TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2016 Ekim Ayı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Sonuçları
3 Ocak 2017 Salı

2016 EKİM AYI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BAŞARILI FAALİYET TEKLİFLERİ

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programına ilişkin başvurular 18 Kasım 2016 tarihine kadar devam edecektir.

2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Ekim ayı içerisinde yapılan faaliyet teklifi başvuruları değerlendirme sonuçları 25 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görüşülmüştür.  Başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan faaliyet teklifleri aşağıda sunulmuştur.

2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında başarılı bulunan faaliyet teklifi sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır. Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde imzalanacaktır. Başvuru sahipleri, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir.

2016 EKİM AYI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN FAALİYET TEKLİFLERİ LİSTESİ

Sıra No

Referans No

Teklif Adı

Başvuru Sahibi

1

TR72/16/DFD/0022

Kayseri Mobilya Sektörü Stratejik Eylem Planının Hazırlanması

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği

2

TR72/16/DFD/0023

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Projesi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü


Sözleşme Belgeleri ile İlgili Açıklamalar

Sözleşme Aşamasında Gerekli Belgeler