TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI
12 Ocak 2015 Pazartesi

12.01.2015

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasına katkı sağlayacak olan faaliyetlere Doğrudan Faaliyet Destek Programı başlığı altında mali destek verecektir. Ayrıca, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezi, teknoloji geliştirme merkezi gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin araştırma ve planlama çalışmaları da destek başvurusunda bulunulabilecek faaliyet konuları arasındadır.

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı  1.000.000 TL  olup,  verilecek  destek  miktarı  asgari 20.000 TL ve azami 80.000 TL olacaktır.

Destek kapsamında faaliyet bütçesinin en az %25’i, en fazla ise %100’ü hibe olarak desteklenecektir.

Bu programa sadece TR72 Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat)’nde yer alan;


* Valilikler

* Kaymakamlıklar

* İl Özel İdareleri ve Belediyeler

* 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler

* Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)

* Üniversiteler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin başvuruları Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında projenin hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir)

* Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

* Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

* Birlikler ve Kooperatifler 

* Organize Sanayi Bölgeleri

* Küçük Sanayi Siteleri

* Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri faaliyet desteğinden faydalanabilirler.


Bu programa, yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler dışındaki gerçek kişiler ve kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru sahibi veya ortak olarak başvuramazlar.

Doğrudan Faaliyet Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberine ve linkler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.