TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi Başvuru Sonuçları
22 Ocak 2019 Salı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 yılı Teknik Destek Programı başvuru dönemi, 21 Aralık 2018 tarihi itibariyle sona ermiştir. 28 Aralık 2018 tarihine kadar başvuru taahhütnameleri elden, posta yolu veya e-imza yolu ile Ajansa teslim edilen proje başvuruları değerlendirme sürecine tabi tutulmuştur.


2018 yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi’nde değerlendirmeye tabi tutulan projelerden başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ekte yer almaktadır.


Sözleşme imza süreci,başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasıile başlayıp 8 Şubat 2019 Cuma günü saat 18:00’da bitecektir. Bu süre zarfında sözleşme imzalamayan başvuru sahipleri destek alma haklarını kaybedeceklerdir. 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirim yapılacaktır.


Önemli Hususlar:


· Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını 2018 Teknik Destek sözleşme belgeleri açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere sunmaları gerekmektedir.


· Teknik Destek Programı’nda faydalanıcı kurum/kuruluşun başvurusunda belirttiği veya sözleşmede belirtilen geçici uzman/danışman/eğitim süresi Ajans tarafından yeniden düzenlenebilmektedir. Bu sebepten, destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin müfredat revizyonu ile ilgili Ajans’tan yapılan bilgilendirmeleri dikkate almaları gereklidir.