ORAN http://www.oran.org.tr Oran Kalkınma Ajansı Haberler 2024 Yılı Kırsal Kalkınma Fizibilite Destek Programı İlan Edildi <p style="text-align: justify;">TR72 Bölge Planı, Kırsalda Yenilikçi Ve Sürdürülebilir Kalkınma Sonuç Odaklı Programı ve 2024 yılı Çalışma Programı faaliyetleri kapsamında Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına katkıda bulunacak, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların yatırım projelerine fizibilite desteği sağlanmasını amaçlayan “Kırsal Kalkınma Fizibilite Destek Programı” ilan edildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">2024 Yılı Kırsal Kalkınma Fizibilite Destek Programının öncelik alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><b>Öncelik 1:&nbsp;</b>Kırsalda teknoloji ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması,<b></b></p><p style="text-align: justify;"><b>Öncelik 2:&nbsp;</b>Yeşil dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yeşil mutabakat süreçlerine uyum,<b></b></p><p style="text-align: justify;"><b>Öncelik 3:&nbsp;</b>Kırsalda örgütlenme faaliyetleri başta olmak üzere genç ve kadın istihdamının artırılması yoluyla kırsal ekonominin geliştirilmesidir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><div align="center"><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" style="text-align: justify; width: 456.05pt; border-collapse: collapse; border: none;"><tbody><tr style="height: 16.05pt;"><td width="136" style="width: 101.95pt; border-width: 2.25pt 1pt 1pt 2.25pt; border-color: rgb(0, 176, 80); border-style: solid; padding: 0cm 5.4pt; height: 16.05pt;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 30.6pt; text-indent: -30.6pt; line-height: normal;"><b>PROGRAMIN ADI<o:p></o:p></b></p></td><td width="472" colspan="2" style="width: 354.1pt; border-top: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 16.05pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span class="MsoHyperlink"><b>2024 YILI KIRSAL KALKINMA FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI</b></span><b><o:p></o:p></b></p></td></tr><tr style="height: 16.65pt;"><td width="136" style="width: 101.95pt; border-top: none; border-left: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 1pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 16.65pt;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b>REFERANS NUMARASI<o:p></o:p></b></p></td><td width="472" colspan="2" style="width: 354.1pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 16.65pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><span class="MsoHyperlink"><b>TR72/24/FZD-KIRSAL</b></span><b><o:p></o:p></b></p></td></tr><tr style="height: 22.65pt;"><td width="136" style="width: 101.95pt; border-top: none; border-left: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 1pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 22.65pt;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b>TOPLAM BÜTÇE<o:p></o:p></b></p></td><td width="472" colspan="2" style="width: 354.1pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 22.65pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 43.55pt 0.0001pt 0cm; text-align: center; line-height: normal;"><b>3.000.000 TL</b><b><o:p></o:p></b></p></td></tr><tr style="height: 55.5pt;"><td width="136" style="width: 101.95pt; border-top: none; border-left: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 1pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 55.5pt;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b>PROGRAMIN AMACI<o:p></o:p></b></p></td><td width="472" colspan="2" style="width: 354.1pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 55.5pt;"><p class="MsoListParagraph" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal;">Kırsal Kalkınma Fizibilite Destek Programı’nın amacı kırsal alanda teknolojik, yenilikçi, sürdürülebilir ve katma değerli uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerinin artırılmasına katkıda bulunacak yatırım projelerine fizibilite desteği sağlamaktır.<o:p></o:p></p></td></tr><tr style="height: 83.95pt;"><td width="136" style="width: 101.95pt; border-top: none; border-left: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 1pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 83.95pt;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b>PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ<o:p></o:p></b></p></td><td width="472" colspan="2" style="width: 354.1pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 83.95pt;"><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 6pt 0cm 6pt 59.2pt; text-indent: -2cm; line-height: normal;"><b>Öncelik 1.&nbsp;</b>Kırsalda teknoloji ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 6pt 0cm 6pt 59.2pt; text-indent: -2cm; line-height: normal;"><b>Öncelik 2.&nbsp;</b>Yeşil dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yeşil mutabakat süreçlerine uyum,<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 6pt 0cm 6pt 59.2pt; text-indent: -2cm; line-height: normal;"><b>Öncelik 3.&nbsp;</b>Kırsalda örgütlenme faaliyetleri başta olmak üzere genç ve kadın istihdamının artırılması yoluyla kırsal ekonominin geliştirilmesi.<o:p></o:p></p></td></tr><tr style="height: 9.9pt;"><td width="136" style="width: 101.95pt; border-top: none; border-left: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 1pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 9.9pt;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b>ASGARİ/AZAMİ DESTEK MİKTARI<o:p></o:p></b></p></td><td width="472" colspan="2" style="width: 354.1pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 9.9pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;">200.000 TL / 500.000 TL<o:p></o:p></p></td></tr><tr style="height: 18.7pt;"><td width="136" style="width: 101.95pt; border-top: none; border-left: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 1pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 18.7pt;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b>ASGARİ/AZAMİ DESTEK ORANI<o:p></o:p></b></p></td><td width="472" colspan="2" style="width: 354.1pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 18.7pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;">% 25&nbsp; / % 75<o:p></o:p></p></td></tr><tr style="height: 20.55pt;"><td width="136" style="width: 101.95pt; border-top: none; border-left: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 1pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 20.55pt;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b>PROJE SÜRESİ<o:p></o:p></b></p></td><td width="472" colspan="2" style="width: 354.1pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 20.55pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><b>12 AY</b><b><o:p></o:p></b></p></td></tr><tr style="height: 63.55pt;"><td width="136" style="width: 101.95pt; border-top: none; border-left: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 1pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 63.55pt;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b>UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ</b><span class="MsoHyperlink"><b><i><o:p></o:p></i></b></span></p></td><td width="472" colspan="2" style="width: 354.1pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 63.55pt;"><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 12pt 0cm 12pt 17.2pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span style="font-family: Wingdings;">§&nbsp;</span>Valilikler<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 12pt 17.2pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span style="font-family: Wingdings;">§&nbsp;</span>Kaymakamlıklar<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 12pt 17.2pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span style="font-family: Wingdings;">§&nbsp;</span>Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 12pt 17.2pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span style="font-family: Wingdings;">§&nbsp;</span>Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 12pt 17.2pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span style="font-family: Wingdings;">§&nbsp;</span>Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 12pt 17.2pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span style="font-family: Wingdings;">§&nbsp;</span>Üniversiteler<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 12pt 17.2pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span style="font-family: Wingdings;">§&nbsp;</span>Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 12pt 17.2pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span style="font-family: Wingdings;">§&nbsp;</span>Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 12pt 17.2pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span style="font-family: Wingdings;">§&nbsp;</span>Organize Sanayi Bölgeleri<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 12pt 17.2pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span style="font-family: Wingdings;">§&nbsp;</span>Küçük Sanayi Siteleri<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 6pt 17.2pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span style="font-family: Wingdings;">§&nbsp;</span>Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 12pt 17.2pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span style="font-family: Wingdings;">§&nbsp;</span>İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0cm 0cm 12pt 17.2pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><span style="font-family: Wingdings;">§&nbsp;</span>Birlikler ve Kooperatifler<a href="file:///C:/Users/enestoken/Downloads/2024%20Y%C4%B1l%C4%B1%20K%C4%B1rsal%20Kalk%C4%B1nma%20Fiziblite%20Deste%C4%9Fi%20%C4%B0lan%20Edildi..docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span class="MsoFootnoteReference"><span calibri",sans-serif;="" mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:calibri;mso-hansi-theme-font:="" minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:tr;mso-fareast-language:="" tr;mso-bidi-language:ar-sa"="" style="font-size: 11pt; line-height: 15.6933px;">[1]</span></span></span></a><o:p></o:p></p></td></tr><tr style="height: 62.9pt;"><td width="136" style="width: 101.95pt; border-top: none; border-left: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); border-bottom: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 1pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 62.9pt;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b>PROGRAM SON BAŞVURU TARİHİ<o:p></o:p></b></p></td><td width="82" style="width: 59.1pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 1pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 62.9pt;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 156.05pt; text-indent: -156.05pt; line-height: normal;"><b>22.11.2024<o:p></o:p></b></p></td><td width="390" style="width: 295pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); border-right: 2.25pt solid rgb(0, 176, 80); padding: 0cm 5.4pt; height: 62.9pt;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">(KAYS üzerinden son başvuru tarihine kadar başvurusu tamamlanan projeler için taahhütnameler 29.11.2024 saat 17:00’a kadar e-imza ile imzalanmalı veya ıslak imzalı, kaşe/mühürlü taahhütname Ajansa matbu olarak ulaştırılmalıdır.)<o:p></o:p></p></td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: justify;"></p><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div id="ftn1"><p class="MsoFootnoteText"></p><p>Program başvuru dönemi şu şekildedir :</p><p style="text-align: justify;"><br></p><div><div id="ftn1"><p></p><table class="MsoTable15List4Accent6" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="rıght" width="0" style="border-collapse: collapse; border: none; margin-left: 4.85pt; margin-right: 4.85pt;"><tbody><tr style="height: 40pt;"><td width="132" valign="top" style="width: 99.2pt; border: 1pt solid windowtext; background: rgb(112, 173, 71); padding: 0cm 5.4pt; height: 40pt;"><p class="SubTitle2" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><span calibri",sans-serif;color:white;mso-themecolor:="" background1;mso-ansi-language:tr;mso-bidi-font-weight:bold"="" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Başvuru Başlangıç Tarihi</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri, sans-serif; color: white;"><o:p></o:p></span></p></td><td width="264" valign="top" style="width: 198.25pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; background: rgb(112, 173, 71); padding: 0cm 5.4pt; height: 40pt;"><p class="SubTitle2" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><span calibri",sans-serif;color:white;mso-themecolor:="" background1;mso-ansi-language:tr;mso-bidi-font-weight:bold"="" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">KAYS Ortamında Son Başvuru Tarihi</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri, sans-serif; color: white;"><o:p></o:p></span></p></td><td width="217" valign="top" style="width: 162.9pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; background: rgb(112, 173, 71); padding: 0cm 5.4pt; height: 40pt;"><p class="SubTitle2" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><span calibri",sans-serif;color:white;mso-themecolor:="" background1;mso-ansi-language:tr;mso-bidi-font-weight:bold"="" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">Taahhütname Teslim Son Tarih ve Saati*</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri, sans-serif; color: white;"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr style="height: 20.5pt;"><td width="132" style="width: 99.2pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-top: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 20.5pt;"><p class="SubTitle2" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><span calibri",sans-serif;mso-ansi-language:tr;="" mso-bidi-font-weight:bold"="" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">29 Mayıs 2024</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri, sans-serif; background: yellow;"><o:p></o:p></span></p></td><td width="264" style="width: 198.25pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 20.5pt;"><p class="SubTitle2" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><span calibri",sans-serif;mso-ansi-language:tr"="" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">22 Kasım 2024<span style="background: yellow;"><o:p></o:p></span></span></p></td><td width="217" style="width: 162.9pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 20.5pt;"><p class="SubTitle2" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><span calibri",sans-serif;mso-ansi-language:tr"="" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;">29 Kasım 2024, Saat 17:00<span style="background: yellow;"><o:p></o:p></span></span></p></td></tr></tbody></table><br><table class="MsoTable15List4Accent6" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="rıght" width="0" style="border-collapse: collapse; border: none; margin-left: 4.85pt; margin-right: 4.85pt;"></table><p class="MsoFootnoteText"></p><p></p><p style="text-align: justify;">Daha fazla bilgi için Program Rehberi ve Destekleyici Belgeleri inceleyebilirsiniz.</p></div></div></div></div><div><div id="ftn1"><a href="file:///C:/Users/enestoken/Downloads/2024%20Y%C4%B1l%C4%B1%20K%C4%B1rsal%20Kalk%C4%B1nma%20Fiziblite%20Deste%C4%9Fi%20%C4%B0lan%20Edildi..docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""></a><p></p></div></div> ASPİLSAN Enerji ile İş Birliği Protokolü İmzalandı <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile ASPİLSAN arasında “Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Yöntemleri Çalıştayı” için işbirliği protokolü imzalandı. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Söz konusu çalıştayda ilgili paydaşların katılımı ile batarya yangınlarına müdahale yöntemlerinin tespit edilmesi, bataryaların aşırı ısıya maruz kaldıkları koşulları ortadan kaldırma yöntemlerinin ve soğutma metotlarının detaylı analizinin yapılması hedeflenmektedir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Protokol töreninde konuşan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem ŞAHİN bölgemizde yeni teknolojilerin geliştirilmesi, imalat sanayinde dönüşümün sağlanmasının temel önceliklerimiz arasında olduğunu belirterek orta-yüksek ve yüksek teknoloji üretim yapmanın, savunma sanayine hizmet etmenin ve böylelikle imalat sanayinde akıllı uzmanlaşmayı sağlamanın TR72 Bölgesi’ne hem ekonomik hem de beşeri sermayenin gelişimi açısından büyük değer kazandıracağını ifade etti. <span></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İmzalanan protokol ile ilgili açıklama yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir ise Türkiye’nin ilk lityum iyon pil üretim tesisini kuran ve 2022 yılının Haziran ayında seri üretime başlayan ASPİLSAN Enerji’nin hem ülkemize hem de Kayseri imalat sanayine önemli bir kabiliyet kazandırdığını, bu alanda istihdam sağladıklarını belirtti. Aspilsan’ın <span>"Bölgenin batarya üreticisi" misyonuna tüm yönleriyle hazırlandıklarını da dile getiren Özdemir, </span>“Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Yöntemleri Çalıştayı” iş birliği protokolünün ülkemizin batarya ekosistemine önemli katkılar sunacağını ifade etti. </span></p> Nisan 2024 Dönemi Proje Başvuru Sonuçları Açıklandı <p style="text-align: justify;"><span>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2024 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı ve 2024 Yılı İmalat Sanayi Teknik Destek Programı birinci dönemine ilişkin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ajansımıza sunulan ve değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan Proje Başvuru Sahipleri aşağıdaki listede yer almaktadır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b>Üreten Şehirler TD Programı Sonuçları – ASİL LİSTE (Alfabetik Sıralama)</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: justify;"> <tbody><tr> <td width="132"> <p><a name="RANGE!A1:D5"><b><span>Referans No</span></b></a><b><span></span></b></p> </td> <td width="368"> <p><b><span>Başvuru Sahibi Adı</span></b></p> </td> <td width="103"> <p align="center"><b><span>Başarı Durumu</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="132"> <p><span>TR72/24/USTD/0001</span></p> </td> <td width="368"> <p><span>ARARLAR GIDA BESİCİLİK YEM VE ZİRAİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ</span></p> </td> <td width="103"> <p align="center"><span>Asil</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="132"> <p><span>TR72/24/USTD/0002</span></p> </td> <td width="368"> <p><span>DENKA METAL SAN.TIC.A.S.</span></p> </td> <td width="103"> <p align="center"><span>Asil</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="132"> <p><span>TR72/24/USTD/0004</span></p> </td> <td width="368"> <p><span>KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</span></p> </td> <td width="103"> <p align="center"><span>Asil</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="132"> <p><span>TR72/24/USTD/0006</span></p> </td> <td width="368"> <p><span>ŞİRİKÇİOĞLU İPLİK VE DENİM İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</span></p> </td> <td width="103"> <p align="center"><span>Asil</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><b></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify;"><b>Üreten Şehirler TD Programı Sonuçları – YEDEK LİSTE</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" style="text-align: justify;"> <tbody><tr> <td width="151"> <p><b><span>Referans No</span></b></p> </td> <td width="353"> <p><b><span>Başvuru Sahibi Adı</span></b></p> </td> <td width="102"> <p align="center"><b><span>Başarı Durumu</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="151"> <p><span>TR72/24/USTD/0003</span></p> </td> <td width="353"> <p><span>DİENNİ MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</span></p> </td> <td width="102"> <p align="center"><span>Yedek</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="151"> <p><span>TR72/24/USTD/0005</span></p> </td> <td width="353"> <p><span>ASPİLSAN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</span></p> </td> <td width="102"> <p align="center"><span>Yedek</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><b></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify;"><b>İmalat Sanayi TD Programı Sonuçları</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" style="text-align: justify;"> <tbody><tr> <td width="151"> <p><b><span>Referans No</span></b></p> </td> <td width="353"> <p><b><span>Başvuru Sahibi Adı</span></b></p> </td> <td width="102"> <p align="center"><b><span>Başarı Durumu</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="151"> <p><span>TR72/24/TDI/0001</span><span></span></p> </td> <td width="353"> <p><span>KAYSERİ SANAYİ ODASI</span><span></span></p> </td> <td width="102"> <p align="center"><span>Asil</span><span></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine, süreçle ilgili resmi olarak bilgilendirme yapılacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</span></p> AR-GE ve Tasarım Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı <p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif">Bilindiği</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">üzere,</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">Bakanlığımız</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">Ar-Ge </font><font face="Times New Roman, serif"><span>T</span></font><font face="Times New Roman, serif">eşvikleri</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">Genel</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">Müdürlüğü tarafından</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">Ar-Ge ve tasarım yoluyla</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">ülke</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">ekonomisinin</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">uluslararası</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">düzeyde</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">rekabet</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">edebilir</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">bir yapıya</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">kavuşturulması</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">amacıyla çalışmalar</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">yapılmakta</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">ve çeşitli</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">destek</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">mekanizmaları</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">uygulanmaktadı</font><font face="Times New Roman, serif"><span>r</span></font><font face="Times New Roman, serif">.</font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><br></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif">Bu</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">çerçevede;</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">Kalkınma</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">Ajansları</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">ve</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">Ar-Ge</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif"><span>T</span></font><font face="Times New Roman, serif">eşvikleri</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">Genel</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">Müdürlüğü</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">iş</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">birliğinde,</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">mevcut Ar-Ge ve </font><font face="Times New Roman, serif"><span>T</span></font><font face="Times New Roman, serif">asarım Merkezleri </font><font face="Times New Roman, serif"><span></span></font><font face="Times New Roman, serif">ile Ar-Ge ve/veya </font><font face="Times New Roman, serif"><span>T</span></font><font face="Times New Roman, serif">asarım Merkezi kurma potansiyeli </font><font face="Times New Roman, serif"><span></span></font><font face="Times New Roman, serif">barındıran paydaşların</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">katılımlarıyla</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">17 Mayıs</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">2024 tarihinde</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">saat</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">14.30’da çevrim</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">içi</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">olarak</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">bir bilgilendirme toplantısı</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">gerçekleştirilecekti</font><font face="Times New Roman, serif"><span>r</span></font><font face="Times New Roman, serif">. </font><font face="Times New Roman, serif"><span>T</span></font><font face="Times New Roman, serif">oplantıya</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">ilişkin</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">bilgiler</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">ve Zoom bağlantısı</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">aşağıda</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">yer almaktadı</font><font face="Times New Roman, serif"><span>r</span></font><font face="Times New Roman, serif">.</font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><br></font></p><p lang="tr-TR" style="text-align: justify;"><font face="Times New Roman, serif">Bağlant</font><font face="Times New Roman, serif"><span>ı</span></font><font face="Times New Roman, serif">: https://zoo</font><font face="Times New Roman, serif"><span>m</span></font><font face="Times New Roman, serif">.us/j</font><font face="Times New Roman, serif"><span>/</span></font><font face="Times New Roman, serif">96754</font><font face="Times New Roman, serif"><span>1</span></font><font face="Times New Roman, serif">14478?pwd=</font><font face="Times New Roman, serif"><span>a</span></font><font face="Times New Roman, serif">0s1ZW10T3Y2OUtyQW</font><font face="Times New Roman, serif"><span>R</span></font><font face="Times New Roman, serif">3RXhi</font><font face="Times New Roman, serif"><span>Z</span></font><font face="Times New Roman, serif">2hFQT09</font></p><p lang="tr-TR" style="text-align: justify;"><font face="Times New Roman, serif"><span>T</span></font><font face="Times New Roman, serif">oplantı</font><font face="Times New Roman, serif"><span> </span></font><font face="Times New Roman, serif">Kimliğ</font><font face="Times New Roman, serif"><span>i</span></font><font face="Times New Roman, serif">: 967 54</font><font face="Times New Roman, serif"><span>1</span></font><font face="Times New Roman, serif">1 4478</font></p><p lang="tr-TR" style="text-align: justify;"><sub><font face="Times New Roman, serif">Parol</font></sub><sub><font face="Times New Roman, serif"><span>a</span></font></sub><sub><font face="Times New Roman, serif">: 035525</font></sub></p> Bölge kalkınma idareleri proje başvuruları artık ELİS elektronik sistemi üzerinden alınacak! <div style="text-align: justify;">DAP İdaresi tarafından bugüne kadar Kamu kurum ve kuruluşları tarafından resmi yazı ile gönderilen proje teklifleri alınarak değerlendirilmekte ve hak kazanan kurumlar ile protokoller imzalanarak projeler hayata geçirilmektedir. Yeni dönemde projelerin kabulü için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından proje kabulüne ve izlemesine ilişkin olarak bir elektronik sistem hazırlanmıştır. Bu kapsamda 2025 yılı için proje teklifleri ilgili sistem üzerinden elektronik olarak DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına iletilecektir. Sisteme ilişkin süreç ekte tarafınıza gönderilmiş olup ilinizde proje başvurusu yapmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu talimatlara uygun işlem yapması gerekmektedir. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir proje değerlendirmeye alınmayacaktır. Kullanıcı kayıtlarının bölgemizdeki Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından aşağıdaki dokümanda belirtilen şekilde&nbsp;ivedilikle yapılması gerekmektedir.</div><div style="text-align: justify;"><div><span><br></span></div><div><span>DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve irtibat noktası olan ORAN Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi ile iletişim kurabilirsiniz</span></div></div> Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Personel Alımı İlanı <div style="text-align: justify;"><font face="Arial">Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi,&nbsp;657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2'nci maddesinin (b) fırkasına göre "Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınma suretiyle" <b>2 (iki) Büro Personeli ve 2 (iki) Teknisyen olmak üzere toplam 4 (dört) sözleşmeli personel</b> alımı yapacaktır.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Arial"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Arial">Ayrıntılı bilgi için <a href="https://www.dap.gov.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Arial"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Arial"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> İş Arayan ve İş Verenler İstihdam Fuarında Buluşuyor <span>İş arayan ve iş verenler istihdam fuarında buluşuyor!</span><div><span><br></span></div><div><span>Kayseri İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı 14-15 Mayıs tarihlerinde Kayseri OSB Fuar Merkezi'nda düzenlenecektir.</span><br></div> TeknoJam GameJam Başlıyor <div style="text-align: justify;">10-11-12 Mayıs tarihlerinde, Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nde, yaratıcılığın ve teknolojinin harmanlandığı bir atmosfer sizleri bekliyor!</div><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">Son Başvuru: 7 Mayıs 2024</div> </span><div style="text-align: justify;"><span>Başvuru için</span>&nbsp;<font color="#0000ee"><u><a href="https://www.bootcamperciyes.com/gamejam/" target="_blank">https://www.bootcamperciyes.com/gamejam/</a></u></font></div> Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı Başvuruya Açıldı <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Teknik Destek Programı ilan edildi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kırsalda Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kalkınma </span><span>Sonuç Odaklı Programları ve TR72 Bölge Planı çerçevesinde oluşturulan 2024 yılı Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı’na başvurular KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacak olup, program öncelikleri şu şekilde belirlenmiştir: </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Öncelik 1</span></b><span>: Kırsalda teknoloji ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması,</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Öncelik 2</span></b><span>: Yeşil dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yeşil mutabakat süreçlerine uyum,</span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Öncelik 3</span></b><span>: Kırsalda örgütlenme faaliyetleri başta olmak üzere genç ve kadın istihdamının artırılması yoluyla kırsal ekonominin geliştirilmesi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-themecolor:accent5;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.75pt solid #4BACC6;mso-border-insideh-themecolor:accent5; mso-border-insidev:.75pt solid #4BACC6;mso-border-insidev-themecolor:accent5"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:25.5pt"> <td width="155" style="width:116.0pt;border-top:2.25pt;border-left:2.25pt; border-bottom:1.0pt;border-right:1.0pt;border-color:#4BACC6;border-style: solid;mso-border-top-alt:2.25pt;mso-border-left-alt:2.25pt;mso-border-bottom-alt: .75pt;mso-border-right-alt:.75pt;mso-border-color-alt:#4BACC6;mso-border-themecolor: accent5;mso-border-style-alt:solid;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.5pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; mso-themecolor:text1">PROGRAMIN ADI<o:p></o:p></span></i></b></span></p> </td> <td width="447" colspan="3" style="width:335.3pt;border-top:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-top-themecolor:accent5;border-left:none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-left-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:2.25pt;mso-border-left-alt: .75pt;mso-border-bottom-alt:.75pt;mso-border-right-alt:2.25pt;mso-border-color-alt: #4BACC6;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-style-alt:solid;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; mso-themecolor:text1">2024 YILI KIRSAL KALKINMA TEKNİK DESTEK PROGRAMI</span></b></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:19.3pt"> <td width="155" style="width:116.0pt;border-top:none;border-left:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-top-themecolor:accent5;mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.3pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; mso-themecolor:text1">REFERANS NO<o:p></o:p></span></i></b></span></p> </td> <td width="447" colspan="3" style="width:335.3pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-right-alt: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:19.