TR | EN
    
DESTEKLER

Teknik Destek Programı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, TR72 Bölgesi’ndeki kar amacı gütmeyen paydaşların kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla yürütülen teknik destek programları ile 2012 yılından günümüze kadar 249 proje destek almaya hak kazanmıştır. Uygulanan teknik destek faaliyetleri sonucunda ise yaklaşık 13.000 kişi eğitim almıştır.


ORAN sonuç odaklı programları ve TR72 Bölge Planı çerçevesinde oluşturulan 2019 yılı Teknik Destek Programı’na başvurular KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacak olup, program öncelikleri şu şekilde belirlenmiştir:


1.Öncelik:Mesleki Eğitim Kalitesinin Artırılması


2.Öncelik:Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi


3.Öncelik:Bölgesel yenilik ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve imalat ve hizmet sektörlerinde kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi


4.Öncelik:Turizmin çeşitlendirilmesi ve turizmde rekabet gücünün arttırılması


5.Öncelik:Kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi


6.Öncelik:Katma Değerli Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması


Program başvuru dönemleri ise şu şekildedir:Dönem

KAYS ortamında Online Başvuru Tarihleri

Taahhütname Teslim Son Tarih/Saati*

Mart-Nisan

1 Mart – 30 Nisan 2019

30 Nisan 2019, Salı 17:00

Mayıs-Haziran

1 Mayıs - 28 Haziran 2019

28 Haziran 2019, Cuma 17:00

Temmuz-Ağustos

1 Temmuz - 29 Ağustos 2019

29 Ağustos 2019, Perşembe 17:00

Eylül-Ekim

2 Eylül - 31 Ekim 2019

31 Ekim 2019, Perşembe 17:00

Kasım-Aralık

1 Kasım - 20 Aralık 2019, Saat 23:50*

27 Aralık 2019, Cuma Saat 17:00

2019 Yılı Teknik Destek Programı’nın, TR72 Bölgesi için en büyük değer olan insan kaynağına sürdürülebilir, olumlu katkılar sağlamasını dileriz.


Daha fazla bilgi için Program Rehberi ve Destekleyici Belgeleri inceleyiniz.


BAŞVURU REHBERİ


DESTEKLEYİCİ BELGELER

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.


Teknik Destek Programı kapsamında;


· Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,

· Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi,

· Ajans 2014-2023 Bölge Planı amaçları ile uyumlu olarak belirlenen 2018 Yılı Çalışma Programı Sonuç Odaklı Programları (SOP) çerçevesinde; bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi ve işbirliği kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.


Program Öncelikleri;


1.Öncelik: Katma Değerli Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

2.Öncelik: Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi

3.Öncelik: Turizmin çeşitlendirilmesi ve turizmde rekabet gücünün arttırılması

4.Öncelik: Bölgesel yenilik ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve imalat ve hizmet sektörlerinde kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi

5.Öncelik: Kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.


Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 50.000 TL‘yi aşamayacaktır.


Bu program kapsamında sadece TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesi’nde yer alan;


Valilikler

Kaymakamlıklar

İl Özel İdareleri, Belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)

Üniversiteler,

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

Birlikler ve Kooperatifler

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoparklar

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

İş Geliştirme Merkezi

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Teknik Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile gerekli diğer doküman ve eklerini aşağıda yer alan ekler kısmından indirebilirsiniz.


BAŞVURU REHBERİ


DESTEKLEYİCİ BELGELER

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla bölgedeki kurumlara teknik destek sağlanacaktır.

Teknik Destek Programı kapsamında;

Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin,
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, birliklerin ve kooperatiflerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.
Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 15.000 TL‘yi aşamayacaktır.

Bu program kapsamında sadece TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesi’nde yer alan;

Valilikler
Kaymakamlıklar
İl Özel İdareleri ve Belediyeler
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)
Üniversiteler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin başvuruları Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında projenin hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir)
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)
Birlikler ve Kooperatifler
Organize Sanayi Bölgeleri
Küçük Sanayi Siteleri
Teknoparklar
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Listede bulunan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler
teknik destek talebinde bulunabileceklerdir.

Teknik Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile gerekli diğer doküman ve eklerini aşağıda yer alan ekler kısmından indirebilirsiniz.
BAŞARILI PROJELER

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan 2016 yılı Teknik Destek Programına ilişkin başvurular tamamlanmıştır.

2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, değerlendirme sonuçlarına göre başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri aşağıda sunulmuştur.

Sözleşmelerin imzalanması, başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç 10 iş günü içinde gerçekleşecektir. Başvuru sahipleri, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedeceklerdir. 2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.

