TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2018 Yılı Teknik Destek Programı Açıklandı
2 Mayıs 2018 Çarşamba

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.


Teknik Destek Programı kapsamında;


·Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,

·Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi,

·Ajans 2014-2023 Bölge Planı amaçları ile uyumlu olarak belirlenen 2018 Yılı Çalışma Programı Sonuç Odaklı Programları (SOP) çerçevesinde; bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi ve işbirliği kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.


Program Öncelikleri;


1.Öncelik:Katma Değerli Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

2.Öncelik:Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi

3.Öncelik:Turizmin çeşitlendirilmesi ve turizmde rekabet gücünün arttırılması

4.Öncelik:Bölgesel yenilik ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve imalat ve hizmet sektörlerinde kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi

5.Öncelik:Kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.


Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 50.000 TL‘yi aşamayacaktır.


Bu program kapsamında sadece TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesi’nde yer alan;


Valilikler

Kaymakamlıklar

İl Özel İdareleri, Belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)

Üniversiteler,

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

Birlikler ve Kooperatifler

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoparklar

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

İş Geliştirme Merkezi

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Teknik Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile gerekli diğer doküman ve eklerini aşağıda yer alan ekler kısmından indirebilirsiniz.


BAŞVURU REHBERİ


DESTEKLEYİCİ BELGELER