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; mso-themecolor:text1">TR72/24/TD-K</span></b></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:16.3pt"> <td width="155" style="width:116.0pt;border-top:none;border-left:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-top-themecolor:accent5;mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.3pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; mso-themecolor:text1">TOPLAM BÜTÇE<o:p></o:p></span></i></b></span></p> </td> <td width="447" colspan="3" style="width:335.3pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-right-alt: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">2.000.000 TL<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:8.8pt"> <td width="155" rowspan="3" style="width:116.0pt;border-top:none;border-left: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-top-themecolor:accent5;mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:8.8pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; mso-themecolor:text1">DESTEK MİKTARI<o:p></o:p></span></i></b></span></p> </td> <td width="75" style="width:56.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-top-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-left-themecolor:accent5;mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:8.8pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </td> <td width="137" style="width:103.05pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:8.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">AJANS DESTEK ORANI<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="235" style="width:176.25pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-right-alt: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">AJANS DESTEK MİKTARI<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:22.9pt"> <td width="75" rowspan="2" style="width:56.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.9pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri">AZAMİ<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="137" rowspan="2" style="width:103.05pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.9pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">%100<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="235" style="width:176.25pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-right-alt: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:22.9pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">Eğitim talepleri için;<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">100.000 TL (KDV Dâhil)<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:42.55pt"> <td width="235" style="width:176.25pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-right-alt: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:42.55pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">Danışmanlık veya Eğitim + Danışmanlık talepleri için:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri">200.000 TL (KDV Dâhil)<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6"> <td width="155" style="width:116.0pt;border-top:none;border-left:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-top-themecolor:accent5;mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; mso-themecolor:text1">AZAMİ UYGULAMA SÜRESİ<o:p></o:p></span></i></b></span></p> </td> <td width="447" colspan="3" style="width:335.3pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-right-alt: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; mso-themecolor:text1">Eğitim Talepleri için 3 (Üç) Ay<o:p></o:p></span></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; mso-themecolor:text1">Diğer Talepler İçin(Danışmanlık veya Eğitim+Danışmanlık) 6 (Altı) Ay</span></b></span><span class="MsoHyperlink"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;mso-yfti-lastrow:yes"> <td width="155" style="width:116.0pt;border-top:none;border-left:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-top-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:.75pt;mso-border-left-alt: 2.25pt;mso-border-bottom-alt:2.25pt;mso-border-right-alt:.75pt;mso-border-color-alt: #4BACC6;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-style-alt:solid;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; mso-themecolor:text1"><o:p><span style="text-decoration:none">&nbsp;</span></o:p></span></i></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><i style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; mso-themecolor:text1">UYGUN BAŞVURU<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>SAHİPLERİ<o:p></o:p></span></i></b></span></p> </td> <td width="447" colspan="3" style="width:335.3pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Valilikler,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Kaymakamlıklar,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">İl Özel İdareleri ve Belediyeler, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Üniversiteler,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla),<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Birlikler ve Kooperatifler(Kooperatiflerin en az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla),<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Organize Sanayi Bölgeleri,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Küçük Sanayi Siteleri,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Teknoparklar,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">İş Geliştirme Merkezi,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="left" style="margin-top:6.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:16.0pt;mso-add-space:auto; text-align:left;text-indent:-12.95pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler (kamu iştirakleri).<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table><br><span></span></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"></p><p><span>Program başvuru dönemleri şu şekildedir:</span></p><p></p> <b><span lang="EN-GB" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:" calibri",sans-serif;="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:white;mso-themecolor:background1;="" mso-ansi-language:en-gb;mso-fareast-language:en-us;mso-bidi-language:ar-sa"=""><br clear="all" style="page-break-before:always"> </span></b> <table class="MsoTableLightListAccent5" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="rıght" width="0" style="border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; border:none;mso-border-alt:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-themecolor:accent5; mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.1pt;margin-left:4.85pt;mso-table-rspace: 7.1pt;margin-right:4.85pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal: margin;mso-table-left:right;mso-table-top:1.2pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:-1;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastfirstrow:yes; height:40.0pt"> <td width="132" style="width:99.2pt;border-top:#4BACC6;mso-border-top-themecolor: accent5;border-left:#4BACC6;mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom: black;mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:black;mso-border-right-themecolor: text1;border-style:solid;border-width:1.0pt;mso-border-top-alt:#4BACC6 1.0pt; mso-border-top-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:#4BACC6 1.0pt; mso-border-left-themecolor:accent5;mso-border-bottom-alt:black .5pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;mso-border-right-alt:black .5pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-style-alt:solid;background:#4BACC6; mso-background-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:40.0pt"><b><span lang="EN-GB" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:" calibri",sans-serif;="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:white;mso-themecolor:background1;="" mso-ansi-language:en-gb;mso-fareast-language:en-us;mso-bidi-language:ar-sa"=""><br clear="all" style="page-break-before:always"> </span></b> <p class="SubTitle2" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-yfti-cnfc:5;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.1pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:right; mso-element-top:1.2pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:" calibri",sans-serif;color:white;mso-themecolor:="" background1;mso-ansi-language:tr;mso-bidi-font-weight:bold"="">Dönem</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Calibri, sans-serif; color: white;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="246" style="width:184.3pt;border-top:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-top-themecolor: accent5;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-top-themecolor:accent5;background:#4BACC6; mso-background-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:40.0pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-yfti-cnfc:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.1pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:right; mso-element-top:1.2pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:" calibri",sans-serif;color:white;mso-themecolor:="" background1;mso-ansi-language:tr;mso-bidi-font-weight:bold"="">KAYS ortamında Online Başvuru Tarihleri</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Calibri, sans-serif; color: white;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="236" style="width:176.85pt;border-top:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-top-themecolor:accent5;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-top-alt:#4BACC6 1.0pt;mso-border-top-themecolor: accent5;mso-border-left-alt:black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-bottom-alt:black .5pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; mso-border-right-alt:#4BACC6 1.0pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-style-alt:solid;background:#4BACC6;mso-background-themecolor:accent5; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:40.0pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-yfti-cnfc:1;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.1pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:right; mso-element-top:1.2pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:" calibri",sans-serif;color:white;mso-themecolor:="" background1;mso-ansi-language:tr;mso-bidi-font-weight:bold"="">Taahhütname Teslim Son Tarih ve Saati*</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Calibri, sans-serif; color: white;"><o:p></o:p></span></p> </td> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <td style="height:40.0pt;border:none" width="0" height="53"></td> <!--[endif]--> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:0;height:20.5pt"> <td width="132" valign="top" style="width:99.2pt;border-top:none;border-left: solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-top-alt:black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-left-alt:#4BACC6 1.0pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-bottom-alt:#4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; mso-border-right-alt:black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-style-alt: solid;padding:0cm 1.4pt 0cm 1.4pt;height:20.5pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-yfti-cnfc:68;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.1pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:right; mso-element-top:1.2pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:" calibri",sans-serif;mso-ansi-language:tr;="" mso-bidi-font-weight:bold"="">Mayıs-Haziran</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Calibri, sans-serif; background: yellow;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="246" valign="top" style="width:184.3pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;mso-border-bottom-alt:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: accent5;padding:0cm 1.4pt 0cm 1.4pt;height:20.5pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-yfti-cnfc:64;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.1pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:right; mso-element-top:1.2pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:" calibri",sans-serif;mso-ansi-language:tr"="">01 Mayıs - 21 Haziran 2024<span style="background:yellow;mso-highlight:yellow"><o:p></o:p></span></span></p> </td> <td width="236" valign="top" style="width:176.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; padding:0cm 1.4pt 0cm 1.4pt;height:20.5pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-yfti-cnfc:64;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.1pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:right; mso-element-top:1.2pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:" calibri",sans-serif;mso-ansi-language:tr"="">28 Haziran 2024, Cuma 17:00<span style="background:yellow;mso-highlight:yellow"><o:p></o:p></span></span></p> </td> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <td style="height:20.5pt;border:none" width="0" height="27"></td> <!--[endif]--> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:21.95pt"> <td width="132" valign="top" style="width:99.2pt;border-top:none;border-left: solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom:none black 1.0pt; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-left-themecolor:accent5;mso-border-bottom-alt:none black 0cm; mso-border-right-alt:solid black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; padding:0cm 1.4pt 0cm 1.4pt;height:21.95pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-yfti-cnfc:4;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.1pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:right; mso-element-top:1.2pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:" calibri",sans-serif;mso-ansi-language:tr;="" mso-bidi-font-weight:bold"="">Temmuz-Ağustos</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Calibri, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="246" valign="top" style="width:184.3pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:none black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;mso-border-bottom-alt:none black 0cm;padding:0cm 1.4pt 0cm 1.4pt; height:21.95pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 7.1pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:right;mso-element-top: 1.2pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:" calibri",sans-serif;mso-ansi-language:tr"="">01 Temmuz-23 Ağustos 2024<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="236" valign="top" style="width:176.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:none black 1.0pt;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-bottom-alt:none black 0cm; mso-border-right-alt:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-right-themecolor:accent5; padding:0cm 1.4pt 0cm 1.4pt;height:21.95pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 7.1pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:right;mso-element-top: 1.2pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:" calibri",sans-serif;mso-ansi-language:tr"="">30 Ağustos 2024, Cuma 17:00</span><span lang="EN-GB" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:" calibri",sans-serif"=""><o:p></o:p></span></p> </td> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <td style="height:21.95pt;border:none" width="0" height="29"></td> <!--[endif]--> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;mso-yfti-lastrow:yes;height:21.95pt"> <td width="132" valign="top" style="width:99.2pt;border-top:black;mso-border-top-themecolor: text1;border-left:#4BACC6;mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom: #4BACC6;mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:black;mso-border-right-themecolor: text1;border-style:solid;border-width:1.0pt;mso-border-top-alt:black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:#4BACC6 1.0pt;mso-border-left-themecolor: accent5;mso-border-bottom-alt:#4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: accent5;mso-border-right-alt:black .5pt;mso-border-right-themecolor:text1; mso-border-style-alt:solid;padding:0cm 1.4pt 0cm 1.4pt;height:21.95pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-yfti-cnfc:68;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.1pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:right; mso-element-top:1.2pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:" calibri",sans-serif;mso-ansi-language:tr;="" mso-bidi-font-weight:bold"="">Eylül-Ekim</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Calibri, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="246" valign="top" style="width:184.3pt;border-top:solid black 1.0pt; mso-border-top-themecolor:text1;border-left:none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;mso-border-bottom-alt:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor: accent5;padding:0cm 1.4pt 0cm 1.4pt;height:21.95pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-yfti-cnfc:64;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.1pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:right; mso-element-top:1.2pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:" calibri",sans-serif;mso-ansi-language:tr"="">01 Eylül-24 Ekim 2024<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="236" valign="top" style="width:176.85pt;border-top:solid black 1.0pt; mso-border-top-themecolor:text1;border-left:none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-top-alt:black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-left-alt:black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-bottom-alt:#4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; mso-border-right-alt:#4BACC6 1.0pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-style-alt:solid;padding:0cm 1.4pt 0cm 1.4pt;height:21.95pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-yfti-cnfc:64;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:7.1pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-left:right; mso-element-top:1.2pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:" calibri",sans-serif;mso-ansi-language:tr"="">31 Ekim 2024, Perşembe 17:00</span><span lang="EN-GB" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:" calibri",sans-serif"=""><o:p></o:p></span></p> </td> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <td style="height:21.95pt;border:none" width="0" height="29"></td> <!--[endif]--> </tr> </tbody></table> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <br><br><p><span>Daha fazla bilgi için Program Rehberi ve Destekleyici Belgeleri inceleyebilirsiniz.</span></p><table class="MsoTableLightListAccent5" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="rıght" width="0" style="border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; border:none;mso-border-alt:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-themecolor:accent5; mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.1pt;margin-left:4.85pt;mso-table-rspace: 7.1pt;margin-right:4.85pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal: margin;mso-table-left:right;mso-table-top:1.2pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> </table><p style="text-align: justify;"><br></p> Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personel Alımı İlanı <p style="text-align: justify;"><span>DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı birimlerinde,</span><span> 657<span> </span>sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü<span> </span>maddesinin<span> (B</span>) fıkrasına<span> </span>göre istihdam edilmek ve<span> </span>giderleri Başkanlığımız Özel<span> </span>Bütçesinden<span> </span>karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci<span> </span>maddesinin (b) fıkrasına göre </span><i><span>"<b>Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" </b></span></i><span>2 (iki) Büro Personeli ve 2 (iki) Teknisyen olmak üzere toplam 4 (dört) sözleşmeli personel<span> </span>alımı yapılacaktır.</span></p> Üreten Şehirler Teknik Destek Programı Revizyonu <div style="text-align: justify;">30 Ocak 2024 tarihinde ilan edilen 2024 yılı Üreten Şehirler Teknik Destek Programı rehberindeki 2.1.1 (Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu) ve 2.2.1. (Proje Başvurusu ve Destekleyici Belgeler) bölümlerinde revizyon yapılmıştır.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Revize program rehberini incelemek için <a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20240417150951_0.pdf" target="_blank">tıklayınız.</a></div> Benim İşim Girişim 6. Dönem Başvuruları Başladı <p align="justify">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark A.Ş. işbirliği ile düzenlenmekte olan ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip girişimci adaylarının desteklendiği “Benim İşim Girişim” iş fikri yarışmasının 6. Dönem başvuruları başladı.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">6. Dönemde 7 tematik alan öncelikli alan olarak belirlenmiştir. Ayrıca diğer teknoloji alanlarında yer alan iş fikirleri de başvuru yapabilecektir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Öncelikli alanlar</p><p align="justify">1.&nbsp;Elektrikli Otomobil Teknolojileri</p><p align="justify">2. Elektro Optik Teknolojileri</p><p align="justify">3. Teşhis ve Tanı Kiti Teknolojileri</p><p align="justify">4.&nbsp;Yenilikçi Tarım Teknolojileri</p><p align="justify">5.&nbsp;Biyomedikal Cihaz Teknolojileri</p><p align="justify">6.&nbsp;Yapay Zeka Teknolojileri</p><p align="justify">7. Oyun Teknolojileri</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş kişiler arasından;</p><p align="justify">● TR72 bölgesindeki üniversitelerde okuyan lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri,</p><p align="justify">● TR72 bölgesinde ikamet eden mezunlar,</p><p align="justify">● TR72 bölgesindeki üniversitelerde görev yapan akademisyenler,</p><p align="justify">● TR72 bölgesinde bulunan ve teknoparklar içerisinde faaliyet yürüten en fazla 3 yıl önce kurulmuş olan start-up şirket sahipleri, başvurabilecektir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Başvurular 30 Nisan 2024 tarihine kadar çevrimiçi olarak <font color="#0563c1"><u><a href="https://benimisimgirisim.com/" target="_blank">https://benimisimgirisim.com</a></u></font>&nbsp;adresinden yapılabilecektir.</p> 2024 Yılı İmalat Sanayi Teknik Destek Programı İlan Edildi <p style="text-align: justify;">T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesi’nde uygulanmak üzere İmalat Sanayi Teknik Destek Programı ilan edilmiştir. Program kapsamında TR72 Bölgesi imalat sanayinin gelişimine katkı sağlayacak eğitim, lobi ve danışmanlık faaliyetleri desteklenecektir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p><b><u><span></span></u></b></p> <table class="ORAN" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" style="width:468.9pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid #C00000 1.5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:-1;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastfirstrow:yes; page-break-inside:avoid;height:30.7pt"> <td width="140" style="width:105.2pt;border:solid #C00000 1.5pt;border-right: solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt:solid #C00000 1.5pt;mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt;background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1; mso-background-themeshade:217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:30.7pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-yfti-cnfc:5"><span class="MsoHyperlink"><b>PROGRAMIN ADI</b></span><span class="MsoHyperlink"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="485" colspan="2" style="width:363.7pt;border:solid #C00000 1.5pt; border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;background:#D9D9D9; mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade:217; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:30.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt; mso-yfti-cnfc:1"><span class="MsoHyperlink"><b>2024 YILI İMALAT SANAYİ TEKNİK DESTEK PROGRAMI</b></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height: 115%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: minor-latin"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:0;page-break-inside:avoid;height:23.75pt"> <td width="140" style="width:105.2pt;border-top:none;border-left:solid #C00000 1.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt:solid #C00000 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:23.75pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-yfti-cnfc:4"><span class="MsoHyperlink"><b>REFERANS NO</b></span><span class="MsoHyperlink"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="485" colspan="2" style="width:363.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-right-alt:solid #C00000 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:23.75pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b>TR72/24/TDI</b></span><b><o:p></o:p></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;page-break-inside:avoid;height:57.0pt"> <td width="140" style="width:105.2pt;border-top:none;border-left:solid #C00000 1.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt:solid #C00000 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:57.0pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-yfti-cnfc:132"><span class="MsoHyperlink"><b>PROGRAMIN AMACI</b></span><span class="MsoHyperlink"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="485" colspan="2" style="width:363.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-right-alt:solid #C00000 1.5pt; background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:57.0pt"> <p class="MsoNormal" align="left" style="margin: 1pt 0cm; line-height: 115%;"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%; mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;="" mso-bidi-font-family:calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:="" tr"="">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın İmalat Sanayinde Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SOP) ile ilişkili olarak TR72 Bölgesi imalat sanayinin gelişimine katkı sağlamaktır.<span style="background:lime; mso-highlight:lime"><o:p></o:p></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;page-break-inside:avoid;height:113.0pt"> <td width="140" style="width:105.2pt;border-top:none;border-left:solid #C00000 1.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt:solid #C00000 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:113.0pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-yfti-cnfc:4"><span class="MsoHyperlink"><b>PROGRAM ÖNCELİKLERİ</b></span><span class="MsoHyperlink"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="485" colspan="2" style="width:363.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-right-alt:solid #C00000 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:113.0pt"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt;margin-left:65.45pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-63.75pt;mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><!--[if !supportLists]--><b>Öncelik 1.&nbsp;&nbsp;</b><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">TR72 İmalat Sanayinin Yeşil Dönüşüme Hazırlanması<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right: 0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:65.45pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-63.75pt;mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><!--[if !supportLists]--><b>Öncelik 2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp;</span></b><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">TR72 İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right: 0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:65.45pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-63.75pt;mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><!--[if !supportLists]--><b>Öncelik 3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp;</span></b><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">TR72 İmalat Sanayinde Dijitalleşmenin Artırılması</span> <span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: minor-latin"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right: 0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:65.45pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-63.75pt;mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><!--[if !supportLists]--><b>Öncelik 4.<font size="1">&nbsp;&nbsp;</font></b><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">TR72 İmalat Sanayinde Kurumsallaşma Düzeyinin Artırılması<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right: 0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:65.45pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-63.75pt;mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><!--[if !supportLists]--><b>Öncelik 5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp;</span></b><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">TR72 İmalat Sanayinde Rekabetçilik Seviyesinin Artırılması<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:6.0pt;margin-right: 0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:65.45pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-63.75pt;mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><!--[if !supportLists]--><b>Öncelik 6.<font size="1">&nbsp;&nbsp;</font></b><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri">TR72 İmalat Sanayinde Kadın İstihdamının Artırılması</span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-align: left; margin: 6pt 0cm 3pt 65.45pt; text-indent: -63.75pt;"><!--[if !supportLists]--><b>Öncelik 7.<font size="1">&nbsp;&nbsp;</font></b><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri">TR72 İmalat Sanayinin AR-GE, Tasarım Kabiliyetinin Geliştirilmesi </span><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: minor-latin"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;page-break-inside:avoid;height:23.95pt"> <td width="140" style="width:105.2pt;border-top:none;border-left:solid #C00000 1.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt:solid #C00000 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:23.95pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-yfti-cnfc:132"><span class="MsoHyperlink"><b>TOPLAM BÜTÇE</b></span><span class="MsoHyperlink"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="485" colspan="2" style="width:363.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-right-alt:solid #C00000 1.5pt; background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:23.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt; mso-yfti-cnfc:128"><b><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:115%; mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;="" mso-bidi-font-family:calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:="" tr"="">2.000.000 TL</span></b><b><o:p></o:p></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;page-break-inside:avoid;height:10.8pt"> <td width="140" rowspan="2" style="width:105.2pt;border-top:none;border-left: solid #C00000 1.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt:solid #C00000 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:10.8pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-yfti-cnfc:4"><span class="MsoHyperlink"><b>DESTEK MİKTARI</b></span><span class="MsoHyperlink"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="256" style="width:191.75pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height: 10.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b>AJANS DESTEK ORANI<o:p></o:p></b></p> </td> <td width="229" style="width:171.95pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-right-alt:solid #C00000 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:10.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b>AJANS DESTEK MİKTARI<o:p></o:p></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;page-break-inside:avoid;height:11.65pt"> <td width="256" style="width:191.75pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:11.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:1.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:115%; tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-yfti-cnfc:128"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-fareast-theme-font:="" minor-fareast;mso-bidi-font-family:calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;="" mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:bold"="">%100<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="229" style="width:171.95pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-right-alt:solid #C00000 1.5pt; background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:1.