TR | EN
    
PLANLAMA

SOGEP Başvuru

2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) - ÖN BAŞVURU


2020 yılı içerisinde uygulanacak olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Kalkınma Ajansları tarafından yürütülecektir.


Program Hedefi


Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.


Programın Öncelikleri


* İstihdam Edilebilirliği Artırmak

* Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

* Sosyal İçerme

* Sosyal Sorumluluk


2020 yılı için, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) yalnızca “Güdümlü Proje Desteği” şeklinde uygulanması planlanmaktadır. Her bir proje için toplam proje bütçesinin asgari 1 milyon TL olarak kurgulanması gerekmektedir. Kamu kurumları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde ajansın destek oranı azami %90 olacaktır. Kar amacı güden kuruluşlar proje uygulayıcısı ve/veya proje ortağı olarak SOGEP Güdümlü Projelerinde yer alabilirler ancak yüzde 50’den az olmayan tutarda eş-finansman sağlamaları gerekmektedir. Aşağıda yer alan SOGEP Ön Başvuru Formu ile SOGEP Bilgi Notu dokümanlarında detaylı bilgi yer almaktadır.


SOGEP Güdümlü Proje Desteği kapsamında başvuru süreci iki aşamalı olacaktır. İlk aşama: ön başvuru ve ikinci aşama ise kesin başvuru olacaktır. İlk aşama olan ön başvuru aşamasında aşağıdaki linkte yer alan SOGEP Proje Ön Başvuru Formunun doldurularak (word halinde) planlama@oran.org.tr adresine 24.04.2020 günü saat 18:00’e kadar gönderilmesi gerekmektedir.


2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

PROGRAM KÜNYESİ

Son Başvuru Tarihi

24.04.2020 (Cuma), saat 18:00’e kadar

Program Hedefi

Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak

Öncelikler

* İstihdam Edilebilirliği Artırmak

* Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

* Sosyal İçerme

* Sosyal Sorumluluk

Toplam Proje Bütçesi

1.000.000,00 TL (asgari)

Hibe Oranı

Toplam uygun maliyetlerin % 50 ila % 90’ı

Proje Süresi

18 AY (azami)

Uygun Başvuru Sahibi

*Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

* Özel kesim kuruluşları (yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için)

Proje Ortağı

Başvuru sahibi için gerekli şartlara sahip olmalı

İştirakçi

Başvuru sahibi için gerekli şartlara sahip olmalı

Başvuru Şekli

24.04.2020 Cuma günü saat 18:00’a kadar “SOGEP Proje Ön Başvuru Formu”nun ilgili bütün kısımlarının doldurularak (word halinde) planlama@oran.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.


  Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ
  +90 352 352 6726 (ORAN)
  info@oran.org.tr