TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2013 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönemi kapsamında Sivas’ta 3 teknik destek faaliyetinin açılışı gerçekleştirildi.
6 Şubat 2014 Perşembe
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 2013 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem kapsamında finanse edilen, Sivas Valiliği’nin proje sahibi olduğu “İstatistiksel Araştırma ve  Veri Tabanı Yönetimine İlişkin Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri” eğitimi; Sivas Ziraat Odası’nın proje sahibi olduğu “Toprak Verimliliği Odaklı Bitki Sağlığı Bitki Besleme ve Pazarlama Teknikleri Eğitimlerinin Verilmesi” eğitimi ve Cumhuriyet Üniversitesi’nin proje sahibi olduğu “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve ArcGIS Eğitimi” açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği’nin başvuru sahibi olduğu “İstatistiksel Araştırma ve Veri Tabanı Yönetimine İlişkin Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri” eğitimi 3-14 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olup SPSS paket programı, anket hazırlama, faktör analizi, güvenilirlik analizi, normal dağılım analizleri ve normallikten sapma ölçütleri, parametrik hipotez testleri, t testi, z testi, ANOVA ve MANOVA analizi, parametrik olmayan hipotez testleri, korelasyon analizi, korelasyon analizi, kısmi korelasyon analizi, regresyon analizi, regresyon analizi, hiyerarşik regresyon analizi konularında yaklaşık 25 kişiye eğitim verilecektir.


 
Sivas Ziraat Odası’nın başvuru sahibi olduğu “Toprak Verimliliği Odaklı Bitki Sağlığı Bitki Besleme ve Pazarlama Teknikleri Eğitimlerinin Verilmesi” eğitimi 3-7 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olup tarımsal faaliyetlerin çevreye etkisi, toprak verimliliği, gübreler ve gübreleme, bitki sağlığı çalışmaları, kültürel mücadele yöntemleri, biyolojik mücadele yöntemleri, kimyasal mücadele yöntemleri, genel pazarlama teknikleri konularında 30 kişiye eğitim verilecektir.Cumhuriyet Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve ArcGIS Eğitimi” 3-7 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olup coğrafi bilgi sistemlerin jeoloji biliminde kullanım alanları, coğrafi bilgi sistemlerinde veri yapısını anlama, ArcMap ve ArcCatalog kullanımı, tematik jeoloji haritası oluşturma, çizim ve güncelleme, veri dönüşüm fonksiyonları ve veri aktarımı, coğrafi verilerin sorgulanması, mekansal analizler için altyapının oluşturulması, potansiyel heyelan alanlarının belirlenmesi, 3-boyutlu görüntü elde etme, bulut bilişim ve google earth’e görüntü aktarma konularında 20 kişiye eğitim verilecektir.