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:115%; tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-yfti-cnfc:128"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-fareast-theme-font:="" minor-fareast;mso-bidi-font-family:calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;="" mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:bold"="">100.000 TL (KDV Dâhil)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;page-break-inside:avoid;height:42.15pt"> <td width="140" style="width:105.2pt;border-top:none;border-left:solid #C00000 1.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt:solid #C00000 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:42.15pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-yfti-cnfc:4"><span class="MsoHyperlink"><b>AZAMİ UYGULAMA SÜRESİ</b></span><span class="MsoHyperlink"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="485" colspan="2" style="width:363.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-right-alt:solid #C00000 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.15pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:1.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:115%; tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b>6 (ALTI) AY</b></span><span class="MsoHyperlink"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;mso-yfti-lastrow:yes;page-break-inside:avoid; height:97.8pt"> <td width="140" style="width:105.2pt;border-top:none;border-left:solid #C00000 1.5pt; border-bottom:solid #C00000 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-top-alt:windowtext .75pt; mso-border-left-alt:#C00000 1.5pt;mso-border-bottom-alt:#C00000 1.5pt; mso-border-right-alt:windowtext .75pt;mso-border-style-alt:solid;background: #F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade:242; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:97.8pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-yfti-cnfc:132"><span class="MsoHyperlink"><b>UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ</b></span><span class="MsoHyperlink"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="485" colspan="2" style="width:363.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #C00000 1.5pt;border-right:solid #C00000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:97.8pt"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:1.0pt;margin-right:8.75pt; margin-bottom:1.0pt;margin-left:15.8pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2;mso-yfti-cnfc:128"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">TR72 Bölgesi’nde imalat yapan işletmeleri temsil eden Meslek Odaları<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:1.0pt;margin-right: 8.75pt;margin-bottom:1.0pt;margin-left:15.8pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2;mso-yfti-cnfc:128"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Organize Sanayi Bölgeleri<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:1.0pt;margin-right: 8.75pt;margin-bottom:1.0pt;margin-left:15.8pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2;mso-yfti-cnfc:128"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Küçük Sanayi Siteleri<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:1.0pt;margin-right: 8.75pt;margin-bottom:1.0pt;margin-left:15.8pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2;mso-yfti-cnfc:128"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">İŞGEM Anonim Şirketleri<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:1.0pt;margin-right: 8.75pt;margin-bottom:1.0pt;margin-left:15.8pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2;mso-yfti-cnfc:128"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">İmalat Sanayindeki Şirketleri Temsil Eden STK’lar<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:1.0pt;margin-right: 8.75pt;margin-bottom:1.0pt;margin-left:15.8pt;mso-add-space:auto;text-align: justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2;mso-yfti-cnfc:128"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Teknopark Yönetim Şirketleri<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:1.0pt;margin-right:8.75pt; margin-bottom:1.0pt;margin-left:15.8pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2;mso-yfti-cnfc:128"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><!--[endif]--><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">TR72 Bölgesi İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmeler (Sadece Öncelik 7’ye başvurabilir)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Projeler için son başvuru tarihi 24 Aralık 2024 saat 23:50 olarak belirlenmiştir. Proje başvuru taahhütnamelerinin Ajans Kayseri Ofisi’nde yer alan İmalat Sanayi Dönüşüm Birimi’ne teslim edilmesi için son tarih ise 31 Aralık 2024 saat 17:00’dir.</span></p><p style="text-align: justify;"><br></p><table class="ORAN" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="0" style="text-align: justify; width: 475.4pt; border-collapse: collapse; border: none; margin-left: 4.8pt; margin-right: 4.8pt;"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:-1;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastfirstrow:yes; page-break-inside:avoid;height:27.15pt"> <td width="634" colspan="3" style="width:475.4pt;border:solid #C00000 1.5pt; background:#D9D9D9;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 217;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.15pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:1.1pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt; mso-yfti-cnfc:5;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap: around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: margin;mso-element-top:-2.6pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:" calibri",sans-serif;mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:tr;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:bold"="">Başvuru</span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:" calibri",sans-serif;mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:bold"=""> </span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:" calibri",sans-serif;mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-ansi-language:tr;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:bold"="">Dönemleri<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:0;page-break-inside:avoid;height:27.5pt"> <td width="188" style="width:141.25pt;border-top:none;border-left:solid #C00000 1.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt:solid #C00000 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.5pt"><b><span lang="EN-GB" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:" calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:en-gb;mso-fareast-language:="" tr;mso-bidi-language:ar-sa"=""><br clear="all" style="page-break-before:always"> </span></b> <p class="SubTitle2" align="left" style="margin: 1pt 0cm 0.0001pt; line-height: 115%;"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:" calibri",sans-serif;mso-bidi-theme-font:="" minor-latin;mso-ansi-language:tr;mso-fareast-language:tr"="">Dönem<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="213" style="width:159.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height: 27.5pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin; mso-element-top:-2.6pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:" calibri",sans-serif;="" mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:tr;mso-fareast-language:="" tr"="">KAYS ortamında Çevrimiçi Başvuru İçin Son Tarih</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="233" style="width:174.7pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-right-alt:solid #C00000 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.5pt"> <p class="SubTitle2" align="left" style="margin: 1pt 0cm 0.0001pt; line-height: 115%;"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:" calibri",sans-serif;mso-bidi-theme-font:="" minor-latin;mso-ansi-language:tr;mso-fareast-language:tr"="">Taahhütname Teslim Son Tarih/Saati</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;page-break-inside:avoid;height:27.2pt"> <td width="188" style="width:141.25pt;border-top:none;border-left:solid #C00000 1.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt:solid #C00000 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.2pt"> <p class="SubTitle2" align="left" style="margin: 1pt 0cm 0.0001pt; line-height: 115%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">1. Dönem (Nisan)<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="213" style="width:159.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.2pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt; mso-yfti-cnfc:128;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: margin;mso-element-top:-2.6pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">30 Nisan 2024<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="233" style="width:174.7pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-right-alt:solid #C00000 1.5pt; background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.2pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt; mso-yfti-cnfc:128;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: margin;mso-element-top:-2.6pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">30 Nisan 2024 / Saat 17:00<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;page-break-inside:avoid;height:27.2pt"> <td width="188" style="width:141.25pt;border-top:none;border-left:solid #C00000 1.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt:solid #C00000 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.2pt"> <p class="SubTitle2" align="left" style="margin: 1pt 0cm 0.0001pt; line-height: 115%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">2. Dönem (Mayıs-Haziran)<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="213" style="width:159.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height: 27.2pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin; mso-element-top:-2.6pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">28 Haziran 2024<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="233" style="width:174.7pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-right-alt:solid #C00000 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.2pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin; mso-element-top:-2.6pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">28 Haziran 2024 / Saat 17:00<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;page-break-inside:avoid;height:27.2pt"> <td width="188" style="width:141.25pt;border-top:none;border-left:solid #C00000 1.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt:solid #C00000 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.2pt"> <p class="SubTitle2" align="left" style="margin: 1pt 0cm 0.0001pt; line-height: 115%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">3. Dönem (Temmuz-Ağustos)<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="213" style="width:159.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;background:#F2F2F2;mso-background-themecolor: background1;mso-background-themeshade:242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.2pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt; mso-yfti-cnfc:128;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: margin;mso-element-top:-2.6pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">29 Ağustos 2024<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="233" style="width:174.7pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-right-alt:solid #C00000 1.5pt; background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.2pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt; mso-yfti-cnfc:128;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: margin;mso-element-top:-2.6pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">29 Ağustos 2024 / Saat 17:00<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;page-break-inside:avoid;height:27.2pt"> <td width="188" style="width:141.25pt;border-top:none;border-left:solid #C00000 1.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-left-alt:solid #C00000 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:27.2pt"> <p class="SubTitle2" align="left" style="margin: 1pt 0cm 0.0001pt; line-height: 115%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">4. Dönem (Eylül-Ekim)<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="213" style="width:159.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height: 27.2pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin; mso-element-top:-2.6pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">31 Ekim 2024<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="233" style="width:174.7pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid #C00000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-right-alt:solid #C00000 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.2pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin; mso-element-top:-2.6pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">31 Ekim 2024 / Saat 17:00<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;mso-yfti-lastrow:yes;page-break-inside:avoid; height:27.2pt"> <td width="188" style="width:141.25pt;border-top:none;border-left:solid #C00000 1.5pt; border-bottom:solid #C00000 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-top-alt:windowtext .75pt; mso-border-left-alt:#C00000 1.5pt;mso-border-bottom-alt:#C00000 1.5pt; mso-border-right-alt:windowtext .75pt;mso-border-style-alt:solid;background: #F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade:242; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.2pt"> <p class="SubTitle2" align="left" style="margin: 1pt 0cm 0.0001pt; line-height: 115%;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">5. Dönem (Kasım-Aralık)<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="213" style="width:159.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #C00000 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-bottom-alt:solid #C00000 1.5pt; background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.2pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt; mso-yfti-cnfc:128;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: margin;mso-element-top:-2.6pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">24 Aralık 2024 / Saat 23:50<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="233" style="width:174.7pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #C00000 1.5pt;border-right:solid #C00000 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt; background:#F2F2F2;mso-background-themecolor:background1;mso-background-themeshade: 242;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.2pt"> <p class="SubTitle2" style="margin-top:1.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt; mso-yfti-cnfc:128;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: margin;mso-element-top:-2.6pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">31 Aralık 2024 / Saat 17:00<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p> <p></p> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım ve Yatırımcının Yanında! <p align="justify">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı <b>Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü</b> koordinasyonunda <b>TR72 Bölgesi illeri Kayseri, Sivas ve Yozgat</b>’ta faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 3 ilde ayrı ayrı faaliyet gösteren <b>Yatırım Destek Ofisleri (YDO)</b> hem masa başında hem sahada yatırımcıların ihtiyaç duyduğu bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerini etkin şekilde yerine getiriyor.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Son bir yılda Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta <b>1136 bilgilendirme ve danışmanlık işlemi</b> sunan Yatırım Destek Ofisleri yatırımcı için kilit önem taşıyan devlet destekleri, izin ve ruhsat işlemleri, yatırım teşvik sistemi başvuru ve uygulama aşamaları gibi alanlarda yatırımcılara hizmet verdi.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Pro-aktif bir hizmet anlayışı ile çalışan Yatırım Destek Ofisleri sahada yatırımcının ve firmaların yanındaydı. Son bir yılda <b>456 firma ziyareti</b> gerçekleştirilerek, özel sektörün ihtiyacı bizzat saha tespit edildi. Yapılan ziyaretlerde, devlet destekleri, danışmanlık faaliyetleri ve Ajans çalışmaları hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><a name="_GoBack"></a>“<i><b>Tüm Devlet Destekleri Tek Tık Uzaklıkta!”</b></i>. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet veren <i><b>Yatirimadestek.gov.tr </b></i>sitesi, <b>tek çatı</b> altında tüm <b>devlet desteklerini</b> güncel şekilde içeren, yatırımcılara Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan <b>Ön Fizibilite Raporları</b> ile <b>Yatırım Fırsatları</b> sunan, “<b>Soru-Cevap</b>” bölümü üzerinde Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine ulaşılabilen ve 24 saatten kısa bir sürede yanıt alınabilen yenilikçi bir hizmet portalıdır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri, son bir yılda Yatirmadestek.gov.tr üzerinden sorulan 30 soruya 24 saatten kısa bir sürede dönüş yapmış ve yatırımcıların ihtiyaç duyduğu bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini karşılamıştır.</p> CMDP 2024 Yılı Başvuru Süreci Başlamıştır <p lang="tr-TR" align="justify">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP), ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yerelde kalkınma ajansları tarafından uygulanmaktadır.</p><p lang="tr-TR" align="justify"><br></p><p lang="tr-TR" align="justify">CMDP Usul ve Esaslarında belirtilen öncelik alanlarına göre programa "İstihdam Kapasitesinin Artırılması", "Üretim Kapasitesinin Artırılması", "Verimliliğin Desteklenmesi", Teknolojinin ve Yenilikçiliğin Desteklenmesi" ve "İhracat Kapasitesinin Artırılması" konularında proje kabul edilmektedir. Asgari bütçesi 1 milyon TL ve uygulama süresi azami 18 ay olan projeler uygun bulunmaktadır. Projelerde asgari eş finansman oranı % 10 olup eş finansman oranının yüksek tutulması tavsiye edilmektedir.</p><p lang="tr-TR" align="justify"><br></p><p lang="tr-TR" align="justify">Programın Sivas uygulaması, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Program kapsamında; Ek-1'de yer alan öncelik alanlarına uygun taslak proje tekliflerinin 8 Mayıs 2024 tarihi mesai bitimine kadar Ek-2'de yer alan Proje Değerlendirme Raporu formatında Ajansımıza sunulması gerekmektedir. ÇED yönetmeliğine tabi olan projeler için ÇED olumlu kararı veya ÇED Gerekli Değildir kararı ve projeye konu taşınmazların mülkiyet ve proje kapsamında tahsis durumunu gösterir belgeler, proje değerlendirme raporu ekinde sunulması gerekmektedir. Programa yönelik proje geliştirmeyi planlayan kurumların ilk aşamada Ajansımız Sivas Yatırım Destek Ofisi ile irtibat kurması önerilmektedir.</p><p lang="tr-TR" align="justify"><br></p><p lang="tr-TR" align="justify">CMDP 2024 Yılı Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2024 saat 10:30'da Ajansımız tarafından çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecektir. Bağlantı linki aşağıda verilen toplantıya, programa proje başvurusu yapmayı planlayan kurumların katılım sağlaması beklenmektedir.</p><p lang="tr-TR" align="justify"><br></p><p lang="tr-TR" align="justify">Bilgilerinize sunulur</p><p lang="tr-TR" align="justify"><br></p><p lang="tr-TR" align="justify"></p><p lang="tr-TR" align="justify"><b>Toplantı Linki</b></p><p lang="tr-TR" align="justify"><b><br></b></p><p lang="tr-TR" align="justify">Konu: ORAN | CMDP 2024 Yılı Bilgilendirme Toplantısı</p><p lang="tr-TR" align="justify">Zaman: 22 Mar 2024 10:30 ÖÖ İstanbul</p><p lang="tr-TR" align="justify">https://us06web.zoom.us/j/2950294924?pwd=jyav742DFKADkq1hTMbm9sO0HHRsNM.1&amp;omn=88107355562</p><p lang="tr-TR" align="justify">Toplantı Kimliği: 295 029 4924</p><p lang="tr-TR" align="justify">Parola: DCu390</p><p lang="tr-TR" align="justify"><br><br></p><p lang="tr-TR" align="justify"><b>Ek-1: ÖNCELİK ALANLARI VE ÖRNEK PROJE KONULARI</b></p><p lang="tr-TR" align="justify"><b><br></b></p><p lang="tr-TR" align="justify"><b>1. İstihdam Kapasitesinin Artırılması</b></p><p lang="tr-TR" align="justify"><b><br></b></p><p lang="tr-TR" align="justify">• Organize sanayi bölgelerinde ve uygun küçük sanayi sitelerinde mesleki eğitime yönelik uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulması</p><p lang="tr-TR" align="justify">• İstihdamın artırılmasına hızla katkı sağlayabilecek yeni iş alanları (lojistik, ticaret, turizm gibi) veya üretim aşamalarının (düşük teknolojili imalat, operasyon hizmetleri, çağrı merkezleri gibi) geliştirilmesi</p><p lang="tr-TR" align="justify"><br></p><p lang="tr-TR" align="justify"><i><b>2. Üretim Kapasitesinin Artırılması</b></i></p><p lang="tr-TR" align="justify"><i><b><br></b></i></p><p lang="tr-TR" align="justify">• Sanayileşmenin organize alanlara yönlendirilmesi</p><p lang="tr-TR" align="justify">• Yüksek katma değer yaratan sektörlerde gelişme gösteren kümelerin desteklenmesi</p><p lang="tr-TR" align="justify">• Kümelenme odaklı ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulması</p><p lang="tr-TR" align="justify">• Şehir içinde kalmış sanayi alanlarının yenilikçi işlevlerle yerinde dönüşümünün desteklenmesi</p><p lang="tr-TR" align="justify">• Organize sanayi bölgelerinin kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi</p><p lang="tr-TR" align="justify"><br></p><p lang="tr-TR" align="justify"><i><b>3. Verimliliğin Desteklenmesi</b></i></p><p lang="tr-TR" align="justify"><br></p><p lang="tr-TR" align="justify">• Verimlilik ve kalite artışı sağlanmasına yönelik olarak model fabrikaların kurulması gibi üretim sürecinin<span>iyileştirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi</span></p><p lang="tr-TR" align="justify">• KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, verimliliği artıracak yönde geliştirilmesi</p><p lang="tr-TR" align="justify"><br></p><p lang="tr-TR" align="justify"><i><b>4. Teknoloji ve Yenilikçiliğin Desteklenmesi</b></i></p><p lang="tr-TR" align="justify"><i><b><br></b></i></p><p lang="tr-TR" align="justify">• Çekim merkezlerinin önceliklerine uygun olarak yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilik kapasitesinin artırılması amacıyla üniversite-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi</p><p lang="tr-TR" align="justify">• Organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde firmaların ortak ihtiyaçlarına yönelik olarak ihracat, yenilikçilik, tasarım, dijital dönüşüm ve kurumsal gelişim vb. konularda destek hizmetleri sağlanması amaçlı danışmanlık merkezlerinin oluşturulması</p><p lang="tr-TR" align="justify">• Sanayi ve teknoloji bölgelerinde (organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri) rekabetçiliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan test, kalibrasyon, prototipleme gibi ortak hizmetlerin sunulması ve kalitesinin artırılması</p><p lang="tr-TR" align="justify">• Bölgede mevcut olan ortak kullanıma yönelik kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarlarının makine ekipman ve teknoloji altyapıları ile kapasitelerinin geliştirilmesi ya da ilave ihtiyacın belirlenmesi halinde yenilerinin kurulması</p><p lang="tr-TR" align="justify"><br></p><p lang="tr-TR" align="justify"><i><b>5. İhracat Kapasitesinin Artırılması</b></i></p><p lang="tr-TR" align="justify"><i><b><br></b></i></p><p lang="tr-TR" align="justify">• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında belirlenen lojistik merkezlerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi</p><p lang="tr-TR" align="justify">• İhracatın geliştirilmesine yönelik ortak altyapılar/faaliyetler/destek hizmetleri</p><p lang="tr-TR" align="justify">• Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle bu ürünlerin ihracatının ve kent ekonomisine katkısının artırılması</p><br><p></p> Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı <div style="text-align: justify;">Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR61 Düzey 2 Bölgesinde (Antalya, Burdur ve Isparta illeri) istihdam edilmek üzere 2 (iki) Uzman alımı gerçekleştirecek olup başvurular 01-19 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacaktı</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ayrıntılı bilgi için <a href="https://www.bakka.gov.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></div> Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitim Projesi Kayıt Listesi Açıklandı <p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Are You Ready to Fly? Aircraft Maintenance Technician Training" projesi kapsamında sınav ve değerlendirme sonuçlarına göre kesin kayıt olmaya hak kazanan adaylar ile yedek adayların listesi aşağıda linki bulunan dokümanda yer almaktadır. Kesin kayıt olmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile kesin kayıt linki gönderilecektir (Başvuru aşamasında kullanılan e-postanızın spam klasörlerini lütfen kontrol ediniz). </span></p><p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US"><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">Kesin kayıt olmaya hak kazanan adayların 15 Mart 2024 (Cuma günü) saat 12:00’a kadar kendilerine gönderilen kayıt linkindeki bilgileri doldurmaları ve istenilen belgeleri forma yüklemesi gerekmektedir.</span></p> Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Personel Alımı İlanı <div style="text-align: justify;">Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 05.03.2024 tarih ve 32480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) illerinde istihdam edilmek üzere<b> iki uzman personel</b> alımı gerçekleştirecektir.</div> 2024 Yılı Turizm Fizibilite Destek Programı İlan Edildi <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2024 yılı Çalışma Programı faaliyetleri kapsamında Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına katkı sağlamak amacıyla kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların uygun proje başvuruları için “Turizm Fizibilite Desteği Programı” 01.03.2024 tarihi itibariyle yayınlanmıştır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">2024 Yılı Turizm Fizibilite Desteği Programının öncelik alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><b>Öncelik 1.</b> Turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılmasına yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><b>Öncelik 2.</b> Sürdürülebilir Turizme yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi veya mevcut yatırımların sürdürülebilir turizm süreçlerine uyumu için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><b>Öncelik 3.</b> Kış, kültür, doğa, sağlık ve spor turizmi potansiyelinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik destinasyon odaklı fizibilite çalışmalarının desteklenmesi</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><b>Öncelik 4.</b> Turizmin 12 aya yayılması kapsamında geliştirilecek projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><a name="_GoBack"></a>Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir. Değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu ise azami 500.000 TL destek alabilecektir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Turizm Fizibilite Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelere destek oranı ise asgari %25, azami %75’dir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Başvurular KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden 01.03.2024 tarihi itibarıyla yapılabilecek olup, başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih 28.06.2024 saat 23:59’dur. Bu tarih ve saat itibari ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi en geç 05.07.2024 saat 17:00’a kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya ıslak imzalı taahhütnamesi Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Programa;</p><span style="white-space:pre"> </span>- Valilikler<br><span style="white-space: pre;"> </span>-&nbsp;<span style="text-align: justify;">Kaymakamlıklar</span><br><span style="white-space: pre;"> </span>-&nbsp;<span style="text-align: justify;">Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)</span><br><span style="white-space: pre;"> </span>-&nbsp;<span style="text-align: justify;">Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri</span><br><span style="white-space: pre;"> </span>-&nbsp;<span style="text-align: justify;">Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler</span><br><span style="white-space: pre;"> </span>-&nbsp;<span style="text-align: justify;">Üniversiteler</span><br><span style="white-space: pre;"> </span>-&nbsp;<span style="text-align: justify;">Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları</span><br><span style="white-space: pre;"> </span>-&nbsp;<span style="text-align: justify;">Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)</span><br><span style="white-space: pre;"> </span>-&nbsp;<span style="text-align: justify;">Organize Sanayi Bölgeleri</span><br><span style="white-space: pre;"> </span>-&nbsp;<span style="text-align: justify;">Küçük Sanayi Siteleri</span><br><span style="white-space: pre;"> </span>-&nbsp;<span style="text-align: justify;">Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri</span><br><span style="white-space: pre;"> </span>-&nbsp;<span style="text-align: justify;">İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar</span><br><span style="white-space: pre;"> </span>-&nbsp;<span style="text-align: justify;">Birlikler ve Kooperatifler</span><br><span style="white-space: pre;"> </span>-&nbsp;<span style="text-align: justify;">Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler</span><div><span style="text-align: justify;">başvuru yapabilirler.</span><p style="text-align: justify;"><br></p><p></p><p style="text-align: justify;">Fizibilite Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile destekleyici belge şablonlarını aşağıdan indirebilirsiniz.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p></p><p style="text-align: justify;">Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p></div> Genç Fikirler Fabrikası İş Fikri Yarışmasının Final Programı Düzenlendi <p style="text-align: justify;">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından organize edilen Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Sorgun İŞGEM tarafından desteklenen Genç Fikirler Fabrikası iş fikri yarışmasının final programı düzenlendi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Program öncesinde protokol tarafından Genç Fikirler Fabrikası yarışmasında finale kalan projelerin prototip sergisi gezildi. Programın açılış konuşmasını Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sayın İbrahim Ethem Şahin tarafından yapıldı. Şahin, Genç Fikirler Fabrikası yarışmasının amacı ve kapsamı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 2022 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan Genç Fikirler Fabrikası İş Fikri Yarışması kapsamında 35 başvuru alındığını ve toplam ödül değeri 300.000₺ olan yarışmanın finalinde 5 girişimcinin yarışacağını belirtti. Genç istihdamı konusuna vurgu yapan Şahin, ORAN olarak bölgede girişimcilik ekosistemine verdikleri katkılardan ve bu tarz etkinliklerin katalizör etkisine değindi. Bu projenin hayata geçirilmesinde emek veren bütün paydaşlara ve katılım sağlayan gençlere teşekkür etti.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Evren Yaşar ise göreve başladıkları günden itibaren Yozgat Valiliği himayesinde Yozgat’ta yeni araştırma modelleri ve üretime yönelik kalkınma planları çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Yaşar, ayrıca Yozgat’ta üniversitenin lokomotifi olduğu araştırma modelinin geliştirilmesinde ve kalkınma planlarında gençlerin yürütücülüğünde yeni projelerin yer alacağı bir sürece evrildiklerini belirtti. Projeye katılma cesareti gösteren genç bilim insanlarına çok teşekkür ederken Yozgat Bozok Üniversitesi olarak gençlerin proje ve girişimcilik noktasında destekçisi olacaklarını belirtti.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de yaptığı konuşmada yarınlarımız ve geleceğimizin mimarları olan gençlerin fikirlerinin hayat bulduğu anlamlı bir programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köse, Türkiye'de ticari değer taşıyan, gençlere istihdam olanağı sağlayabilecek yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimci bireylerin veya takımların iş fikirlerini Yozgat'ta hayata geçirmelerinin teşvik edilmesinin önemli olduğunu belirtti.