TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2019 Fizibilite Destek Programı Açıklandı
14 Mayıs 2019 Salı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesi’ndeki yatırım potansiyelini harekete geçirmek, yatırım fikirlerini yönlendirmek, Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına katkı sağlamak amacıyla 2019 Yılı Fizibilite Destek Programı yayınlanmıştır.


Fizibilite Destek Programı’nın Öncelikleri;


Öncelik 1. Bölgesel yenilik ve girişimcilik alt yapısının güçlendirilmesi, üretimde katma değerin artırılması,

Öncelik 2. Kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi

Öncelik 3. Turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılması

Öncelik 4. Katma değerli tarım uygulamalarının geliştirilmesi

şeklindedir.


Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.050.000 TL’dir. Değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu ise azami 150.000 TL destek alabilecektir.


Fizibilite Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelere destek oranı ise asgari %25, azami %90’dır.


2019 Yılı Fizibilite Destek Programı başvuru dönemi, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde 15 Mayıs-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir.


Programa;

-Valilikler

-Kaymakamlıklar

-Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

-Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler

-Üniversiteler

-Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

-Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

-Organize Sanayi Bölgeleri

-Küçük Sanayi Siteleri

-Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

-İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar

-Birlikler ve Kooperatifler

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvuru yapabilirler.


Fizibilite Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile destekleyici belge şablonlarını aşağıdan indirebilirsiniz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.