik Destek Programı Destekleyici Belgeleri aşağıdadır