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyetin Yüzüncü yılında bir yüzyıla daha ümitle, cesaretle, gençlerimizin yüreği aklı ile yol almaya ve yol yürümeye devam ettiklerinin altını çizdi. Vali Özkan konuşmasında: “Yozgat’ta siz değerli gençleri gördükçe vatan diye çarpan yürekleri gördükçe ve bu gençlerin önlerinden yürüyen Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenlerini gördükçe ve bunlara destek olan idarecilerimizi gördükçe her geçen gün daha da ümitleniyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri olarak sizler çok şanslısınız. İnançlı, dirayetli ve gençlerin önünde yürüyen bir Rektörünüz var. Bunun yanı sıra yerelde de bizlerle yürüyen ve bizlere her türlü desteği veren yerel idarecilerimizle başarmamız ve başaramamamız mümkün değil. Bu yolda sizlerin yüreklerin, dinamizminize, fikirlerinize ihtiyacımız var. Fikirleriyle, projeleriyle katkı sağlayan gençlerin sayısını çoğaltırsak bu milletin, Anadolu’nun karşısında hiçbir güç duramayacaktır” ifadelerine yer verdi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Açılış konuşmalarının ardından “Start-up’lar için Fon” konulu panel gerçekleştirildi. Girişimcilik ekosistemi ve melek yatırımcılık alanlarında uzman isimlerin bir araya geldiği Nuri Murat Avcı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Esra Özden, Prof. Dr. Mehmet Botsalı ve Serra Ulusoy konuşmacı olarak yer aldı. Start-Up nedir? ve Start-up fonlama nasıl yapılır? konuları hakkında bütün girişimcilere yol gösterecek uzman görüşlerini paylaştılar.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">2022 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan ve 35 proje başvurusunun olduğu Genç Fikirler Fabrikası İş Fikri Yarışması finalinde kalan 5 proje arasından ilk üç ödüllendirildi. Ödüllerin takdim edilmesinin ardından program sona erdi.</p> Tarım Teknolojileri Paneli <div style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kayseri Ticaret Borsası işbiliğinde 05 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan Tarım Teknolojileri Paneli'nde, alanında uzman konuk ve konuşmacıları misafir ediyoruz. İlimizde gerçekleşecek Tarım İhtisas OSB yatırımı öncesi, Akıllı Tarım Uygulamaları, modern hayvancılık ve örtü altı üretim ile ilgili uzman akademisyenlerin ve özel sektör temsilcilerinin konuşacağı panelimize davetlisiniz.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Kayıt linki;&nbsp;<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXZSZ2KexSU7whtqPO2YG-qIZa_pJcAMxEn9tgarj7i1O1oA/viewform?pli=1" target="_blank" id="isPasted">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXZSZ2KexSU7whtqPO2YG-qIZa_pJcAMxEn9tgarj7i1O1oA/viewform?pli=1</a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;background:#2E74B5;mso-background-themecolor:accent1; mso-background-themeshade:191"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:18.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:107%;color:white; mso-themecolor:background1">TARIM TEKNOLOJİLERİ PANELİ<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><span style="font-family:" calibri="" light",sans-serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;="" mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:"calibri="" light";="" mso-bidi-theme-font:major-latin"=""><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><span style="font-family:" calibri="" light",sans-serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;="" mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:"calibri="" light";="" mso-bidi-theme-font:major-latin"="">PROGRAM<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><o:p>&nbsp;</o:p></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:" calibri="" light",sans-serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;="" mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:"calibri="" light";="" mso-bidi-theme-font:major-latin"="">09.30 <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>GİRİŞ</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:" calibri="" light",sans-serif;="" mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:="" "calibri="" light";mso-bidi-theme-font:major-latin"=""> <b>VE KAYIT</b></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:" calibri="" light",sans-serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;="" mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:"calibri="" light";="" mso-bidi-theme-font:major-latin"="">10:00 <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>PROGRAM<span style="letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-font-weight:bold"> </span><span style="mso-bidi-font-weight:bold">AÇILIŞI</span></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;background: #A8D08D;mso-background-themecolor:accent6;mso-background-themetint:153"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 107%;color:white;mso-themecolor:background1">10:00 – 11:15<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><font color="#ffffe0"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:" calibri="" light",sans-serif;="" mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:="" "calibri="" light";mso-bidi-theme-font:major-latin;color:white;mso-themecolor:="" background1"="">1.OTURUM: Akıllı Tarımın Dünü, Bugünü ve Geleceği</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"> </span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: " calibri="" light",sans-serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:="" major-latin;mso-bidi-font-family:"calibri="" light";mso-bidi-theme-font:major-latin"=""><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: " calibri="" light",sans-serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:="" major-latin;mso-bidi-font-family:"calibri="" light";mso-bidi-theme-font:major-latin;="" color:#2e74b5;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:191"="">Moderatör : ...<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><u><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:107%;font-family:" calibri="" light",sans-serif;mso-ascii-theme-font:="" major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family:"calibri="" light";="" mso-bidi-theme-font:major-latin"="">Konuşmacılar:<o:p></o:p></span></u></b></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:107%">Davetli Konuşmacı <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Prof.Dr. Şahin YILDIRIM</b><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>,Erciyes Üniversitesi<b><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:107%">Davetli Konuşmacı<b><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Doç.Dr.Caner KOÇ,<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span></b>Ankara Üniversitesi<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:107%">Davetli Konuşmacı<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><b>Prof. Dr.</b> <b>Nigar YARPUZ BOZDOĞAN,<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></b><span style="mso-bidi-font-weight:bold">Çukurova Üniversitesi</span></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;background:white"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:107%">Davetli Konuşmacı<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><b>Dr. Ercin GÜDÜCÜ</b>, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri<span style="mso-bidi-font-style:italic"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><b><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:107%"><span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center"><b><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:107%;color:#C45911;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191">- Kahve Arası 15 DK-<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center"><b><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:107%;color:#C45911;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;background: #A8D08D;mso-background-themecolor:accent6;mso-background-themetint:153"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:107%;color:white;mso-themecolor:background1">11.30 – 12:30<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>2.OTURUM: Tarım ve Hayvancılıkta Teknolojik Çözümler ve Bölgesel Hedefler<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: " calibri="" light",sans-serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:="" major-latin;mso-bidi-font-family:"calibri="" light";mso-bidi-theme-font:major-latin;="" color:#538135;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191"=""><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: " calibri="" light",sans-serif;mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:="" major-latin;mso-bidi-font-family:"calibri="" light";mso-bidi-theme-font:major-latin;="" color:#2e74b5;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:191"="">Moderatör: <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Doc.Dr.Haluk ERGEZER -Pamukkale Üniversitesi <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>Müh. Fakültesi <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%">Konuşmacılar :<o:p></o:p></span></u></b></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Davetli Konuşmacı<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:107%">Serhat DALKILIÇ, </span></b><span style="font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-weight:bold">Erciyes</span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:107%"> </span></b><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-weight:bold">Teknopark </span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span style="font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%"><o:p></o:p></span></u></b></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">Davetli Konuşmacı<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><b style="mso-bidi-font-weight:normal">Arş.Gör. Burak ULU</b><span style="mso-bidi-font-weight:bold">, Erciyes Üniversitesi<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:107%">Davetli Konuşmacı <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="color:black;mso-themecolor:text1">Yusuf KURT</span></b><span style="color:black;mso-themecolor:text1">, <i style="mso-bidi-font-style:normal">Kibele Projekt <o:p></o:p></i></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;background:white">Davetli Konuşmacı<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b style="mso-bidi-font-weight:normal">Yasin ZİCİN</b> ,<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Oran Kalkınma Ajansı</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:107%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div> ​Enhancer İş Dünyası Buluşması Etkinliği ​Kayseri'de Gerçekleşecek <p id="isPasted"></p><div style="text-align: justify;">Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER projesi çerçevesinde, sizi 7 Mart 2024 Perşembe günü Kayseri'de Kayseri Ticaret Odası işbirliği ile düzenlenecek İş Dünyası Buluşması etkinliğine davet ediyor.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">İş Dünyası Buluşması, Kayseri Ticaret Odası'nın R. Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olup 250 şirket arasında yeni işbirlikleri kurulmasını hedeflemektedir. İhracat odaklı bir panelin yanısıra girişimciliğin finansal altyapısı konusunda eğitim ve mentorluk sunulacaktır.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Etkinlik kapsamındaki sektörler:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">- Makine Ekipman, Metal İmalatı ve Onarımı</div><p></p><p id="isPasted" style="text-align: justify;">- Mobilya</p><p id="isPasted" style="text-align: justify;">- Tarım/Gıda</p><p id="isPasted"></p><div style="text-align: justify;">- Yenilikçi ve Yüksek Teknoloji İçeren Değerler Zinciri.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Etkinliğe katılım için lütfen şu linkten kayıt olunuz:&nbsp;<a href="https://forms.gle/ohaWNm3uTtFAcows8" target="_blank">https://forms.gle/ohaWNm3uTtFAcows8</a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Etkinliğin web sayfası:&nbsp;<a href="https://enhancerproject.com/7-mart-2024-kayseri-is-dunyasi-bulusmasi/" target="_blank">https://enhancerproject.com/7-mart-2024-kayseri-is-dunyasi-bulusmasi/</a></div><p></p> “Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi” ÖN BAŞVURULARI BAŞLADI! <p align="justify"><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font>ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "</font></font></font><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font><b>Are You Ready to Fly? Aircraft Maintenance Technician Training" </b></font></font></font><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font>projesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın sözleşme makamı olduğu "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)" kapsamında desteklenmektedir.</font></font></font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font><b>Uçak Bakım Teknisyeni</b></font></font></font><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font> yetiştirilmesi hedeflenen proje ile </font></font></font><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font><b>18–29 yaş arası</b></font></font></font><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font> ne eğitimde ne istihdamda olmayan (işsiz ve eğitime devam etmeyen) </font></font></font><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font><u><b>NEET gençlerin</b></u></font></font></font><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font> istihdam edilebilirliklerinin ve işgücüne katılımlarının artırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında eğitimde ve istihdamda yer almayan 18-29 yaş arasındaki toplam </font></font></font><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font><b>54 gence</b></font></font></font><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font> 5 farklı eğitim ve çeşitli finansal destekler verilecektir.</font></font></font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font>Başvuru linkine ve bilgilendirme kılavuzuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.</font></font></font></p><p align="justify"><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font><br></font></font></font></p><p align="justify"><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font><u><b>Son Başvuru Tarihi:</b></u></font></font></font><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font><u> </u></font></font></font><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font><u>03 Mart 2024 / Pazar</u></font></font></font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font><b>Başvuru Formu Linki:</b></font></font></font><font color="#555555"><font face="Montserrat, serif"><font> </font></font></font><font color="#0000ff"><u><a href="https://forms.gle/WJZugVRcGiEzv9xV7"><font face="Montserrat, serif"><font>https://forms.gle/WJZugVRcGiEzv9xV7</font></font></a></u></font></p><p style="text-align: justify;"><br><br></p> SOGEP 2024 Ön Başvuru Süresi Uzatıldı <p style="text-align: justify; color: rgb(2, 2, 3); background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 16.05px; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif; box-sizing: border-box;"></p><p></p><p style="text-align: justify;">Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında ilgili paydaşlar tarafından yapılacak proje ön başvuruları için son tarih <b>29 Şubat 2024 (Perşembe)’e </b>uzatılmıştır<b>.</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p></p><p style="text-align: justify;"><span>Proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin son başvuru tarihinden önce </span><span><font color="#0050a2"><span><span><a href="mailto:sogep@oran.org.tr">sogep@oran.org.tr</a>&nbsp;</span></span></font></span><span>adresine gönderilmesi gerekmektedir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p></p><p style="text-align: justify;">Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><div style="text-align: justify;"><br></div><p></p> 2024 Yılı Üreten Şehirler Teknik Destek Programı Başvuruya Açıldı <p align="justify" style="text-align: justify;">T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, Üreten Şehirler Programı kapsamında Kayseri ili imalat sanayi firmalarına yönelik uygulanmak üzere Tematik Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.</p><p align="justify" style="text-align: justify;"><br></p><p align="justify">Kayseri’nin de dahil olduğu 13 ilde uygulanmakta olan Üreten Şehirler Programının hedefi, sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimi ve büyüme odaklarının uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması için, işletmelerin küresel üretim sistemlerine entegrasyonun güçlendirilmesi, şehirlerin uluslararası erişebilirliğinin ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sanayi, teknoloji ve yenilik altyapıları ile beşerî sermaye ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesidir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Üreten Şehirler Programı kapsamında 2023 yılında uygulanan teknik destek programının devamı niteliğindeki bu program ile Kayseri ili imalat sanayi firmaları için temiz üretim, sera gazı emisyonu, karbon ayak izi, su ayak izi ve enerji verimliliği etütlerinin yapılarak yeşil dönüşüm kapsamında mevcut durumlarının tespit edilmesi ve gerekli stratejilerin oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmetinin verilmesi hedeflenmektedir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"></p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" style="width:463.1pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:21.35pt"> <td width="192" valign="top" style="width:144.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.35pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 115%"><a name="_Hlk131513605"><b><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">PROGRAMIN ADI</span></i></b></a><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="425" colspan="2" valign="top" style="width:318.8pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.35pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:115%"><a name="_Hlk131513684"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">2024 YILI ÜRETEN ŞEHİRLER TEKNİK DESTEK PROGRAMI</span></b></a><b><span style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:" times="" new="" roman";color:white;mso-no-proof:yes"=""><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:24.95pt"> <td width="192" valign="top" style="width:144.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.95pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 115%"><b><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">REFERANS NO</span></i></b><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="425" colspan="2" valign="top" style="width:318.8pt;border-top:none; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:24.95pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:115%"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">TR72/24/USTD</span></b><o:p></o:p></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:97.65pt"> <td width="192" valign="top" style="width:144.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:97.65pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 115%"><a name="_Hlk121739368"><b><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">PROGRAMIN AMACI</span></i></b></a><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="425" colspan="2" valign="top" style="width:318.8pt;border-top:none; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:97.65pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:115%">Kayseri imalat sanayinde firmaların temiz üretim, sera gazı emisyonu, karbon ayak izi, su ayak izi etütlerinin yapılarak yeşil dönüşüm kapsamında mevcut durumlarının tespit edilmesi, sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması ve bu kapsamda firmaların&nbsp; belirli bir olgunluk seviyesine gelmelerini sağlamaktır. <o:p></o:p></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:21.1pt"> <td width="192" valign="top" style="width:144.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.1pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 115%"><b><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">TOPLAM BÜTÇE</span></i></b><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="425" colspan="2" valign="top" style="width:318.8pt;border-top:none; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:21.1pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:115%"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:" times="" new="" roman";="" mso-no-proof:yes"="">800.000 TL</span></b><b><o:p></o:p></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:11.35pt"> <td width="192" rowspan="2" valign="top" style="width:144.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.35pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 115%"><b><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">DESTEK MİKTARI</span></i></b><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="165" valign="top" style="width:123.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.35pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:115%"><b>AJANS DESTEK ORANI<o:p></o:p></b></p> </td> <td width="260" valign="top" style="width:195.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.35pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:115%"><b>AJANS AZAMİ DESTEK MİKTARI<o:p></o:p></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:15.7pt"> <td width="165" valign="top" style="width:123.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:115%">%100<o:p></o:p></p> </td> <td width="260" valign="top" style="width:195.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:15.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:115%">200.000 TL (KDV Dâhil)<o:p></o:p></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;height:39.25pt"> <td width="192" valign="top" style="width:144.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:39.25pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 115%"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">PROJE AZAMİ <i>UYGULAMA SÜRESİ</i></span></b><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="425" colspan="2" valign="top" style="width:318.8pt;border-top:none; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:39.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:115%"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">12 Ay</span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;mso-yfti-lastrow:yes;height:85.85pt"> <td width="192" valign="top" style="width:144.3pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:85.85pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 115%"><b><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">UYGUN BAŞVURU&nbsp; SAHİPLERİ</span></i></b><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="425" colspan="2" valign="top" style="width:318.8pt;border-top:none; border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:85.85pt"> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:20.15pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-font-weight:bold;mso-no-proof:yes">·&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span>Kayseri ilinde imalat yapan KOBİ statüsündeki işletmeler<b><o:p></o:p></b></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:20.15pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-font-weight:bold;mso-no-proof:yes">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;</span></span>(Bu program kapsamında stratejik olarak belirlenen sektörler için) TR72 Bölgesi’nde yer alan kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların imalat yapan iştirakleri (Bu statüdeki başvuru sahiplerinde KOBİ şartı aranmamaktadır.)<o:p></o:p></p> </td> </tr> </tbody></table><p align="justify"><br></p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="0" style="width:467.55pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.05pt; margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:7.05pt;margin-right:4.8pt;mso-table-anchor-vertical: paragraph;mso-table-anchor-horizontal:margin;mso-table-left:center;mso-table-top: 1.15pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:20.5pt"> <td width="623" colspan="3" valign="top" style="width:467.55pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.5pt"> <p class="SubTitle2"><span style="font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Başvuru Dönemleri</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:14.8pt"> <td width="94" valign="top" style="width:70.65pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.8pt"><b><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:7.0pt;font-family: " calibri",sans-serif;mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";mso-ansi-language:="" tr;mso-fareast-language:en-us;mso-bidi-language:ar-sa;mso-no-proof:yes"=""><br clear="all" style="page-break-before:always"> </span></b> <p class="SubTitle2" align="left"><span style="font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:7.0pt;font-family:" calibri",sans-serif;mso-ansi-language:="" tr"="">Dönem</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="246" valign="top" style="width:184.25pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.8pt"> <p class="SubTitle2"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:7.0pt;font-family:" calibri",sans-serif;="" mso-ansi-language:tr"="">KAYS ortamında Online Başvuru Tarihleri<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" valign="top" style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.8pt"> <p class="SubTitle2"><span style="font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:7.0pt;font-family:" calibri",sans-serif;="" mso-ansi-language:tr"="">Taahhütname Teslim Son Tarih/Saati<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:20.5pt"> <td width="94" valign="top" style="width:70.65pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.5pt"> <p class="SubTitle2" align="left"><span style="font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:7.0pt;font-family:" calibri",sans-serif;mso-ansi-language:="" tr"="">Şubat<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="246" valign="top" style="width:184.25pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.5pt"> <p class="SubTitle2"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">1 – 29 Şubat 2024<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" valign="top" style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.5pt"> <p class="SubTitle2"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">29 Şubat 2024, saat 17:30<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;mso-yfti-lastrow:yes;height:20.5pt"> <td width="94" valign="top" style="width:70.65pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.5pt"> <p class="SubTitle2" align="left"><span style="font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:7.0pt;font-family:" calibri",sans-serif;mso-ansi-language:="" tr"="">Mart – Nisan<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="246" valign="top" style="width:184.25pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.5pt"> <p class="SubTitle2"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">1 Mart– 30 Nisan 2024, saat 23:00<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" valign="top" style="width:212.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.5pt"> <p class="SubTitle2"><span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">3 Mayıs 2024, saat 17:30<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table><p align="justify"><br></p><center><br></center><center><br></center><center><br></center><p align="justify"><br></p><p align="justify"><b><br></b></p><p align="justify"><b><br></b></p><p align="justify"><b><br></b></p><p align="justify"><b>KAYS Proje Başvuru Sistemi’ne erişim için&nbsp;</b><u><b><a href="https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp" target="_blank">tıklayınız.</a></b></u></p> Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi Başvuru Sonuçları <p align="justify">T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2 Mayıs 2023 tarihinde ilan edilen 2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı’nın Kasım-Aralık dönemine ilişkin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Ajansımıza sunulan ve değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan Proje Başvuru Sahipleri listede yer almaktadır.</p><p align="justify"><br></p><table width="" cellpadding="5" cellspacing="0" align="" style="width: 100%; border: 1px solid black;"><colgroup><col width="120*"><col width="136*"></colgroup><tbody><tr><td width="47%" height="29" bgcolor="#cccccc" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Verdana, serif"><font><b>Proje Adı</b></font></font></font></p></td><td width="53%" bgcolor="#cccccc" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Verdana, serif"><font><b>Başvuru Sahibi Adı</b></font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="47%" height="30" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ŞAHBAZ ISI AŞ.</font></font></p></td><td width="53%" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">ŞAHBAZ ISI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="47%" height="30" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">YEŞİL ALÜMİNYUM: ELC ALÜMİNYUM</font></font></p></td><td width="53%" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">ELC ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="47%" height="30" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">ÜNSAL MAKİNADAN YEŞİL MUTABAKATA ADIM ADIM</font></font></p></td><td width="53%" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">ÜNSAL MAKİNA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="47%" height="29" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">ÖNCÜ YEŞİL MOBİLYA BYSTOL T EN MOBİLYA</font></font></p></td><td width="53%" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">T EN ENERJİ DOĞALGAZ İNŞAAT MALZEMELERİ MOBİLYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</font></font></p></td></tr></tbody></table><p align="justify"><br></p><p align="justify">Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine süreçle ilgili resmi olarak bilgilendirme yapılacaktır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><a name="_GoBack"></a>Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</p><p align="justify"><br></p><br> Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı Yüklenici Aday Havuzu Başvuruları <p align="justify">2023 Yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı kapsamında aşağıdaki listede bilgileri yer alan projeler için Ajans tarafından hizmet alımları(danışmanlık ve eğitim) yapılacaktır. Yüklenici adayı firmaların iletişim bilgileri ve referans çalışmaları içerecek şekilde en geç 29 Ocak 2024 saat 18:00’a kadar&nbsp;<u style="color: rgb(5, 99, 193);"><a href="mailto:kskb@oran.org.tr" style="color: rgb(5, 99, 193);">kskb@oran.org.tr</a>&nbsp;</u><span>ve&nbsp;</span><a href="mailto:ttb@oran.org.tr" target="_blank" style="font-family: Roboto; font-size: 14px; user-select: auto; box-sizing: border-box; cursor: pointer; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(0, 80, 162);">ttb@oran.org.tr</a>&nbsp;adresine mail atması gerekmektedir.</p><p></p><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><p></p><p style="text-align: justify;"><table cellspacing="0" border="0" width="" align="" style="border: 1px solid black;"><colgroup width="178"></colgroup><colgroup width="351"></colgroup><colgroup width="394"></colgroup><tbody><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><b>Referans No</b></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><b>Proje Adı</b></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><b>Başvuru Sahibi</b></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0001</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Doğa Ve Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ve Yaban Hayatı İzlenmesi Bölge Kaynak Değerlerinin Ortaya Çıkartılması</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Sivas İl Şube Müdürlüğü</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0002</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Yozgat'ta Yöresel Ürünlerin Pazarlama Ve Satış Becerilerini Geliştirme Eğitimi Ve Danışmanlığı</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0003</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Sürdürülebilir Turizm Odaklı Otelcilik Hizmetleri Eğitimi</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Yozgat İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0004</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Gönülden Dile Good Bye Güle Güle</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Sivas İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0007</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Hekkop'Un Güçlü Kadınları Eğitimle Daha Da Güçleniyor</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0008</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Hürmetçi Sazlığını Turizme Kazandırma Eylem Planı Danışmanlığı</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Hacılar Kaymakamlığı</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0009</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Tarımda Yeşil Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı Ve Düşük Karbon İzi Stratejik Yol Haritası Oluşturulması</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Melikgazi İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0010</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Geleneksel Değerleri Modern Çağa Uyarlamak: Coğrafi İşaret Ve Patent Alma Eğitimleri</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Kayseri Üniversitesi</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0011</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Erkilet Kedi Bacağı Ürününün Uluslararası Coğrafi İşaret Başvurusunun Yapılması Ve Sürecin Yürütülmesi Danışmanlığı Projesi.