TR | EN
    
SONUÇ ODAKLI PROGRAM

Üreten Şehirler Programı

Üreten Şehirler Programı, bölgesel gelişme amaçlı tematik bir destek programı olarak tasarlanmıştır. Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya ve Tekirdağ illeri Üreten Şehirler Programı kapsamında yer almaktadır.


Programın hedefi; sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimi ve büyüme odaklarının uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması için, işletmelerin küresel üretim sistemlerine entegrasyonunun güçlendirilmesi, şehirlerin uluslararası erişilebilirliğinin ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sanayi, teknoloji ve yenilik altyapıları ile beşerî sermaye ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesidir.


· Program kapsamında; kent ekonomisinin geliştirilmesine ve ihracata katkısı yüksek, proje bütünlüğü sağlanmış, sürdürülebilir bir işletme ve yönetim modeline sahip, yerli, yenilikçi ve katma değeri yüksek üretimi destekleyen ve çarpan etkisi fazla olan projeler desteklenir.


· Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projeler veya proje bileşenleri desteklenmez:


a) Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren ve yenilikçi niteliği olmayan projeler,

b) Proje amaçları ile ilişkilendirmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan veya eğitim alan kişilerin iş gücüne katılımı sınırlı düzeyde kalan projeler,


· Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projelere öncelik verilir:


a) Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretim ve ihracatını artırmaya yönelik projeler,

b) İhracatta karşılaşılan engel veya tehditleri aşmaya ya da fırsatları değerlendirmeye dönük projeler,

c) Öne çıkan sektörlerde katma değer düzeyinin artırılmasına dönük projeler,

ç) İleri ve/veya geri bağlantı etkisi yüksek sektörlerde uygulanan projeler,

d) Yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,

e) Salgın ve/veya doğal afetlerden etkilenen toplum kesimlerinin desteklenmesi, kent ekonomilerine negatif etkilerinin azaltılması ve ekonomik iyileştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik projeler,


Üreten Şehirler Programı için şu aşamada kar amacı gütmeyen kurumların proje önerileri alınmaktadır. Bireysel başvurular kabul edilemeyip, program kapsamında şahısların desteklenmesi söz konusu değildir.


  Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ
  +90 352 352 6726 (ORAN)
  info@oran.org.tr