01 Mayıs tarihi itibarıyla Teknik Destek Programı durdurulmuş olup, bundan sonraki eğitim vb. talepler ORAN Akademi bünyesinde karşılanacaktır. ORAN Akademi için lütfen web sitemizi takip ediniz.

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA BAŞARILI BULUNAN BAŞVURULARIN LİSTESİ
Sıra No

Referans No

Başvuru Sahibi

Teklif Adı

1 ) TR72/16/TD/002

Sivas Valiliği

Üstün Yeteneklilerle Yaşamak Ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi

2 ) TR72/16/TD/005

Hacılar İlçe Müftülüğü

Yaz Kur'an Kurslarında Görev Alacak Öğreticilerin ''Öğretmenlik Becerilerini Geliştirme'' Semineri

3 ) TR72/16/TD/009

Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Huzurlu Okul Huzurlu Toplum

4 ) TR72/16/TD/012

Kayseri İl Müftülüğü

İlimizdeki Dini Ve Kültürel İçerikli Selçuklu Eserlerinin Tanıtımı Amacıyla Alan Uzmanı Yetiştirilmesi Eğitimi

5 ) TR72/16/TD/014

Tomarza Müftülüğü

Genç Fidanlara Yeni Yöntem Ve Tekniklerle Kuran Eğitici Eğitimi

6 ) TR72/16/TD/020

Develi Rehberlik Ve Araştırma Merkezi

Çocuk Ve Ergen Psikopatolojisinde Çözüm Odaklı Terapi

7 ) TR72/16/TD/021

Kayseri Sanayi Odası

KAYSO Performans Yönetim Sistemi

8 ) TR72/16/TD/022

Kocasinan Kaymakamlığı

4-6 Yaş Kuran Kursu Öğreticilerinin Eğitimi Projesi
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla bölgedeki kurumlara teknik destek sağlanacaktır.

Teknik Destek Programı kapsamında;

Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin,

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, birliklerin ve kooperatiflerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 15.000 TL‘ yi aşamayacaktır.

Bu program kapsamında sadece TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesi’nde yer alan;

 Valilikler

Kaymakamlıklar

İl Özel İdareleri ve Belediyeler

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)

Üniversiteler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin başvuruları Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında projenin hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir)

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

Birlikler ve Kooperatifler

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoparklar

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Listede bulunan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

teknik destek talebinde bulunabileceklerdir.

Teknik Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile gerekli diğer doküman ve eklerini aşağıda yer alan ekler kısmından indirebilirsiniz.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla bölgedeki kurumlara teknik destek sağlanacaktır.

Teknik Destek Programı kapsamında;

Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin,

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, birliklerin ve kooperatiflerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 15.000 TL‘ yi aşamayacaktır.

Bu program kapsamında sadece TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesi’nde yer alan;

 Valilikler

Kaymakamlıklar

İl Özel İdareleri ve Belediyeler

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)

Üniversiteler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin başvuruları Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında projenin hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir)

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

Birlikler ve Kooperatifler

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoparklar

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Listede bulunan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

teknik destek talebinde bulunabileceklerdir.

Teknik Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile gerekli diğer doküman ve eklerini aşağıda yer alan ekler kısmından indirebilirsiniz.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla bölgedeki kurumlara teknik destek sağlanacaktır.

Teknik Destek Programı kapsamında;

Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin,

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, birliklerin ve kooperatiflerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 15.000 TL‘ yi aşamayacaktır.

Bu program kapsamında sadece TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesi’nde yer alan;

 Valilikler

Kaymakamlıklar

İl Özel İdareleri ve Belediyeler

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)

Üniversiteler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin başvuruları Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında projenin hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir)

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

Birlikler ve Kooperatifler

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoparklar

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Listede bulunan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

teknik destek talebinde bulunabileceklerdir.

Teknik Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile gerekli diğer doküman ve eklerini aşağıda yer alan ekler kısmından indirebilirsiniz.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla bölgedeki kurumlara teknik destek sağlanacaktır.

Teknik Destek Programı kapsamında;

Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin,

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, birliklerin ve kooperatiflerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 15.000 TL‘ yi aşamayacaktır.

Bu program kapsamında sadece TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesi’nde yer alan;

Valilikler

Kaymakamlıklar

İl Özel İdareleri ve Belediyeler

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)

Üniversiteler (Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerin başvuruları Üniversite adına yapılmalıdır ve Yönetim Kurulu kararında projenin hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir)

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)

Birlikler ve Kooperatifler

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

teknik destek talebinde bulunabileceklerdir.

Teknik Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile gerekli diğer doküman ve eklerini aşağıda yer alan ekler kısmından indirebilirsiniz.
  Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ
  +90 352 352 6726 (ORAN)
  info@oran.org.tr