</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Kocasinan Belediye Başkanlığı</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0014</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Kayseri Ticaret Borsası Tarım Ve Hayvancılık Sektöründe Yeşil Dönüşüm Akademisi</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Kayseri Ticaret Borsası</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0015</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Kayseri Turizmin De Başarının Yolu</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Orta Anadolu Girişim Ve İş Dünyası Federasyonu</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0017</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Maharetli Eller Etsy De</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Ss.Talas Maheretli Eller Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0018</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Kayseri İlinde Yenilikçi Tarım Teknolojileri Üzerine Yatırım Analizi Yapacak Uzmanları Yetiştirmek Üzere Uygulamalı Eğitim</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0021</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Kırsalın Cezerileri Kendi Teknolojik Tarım Aletlerini Yapıyor</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0022</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi- Deriye İşlenen Sanat</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Sınırlı Sorumlu Başakpınar Umay Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0023</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Kooperathon</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Abdullah Gül Üniversitesi</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0027</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Vlogger Eğitimi Projesi</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Sivas İl Özel İdaresi</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0029</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Yeşil Mutabakat Ve Yeşil Dönüşüm Eğitimi</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Sorgun Gençlik Derneği</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0030</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Turizmde Sivas'In Hızına Yetiş</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Sivas Ticaret Ve Sanayi Odası</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0031</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Develi Kadın Kooperatifi Sürdürülebilinir İş Modeli Tasarımı Danışmanlık Hizmet Alımı</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Develi Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0032</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi Sürdürülebilinir İş Modeli Tasarımı Danışmanlık Hizmet Alımı</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Bünyan Hanımeli Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatfi</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0033</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Sarıoğlan Kadın Kooperatifi Sürdürülebilinir İş Modeli Tasarımı Danışmanlık Hizmet Alımı</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi</font></td></tr><tr><td height="52" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">TR72/23/TD/0035</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Kayseri Sağlık Turizmine Yönelik, İnsan Kaynakları Kapasitesinin Ve Niteliğinin Arttırılması Projesi</font></td><td align="center" valign="middle" style="border: 1px solid black;"><font color="#000000">Anadolu Sağlık Turizmi Derneği</font></td></tr></tbody></table><br><br></p> 2024 Yılı Enerji Verimliliği Haftası (08-14 Ocak) <div style="text-align: justify;"><span>2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Enerji kültürü oluşturulabilmesi ve çevre bilincinin geliştirilebilmesi amacıyla, 1981 yılından itibaren her yıl Ocak ayının ikinci haftası, “Enerji Tasarrufu Haftası” olarak tüm dünyada kutlanmaktadır. Enerjide küçük önlemler büyük tasarruf sağlamaktadır. Bugünden yapacağımız her tasarrufun geleceğimize katkısı olacaktır. Çocuklara güzel bir gelecek bırakmak için enerji ve enerji kaynaklarında israf yapılmaması gerekmektedir</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span><a href="https://aklinlaverimliyasa.com/" target="_blank">https://aklinlaverimliyasa.com/</a></span><br></span></div> SOGEP 2024 Ön Başvuru Süreci Başlamıştır <p style="text-align: justify;"><span>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) ilişkin proje hazırlık süreci, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesi genelinde başlatılmıştır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın hedefi; uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>SOGEP 2024 programında; Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için özel kesim kuruluşları bu program kapsamında başvuru sahibi ve proje ortağı olabilir. Siyasi partiler ve alt birimleri dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler de proje kapsamında iştirakçi olarak yer alabilir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Hazırlanacak projelerin aşağıda yer alan önceliklerden en az bir tanesi ile ilişkili olması, asgari 1 Milyon TL bütçeli olması ve asgari eş finansman tutarının proje bütçesinin %25’i kadar olması ön koşuldur.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Programın öncelikleri;</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Öncelik 3: Sosyal İçerme</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Özel sektör sadece öncelik 4 kapsamında başvuru sahibi olarak proje sunabilir. Özel sektör tarafından sunulan sosyal sorumluluk projelerine değerlendirmede avantaj sağlanacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Bununla birlikte projelerin desteklenme şansını artırmak adına oluşturulacak projelerde; istihdama katılımın (özellikle genç ve kadın istihdamı) kolaylaştırılması, mesleki eğitime katkı sağlanması, üretime yönelik olması, proje sonuçlarının kırsal kesimde yaşayanları ve toplumun dezavantajlı kesimlerini etkilemesi, atıl durumdaki kamu binalarının kullanılması ve eş finansman tutarının yüksek tutulması gibi hususlarının göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Program hazırlık çalışmalarında öncelikli olarak bölgedeki paydaşlardan proje fikirlerine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin hazırlanması ve bu dokümanların Ajans ile paylaşılması beklenmektedir. Proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin <b>09.02.2024 (Cuma)</b> tarihine kadar <b>sogep@oran.org.tr</b> e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>SOGEP 2024 Programı ile ilgili detaylı bilgilendirme, <b>12 Ocak 2024 (Cuma)</b> <b>günü saat 10:00’da</b> aşağıdaki bağlantı yoluyla çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecektir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><a href="https://us06web.zoom.us/j/81332967495?pwd=nkIbnObJAvEWy7E2RROuRS1OvE0MWx.1">https://us06web.zoom.us/j/81332967495?pwd=nkIbnObJAvEWy7E2RROuRS1OvE0MWx.1</a><span></span></p><p><span></span></p><p><span></span></p> ORAN Genel Sekreterliğine İbrahim Ethem Şahin Atandı <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’nin görevden ayrılması sonrası boşalan Genel Sekreterlik görevine bir süredir Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevini yürüten İbrahim Ethem Şahin asaleten atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın onayı ile bu göreve atanan İbrahim Ethem Şahin göreve atanması sebebiyle bir mesaj yayınladı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Mesajında, “<i>Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüz Ahmet Şimşek’in teveccühleri ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na Genel Sekreter olarak atanmış bulunmaktayım. Bu görevi layığı ile yerine getirmek ve bölge illerimiz olan Kayseri, Sivas ve Yozgat’ın kalkınmasına katkıda bulunmak üzere tüm çabamızla çalışmaya devam edeceğiz. Ajansımız bu güne dek bölge kalkınmasına yönelik birçok proje için destek sağladı. Söz konusu desteklerimiz ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecektir</i>.” ifadelerini kullandı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p></p><p style="text-align: justify;"><b>İbrahim Ethem Şahin kimdir?</b></p><p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify;">1981 yılında Kayseri’de doğan Şahin, ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır. 1999 yılında lisans eğitimine başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2003 yılında mezun olmuştur.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Şahin, çalışma hayatına 2003 yılında Pepsi Bottling Group Türkiye’de yönetici adayı-bayi müfettişi olarak başlamıştır. Şubat 2004-Ekim 2009 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Mali Tahlil ve İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Mali Tahlil Uzmanı olarak Samsun’da çalışmıştır. 3 Kasım 2009 tarihinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda Uzman olarak göreve başlayan Şahin, 2012 yılından 2020 yılına kadar Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı olarak görev yapmış, 2020 yılı Aralık ayından 2023 yılı Aralık ayına kadar ise Genel Sekreterlik görevini yerine getirmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Çeşitli gönüllü faaliyetlere katılan, pek çok uluslararası projede görevler alarak sunum ve eğitmenlik yapan İbrahim Ethem Şahin, Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Şahin, evli ve 3 çocuk babasıdır.</p> UNESCO 2023 Âşık Veysel Yılı Âşık Veysel Türküleri (Dostlar Seni Unutmadı) Ses Yarışması Projesi Ve Yarışma <div style="text-align: justify;"><span>UNESCO tarafından ilan edilen "2023 Âşık Veysel Yılı" etkinlikleri kapsamında, yıl boyunca Sivas ilinde birçok projeye imza atılmıştır. Âşık Veysel'e ait birbirinden değerli türküler her dönem dillerden düşmeyerek, yaşamaya ve yaşatılmaya devam etmiştir. Bu bağlamda Sivas Valiliği himayelesinde Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesi ile "Âşık Veysel Türküleri (Dostlar Seni Unutmadı) Ses Yarışması" yapılacak olup, müracaatlar 30 Kasım-11 Aralık 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir. Yarışma ile ilgili afiş, şartname ve başvuru formu aşağıdadır.</span><br></div> Üreten Şehirler Teknik Destek Programına Başvurular Devam Ediyor <p style="text-align: justify;">T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2 Mayıs 2023 tarihinde ilan edilen 2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı’na başvuru kabulü devam ediyor. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Program kapsamında Kayseri imalat sanayindeki destek almaya hak kazanan KOBİ’lere; AB Yeşil Mutabakatı ve çevreye duyarlı temiz üretim için “yeşil dönüşüm danışmanlığı” desteği verilecektir. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="0"> <tbody><tr> <td width="641" colspan="3" valign="top"> <p><span>GÜNCEL BAŞVURU DÖNEMLERİ</span><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="170" valign="top"><span lang="EN-GB"><br clear="all"> </span> <p align="left"><span>Dönem</span><span></span></p> </td> <td width="245" valign="top"> <p><span>KAYS ortamında Online Başvuru Tarihleri</span></p> </td> <td width="226" valign="top"> <p><span>Taahhütname Teslim Son Tarih/Saati</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="170" valign="top"> <p align="left"><span>Mayıs – Haziran 2023</span></p> </td> <td width="245" valign="top"> <p><span>2 Mayıs – 23 Haziran 2023</span></p> </td> <td width="226" valign="top"> <p><span>23 Haziran 2023, saat 17:00</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="170" valign="top"> <p align="left"><span>Temmuz – Ağustos 2023</span><span></span></p> </td> <td width="245" valign="top"> <p><span>3 Temmuz – 31 Ağustos 2023</span></p> </td> <td width="226" valign="top"> <p><span>31 Ağustos 2023, saat 17:30</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="170" valign="top"> <p align="left"><span>Eylül – Ekim 2023</span><span></span></p> </td> <td width="245" valign="top"> <p><span>1 Eylül – 31 Ekim 2023</span></p> </td> <td width="226" valign="top"> <p><span>31 Ekim 2023, saat 17:30</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="170" valign="top"> <p align="left"><span>Kasım – Aralık 2023</span><span></span></p> </td> <td width="245" valign="top"> <p><span>1 Kasım – 29 Aralık 2023, saat 23:00</span></p> </td> <td width="226" valign="top"> <p><span>5 Ocak 2024, saat 17:30</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p></p> ENHANCER Projesi Makine ve Ekipmanları, Metal Üretimi ve Tamiri Sektörü Teknik Girişimcilik Eğitimi <p style="text-align: justify;"><b><span></span></b></p><p style=""><p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><font><b>Avrupa Birliği </b>tarafından finanse edilen ve <b>Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) </b>tarafından,<b>T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü </b>koordinasyonuyla yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamındayüz yüze ve online gerçekleştireceğimiz <b>Makine ve Ekipmanları, Metal Üretimi ve Tamiri Sektörü Teknik Girişimcilik Eğitimi </b>Kayseri’de devam ediyor.</font></font></font></p><p style=""><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div></p><p style="text-align: justify; font-weight: 400;"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><font>*Kayseri’deki eğitimler14-15-16-17 Aralıktarihlerinde, 09:00-16:30 saatleri arasında sınıf içi yüz yüze eğitim, 16:30-19:30 saatleri arasında saha gezisi şeklinde gerçekleşecektir.20-21-22-23-24 Aralık tarihlerinde ise online eğitimler gerçekleştirilecektir.</font></font></font></p><p style=""><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div></p><p style="text-align: justify; font-weight: 400;"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><font>Yer : Kayseri Sanayi Odası Konferans Salonu</font></font></font></p><p style=""><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div></p><p style="text-align: justify; font-weight: 400;"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><font>Katılım sertifikasına hak kazanmak için 1 gün yüz yüze, 2 gün online eğitime katılım şarttır.</font></font></font></p><p style=""><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div></p><p style="text-align: justify; font-weight: 400;"><a href="https://apply.lms-enhancerproject.com/form" target="_blank"><span><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><font>ENHANCER Eğitim Başvurusu İçin Tıklayınız</font></font></font></span></a></p><p style="text-align: justify; font-weight: 400;"><br></p><div style="text-align: justify;"><br></div></p> Alternatif Turizm Buluşmaları- Divriği Turizm Çalıştayı Sivas Valiliği ve ORAN İşbirliği İle Gerçekleştirildi <p lang="tr-TR" align="justify">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2023 yılı Çalışma Programı’nda planladığı “Alternatif Turizm Buluşmaları-Divriği Turizm Çalıştayı” programı Sivas Valiliği işbirliği ve Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla düzenlendi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na komşu Fırat Kalkınma Ajansı ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın da katılım sağladığı programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Divriği Kaymakamı Resul Tutay, Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, Kangal Kaymakamı Onur Aykaç, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekteri Ahmet Lütfi Şahin ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplumu temsilen yöneticiler katılım sağladı. Program açılış konuşmaları ve film gösterimi ile başladı.</p><p lang="tr-TR" align="justify"><br></p><p lang="tr-TR" align="justify">Türkiye’den UNESCO Dünya Mirası listesine 1985 yılında ilk giren eserlerden biri olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nın bulunduğu ilçenin turizm potansiyelinin bölge ile bütüncül bir bakış açısıyla düşünülerek bölgede turizmde öne çıkan Kemaliye ve Arapgir ilçeleri ile ortak ele alınması hedefiyle düzenlenen çalıştayda, bölgedeki doğal ve kültürel turizm varlıkları, uluslararası proje ve akreditasyonlar, yerel halkınve işletmelerin turizmden payının artırılması, alan yönetimi perspektifiyle tarihi ve doğal güzellerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hususları derinlemesine görüşüldü. Etkinlik, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Sergisinin açılışı, Divriği Mahir Eller Kadın Kooperatifi Konağı’nın açılışı ve gezi programının ardından sona erdi.</p><p lang="tr-TR" align="justify"><br></p><p lang="tr-TR" align="justify">Alanında uzman 90 katılımcının 6 ayrı masada katılım sağladığı çalıştayda “Koruma-Kullanma Dengesi Yönüyle Alan Yönetimi Uygulamaları”, ”Bir Turizm Destinasyonu Olarak: “Divriği-Kemaliye-Arapgir Turizm Üçgeni”, “Ulusal ve Uluslararası Görünürlük Çalışmaları”, “Yerel İşletmelerin ve Halkın Turizme Katılımı” ve “Tarihi ve Kültürel Mirası ile Divriği” başlıkları görüşülerek raporlandı. Program sonrası çalıştay sonuç raporu oluşturularak ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.&nbsp;</p> Dr. Elif Aybike Büyükyılmaz Kütüphanesi ve Okuma Salonu’nun Açılışı Yapıldı <p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: sans-serif; color: rgb(65, 65, 65);">Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Turizm ve Tanıtım Birim Başkanımız Dr. Elif Aybike Büyükyılmaz’ın anısına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla Yozgat Merkez Ortaokulunda kütüphane ve okuma alanı yaptırıldı. Kütüphane ve okuma alanının açılışına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Dr. Elif Aybike Büyükyılmaz’ın aile üyeleri ile ORAN Kalkınma Ajansı çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: sans-serif; color: rgb(65, 65, 65);"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: sans-serif; color: rgb(65, 65, 65);">Açılış esnasında bir konuşma yapan Vali Özkan, “Kızımızın ismini yaşatmak, gençlerimize, yavrularımıza örnek olmak, dünya üzerinde ismiyle yaşamasını sağlamak üzere Orta Anadolu Kalkınma Ajansımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Öğretmenlerimiz ve ailenin desteğiyle oluşturmuş olduğumuz Kütüphane’nin açılışındayız. Tabii bu kızlarımız da bu başarılı yavrumuzu örnek alacaklar, inşallah Elif gibi dosdoğru olarak yollarında yürüyecekler. Ben bu vesileyle kızımızın güzelim, güzide ismini yaşatmak için; Milli Eğitim Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansımıza, emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza, okul müdürümüze şükranlarımı sunuyorum. İnşallah güzelliklere vesile olacaktır, Elif ismiyle burada yaşayacak, çocuklarımıza örnek olacaktır. Okulumuz için hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle de ailemize, annemize, babamıza hayırlı ömür ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><p></p> 2023 Yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı Başvuru Sonuçları <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2023 Yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Buna göre başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><table width="633" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align: justify;"><colgroup><col width="14"><col width="118"><col width="283"><col width="175"></colgroup><tbody><tr><td rowspan="2" width="14" height="9" bgcolor="#cccccc" style="background: rgb(204, 204, 204); border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">S. N.</font></p></td><td rowspan="2" width="118" bgcolor="#cccccc" style="background: rgb(204, 204, 204); border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Referans No</font></p></td><td rowspan="2" width="283" bgcolor="#cccccc" style="background: rgb(204, 204, 204); border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Proje Adı</font></p></td><td rowspan="2" width="175" bgcolor="#cccccc" style="background: rgb(204, 204, 204); border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Başvuru Sahibi Adı</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="110" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">1</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0001</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı ve Yaban Hayatı İzlenmesi Bölge Kaynak Değerlerinin Ortaya Çıkartılması</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Sivas İl Şube Müdürlüğü</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">2</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0002</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Yozgat'ta Yöresel Ürünlerin Pazarlama ve Satış Becerilerini Geliştirme Eğitimi ve Danışmanlığı</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">3</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0003</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Sürdürülebilir Turizm Odaklı Otelcilik Hizmetleri Eğitimi</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Yozgat İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">4</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0004</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Gönülden Dile Good Bye Güle Güle</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Sivas İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">5</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0007</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Hekkop'un Güçlü Kadınları Eğitimle Daha Da Güçleniyor</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">6</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0008</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Hürmetçi Sazlığını Turizme Kazandırma Eylem Planı Danışmanlığı</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Hacılar Kaymakamlığı</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">7</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0009</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Tarımda Yeşil Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı ve Düşük Karbon İzi Stratejik Yol Haritası Oluşturulması</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Melikgazi İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">8</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0010</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Geleneksel Değerleri Modern Çağa Uyarlamak: Coğrafi İşaret ve Patent Alma Eğitimleri</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Kayseri Üniversitesi</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">9</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0011</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Erkilet Kedi Bacağı Ürününün Uluslararası Coğrafi İşaret Başvurusunun Yapılması ve Sürecin Yürütülmesi Danışmanlığı Projesi</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Kocasinan Belediye Başkanlığı</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">10</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0014</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Kayseri Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Yeşil Dönüşüm Akademisi</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Kayseri Ticaret Borsası</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">11</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0015</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Kayseri Turizminde Başarının Yolu</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Orta Anadolu Girişim Ve İş Dünyası Federasyonu</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">12</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0017</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Maharetli Eller Etsy’de</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Ss.Talas Maheretli Eller Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">13</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0018</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Kayseri İlinde Yenilikçi Tarım Teknolojileri Üzerine Yatırım Analizi Yapacak Uzmanları Yetiştirmek Üzere Uygulamalı Eğitim</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">14</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0021</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Kırsalın Cezerileri Kendi Teknolojik Tarım Aletlerini Yapıyor</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">15</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0022</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi- Deriye İşlenen Sanat</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Sınırlı Sorumlu Başakpınar Umay Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">16</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0023</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Kooperathon</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Abdullah Gül Üniversitesi</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">17</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0027</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Vlogger Eğitimi Projesi</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Sivas İl Özel İdaresi</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">18</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0029</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüm Eğitimi</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Sorgun Gençlik Derneği</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">19</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0030</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Turizmde Sivas'ın Hızına Yetiş</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Sivas Ticaret Ve Sanayi Odası</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">20</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0031</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Develi Kadın Kooperatifi Sürdürülebilir İş Modeli Tasarımı Danışmanlık Hizmet Alımı</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Develi Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">21</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0032</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi Sürdürülebilir İş Modeli Tasarımı Danışmanlık Hizmet Alımı</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Bünyan Hanımeli Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatfi</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="70" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">22</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0033</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Sarıoğlan Kadın Kooperatifi Sürdürülebilir İş Modeli Tasarımı Danışmanlık Hizmet Alımı</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="14" height="69" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">23</font></p></td><td width="118" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">TR72/23/TD/0035</font></p></td><td width="283" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Kayseri Sağlık Turizmine Yönelik, İnsan Kaynakları Kapasitesinin Ve Niteliğinin Arttırılması Projesi</font></p></td><td width="175" bgcolor="#ffffff" style="background: rgb(255, 255, 255); border-top: none; border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: none; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 0in 0.05in 0in 0in;"><p class="western" align="center" style="line-height: 18.4px; text-align: justify; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; background: transparent; font-family: " times="" new="" roman",="" serif;="" font-size:="" 12pt;"=""><font color="#000000">Anadolu Sağlık Turizmi Derneği</font></p></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><span>Sözleşmelerin,&nbsp;</span><u><b>başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip 05 Aralık 2023 günü saat 17:00’a kadar&nbsp;</b></u><span>imzalanması gerekmektedir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><a name="_GoBack"></a><span>2023 yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><b>Önemli:</b><span> Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını da </span><b>2023 Teknik Destek Sözleşme Belgeleri </b><span>açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere hazırlamaları gerekmektedir.</span><font face="Verdana, serif"><font><span></span></font></font></p> Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Başvuru Sonuçları <p align="justify">T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2 Mayıs 2023 tarihinde ilan edilen 2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı’nın Eylül-Ekim dönemine ilişkin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Ajansımıza sunulan ve değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan Proje Başvuru Sahipleri aşağıdaki listede yer almaktadır.</p><p align="justify"><br></p><table width="640" cellpadding="5" cellspacing="0"><colgroup><col width="309"><col width="309"></colgroup><tbody><tr><td width="309" height="37" bgcolor="#cccccc" style="border-width: initial; border-style: groove; border-color: initial; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font><b>Proje Adı</b></font></font></font></p></td><td width="309" bgcolor="#cccccc" style="border-width: initial; border-style: groove; border-color: initial; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font><b>Başvuru Sahibi Adı</b></font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="309" height="38" bgcolor="#ffffff" style="border-width: initial; border-style: groove; border-color: initial; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;"><p><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Yeşil Dönüşüm ARKOPA</font></font></font></p></td><td width="309" bgcolor="#ffffff" style="border-width: initial; border-style: groove; border-color: initial; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;"><p><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>ARKOPA Ahşap Panel Sanayi Anonim Şirketi</font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="309" height="38" bgcolor="#ffffff" style="border-width: initial; border-style: groove; border-color: initial; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;"><p><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>KAYMET Metal'de Hedef Sıfır Karbon</font></font></font></p></td><td width="309" bgcolor="#ffffff" style="border-width: initial; border-style: groove; border-color: initial; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;"><p><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>KAYMET Metal İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi</font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="309" height="38" bgcolor="#ffffff" style="border-width: initial; border-style: groove; border-color: initial; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;"><p><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>EVGER'DE Yeşil Dönüşüm</font></font></font></p></td><td width="309" bgcolor="#ffffff" style="border-width: initial; border-style: groove; border-color: initial; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;"><p><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>EVGER Ev Gereçleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi</font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="309" height="38" bgcolor="#ffffff" style="border-width: initial; border-style: groove; border-color: initial; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;"><p><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Alfa Tim Yeşil Dönüşüyor</font></font></font></p></td><td width="309" bgcolor="#ffffff" style="border-width: initial; border-style: groove; border-color: initial; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;"><p><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Alfa Tim Metal Ve Mobilya Aksesuarları Sanayi Ticaret Limited Şirketi</font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="309" height="37" bgcolor="#ffffff" style="border-width: initial; border-style: groove; border-color: initial; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;"><p><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Metal Endüstrisinde Entegre Yönetim Stratejisi Olarak Temiz Üretim Uygulamaları</font></font></font></p></td><td width="309" bgcolor="#ffffff" style="border-width: initial; border-style: groove; border-color: initial; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;"><p><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Kemerli Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi</font></font></font></p></td></tr></tbody></table><p align="justify"><br><br></p><p align="justify">Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine, süreçle ilgili resmi olarak bilgilendirme yapılacaktır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</p> Sivil Katılım Hibe Programı <style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:#954F72; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:0pt; mso-ligatures:none; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1468400172; mso-list-template-ids:60162384;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Symbol;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:72.