TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı
22 Nisan 2015 Çarşamba
22.04.2015

1 Mart 1920’de Hilal-i Ahdar adı altında kurulan, günümüzde Türkiye Yeşilay Cemiyeti adını almış olan Yeşilay 13.10.1934’te kamuya yararlı cemiyet statüsü almış bir sivil toplum kuruluşudur. Ana faaliyet alanı bağımlılıkla ile mücadele olan Türkiye Yeşilay Cemiyeti toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve ortak çalışma alanları geliştirmek amacı ile 2014-2016 Stratejik Planı ilkelerinden hareketle yurtiçinde bulunan paydaşlara proje teklif çağrısı yöntemi ile mali destekler sağlamaktadır. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı bileşenlerinden birisi olan Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı 20 Nisan 2015 tarihi itibariyle 750.000 TL toplam bütçe ile açıklanmıştır.


Program kapsamında bağımlılıkla mücadele alanında önleme temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde iyi uygulama örneklerinin oluşturulması ve yeterli bilgilendirme ile farkındalığın yaratılması amaçlanmaktadır. Projeler için asgari 10.000 TL ve azami 75.000 TL ve %100 oranında destek verilecek programın uygun başvuru sahipleri Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Federasyonlar, Ticaret ve Sanayi Odaları, Üniversiteler, Enstitüler, Araştırma Merkezleri olarak belirlenmiştir. Program ön başvuruları için son tarih 22 Mayıs 2015’tir. Program detaylarına http://www.yesilay.org.tr/tr/mali-destek/devam-eden-destekler adresinden ulaşılabilmektedir.

2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı Bilgi Notu
2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı Başvuru Rehberi