TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BAŞARILI FAALİYET TEKLİFLERİ
17 Haziran 2015 Çarşamba

17.06.2015

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programına ilişkin başvurular devam etmektedir.

2015 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında, Mayıs ve Haziran ayları içerisinde yapılan faaliyet teklifi başvuruları değerlendirme sonuçları 16.06.2015 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görüşülmüştür.  Başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan faaliyet teklifleri aşağıda sunulmuştur.

2015 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında başarılı bulunan faaliyet teklifi sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır. Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde imzalanacaktır. Başvuru sahiplerinin, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir.

2015 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programına başvurular belirlenen toplam destek tutarı olan 1.000.000 TL’ye ulaşılıncaya kadar devam edecektir.

2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN FAALİYET TEKLİFLERİ LİSTESİ

 

Sıra No

Referans No

Teklif Adı

Başvuru Sahibi

1

TR72/15/DFD/0009

Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi Fizibilitesi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

2

TR72/15/DFD/0010

Yerel Halkın Turizmin Etkileri İle İlgili Algı ve Beklentileri: Sivas İli Üzerine Bir Çalışma

Cumhuriyet Üniversitesi


Sözleşme Belgeleri ile İlgili Açıklamalar

Sözleşme Aşamasında Gerekli Belgeler