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:"Courier New"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} @list l0:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:108.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:144.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:180.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:216.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:252.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:288.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:324.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Wingdings;} --> </style><p style="text-align: justify;"><span>Türkiye Belediyeler Birliğinin ana faydalanıcı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün ise eş faydalanıcı olduğu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen “Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında uygulanacak olan Sivil Katılım Hibe Programı’nın bilgilendirmesiSalı günü Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği’nde gerçekleşecektir. Projeye ilişkin ayrıntılı bilgilere&nbsp;</span><a href="https://www.sivilkatilim.org.tr/" target="_blank">https://www.sivilkatilim.org.tr/</a><span>&nbsp;&nbsp;</span><span>bağlantı adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Tarih:&nbsp;</span></b><span>24 Ekim Salı</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Yer:&nbsp;</span></b><span>Türkiye Belediyeler Birliği, 5. Kat Toplantı Salonu, Tunus Caddesi No:12 Kavaklıdere/Ankara</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Program:</span></b></p><p style="text-align: justify;"><span>13.45 - 14.00: Kayıt</span></p><p style="text-align: justify;"><span>14.00 - 14.30: Açılış Konuşmaları</span></p><p style="text-align: justify;"><span>14.30 - 16.30: Sivil Katılım Projesi ve Hibe Programı Hakkında Bilgilendirme</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><ul type="disc"><li style="text-align: justify;"><span>Kayıt Linki:&nbsp;</span><span><span><a href="https://form.jotform.com/232901987310961" target="_blank">https://form.jotform.com/232901987310961</a></span></span><span></span></li></ul> Genç İstihdamı Teması Kapsamında Sivas’ta Hippoterapi Eğitici Eğitimi Düzenleniyor <p lang="tr-TR" style="text-align: justify;">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 2022-2023 yılı “genç istihdamı” teması kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sivas Valiliği ve Sivas Kültür A.Ş. arasında “Hippoterapi Eğitici Eğitimi” konulu işbirliği protokolü imzalandı. Protokol törenine Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Sivas Kültür A.Ş. Genel Müdürü Adem Kehçi ve Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Emre Şeker katılım sağladı.</p><p lang="tr-TR" style="text-align: justify;"><br></p><p lang="tr-TR" style="text-align: justify;">Protokole göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SOGEP 2019 yılı kapsamında Ajans koordinasyonunda destekle kurulan Sivas Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Hippoterapi uygulamasının hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Uygulama öncesinde eğitimle uzman personel yetiştirilecektir. Bu alana ilgi duyan ve kendini yetiştirmek isteyen gençler yetiştirilecek ve istihdam edilmelerine katkı sağlanacaktır.</p><p lang="tr-TR" style="text-align: justify;"><br></p><p lang="tr-TR" style="text-align: justify;">Protokolün imzalanmasının ardından Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 2022-2023 “Genç İstihdamı” teması kapsamında hayata geçirilen bu protokolümüz, şehrimizin özellikle kültür ve sağlık turizminde de öne çıkmasına vesile olacaktır. Hippoterapi Eğitici Eğitimi Protokolünün taraflarını tebrik ediyor, ülkemiz genelindeki şanslı illerden biri olarak bu tedaviyi uygulayan Sivas’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.” Diye protokol hakkındaki düşüncelerini belirtti.</p> 2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı Proje Başvuru Sonuçları <p align="justify">T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2 Mayıs 2023 tarihinde ilan edilen 2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı’nın ilk iki dönemine ilişkin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Ajansımıza sunulan ve değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan Proje Başvuru Sahipleri listede yer almaktadır.</p><p align="justify"><br></p><table style=";width:100%;" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;<b style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, serif;">Proje Adı</b></td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">&nbsp;<b style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, serif;">Başvuru Sahibi</b></td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Milenyum Metalde Yeşil Dönüşüm</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Karbon Ayak İzi Ölçümü Ve Mevcut Karbon Ayak İzi Azaltımı İçin Yapılacak İyileştirme Çalışmaları</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Nar Emaye Döküm Metal San. Tic. Ltd. Şti.</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Mobilya Sektöründe Yeşil Mutabakat</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Almila Mobilya Anonim Şirketi</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Temiz Çevrede Sürdürülebilir Üretim İle Uluslararası Pazar Geliştirme</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Silteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Çevre İçin Temiz ve Sürdürülebilir Üretime Destek</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Teknorm Plastik Ambalaj İnşaat Cam Metal Sanayi Ticaret Ltd. Şti.</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Çevresel Bilinçle Sürdürülebilir Üretim Ve İhracat</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Anadolu Boru Profil Nak. San. Tic. Ltd. Şti.</td></tr><tr><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Yeşil Dönüşüme Uyumla Uluslararası Pazarda Etkinliğin Artması</td><td style="border:black 1px solid;vertical-align:top">Anatel Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi</td></tr></tbody></table><table style="border-collapse:collapse;width:100%;"><tbody><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table><br><p align="justify">Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine, süreçle ilgili resmi olarak bilgilendirme yapılacaktır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><a name="_GoBack"></a>Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</p> Yeşil Mutabakat Paneli <div style="text-align: justify;">18 Eylül 2023 Pazartesi günü 13.30 – 17.00 saatleri arasında, Kayseri Sanayi Odası'nda ‘’ Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Sanayiye Etkisi‘’ adlı panel düzenlenecektir. Katılım kaydı için aşağıdaki linke tıklayınız.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/1R3fXpLeEDnv3I1sLZRWXPwKGwGacEMmI4ouOoZak-78/edit" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><a href="https://docs.google.com/forms/d/1R3fXpLeEDnv3I1sLZRWXPwKGwGacEMmI4ouOoZak-78/edit" target="_blank" rel="noopener noreferrer">docs.google.com/forms/d/1R3fXpLeEDnv3I1sLZRWXPwKGwGacEMmI4ouOoZak-78/edit</a></a></div> Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı Başvuruya Açıldı <div align="right" style="text-align: left;"><div align="right"><div align="right"><div align="right"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Teknik Destek Programı ilan edildi.</font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><br></font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif">Kırsalda Yaşayan Bireylerin Sosyo-Ekonomik Gelişimlerinin Sağlanması ve Alternatif Turizm İmkânlarının Geliştirilmesi</font><font face="Calibri, serif">Sonuç Odaklı Programları ve TR72 Bölge Planı çerçevesinde oluşturulan 2023 yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı’na başvurular KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacak olup, program öncelikleri şu şekilde belirlenmiştir:</font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><br></font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><b>Öncelik 1:</b></font><font face="Calibri, serif">Kooperatiflerin kurumsal altyapısının geliştirilmesi, üretimde kalite standardizasyonu, verimliliğin artırılması, satış ve pazarlama kanallarının geliştirilmesi,</font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><br></font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><b>Öncelik 2:</b></font><font face="Calibri, serif">Bölgede yenilikçi tarım teknolojilerinin tanıtılması ve uygulama alanlarının genişletilmesi, kaynak verimliliği, temiz üretim, yeşil mutabakata uyum konularında uygulamaların yaygınlaştırılması,</font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><br></font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><b>Öncelik 3:</b></font><font face="Calibri, serif">Ata tohumları ve yöresel ürünlerin saptanması, var olan ürünlerin katma değerli hale getirilmesi,</font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><br></font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><b>Öncelik 4:</b></font><font face="Calibri, serif">Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birimi 2023 Çalışma Planı'nda yer alan genel ve özel amaçlara katkı sağlayacak alanlarda genç istihdamının artırılması amacıyla uzman teknik personel yetiştirilmesi ve genç girişimcilerin teşvik edilmesine yönelik çalışmaların geliştirilmesi,</font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><br></font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><b>Öncelik 5:</b></font><font face="Calibri, serif">Turizme yönelik insan kaynakları kapasitesinin ve niteliğinin artırılması.</font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><br></font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><b>Öncelik 6:</b></font><font face="Calibri, serif">Sürdürülebilir turizm sertifikasyon süreçlerine katkı sağlayacak çalışmaların geliştirilmesi.</font>&nbsp;&nbsp;</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif">Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır.</font></p><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><br></font></p><p style="line-height: 1.15px; margin-bottom: 0.04in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 0.08in;"><font face="Calibri, serif"><br></font></p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-themecolor:accent5;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.75pt solid #4BACC6;mso-border-insideh-themecolor:accent5; mso-border-insidev:.75pt solid #4BACC6;mso-border-insidev-themecolor:accent5"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:25.5pt"> <td width="155" style="width:116.0pt;border-top:2.25pt;border-left:2.25pt; border-bottom:1.0pt;border-right:1.0pt;border-color:#4BACC6;border-style: solid;mso-border-top-alt:2.25pt;mso-border-left-alt:2.25pt;mso-border-bottom-alt: .75pt;mso-border-right-alt:.75pt;mso-border-color-alt:#4BACC6;mso-border-themecolor: accent5;mso-border-style-alt:solid;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.5pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span class="MsoHyperlink"><b><i>PROGRAMIN ADI<o:p></o:p></i></b></span></p> </td> <td width="447" colspan="3" style="width:335.3pt;border-top:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-top-themecolor:accent5;border-left:none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-left-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:2.25pt;mso-border-left-alt: .75pt;mso-border-bottom-alt:.75pt;mso-border-right-alt:2.25pt;mso-border-color-alt: #4BACC6;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-style-alt:solid;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b>2023 YILI KIRSAL KALKINMA VE TURİZM TEKNİK DESTEK PROGRAMI</b></span><b><o:p></o:p></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:19.3pt"> <td width="155" style="width:116.0pt;border-top:none;border-left:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-top-themecolor:accent5;mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:19.3pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span class="MsoHyperlink"><b><i>REFERANS NO<o:p></o:p></i></b></span></p> </td> <td width="447" colspan="3" style="width:335.3pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-right-alt: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:19.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b>TR72/23/TD</b></span><b><o:p></o:p></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:16.3pt"> <td width="155" style="width:116.0pt;border-top:none;border-left:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-top-themecolor:accent5;mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.3pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span class="MsoHyperlink"><b><i>TOPLAM BÜTÇE<o:p></o:p></i></b></span></p> </td> <td width="447" colspan="3" style="width:335.3pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-right-alt: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b>2.250.000 TL<o:p></o:p></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:16.3pt"> <td width="155" style="width:116.0pt;border-top:none;border-left:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-top-themecolor:accent5;mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.3pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span class="MsoHyperlink"><b><i>ÖNCELİKLER BAZINDA DESTEK BÜTÇESİ<o:p></o:p></i></b></span></p> </td> <td width="447" colspan="3" style="width:335.3pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-right-alt: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:3.0pt;text-align:center; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b>Öncelik 1,2,3,4: 1.500.000 TL(KDV Dâhil)<o:p></o:p></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:3.0pt;text-align:center; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b>Öncelik 5 ve 6: 750.000 TL (KDV Dâhil)<o:p></o:p></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:8.8pt"> <td width="155" rowspan="3" style="width:116.0pt;border-top:none;border-left: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-top-themecolor:accent5;mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:8.8pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span class="MsoHyperlink"><b><i>DESTEK MİKTARI<o:p></o:p></i></b></span></p> </td> <td width="75" style="width:56.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-top-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-left-themecolor:accent5;mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:8.8pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p> </td> <td width="137" style="width:103.05pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:8.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b>AJANS DESTEK ORANI<o:p></o:p></b></p> </td> <td width="235" style="width:176.25pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-right-alt: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom: 3.0pt;text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b>AJANS DESTEK MİKTARI<o:p></o:p></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:22.9pt"> <td width="75" rowspan="2" style="width:56.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.9pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b>AZAMİ<o:p></o:p></b></p> </td> <td width="137" rowspan="2" style="width:103.05pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.9pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b>%100<o:p></o:p></b></p> </td> <td width="235" style="width:176.25pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-right-alt: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:22.9pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b>Eğitim talepleri için;<o:p></o:p></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b>75.000 TL (KDV Dâhil)<o:p></o:p></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;height:42.55pt"> <td width="235" style="width:176.25pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-right-alt: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:42.55pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b>Danışmanlık veya Eğitim + Danışmanlık talepleri için:<o:p></o:p></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><b>200.000 TL (KDV Dâhil)<o:p></o:p></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="155" style="width:116.0pt;border-top:none;border-left:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-top-themecolor:accent5;mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-themecolor:accent5;mso-border-left-alt:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span class="MsoHyperlink"><b><i>AZAMİ UYGULAMA SÜRESİ<o:p></o:p></i></b></span></p> </td> <td width="447" colspan="3" style="width:335.3pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #4BACC6 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; mso-border-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-right-alt: solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b>Eğitim Talepleri için 3 (Üç) Ay<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt"><span class="MsoHyperlink"><b>Diğer Talepler İçin(Danışmanlık veya Eğitim+Danışmanlık) 6 (Altı) Ay</b></span><span class="MsoHyperlink"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="155" style="width:116.0pt;border-top:none;border-left:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-left-themecolor:accent5;border-bottom:solid #4BACC6 2.25pt; mso-border-bottom-themecolor:accent5;border-right:solid #4BACC6 1.0pt; mso-border-right-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt; mso-border-top-themecolor:accent5;mso-border-top-alt:.75pt;mso-border-left-alt: 2.25pt;mso-border-bottom-alt:2.25pt;mso-border-right-alt:.75pt;mso-border-color-alt: #4BACC6;mso-border-themecolor:accent5;mso-border-style-alt:solid;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span class="MsoHyperlink"><b><i>&nbsp;</i></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:3.0pt; line-height:normal;tab-stops:1.0cm 35.45pt 42.55pt;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none"><span class="MsoHyperlink"><b><i>UYGUN BAŞVURU&nbsp; SAHİPLERİ<o:p></o:p></i></b></span></p> </td> <td width="447" colspan="3" style="width:335.3pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-bottom-themecolor:accent5; border-right:solid #4BACC6 2.25pt;mso-border-right-themecolor:accent5; mso-border-top-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-top-themecolor:accent5; mso-border-left-alt:solid #4BACC6 .75pt;mso-border-left-themecolor:accent5; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Valilikler<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Kaymakamlıklar<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">İl Özel İdareleri ve Belediyeler, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Üniversiteler,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Birlikler ve Kooperatifler(Kooperatiflerin en az 1 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Organize Sanayi Bölgeleri<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Küçük Sanayi Siteleri<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Teknoparklar<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Teknoloji Geliştirme Bölgeleri<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">İş Geliştirme Merkezi<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="left" style="margin: 6pt 0cm 3pt 16pt; text-indent: -12.95pt; line-height: normal;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: " times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri",sans-serif"="">Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler (kamu iştirakleri)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table><p style="line-height: 1.15px; margin-bottom: 0.04in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 0.08in;"><font face="Calibri, serif"><br><br></font></p><p style="line-height: 1.15px; margin-bottom: 0.04in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 0.08in;"><font face="Calibri, serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 6pt 0cm 3pt;">Program başvuru dönemi şu şekildedir:<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm 3pt;"><br></p><p style="line-height: 1.15px; margin-bottom: 0.04in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 0.08in;">&nbsp;</p><table class="MsoTableLightListAccent5" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="rıght" width="0" style="border-collapse: collapse; border: none; margin-left: 4.85pt; margin-right: 4.85pt;"><tbody><tr style="height: 40pt;"><td width="132" style="width: 99.2pt; border-color: rgb(75, 172, 198) black black rgb(75, 172, 198); border-style: solid; border-width: 1pt; background: rgb(75, 172, 198); padding: 0cm 5.4pt; height: 40pt;"><b><span lang="EN-GB" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri, sans-serif; color: white;"><br clear="all" style="break-before: page;"></span></b><p class="SubTitle2" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri, sans-serif; color: white;">Dönem<o:p></o:p></span></p></td><td width="246" style="width: 184.3pt; border-top: 1pt solid rgb(75, 172, 198); border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid black; background: rgb(75, 172, 198); padding: 0cm 5.4pt; height: 40pt;"><p class="SubTitle2" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri, sans-serif; color: white;">KAYS ortamında Online Başvuru Tarihleri<o:p></o:p></span></p></td><td width="236" style="width: 176.85pt; border-top: 1pt solid rgb(75, 172, 198); border-left: none; border-bottom: 1pt solid black; border-right: 1pt solid rgb(75, 172, 198); background: rgb(75, 172, 198); padding: 0cm 5.4pt; height: 40pt;"><p class="SubTitle2" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri, sans-serif; color: white;">Taahhütname Teslim Son Tarih ve Saati*<o:p></o:p></span></p></td></tr><tr style="height: 20.5pt;"><td width="132" valign="top" style="width: 99.2pt; border-top: none; border-left: 1pt solid rgb(75, 172, 198); border-bottom: 1pt solid rgb(75, 172, 198); border-right: 1pt solid black; padding: 0cm 1.4pt; height: 20.5pt;"><p class="SubTitle2" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri, sans-serif;">Eylül-Ekim<span style="background: yellow;"><o:p></o:p></span></span></p></td><td width="246" valign="top" style="width: 184.3pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(75, 172, 198); border-right: 1pt solid black; padding: 0cm 1.4pt; height: 20.5pt;"><p class="SubTitle2" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri, sans-serif;">4 Eylül - 24 Ekim 2023<span style="background: yellow;"><o:p></o:p></span></span></p></td><td width="236" valign="top" style="width: 176.85pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: 1pt solid rgb(75, 172, 198); border-right: 1pt solid rgb(75, 172, 198); padding: 0cm 1.4pt; height: 20.5pt;"><p class="SubTitle2" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 24px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Calibri, sans-serif;">31 Ekim 2023, Salı 17:00<span style="background: yellow;"><o:p></o:p></span></span></p></td></tr></tbody></table><p style="line-height: 1.15px; margin-bottom: 0.04in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 0.08in;"><font face="Calibri, serif"><br></font></p><p style="line-height: 1.15px; margin-bottom: 0.04in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 0.08in;"><font face="Calibri, serif"><br></font></p><p style="line-height: 1.15px; margin-bottom: 0.04in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 0.08in;">&nbsp;</p><br><p align="justify" style="line-height: 1.15px; margin-bottom: 0.04in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-top: 0.08in;"><font face="Calibri, serif">Daha fazla bilgi için Program Rehberi ve Destekleyici Belgeleri inceleyebilirsiniz.</font></p><p><font face="Calibri, serif"></font></p><div align="right"><div align="right"><br></div></div></div></div></div></div> 2. Uluslararası Yozgat Bisiklet Günleri Tamamlandı. <p style="text-align: justify;">Yozgat Valiliği himayesinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Yozgat Belediyesi, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle, Yozgat’ta 2 gün süren 2. Uluslararası Yozgat Bisiklet Günleri gerçekleştirildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">19-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde ilk gün gün Sondan Kaçma Yarışı, ikinci gün ise Yozgat MTB Yarışı yapıldı. İki günlük etkinliğin organizasyonunda 15 genç gönüllü olarak görev aldı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Etkinliklerin ilk gününde Tarihi Lise Caddesi’nde profesyonel sporcuların katıldığı 12 turdan oluşan Sondan Kaçma Yarışlarında Emre Yuca birinci oldu. 20 Ağustos Pazar günü 14 kategoride yerli ve yabancı 182 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı Yozgat Çamlığı Milli Parkında gerçekleştirildi. Yarışmada kendi kategorilerinde Yağmur Aytekin, Fuat Görmen, Zeynep Bayram, Eren Geçim, Emine Irmak Sezer, Furkan Çamlıdere, Mehmet Can Balcı, Cemil Bozkurt, Engin Karabacakoğlu, Sedat Avcılar, Ayca Erdoğan, Arda Topal, Azize Bekar ve Furkan Akçam birinci oldu.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak tarafından takdim edildi. Ödül töreninde yarışmaya katılan en küçük iki sporcuya da madalya takdim edildi.</p> Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personel Alım İlanı <div style="text-align: justify;">03.06.2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5' inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 11.09.2013 tarihli ve 28762 numaralı Resmi Gazete' de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre <b>7 (yedi) sözleşmeli uzman personel</b> alımı yapılacaktır.<br></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;">Detaylı bilgi için <a href="https://www.dap.gov.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></div> KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği Bilgilendirme Toplantısı <p align="justify">İmalat sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde verimliliği artırmak ve israfları azaltmak hedefinde olan yalın felsefesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kurulan model fabrikalar aracılığıyla daha hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Bu bağlamda, ilk kurulan model fabrikalardan olan Kayseri Model Fabrika tarafından 10 Ağustos 2023 tarihinde “KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Toplantısı” düzenlenecektir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Merkez Konferans Salonu’nda gerçekleşecek toplantıya tüm TR72 Bölgesi üreticileri davetlidir.</p> TFSF 2023-2037 Kayseri Valiliği Kültür Yolu Ve Soğanlı Vadisi, Hürmetçi Yılkı Atları Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu Sonuç Bildirgesi <p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Desteği ile Bölgenin tanıtımına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen 2023-037 TFSF onaylı Kayseri Kültür Yolu Soğanlı Vadisi ve Hürmetçi Yılkı Atları Fotoğrafçılar Maratonu sonuçları açıklandı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p align="justify">2023-037 TFSF onaylı Kayseri Kültür Yolu Soğanlı Vadisi ve Hürmetçi Yılkı Atları Fotoğrafçılar Maratonu; Kayseri Valiliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu(TFSF) desteği ile düzenlenmiştir</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font color="#0563c1"><u><a href="https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/writable/yarisma-dis-kaynak/8fef7b79-de28-423a-8b72-ec69fcf49770.pdf" target="_blank">https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/writable/yarisma-dis-kaynak/8fef7b79-de28-423a-8b72-ec69fcf49770.pdf</a></u></font></p> ENHANCER Projesi Girişimcilik Hibe Programı Bilgilendirme Günü <p align="justify">Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve ICMPD Türkiye tarafından yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında farklı programlar ile bölgemize destekler sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki desteklerden birisi olan “Girişimcilik Hibe Programı” için 21 Temmuz Cuma günü saat 10:30'da çevrimiçi bir toplantı ile bilgilendirme yapılacaktır. Kayıt için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.</p><p align="justify"><br></p><p style="text-align: justify;">Katılımlarınızı bekliyoruz.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><a href="https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_y2HyVKZqQJyyi1lC-kh46A" target="_blank">https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_y2HyVKZqQJyyi1lC-kh46A</a></p><p></p><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><p></p><p style="text-align: justify;"><br><br></p> AB Proje Asistanı Alımı İlanı <p align="justify">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek olan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Are You Ready to Fly? Aircraft Maintenance Technician Training” projesi kapsamında 12 ay süre ile Kayseri’de çalışmak üzere tam zamanlı bir <b>Proje Asistanı</b> alınacaktır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">İlgilenen adayların aşağıdaki ilan metnini inceleyerek özgeçmişlerini ve İŞKUR’a kayıt olduklarını gösteren belgeyi <font color="#0563c1"><u><a href="mailto:cv@oran.org.tr">cv@oran.org.tr</a></u></font> adresine en geç <b>20 Temmuz Perşembe</b> günü göndermeleri gerekmektedir.</p> Fotoğrafçılar Maratonu <div style="text-align: justify;">27-30 Temmuz tarihleri arasında Kayseri Kültür Yolu Soğanlı Vadisi ve Hürmetçi Sazlığı bölgelerinde<span id="isPasted">ORAN ile</span>SuretialemFotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği iş birliğiyle Fotoğrafçılar Maratonu düzenlenecektir. Katılım 27 Temmuz 2023 günü açılacak dernek standından gerçekleştirilecektir.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><span><div style="text-align: justify;">Detaylı bilgi için: <a href="https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/kayseri-valiligi-kueltuer-yolu-ve-soganli-vadisi-huermetci-yilki-atlari-ulusal-fotografcilar-maratonu-tr" id="isPasted" target="_blank">https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/kayseri-valiligi-kueltuer-yolu-ve-soganli-vadisi-huermetci-yilki-atlari-ulusal-fotografcilar-maratonu-tr</a></div></span> Start in Sivas Girişimcilik Zirvesi Final Programı <div style="text-align: justify;">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları 2022-2023 “Genç İstihdamı” teması kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Cumhuriyet Teknokent ve Sivas İŞGEM işbirliği ile organize edilen Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu Final Programı 23 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.</div> Orta Anadolu'da Fikirlerin Hayat Bulduğu Yer: Genç Fikirler Fabrikası Başvuru Ön Değerlendirme Süreci Tamamlandı <div style="text-align: justify;">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kalkınma Ajansları 2022-2023 yılı Genç İstihdamı teması kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Yozgat Bozok Üniversitesi, Bozok Teknopark ve Sorgun İŞGEM işbirliği ile yürüttüğü Genç Fikirler Fabrikası yarışmasında ön değerlendirme süreci tamamlandı. Verimli bir tanıtım ve duyuru döneminin ardından potansiyel girişimcilerin yarışmaya yönlendirilmesi sağlandı.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Çok sayıda başvuru arasında yapılan ön inceleme ve değerlendirme işlemi ardından 20 yenilikçi iş fikri bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı. Tamamı genç girişimciler tarafından oluşturulan iş fikirleri yazılım, akıllı tarım, sosyal girişimcilik, sağlık, elektrik elektronik ve makine temalarında sunuldu.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Genç Fikirler Fabrikası, Temmuz ayında planlanan eğitim kampı ile devam edecektir.