TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

“Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme” Projesi Eğitimine Katılım Sağlandı
5 Mayıs 2015 Salı

05.05.2015

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri, Sivas ve Yozgat Yatırım Destek Ofisleri AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında Kalkınma Bakanlığı’nın faydalanıcısı ve Dünya Bankası’nın yürütücü kuruluş olduğu Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi kapsamında düzenlenen eğitime katılım sağladı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finansmanı sağlanacak proje, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde yatırım ortamının iyileştirilmesi yoluyla Türkiye’deki bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasına ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Proje dört temel faaliyetten oluşuyor:

    (i) Türkiye genelinde 6.000 şirketi kapsayan bir İşletme Anketi gerçekleştirilmesi,

    (ii) 26 NUTS-2 bölgesinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere toplam 26 adet Bölgesel Yatırım Değerlendirme raporunun ve ek olarak Türkiye’nin tamamına ilişkin kapsamlı bir raporun hazırlanması,

    (iii) Türkiye genelinde yatırım teşvik ve destek faaliyetlerinin etkililiğinin arttırılmasına yönelik bir yol haritası olarak bir Yatırım Destek Hizmetleri Raporu’nun hazırlanması ve

    (iv) Merkezi ve bölgesel düzeylerdeki personelin bölgesel yatırım ortamı değerlendirmelerinin düzenli ve bağımsız olarak gerçekleştirilmesi konusunda eğitilmesi yoluyla kapasite oluşturulması.

Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği’nde her yıl düzenlenmesi öngörülen “Yatırım Ortamı Değerlendirme Rapor”larının ilki Dünya Bankası tarafından gerçekleştiriliyor. Takip eden yıllarda ise Yatırım Destek Ofisleri tarafından hazırlanacak olan raporun metodolojisi ve know-how’ı Dünya Bankası tarafından Yatırım Destek Ofislerine aktarılmaktadır.

Dünya Bankası’nın farklı ülkelerde görev yapan uzmanları tarafından verilen eğitimde işletmelere yapılacak olan anketler için örneklem seçiminden anket tasarımına kadar geniş bir yelpazede nitelikli bilgiler aktarıldı.