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ön değerlendirme sonucunda eğitime katılmaya hak kazanan başvuru listesine&nbsp;<strong><a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20230616163254_0.pdf" target="_blank">buradan</a>&nbsp;</strong>ulaşabilirsiniz.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Başvuru gerçekleştiren ve Yozgat'ta girişimcilik ekosistemini geliştirmek isteyen tüm girişimci adaylarına teşekkürlerimizi sunarız.</div> Kayseri'de Fotoğraf Maratonu Düzenlenecektir <p style="text-align: justify;">ORAN ile Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği iş birliğiyle Kayseri Kültür Yolu Soğanlı Vadisi Hürmetçi Yılkı Atları Foto Maratonu düzenlenecektir. 27-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan toplam 91 bin TL ödüllü maratonun sonuçları 1 Ağustos tarihinde açıklanacaktır.</p> Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı <p id="isPasted" style="text-align: justify;">Ajansımız tarafından 2 Mayıs 2023 tarihinde ilan edilen Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı'na ilişkin bilgilendirme toplantısı; Kayseri Sanayi Odası işbirliği ile<span><u>07 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 10:00</u></span>’da Kayseri Sanayi Odası Konferans salonunda gerçekleştirilecektir.</p><p id="isPasted" style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Toplantıda yeşil mutabakatın imalat sanayisine etkileri, bu etkileri yönetebilmek adına firmalar tarafından yapılacak faaliyetler ve Ajans tarafından bu kapsamda verilecek destekler ele alınacak olup, seminerin sonunda siz değerli katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Toplantıya katılmak isteyen paydaşlarımızın en geç<span><u>06 Haziran 2023 Salı günü saat 12:00</u></span>’ye kadar&nbsp;<span><span><a href="https://forms.gle/yxNX4otfDkKr37f8A" target="_blank">https://forms.gle/yxNX4otfDkKr37f8A</a></span>&nbsp;</span>link adresi üzerinden kayıt yapmasını istirham ederiz.</p> Kazankaya Kanyonu Turizm Rotası Güdümlü Projesi İmza Töreni Gerçekleştirildi <p style="text-align: justify;">Bölgenin eko turizm potansiyelinin geliştirilerek yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm rotası oluşturulmasının hedeflediği “Kazankaya Kanyonu Turizm Rotası Projesi’nin” protokol imzaları atıldı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Proje kapsamında;</p><p style="text-align: justify;">240 metresi kaya yüzeyinde ahşap yürüyüş paltformu olmak üzere 1,85 km yürüyüş rotası,</p><p style="text-align: justify;">1 adet çelik konstrüksiyon seyir terası,</p><p style="text-align: justify;">2 adet çelik konstrüksiyon ahşap döşeme köprü, 1 adet taş köprü</p><p style="text-align: justify;">2 farklı alanda toplam 400 çadır kapasiteli kamp alanı yapılacak.</p> Benim İşim Girişim Yarışması’nın 5. Dönem Finali Gerçekleştirildi <p align="justify">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen Benim İşim Girişim Yarışması’nın V. Dönem finali gerçekleştirildi. Düzenlenen finalde ilk 9’a giren ekipler jüri tarafından değerlendirildi. Jüri değerlendirmesi ardından kazanan ilk 3 girişimci ekip belirlendi.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Yarışmanın birincisi “Yapay Zeka Destekli Kan analizi Yazılımı projesi ile Nevasoft ekibi oldu. “Kemik Yapıcı Hücreleri Uyaran hücre İçeriği/Kök Hücre” ile Bonexo ekibi ikinci, “Nükleik Asit Boya Ajanı Alternatifi” projesi ile BioTechChem ekibi üçüncü oldu.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><a name="_GoBack"></a>Açılış konuşmasını yapan Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, “ Teknoloji tabanlı girişimciliğin merkezi olmaya ve bunu da daha geliştirmek için elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar olan yarışmalarda toplamda 54 takıma destek verdik. Bu takımlar arasından verdiğimiz destekler ile 13 tanesi şirketleşmiş,5 tanesi de ihracat yapar pozisyona gelmiştir. Bizim sevindiren bir diğer olay ise, destek miktarlarını artırmış olmakla beraber bugüne kadar yaptığımız işler Türkiye genelinde farklı teknoparklar ve farklı ajanslar tarafından birebir aynı mekanizmalar ile desteklenmektedir. Bu yaptığımız işin doğru olduğunu ve çekirdek sermaye ile daha düzgün işler çıkabileceğinin göstergesidir” dedi.</p> AB’den Destek Alan Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi'nin Hibe Destek Sözleşmesi İmzalandı <p style="text-align: justify;">Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)” isimli AB programı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan “Are You Ready to Fly? Aircraft Maintenance Technician Training” isimli proje destek almaya hak kazandı ve hibe destek sözleşmesi imzalandı.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Toplam 7 milyon TL bütçeye sahip proje kapsamında, ne eğitimde ne istihdamda yer almayan ve 18-29 yaş aralığında bulunan 54 gencimize uçak bakım teknisyenliği, ingilizce ve kişisel gelişim eğitimleri verilmesi planlanmaktadır. Gençlerimizin seçimlerinde kadın pozitif ayrımcılığı gözetilecektir. 12 ay sürecek olan proje haziran ayından itibaren uygulama aşamasına geçecektir. Gençlerin istihdama yönlendirilmesine yönelik ilave faaliyetlerin de yürütüleceği proje ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflenmektedir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Proje kapsamında eğitim almak isteyenlere yönelik başvuru linki ve diğer detaylar Orta Anadolu Kalkınma Ajansı web sitesinde, sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.</p> Anadolu Kadınları Mantar Üretiyor <p align="justify"><font>Sivas ili Şarkışla ilçesinde 7 kadının kurduğu “Şarkışla İlçesi Anadolu Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi”, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)’ndan aldığı hibe desteği ile açılan tesiste istiridye mantarı üretimine başladı.</font></p><p align="justify"><font><br></font></p><p align="justify"><font>2021 yılı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği" başlıklı proje ile hayata geçirilen tesiste aylık 12 ton istiridye mantarı üretilmektedir. 2022 yılı sonunda üretime geçen tesis, 112m</font><sup><font>2</font></sup><font>’lik 11 adet üretim odasından oluşmaktadır. Toplam yatırım maliyetinin %75’i ORAN tarafından karşılanan modern üretim alanında iklimlendirme, aydınlatma, nemlendirme ve havalandırma işlemleri tam otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.</font></p><p align="justify"><font><br></font></p><p align="justify"><font>Şarkışla OSB bölgesinde kurulan tesisin hayata geçmesi ile kapasitesini geliştiren kooperatif, 11 kadınımızın her biri bir üretim odasından sorumlu olarak istiridye mantarı yetiştirmektedir. Ürettikleri istiridye mantarlarını Sivas, Ankara ve Antalya’da bulunan toptancılar vasıtasıyla bölgedeki otel, restoran ve marketlere ulaştıran kooperatif üyeleri, artan talep ve olumlu geri dönüşlerden mutlu olduklarını belirtmişlerdir.</font></p><p align="justify"><font><br></font></p><p align="justify"><font>Geçen süre ile birlikte artan satışlar ve talepler sonrası kooperatif üyeleri önümüzdeki dönemde katma değeri yüksek mantar ürünlerinin de üretimine geçmeyi planlamaktadırlar. Özellikle kurutulmuş mantar ve konserve mantar üretimi ile ilgili ürün geliştirme çalışmalarına başlayan kooperatif üyeleri bir yandan da maliyetlerini düşürecek yeni yatırımlar için destek beklemektedir. İlerleyen dönemde öncelikle kendi kompostlarını üretmeye yönelik makine ve ekipman alımı yapmayı planlayan kooperatif, bir yandan da enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik güneş enerjisi çözümleri için çalışmalarına devam etmektedir.</font></p><p align="justify"><font><br></font></p><p align="justify"><font>ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ’nin yaptığı açıklamaya göre bu proje ile kırsal alanlardaki kooperatif faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonun da faaliyetlerini sürdüren ORAN’ın desteği ile hayata geçen tesiste faaliyet gösteren “Şarkışla İlçesi Anadolu Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” üyesi kadınlar ilerleyen dönemde ürün çeşitliliğini ve kapasitelerini artırarak ilçede daha çok kadına istihdam imkânı sunmayı hedefleyerek çalışmalarına devam etmektedir. Kilci, “ Kırsal Kalkınma ORAN’ın ana faaliyet alanları içinde yer almakta olup, bu proje de hem içermiş olduğu kırsal üretimin artırılması hem de kadın istihdamı faaliyetleri ile hem Şarkışla’nın hem de Sivas’ın gelişimine önemli katkıda bulunacaktır” dedi.</font></p> Soğuk Zincirle Sütler Artık Güvende <p style="text-align: justify;">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) bölge illerinin kalkınması adına projeleri desteklemeye devam ediyor. Bu projelerden biri de 2021 Yılı Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve Yozgat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen “Yozgat’ta Soğuk Zincirle Çiğ Süt Toplama Kalitesinin İyileştirilmesi” projesi. Bu proje sayesinde Yozgat merkez ve ilçelerindeki süt üreticileri, süt soğutma ve depolama tanklarına kavuştu. Böylece sütlerini bozulmadan saklayabiliyor, kayıplarını azaltıyor ve gelirlerini yükseltiyorlar.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Gıda krizinin dünyayı tehdit ettiği bu dönemde, bu proje hayati bir önem taşıyor. ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, “ Kalkınma Ajanslarının çalışma alanlarının en başında kırsal kalkınma ve tarımsal üretim gelmekte. Bu anlamda ORAN olarak birçok faaliyete ve projeye destek olmaya devam ediyoruz. Bu projeye başlamadan önce de Yozgat’taki süt üreticilerinin soğuk zincir ihtiyacı belirlendi ve ortaya çıktı ki soğuk zincir olmadan sütün kalitesi ve fiyatı düşüyor. Bu yüzden proje kapsamında 50 işletmeye süt depolama tankı dağıtıldı. Ayrıca işletme sahiplerine ve çiftçilere sütün depolanması, hayvanların sağlığı, yemi, sağımı ve bakımı gibi konularda eğitimler verildi” .</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Kilci, projenin toplam yatırımının 1 milyon 250 bin lira olduğunu ve Yozgat çiftçisinin sütünü artık daha güvenli ve kazançlı olarak dağıtıcılarla buluşturabildiğini söyledi.</p> Mutlu Kreş Mutlu Yarınlar <p align="justify"><font color="#000000"><font>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) bölge illerinin kalkınması ve istihdamın artırılması adına projeler desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (</font></font><a href="https://sanayigazetesi.com.tr/etiket/sogep/" target="sogep haberleri">SOGEP</a><font color="#000000"><font>) kapsamındadesteklenen Mutlu Kreş Mutlu Yarınlar projesi, Boğazlıyan Belediyesi tarafından yürütülüyor.</font></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><font><br></font></font></p><p align="justify"><a name="_GoBack"></a><font color="#000000"><font>Boğazlıyan ilçesinde daha önce hiç kreş olmadığı için, çalışan veya sosyal hayata katılmak isteyen anneler çocuklarına bakacak kimse bulamıyordu. “Mutlu Kreş Mutlu Yarınlar” projesi sayesinde, bu annelerin hem çocuklarına hem de kendilerine zaman ayırabilmeleri ve sosyoekonomik hayatlarını iyileştirmeleri sağlandı.</font></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><font><br></font></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><font>ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Mutlu Kreş Mutlu Yarınlar için; “Projenin hedefi, sadece annelerin iş hayatına katılmalarını sağlamak değil, aynı zamanda çocukların gelişimlerine uygun bir ortam sunarak onlara öğrenme, kendini kontrol etme ve istekli olma gibi beceriler kazandırmaktır. Proje sayesinde Boğazlıyan ilçesinde 7 derslikli ve 140 öğrencili bir kreş açıldı. Bu kreş hem ilçenin yaşam kalitesini yükseltti hem de velilere çocuklarının eğitiminde kullanılan farklı yöntemleri tanıtarak onların yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oldu.” Dedi.</font></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><font><br></font></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><font>Projeye 2023 yılı fiyatlarıyla 3,5 milyon liradan fazla destek sağlandığını vurgulayan Kilci, "Projenin toplam bütçesi 6 milyon TL'ye yakın, kalanı da Boğazlıyan Belediyesi tarafından karşılandı. Toplamda 127 öğrencinin yararlandığı proje ile 18 kişiye de kalıcı istihdam sağlanıyor.” ifadelerini kullandı.</font></font></p> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan Genç İstihdamına Tam Destek <p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 2022-2023 Yılı Kalkınma Ajansları “Genç İstihdamı” teması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Niteliğim Artsın Ülkem Kazansın Projesi”, Sivas İŞGEM ve Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ortaklığında yürütülüyor. Proje kapsamında satın alma işlemleri tamamlanan Kaynak Simülatörü, Gaz Altı Kaynak Makinesi ve CNC Simülatörü ile meslek kazandırma eğitimleri yoluyla gençlerin istihdama hazır hale getirilmesi ve belirli alanlarda yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’nin verdiği bilgilere göre Proje kapsamında Sivas Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Sivas MTAL bünyesinde, hızlandırılmış ve spesifik alanda uzmanlaşmaya yönelik mesleki eğitimlerin verildiği 3 adet atölye faaliyete giriyor. Yenilikçi ve son teknolojik altyapıya uygun kurulan atölyelerle projenin etkisinin uzun yıllar devam ettirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması bekleniyor. Kilci ayrica, Proje sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mesleki Yeterlilik Sertifikası’na sahip 100 kursiyere eğitim verilmesi ve kursiyerlerin firmalarla eşleştirilmesi yoluyla istihdama katılmaları sağlanacagini belirtti.</font></font></p> 2023 YILI ÜRETEN ŞEHİRLER TEMATİK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURUYA AÇILDI <p align="justify">T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, Üreten Şehirler Programı kapsamında Kayseri ili imalat sanayi firmalarına yönelik uygulanmak üzere Tematik Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Kayseri’nin de dahil olduğu 13 ilde uygulanmakta olan Üreten Şehirler Programının hedefi, sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimi ve büyüme odaklarının uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması için, işletmelerin küresel üretim sistemlerine entegrasyonun güçlendirilmesi, şehirlerin uluslararası erişebilirliğinin ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sanayi, teknoloji ve yenilik altyapıları ile beşerî sermaye ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesidir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Ülkemizin her yıl daha da büyümekte olan imalat sanayinin dijitalleşme, verimlilik ve yeşil dönüşüme uygun olarak gelişmesi gerekliliğinden yola çıkarak yapılan çalışmalar neticesinde, Üreten Şehirler Programı kapsamında 2023 yılında yeşil dönüşüm üzerine tematik teknik destek programı uygulanması kararlaştırılmıştır. Böylelikle daha çevre dostu bir imalat sanayinin oluşması, özellikle Avrupa ülkelerine ihracat yapan imalat sanayi firmalarımızın ilerleyen yıllarda karşılaşacakları yaptırımlara (sınırda karbon düzenlemesi gibi) hazırlıklı olmaları hususlarında bu programın katkı sunması ön görülmektedir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Bu program kapsamında Kayseri ili imalat sanayi firmaları için temiz üretim, sera gazı emisyonu, karbon ayak izi, su ayak izi ve enerji verimliliği etütlerinin yapılarak yeşil dönüşüm kapsamında mevcut durumlarının tespit edilmesi ve gerekli stratejilerin oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmetinin verilmesi hedeflenmektedir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><img src="/images/fotolar/USDT.png" alt="" align="" border="0px"></p><p align="justify" style="line-height: 1.08px; margin-bottom: 0.11in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></p><p align="justify" style="line-height: 1.08px; margin-bottom: 0.11in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></p><p align="justify" style="line-height: 1.08px; margin-bottom: 0.11in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p> Ufuk Avrupa İklim Değişikliğine Uyum Misyonu Çevrim içi Semineri <div style="text-align: justify;">Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında Ufuk Avrupa İklim Değişikliğine Uyum Misyonu temasında düzenlenecek olan Genel Bilgilendirme Çevrim içi Semineri 9 Mayıs 2023 tarihinde, öğleden sonra oturumları şeklinde gerçekleşecektir.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Etkinlik Duyurusu:&nbsp;<a href="https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/iklim-degisikligine-uyum-misyonu-2023-cagrilari-genel-bilgilendirme-cevrimici-semineri" target="_blank">https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/iklim-degisikligine-uyum-misyonu-2023-cagrilari-genel-bilgilendirme-cevrimici-semineri</a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Çevrim içi düzenlenecek olan ilgili Seminer, İklim Değişikliğine Uyum Misyonu 2023 çağrıları kapsamında potansiyel yararlanıcıların nasıl destekleneceğine ışık tutmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, iklim değişikliği faaliyetleriyle ilgilenmekte olan paydaşlar ile İklim Değişikliğine Uyum Misyonu altında başarılı bir şekilde proje teklifine yönelik bilgi edinmek isteyen diğer ilgili aktörlere aşağıdaki içerikleri tematik uzmanlarımız ile inceleme imkânı sunmaktadır:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">· Misyon Çağrılarında başarıya ulaşmak için gereken anahtar unsurları tanıtmak;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">· “İklim Değişikliğine Uyum” Misyonunda başarılı olmuş projelerin profilinde beklenen özellikler hakkında bilgilendirmek;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">· TRAMI isimli Misyon Projesi kapsamında sunulan iş birliği fırsatları; (<a href="https://www.trami5missions.eu/" target="_blank">https://www.trami5missions.eu/</a>);</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">· “İklim Değişikliğine Uyum” Misyon çağrıları altında fonlanacak projelerde beklenen profil tiplerini tanıtmak;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">· 2023 çağrı başlıkları hakkında detaylı bilgi vermek.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Etkinliğe yönelik kayıt için lütfen <a href="https://docs.google.com/forms/d/1uIdhlm1Zg549QRRHJZzs5R8x9YGZlhlaA434s53wDqo" target="_blank">tıklayınız</a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Bahsi geçen etkinlik, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” isimli Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.</div> Turizm Sektörüne Yönelik PCM Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi <div style="text-align: justify;">Turizm Sektörüne Yönelik PCM Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi için başvurunuzu bekliyoruz.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Son başvuru 15 Mayıs 2023</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Başvuru formu için <a href="https://forms.gle/hFnYpzd4zqRMXMm17" target="_blank">tıklayınız.</a><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div> Yaralarımızı Birlikte Saralarım <div style="text-align: justify;">11 ilimizde meydana gelen depremlerin yaralarını birlikte sarmak için bu yıl fitre, zekat ve bağışlarının %60’ını depremzedelere, %40'ı da gençlerimizin havacılık eğitimlerinde kullanılacaktır.</div> EVİM YUVAN OLSUN <div style="text-align: justify;">Asrın felaketinde depremden etkilenen ailelerimizi yuvasız bırakmıyoruz. Evim Yuvan Olsun kampanyasıyla, evini kaybeden vatandaşlarımıza kendi evlerine kavuşana kadar sıcacık yuvalar kuruyoruz.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span>Yaraları birlikte sarmak için Evim Yuvan Olsun seferberliğine siz de katılın. Kullanmadığınız bir eviniz varsa; ister bedelsiz tahsis ederek ister indirimli fiyatla kiraya vererek depremzede ailelere destek olun ya da bu seferberlikte kira yardımı yaparak yer alın.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div><div style="text-align: justify;">Detaylı bilgi için <a href="https://evimyuvanolsun.org/" target="_blank">tıklayınız.</a></div> SOGEP Süre Uzatma Duyurusu <div style="text-align: justify;">2023 yılı SOGEP başvuruları 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Başvurularınızı sogep@oran.org.tr adresine gönderebilirsiniz.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Yapılan başvurulara, başvuruyu gönderen e posta adresi üzerindeki iletişim bilgilerinden faydalanılarak dönüş yapılacaktır.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><p align="justify"><span><font color="#333333"><font face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">SOGEP Basvuru Dokümanlari</font></font></span></p><p align="justify"><span><font color="#333333"><font face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><br></font></font></span></p><p><span><span><font color="#6e6f6e"><a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_0.docx" target="_blank"></a></font></span>-<a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_0.docx" target="_blank"><span><font color="#6e6f6e"><span><font face="Open Sans, sans-serif"><font>SOGEP Proje Bilgi Formu</font></font></span></font></span></a></span></p><p><span><span><font color="#6e6f6e"><a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_1.xlsx" target="_blank"></a></font></span>-<a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_1.xlsx" target="_blank"><span><font color="#6e6f6e"><span><font face="Open Sans, sans-serif"><font>SOGEP Performans Göstergeleri</font></font></span></font></span></a></span></p><p><span><span><font color="#6e6f6e"><a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_2.xlsx" target="_blank"></a></font></span>-<a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_2.xlsx" target="_blank"><span><font color="#6e6f6e"><span><font face="Open Sans, sans-serif"><font>Ek-2 İş Planı</font></font></span></font></span></a></span></p><p><span><span><font color="#6e6f6e"><a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_3.xlsx" target="_blank"></a></font></span>-<a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_3.xlsx" target="_blank"><span><font color="#6e6f6e"><span><font face="Open Sans, sans-serif"><font>Ek-1 Proje Bütçesi</font></font></span></font></span></a></span></p><br></div> ORAN, Genç İstihdamına Katkıda Bulunuyor! <p align="justify"><font color="#111111"><font><i><b>2022 yılında İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı ile 42 proje ile sözleşme imzalayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgede yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırımı harekete geçirerek 200 kişilik yeni istihdam hedeflemektedir.</b></i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i><b><br></b></i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i>Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında işbirliğini desteklemek, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını sağlamak ve yerel potansiyeli hareket geçirerek bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta hizmet veren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN), 13 yıldır faaliyetlerine devam ediyor.</i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i><br></i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i>2022 yılında İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı ile 42 proje ile sözleşme imzalayan ORAN, bölgede yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırımı harekete geçirilmesine vesile olacak olan Projelerin tamamlanmasıyla yaklaşık 200 kişilik yeni istihdam ve 164 makine alımı gerçekleştirilecektir.</i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i><br></i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i>Ayrıca, İmalat Sanayi Teknik Destek Programı’nı da devreye alan ORAN, TR72 Bölgesi imalat sanayindeki firmalara ve onları temsil eden kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik 3 Milyon TL destek için sözleşme imzalama sürecine geçmiştir. 2023 yılında da teknik destek programının devam etmesi beklenmektedir.</i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i><br></i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i><b>TR72 İmalat Sanayinde Tasarım ve Dijitalleşme Seviyesi Artacak</b></i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i><b><br></b></i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i>Sivas OSB Müdürlüğü’nce yürütülen proje ile kurulan Sivas İnovasyon Merkezi ile Sivas imalat sanayindeki firmaların seri üretim öncesi prototipleme, ölçüm ve kalite süreçlerinin yürütülmesi sağlanarak 19,4 milyon TL değerindeki projeye %75 destek verildi.</i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i><br></i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i>Kayseri Ticaret Odası tarafından Üreten Şehirler Programı kapsamında yürütülen proje ile Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi kurularak imalat sanayindeki 20 firmaya e-ticaret/e-ihracat danışmanlığı verilmesi planlanmaktadır. İmalat sanayindeki sektöründe faaliyet gösteren firmalardan seçilen 120 kişiye dijital pazarlama eğitimi verilecek olup kurum bünyesinde yetiştirilecek 10 mentör ile danışmanlık faaliyetlerine projeden sonra da devam edilecektir. Bütçesi 2,66 Milyon TL olan projeye %90 oranında destek verilmektedir.</i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i><br></i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i><b>Bölgedeki stratejik sektörlere yönelik genç istihdamı teşvik ediliyor.</b></i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i><b><br></b></i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i>Bölgede yatırım ortamı altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerin yanı sıra</i></font></font> <font color="#111111"><font><i>Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2022-2023 Teması olan Genç İstihdamı çalışmaları kapsamında TR72 Bölgesi’ndeki paydaşlarla kurslar düzenlenerek 50’den fazla gencin imalat sanayinde istihdamı sağlandı.</i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i><br></i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i>Aspilsan A.Ş. ile işbirliği halinde “Kendi Enerjini Kendin Üret” girişimcilik yarışması düzenlenerek enerji sektörüne yönelik gençlerin yeni girişim fikirleri desteklendi. Yarışmada prototip aşaması ve ödül aşamasına dahil olan proje ekiplerindeki gençlerin Aspilsan A.Ş.’de aday mühendis programında değerlendirilmeleri sağlandı.</i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i><br></i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i><b>TR72 Bölgesi’nde 94,2 milyon TL’lik verimlilik kazancı elde edildi.</b></i></font></font></p><p align="justify"><font color="#111111"><font><i><b><br></b></i></font></font></p><p align="justify"><a name="_GoBack"></a><font color="#111111"><font><i>Kayseri Sanayi Odası tarafından yürütülen “Verimlilik Koordinasyon Ofisi” projesinde Kayseri imalat sanayinde 37 firmada 91 milyon TL verimlilik kazancı elde edildi. Güncel rakamlarla 5 milyon TL bütçeli, %75 Ajans destekli bu projede 65’den fazla öğrenciye staj olanağı sağlanarak, Kayseri Sanayi Odası’nda kurulan ofiste görevli 2 uzman aracılığıyla imalat sanayindeki verimlilik çalışmalarının sürdürülebilirliği garanti altına alındı. Ajans uzmanlarının sahada gerçekleştirdiği yalın dönüşüm çalışmalarıyla da 3,2 milyon TL verimlilik kazancı elde edildi.</i></font></font></p> 2022 Yılı İmalat Sanayi Teknik Destek Programı Proje Başvuru Sonuçları <p align="justify"><b>Saygıdeğer Kamuoyu,</b></p><p align="justify">T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 21 Kasım 2022 tarihinde ilan edilen ve başvuruya açılan İmalat Sanayi Teknik Destek Programı için Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden Ajansımıza sunulan toplam 28 projenin değerlendirme süreci, ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirilerek sonuçlandırılmıştır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">İmalat Sanayi Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımıza sunulan ve değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan&nbsp;<u><b>Proje Başvuru Sahipleri&nbsp;</b></u>listesi şöyledir (Başvuru sahipleri alfabetik olarak sıralanmıştır):</p><p align="justify"><br></p><table style="width: 604px; border: 1px solid black;" width="" cellspacing="0" cellpadding="7" align=""><colgroup><col width="126"><col width="448"></colgroup><tbody><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="16"><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><b>Proje No</b></font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><b>Başvuru Sahibi Adı</b></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0026</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">AET ELECTRONICS MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0028</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">ASIR YATAK EV TEKSTİLİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0004</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">EVEREST ÇELİK KAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0013</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">EZEL KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0005</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">HÜSEYİN DOĞAN HD CONCEPT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0010</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">KAAF MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0003</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">KAYSERİ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0016</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">KAYSERİ SANAYİ ODASI</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0002</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">SELÇUKLU VETERİNER HAYVANCILIK LTD. ŞTİ.</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0018</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">SİVAS 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0017</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">SİVAS İŞGEM İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ TEKNOLOJİ VE GİRİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0007</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">SİVAS MİKRO MEKANİK TEKNOLOJİLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0011</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">SİVAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLER DERNEĞİ</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0027</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0020</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">SORGUN İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="6"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0008</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TOCSAN TÜRKİSTAN OTOMOTİV CİVATA SAN. VE TİC. A.Ş.</font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td style="border: 1px solid black;" width="126" height="5"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">TR72/22/TD-I/0024</font></p></td><td style="border: 1px solid black;" width="448"><p align="justify"><font face="Calibri, serif">YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI</font></p></td></tr></tbody></table><p align="justify"><br></p><p align="justify">Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine, süreçle ilgili resmi olarak bilgilendirme yapılacaktır. TR72 Bölgesi’ndeki paydaşlarımız tarafından İmalat Sanayi Teknik Destek Programı’na gösterilen ilgiye teşekkür ederiz.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</p><p align="right"><b>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı</b></p><p align="right"><b>Genel Sekreterliği</b></p><div>Sözleşme İmzalanacak Başvuru Sahipleri İçin Yardımcı Belgeler</div><div><br></div><div><br></div> Su Bazlı Boya Farkındalık Artırma Çalıştayı Duyurusu <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 16.05px; font-family: Calibri, sans-serif; text-align: justify;"><font size="4">T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nca desteklenen Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi (MOBİBOYA) projesi kapsamında 2 Şubat 2023 tarihinde bilinç ve farkındalık çalıştayı düzenlenecektir.</font></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 16.05px; font-family: Calibri, sans-serif; text-align: justify;"><font size="4">Ekli dokümanda detayları yer alan çalıştaya, Kayseri imalat sanayinde faaliyet gösteren tüm paydaşların katılımı beklenmektedir.</font></p> SOGEP 2023 Hazırlık Çalışmaları Başlamıştır <p align="justify"><font color="#2f2f2f">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 yılında yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) TR72 Bölgesi genelinde koordinasyonu önceki yıllarda olduğu gibi ORAN Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilecektir.</font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font color="#2f2f2f">Bu kapsamda 2023 SOGEP için hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.</font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font color="#2f2f2f">SOGEP 2023 programında; Kamu Kurumları ve Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar başvuru sahibi olabilirken, Kar Amacı Güden Kuruluşlar sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler.</font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font color="#2f2f2f">Program hazırlık çalışmalarında öncelikli olarak bölgedeki paydaşlardan proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin hazırlanması ve Ajans ile paylaşılması beklenmektedir. Daha sonra ön başvuru aşamasında sunulan projeler arasından her bir il için seçilecek projeler için Ajansımızın koordinasyonunda başvuru sahibi kurumla birlikte geliştirme ve detaylandırma çalışmaları yapılacaktır.</font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font color="#2f2f2f">Proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin 17.02.2023 (Cuma) tarihine kadar&nbsp;</font><u><a href="mailto:sogep@oran.org.tr"><font color="#0000ff">sogep@oran.org.tr</font></a>&nbsp;</u><font color="#2f2f2f">adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.</font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"></p><p align="justify"><span><font color="#333333"><font face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><font>SOGEP Basvuru Dokümanlari</font></font></font></span></p><p align="justify"><span><font color="#333333"><font face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><font><br></font></font></font></span></p><p><span><span><font color="#6e6f6e"><a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_0.docx" target="_blank"></a></font></span>-&nbsp;<a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_0.docx" target="_blank"><span><font color="#6e6f6e"><span><font face="Open Sans, sans-serif"><font>SOGEP Proje Bilgi Formu</font></font></span></font></span></a></span></p><p><span><span><font color="#6e6f6e"><a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_1.xlsx" target="_blank"></a></font></span>-&nbsp;<a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_1.xlsx" target="_blank"><span><font color="#6e6f6e"><span><font face="Open Sans, sans-serif"><font>SOGEP Performans Göstergeleri</font></font></span></font></span></a></span></p><p><span><span><font color="#6e6f6e"><a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_2.xlsx" target="_blank"></a></font></span>-&nbsp;<a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_2.xlsx" target="_blank"><span><font color="#6e6f6e"><span><font face="Open Sans, sans-serif"><font>Ek-2 İş Planı</font></font></span></font></span></a></span></p><p><span><span><font color="#6e6f6e"><a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_3.xlsx" target="_blank"></a></font></span>-&nbsp;<a href="https://www.oran.org.tr/images/dosyalar/20221229171642_3.xlsx" target="_blank"><span><font color="#6e6f6e"><span><font face="Open Sans, sans-serif"><font>Ek-1 Proje Bütçesi</font></font></span></font></span></a></span></p><br><p></p><div id="collapse_136"><div><div></div></div></div> Girişimciler "IDEATHON 2022” ile Yarışma İmkanı Buldu <p lang="tr-TR" align="justify"><font size="4"><font face="Times New Roman, serif"><font>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kalkınma Ajansları </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font><b>2022-2023</b></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font> </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font><b>“Genç İstihdamı”</b></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font> teması doğrultusunda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Teknokent ve Sivas İŞGEM işbirliği ile organize edilen Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu kapsamında “Ideathon 2022” etkinliği düzenlendi.</font></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mihmandar Otel’de düzenlenen etkinliğe ilgili kurum temsilcileri, öğretim üyeleri ve genç girişimciler katılım sağladı.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Etkinlikte, toplamda 78 saat süren, 15 ayrı günde 13 farklı eğitmen tarafından verilen eğitimlerle kapasitesi güçlendirilen genç girişimcilerin katılımıyla 4 ayrı kategoride yarışma düzenlendi.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">En iyi iş planı, en iyi sunum, en iyi pazarlama stratejisi ve en iyi patent raporu alanlarında hazırlıklarını sunma imkanı bulan genç girişimcilerin çalışmaları değerlendirme kurulu tarafından incelendi. Kategorilerinde en iyi seçilen ekiplere ödülleri takdim edildi.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu, prototip desteğinin verilmesine müteakip, girişimci-mentor eşleştirmesi ve kuluçka merkezinde üretim imkanı yakalayacak girişimlerin seçilmesiyle devam edecektir.</font></font></p> Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı <div style="text-align: justify;">Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 4 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Hakkâri ilinde istihdam edilmek üzere&nbsp;<b>1 (bir) Uzman Personel</b>&nbsp;alımı yapacaktır.</div> Start In Sivas Girişimci Destek Maratonu Eğitim Programı Tamamlandı <p align="justify">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN), 2022-23 Yılı Kalkınma Ajansları “Genç İstihdamı” teması kapsamında Cumhuriyet Teknokent ve Sivas İŞGEM ile yürüttüğü işbirliği sonucu girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla başlattığı maraton devam etmektedir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Düzenleyici üç kuruluşun yanı sıra Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, KOSGEB Sivas Müdürlüğü, Sivas İŞKUR Müdürlüğü ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası da maratonun paydaşları arasında yer almaktadır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">31 Ekim’de başvuruları tamamlanan Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu ile üniversitede okuyan ya da yeni mezun olanlar arasında başarılı bir iş fikrine sahip gençlere toplam 13 farklı başlıkta düzenlenen eğitim kampı başarıyla tamamlandı. Gençlere; proje döngüsü yönetimi, kanvas iş modeli-iş planı, pazarlama, şirket kuruluşu sırasında dikkat edilecek hususlar, iş fikri doğrulama ar-ge inovasyon ve girişimcilik, yalın üretim, fikri haklar, finansmana erişim ve fon kaynakları, ihracat ve yurtdışı Pazar, porter tabanlı stratejik düşünme ve yönetim, yatırımcı sunumu ve asansör konuşması teknikleri, melek yatırımcılık kavramı konularında eğitimler verildi. Toplamda 78 saat süren, 15 ayrı günde 13 farklı eğitmen tarafından verilen eğitimlerle girişimci adaylarının girişimciliğe dair tüm alanlarda gelişimi hedeflendi.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Maraton, prototip üretim desteği verilecek genç girişimcilerin seçilmesi ve mini yarışmalar da içeren ideathon ile devam edecektir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">“Start verildi, yarış devam ediyor.”</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font color="#0563c1"><u><a href="http://www.startinsivas.com/">www.startinsivas.com</a></u></font></p> Güney Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde (Balıkesir, Çanakkale) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Balıkesir’dedir. Ajansımıza “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; TR 22 Düzey 2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her iki ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan <b>1 (bir) Uzman</b> Personel alımı yapılacaktır.<div><br></div><div>Detaylı Bilgi İçin <a href="https://www.gmka.gov.tr/duyuru/guney-marmara-kalkinma-ajansi-personel-alim-ilani-7" target="_blank">Tıklayınız.</a></div> Yüklenici Veri Tabanı <div style="text-align: justify;">2022 İmalat Sanayi Teknik Destek Programı kapsamında Ajans tarafından yapılacak muhtemel (danışmanlık ve eğitim) hizmet alımlarında değerlendirilmek üzere, yüklenici adayı firma veri tabanı oluşturulmaktadır.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">İstekli yüklenici adayı firmaların&nbsp;<a href="https://forms.gle/uDsZvyjdQbfdEUg88" target="_blank">https://forms.gle/uDsZvyjdQbfdEUg88</a>&nbsp;adresinden kayıt yaptırmaları rica olunur.</div> ORAN Kalkınma Ajansı Projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Tarafından Açıldı <p lang="tr-TR" class="western" align="justify" style="line-height: 16.8667px; margin-bottom: 0.14in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font style="">Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aralarında ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projelerin de yer aldığı toplu açılış ve temel atma töreni nedeniyle Sivas’ı ziyaret etti.</font></p><p lang="tr-TR" class="western" align="justify" style="line-height: 16.8667px; margin-bottom: 0.14in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">“<font style="">Sivas Cumhuriyet'in 100. Yılını Yatırımlar ve Projelerle Selamlıyor” şiarıyla hayata geçen ORAN Kalkınma Ajansı Projeleri, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri, Sivas Merkez ve Demirağ OSB’de yer alan fabrikaların açılışı ile Demirağ OSB’de faaliyete geçecek yeni tesislerin temel atma töreni Demirağ OSB’de gerçekleştirildi. Ajans tarafından desteklenen ve toplam bütçesi yaklaşık 33.5 milyon TL olan ve 26.5 milyon TL destek verilen Sivas İleri Alaşımlar Üretim Merkezi Projesi, Sivas İnovasyon Merkezi Projesi, Gemerek Organize Sanayi Hayat Buluyor Projesi, Sivas Engelsiz Aktif Yaşam Merkezi Projesi, Kırsal Kalkınma Projeleri ve Mesleki Eğitim Projelerinin açılışı gerçekleştirildi. Aynı program içerisinde Sivas Merkez OSB ve Demirağ OSB’de 10 fabrika için açılış, 9 fabrika içinse temel atma töreni gerçekleştirildi.</font></p><p lang="tr-TR" class="western" align="justify" style="line-height: 16.8667px; margin-bottom: 0.14in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Sivas İleri Alaşımlar Üretim Merkezi Projesi’nde yüksek teknolojili eklemeli imalat, döküm ve gaz atomizasyon alanında üretimlerin yapılması; Sivas İnovasyon Merkezi Projesi’nde firmalara dönüşüm, dış ticaret ve prototip üretim desteği sağlandı. Merkezde 105 yenilikçi ürün üretimi ile 120 firmaya danışmanlık desteği verildi. Altyapısı tamamlanan Gemerek OSB’de yeni tahsislerle 36 istihdam sağlanmış ve 2023’te 230 istihdam sağlanacaktır. Sivas Engelsiz Aktif Yaşam Merkezi’ni 300’ün üzerinde dezavantajlı birey kullandı ve bireylerin sosyal hayata entegrasyonu hızlandırıldı. Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi MDP ile tarım ve kırsal kalkınmanın desteklendiği yenilikçi uygulamalar yapıldı. Son olarak Mesleki Eğitim MDP ile kurulan yenilikçi atölyeler sayesinde buralardan mezun 252 öğrenci iş hayatına kazandırıldı.</p> Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı <div style="text-align: justify;">Mevlana Kalkınma Ajansı, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde istihdam edilmek üzere <b>1 (bir) Uzman</b> Personel alımı yapacaktır</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Detaylı bilgi için <a href="https://www.mevka.org.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></div> Bisiklet Aday Hakemlik Kursu <p align="justify">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi paydaşlığında, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 23-24-25 Aralık 2022 tarihlerinde Yozgat’ta Bisiklet Aday Hakemlik Kursu düzenlenecek. Kursun düzenlenmesi ile ilgili protokol düzenlenen törenle Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Karadağ ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci tarafından imzalandı.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font color="#212529">5-7 Ağustos 2022 tarihlerinde Yozgat’ta gerçekleştirilen Bisiklet organizasyonunun ilde bisiklet kültürünü yerleştirmek adına yaptığı etkiler görülmeye devam ediyor. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 20 genç bu organizasyonda gönüllü olarak görev aldı ve yer aldıkları faaliyetlerin farkındalık oluşturduğu görüldü. </font>Elde edilen bu farkındalık ışığında, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda genç istihdamını hedefleyen Bisiklet Aday Hakemlik Kursu düzenlenmesine karar verildi. Ayrıca düzenlenecek olan kurs ile, 2022 yılında UNESCO Öğrenen Şehri olan Yozgat’ta, eğitim temelli faaliyetlerin uygulanmasına devam edilecektir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Genç istihdamı hedefiyle düzenlenecek olan Bisiklet Aday Hakemlik Kursuna 18-35 yaş arasında, belirli kriterleri sağlayan kişiler <font color="#0563c1"><u><a href="https://bisiklet.gov.tr/" target="_blank">https://bisiklet.gov.tr/</a></u></font> sitesinden başvuru yapabilecektir.</p> Rota Yozgat <p align="justify">T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanları Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana TR72 bölgesinde turizm ve tanıtımın geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapmıştır. Turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik birçok destek sunmuş, tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılan çok sayıda organizasyonda ise hem destekleyici hem de paydaş olarak yer almıştır. Ajansın 2022 yılı çalışma programında yer alan faaliyetlerden birisi de Yozgat ilinin turizm ve tanıtım alanında desteklenmesi için bir web sitesi ve mobil uygulama geliştirilmesidir. Gerekli hazırlık çalışmaları sonucunda Yozgat Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı paydaşlığında yürütülen <i><b>Rota Yozgat</b></i> uygulaması geliştirilmeye başlanmıştır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Uygulama sürecinde, Yozgat ilinde ve ilçelerinde bulunan doğal güzellikler, tarihi eserler ve gastronomi ürünleri gibi turistik değerlerin 4K çözünürlükte fotoğraf ve video çekimleri, belirlenen konumlarda hızlandırılmış video ve 360<sup>o</sup> video çekimleri yapılarak hazırlanan web sitesinde ve mobil uygulamada gösterimi ve tanıtımı yapılacaktır. Uygulama çerçevesinde, ilin tanıtımına ilişkin destinasyonlar ve rotalar ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır. Uygulama sayesinde ziyaretçiler Yozgat ile ilgili;</p><p align="justify"><br></p><ul><li><p align="justify">Nasıl gidebilirim?</p></li><li><p align="justify">Ne yapabilirim?</p></li><li><p align="justify">Nerede kalabilirim?</p></li><li><p align="justify">Nerede, ne yiyip, içebilirim? gibi sorularına cevap bulacaktır.</p></li></ul><p align="justify"><br></p><p align="justify">Uygulamanın hazırlanması ve yürütülmesi ile ilgili protokol Yozgat Valisi Ziya Polat ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci tarafından imzalandı. Protokol için düzenlenen imza töreninde uygulamanın tanıtımı yapıldı ve ilin turizmi ve tanıtımına yapacağı katkılar belirtildi.</p><p align="justify"><br></p> Bölgesel Kalkınma Dergisi Tanıtım Toplantısı <p style="text-align: justify;"><span>Yayın politikası ve editoryal işleyişi uluslararası standartlar çerçevesinde yapılandırılmış olan ve Sanayi veTeknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Bölgesel Kalkınma Dergisi”; Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlanacağı, ücretsiz, açık erişimli ve hakemli bir dergidir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Dergi, bölgesel kalkınmaylailişkili konularda akademi ile kamu arasında köprü oluşturularak politika tasarım süreçlerinin daha etkin halegetirilmesi ve bu alanda akademik çalışmaların niteliksel ve niceliksel olarak artırılmasını hedeflemekteolup DergiPark üzerinden dergiye makale kabulüne başlanmıştır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Konu ile ilgili olarak, ORAN Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve Dergi Editörü Sayın Dr. Deniz AKKAHVE'nin sunumu ile&nbsp;<b><i>06.12.2022 tarihinde saat 15:00'te&nbsp;</i></b>çevrimiçi birtanıtım toplantısı gerçekleştirilecektir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;">TR72 Bölge Üniversitelerimizdeki tüm akademisyenlerin katılımını bekliyoruz.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p style="text-align: justify;"><b><span>Zoom Toplantı Katılım linki;</span></b></p><p style="text-align: justify;"><span>https://us02web.zoom.us/j/87090428327?pwd=VVltSDJ5VjlDRERBQS9xb2hhR1E5dz09</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Toplantı Kimliği: 870 9042 8327</span></p><p style="text-align: justify;"><span>Parola: 221409</span></p> 2022 Yılı İmalat Sanayi Teknik Destek Programı Başvuruya Açıldı <p style="text-align: justify;">T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesi’nde uygulanmak üzere İmalat Sanayi Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;">Bu program kapsamında TR72 Bölgesi İmalat Sanayi için danışmanlık ve eğitim faaliyetleri desteklenecektir. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="632" style="text-align: justify;"> <tbody><tr> <td width="159" valign="top"> <p><span><b><span>REFERANS NO</span></b></span></p> </td> <td width="473" colspan="4" valign="top"> <p align="center"><span><b><span>TR72/22/TD-I</span></b></span><b><span></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="159" valign="top"> <p><span><b><span>PROGRAMIN AMACI</span></b></span></p> </td> <td width="473" colspan="4" valign="top"> <p><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile (SOP) ilişkili olarak TR72 Bölgesi imalat sanayinin dönüşümüne katkı sağlamaktır.<span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="159" valign="top"> <p><span><b><span>PROGRAM ÖNCELİKLERİ</span></b></span></p> </td> <td width="473" colspan="4" valign="top"> <p><!--[if !supportLists]--><b><span><span>Öncelik 1.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><span>TR72 İmalat Sanayinin Tasarım Kabiliyetinin Artırılması</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><b><span><span>Öncelik 2.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><span>TR72 İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><b><span><span>Öncelik 3.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><span>TR72 İmalat Sanayinde Kurumsallaşma Düzeyinin Artırılması</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><b><span><span>Öncelik 4.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><span>TR72 İmalat Sanayinde Dijitalleşmenin Artırılması</span> <span></span></p> <p><!--[if !supportLists]--><b><span><span>Öncelik 5.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><span>TR72 İmalat Sanayinde Orta-Yüksek, Yüksek Teknoloji Seviyesinde Ürün Üretiminin Artırılması</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><b><span><span>Öncelik 6.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><span>TR72</span><span> İmalat Sanayinde Genç İstihdamının Artırılması</span><span></span></p> <p><!--[if !supportLists]--><b><span><span>Öncelik 7.<span> </span></span></span></b><!--[endif]--><span>TR72 İmalat Sanayinin Yeşil Dönüşüme Hazırlanması</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="159" valign="top"> <p><span><b><span>TOPLAM BÜTÇE</span></b></span></p> </td> <td width="473" colspan="4" valign="top"> <p align="center"><b><span>3.000.000 TL</span></b><b><span></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="159" rowspan="3" valign="top"> <p><span><b><span>DESTEK MİKTARI</span></b></span></p> </td> <td width="94" valign="top"> <p><b><span>KAPSAM</span></b></p> </td> <td width="171" colspan="2" valign="top"> <p align="center"><b><span>AJANS DESTEK ORANI</span></b></p> </td> <td width="208" valign="top"> <p align="center"><b><span>AJANS DESTEK MİKTARI</span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="94" valign="top"> <p><span>Eğitim</span></p> </td> <td width="171" colspan="2" valign="top"> <p align="center"><span>%100</span></p> </td> <td width="208" valign="top"> <p align="center"><span>75.000 TL (KDV Dâhil)</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="94" valign="top"> <p><span>Danışmanlık</span></p> </td> <td width="171" colspan="2" valign="top"> <p align="center"><span>%100</span></p> </td> <td width="208" valign="top"> <p align="center"><span>150.000 TL (KDV Dâhil)</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="159" valign="top"> <p><span><b><span>AZAMİ UYGULAMA SÜRESİ</span></b></span></p> </td> <td width="473" colspan="4" valign="top"> <p align="center"><span><b><span>6 (ALTI) AY</span></b></span><span><span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="159" rowspan="2" valign="top"> <p><span><b><span>UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ</span></b></span></p> </td> <td width="189" colspan="2" valign="top"> <p><b><span>DANIŞMANLIK</span></b><span></span></p> </td> <td width="284" colspan="2" valign="top"> <p><b><span>EĞİTİM</span></b><span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="189" colspan="2" valign="top"> <p><!--[if !supportLists]--><span><span>§<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>TR72 Bölgesi’nde imalat yapan KOBİ statüsündeki şirketler (Detaylar için Bölüm 2.1.1’e bakınız.)</span></p> <p><span></span></p> </td> <td width="284" colspan="2" valign="top"> <p><!--[if !supportLists]--><span><span>§<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>TR72 Bölgesi’nde imalat yapan KOBİ’leri Temsil Eden Meslek Odaları</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span><span>§<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Organize Sanayi Bölgeleri</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span><span>§<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Küçük Sanayi Siteleri</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span><span>§<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>İŞGEM Anonim Şirketleri</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span><span>§<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>İmalat Sanayindeki Şirketleri Temsil Eden STK’lar</span></p> <p><!--[if !supportLists]--><span><span>§<span> </span></span></span><!--[endif]--><span>Teknopark Yönetim Şirketleri</span></p> </td> </tr> <!--[if !supportMisalignedColumns]--> <tr height="0"> <td width="159"></td> <td width="94"></td> <td width="95"></td> <td width="76"></td> <td width="208"></td> </tr> <!--[endif]--> </tbody></table> <p><b><u><span></span></u></b></p> <p><b><u><span></span></u></b></p> <p><b><u><span></span></u></b></p> <p><b><u><span></span></u></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><br></b></p><p style="text-align: justify;"><b>KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 saat 23:50 olarak belirlenmiştir</b>. <b>Proje başvuru taahhütnamelerinin Ajans Kayseri Ofisi’ne teslim edilmesi için son tarih ise 6 Ocak 2023 saat 17:00</b>’dir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Calibri, serif;">2022 Yılı İmalat Sanayi Teknik Destek Programı Bilgilendirme Toplantıları Takvimi</span></p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> <p style="text-align: justify;"></p><p></p><center><table dir="ltr" width="" cellpadding="5" cellspacing="0" align="" style="width: 545px; border: 1px solid black;"><colgroup><col width="66"><col width="54"><col width="161"><col width="222"></colgroup><tbody><tr valign="bottom"><td width="66" height="8" bgcolor="#dbdbdb" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Calibri, serif"><b>GÜN</b></font></font></p></td><td width="54" bgcolor="#dbdbdb" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Calibri, serif"><b>SAAT</b></font></font></p></td><td width="161" bgcolor="#dbdbdb" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Calibri, serif"><b>TOPLANTI YERİ</b></font></font></p></td><td width="222" bgcolor="#dbdbdb" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Calibri, serif"><b>ADRES</b></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="66" height="50" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">30.11.2022</font></font></p></td><td width="54" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">15:00</font></font></p></td><td width="161" style="border: 1px solid black;"><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Kayseri OSB Eski Konferans Salonu</font></font></p></td><td width="222" style="border: 1px solid black;"><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Kayseri Organize Sanayi Bölgesi</font></font></p><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">11. cad. No:9 Banka Şubeleri Köşebaşı KAYSERİ</font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="66" height="50" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">01.12.2022</font></font></p></td><td width="54" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">14:00</font></font></p></td><td width="161" style="border: 1px solid black;"><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Yozgat Yatırım Destek Ofisi Toplantı Salonu</font></font></p></td><td width="222" style="border: 1px solid black;"><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Asağınohutlu Mah. Sakarya Cad. No:9 Kat:2 YOZGAT</font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="66" height="49" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">06.12.2022</font></font></p></td><td width="54" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">14:00</font></font></p></td><td width="161" style="border: 1px solid black;"><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Sivas İŞGEM Konferans Salonu</font></font></p></td><td width="222" style="border: 1px solid black;"><p><font color="#000000"><font face="Calibri, serif">Ahmet Turan Gazi OSB Mah. 2. Kısım 5. Cad. 10. Sk. No:2 SİVAS</font></font></p></td></tr></tbody></table></center><br><p></p><p><br></p><br><p></p><p style="text-align: justify;"><b><u><br></u></b></p> <p></p> <p style="text-align: justify;">Kamuoyuna saygıyla duyurulur. </p><p style="text-align: justify;"><br></p> <p><b></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p></p> Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 4 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde istihdam edilmek üzere <b>1 (bir) Uzman</b> Personel alımı yapacaktır.<div><br></div><div>Detaylı bilgi için <a href="https://baka.ka.gov.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></div> Coğrafi İşaret Süreçleri ve Yöresel Ürünlerin Ticarileştirilmesi Semineri <p style="text-align: justify;"><a name="_GoBack"></a>Bölge’de başta kooperatifler olmak üzere yöresel üretim yapan paydaşlara yönelik “Coğrafi İşaret Süreçleri ve Yöresel Ürünlerin Ticarileştirilmesi” konulu seminer 21 Kasım 2022 tarihinde Sivas’ta düzenlenecektir.</p> Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Soğanlı’da Düzenlenecek <p align="justify"><a name="_GoBack"></a>Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliği ile 19-20 Kasım 2022 tarihlerinde Soğanlı Vadisi’nde “Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası” düzenlenecektir. Cumartesi günü sıralama turları, pazar günü ise yarış organizasyonunun gerçekleştirileceği programın ayrıntılarına Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun web sitesi üzerinden de ulaşılabilmektedir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><b>TMF Duyuru Linki için <a href="https://www.tmf.org.tr/Haberler/Turkiye-Enduro-ve-ATV-sampiyonasi-Kayseri-de/" target="_blank">tıklayınız.</a></b>&nbsp;</p> “Genç Fikirler Fabrikası” Açılıyor <p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanları Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana TR72 bölgesinde girişimcilik kültürünü geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapmıştır. Mali ve teknik desteklerinin yanı sıra Proje Döngüsü Yönetimi ve Girişimcilik gibi pek çok eğitim düzenlenmiştir. 2022 ve 2023 yıllarında Kalkınma Ajanslarının ortak çalışma teması Genç İstihdamıdır. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden ORAN, Yozgat’a girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacak yeni bir aktör kazandırmayı hedeflemiştir.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Bu kapsamda Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Yozgat Bozok Üniversitesi, Bozok Teknopark ve Sorgun İŞGEM tarafından desteklenen “<b>Genç Fikirler Fabrikası</b>” iş fikri yarışması düzenlenmektedir. Ulusal düzeyde gerçekleşen yarışmanın toplam ödülü <b>300.000₺</b> değerinde olacaktır.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p align="justify">“<font face="Times New Roman, serif"><font>Genç Fikirler Fabrikası” iş fikri yarışması ile Türkiye’de ticari değer taşıyan, gençlere istihdam olanağı sağlayabilecek yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimci bireylerin veya takımların iş fikirlerini Yozgat’ta hayata geçirmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu yarışma sonucunda sunulan iş fikirleri arasından en başarılı olanları bağımsız jüri tarafından seçilerek, bir prototipe dönüştürülmesi için malzeme ve hizmet alımları kalemlerinde finans desteği sağlanacaktır. Ayrıca başarılı bulunan girişimci adaylarına İŞGEM veya Bozok Teknopark’ta firmalarını kurmak ve girişimlerini başlatmak istemeleri halinde gerekli destekler sunulacaktır.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p align="justify"><a name="_GoBack"></a><font face="Times New Roman, serif"><font>11 Kasım 2022 tarihinde Yozgat Valisi Sayın Ziya Polat, Yozgat Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Ali Açıkgöz, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Ahmet Emin Kilci’nin katılımı ile gerçekleşen imza töreninin ardından “<b>Genç Fikirler Fabrikası</b>” online olarak başvuruya açılmıştır. Yarışmaya ait detaylara ve başvuru formuna <font color="#0563c1"><u><a href="http://www.gencfikirlerfabrikasi.com/">www.gencfikirlerfabrikasi.com</a></u></font> web adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.</font></font></p> Orta Anadolu’nun Girişimcilik Ekosistemine Yeni Oyuncular Yolda: Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu Başvuru Süreci Tamamlandı <p lang="tr-TR" class="western" align="justify" style="line-height: 16.8667px; margin-bottom: 0.14in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Calibri, sans-serif;"><p lang="tr-TR" align="justify" style=""><font face="Times New Roman, serif" style=""><font style="" size="4">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kalkınma Ajansları 2022-2023 yılı Genç İstihdamı teması kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Sivas İŞGEM ve Cumhuriyet Teknokent ile işbirliği ile yürüttüğü Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu’nun 31 Ekim 2022 tarihli ilk başvuru dönemi sona erdi. Etkin bir tanıtım ve duyuru döneminin ardından yapılan odak toplantılarla potansiyel girişimcilerin yarışmaya yönlendirilmesi sağlandı.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify" style=""><font face="Times New Roman, serif" style=""><font style="" size="4"><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify" style=""><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Çok sayıda başvuru arasında yapılan ön inceleme ve değerlendirme işlemi ardından 37 yenilikçi iş fikri bir sonraki aşamalara geçmeye hak kazandı. Tamamı genç girişimciler tarafından oluşturulan iş fikirleri yazılım, akıllı tarım, sosyal girişimcilik, kimya, yeşil dönüşüm ve makine temalarında sunuldu.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify" style=""><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify" style=""><span style="font-size: large; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu, Kasım ayında planlanan detaylı eğitim programı ile devam edecektir.</span></p><p lang="tr-TR" align="justify" style=""><span style="font-size: large; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><br></span></p><p lang="tr-TR" align="justify" style=""><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Başvuru gerçekleştiren ve girişimcilik ekosistemini geliştiren tüm girişimci adaylarına teşekkürlerimizi sunarız.</font></font></p><br></p> Çukurova Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı Çukurova Kalkınma Ajansı 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Adana ve Mersin illerinde istihdam edilmek üzere&nbsp;<b>2 (iki) Uzman</b>&nbsp;Personel alımı yapacaktır.<div><br></div><div>Detaylı bilgi için&nbsp;<a href="https://www.cka.org.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></div> “Kendi Enerjini Kendin Üret” Proje Fikri Yarışması Sonuçları Açıklandı <p align="justify"><font face="Tahoma, serif"><font size="4">ASPİLSAN Enerji ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen “Kendi Enerjini Kendin Üret” proje fikri yarışmasında prototip aşamasına geçmeye hak kazanan projeler, 31 Ekim 2022 tarihinde başlayan 7. Pil Teknolojileri Çalıştayı’nda sergilendi.</font></font></p><p align="justify"><font size="4"><br></font></p><p align="justify"><font size="4"><a name="_GoBack"></a><font face="Tahoma, serif"><font>Çalıştayın ilk gününün sonunda yapılan törende, prototip aşamasına geçen 10 projenin sunumu yapıldı. ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ ve Aspilsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin’in konuşmalarının ardından, yarışma takımlarına plaket ve madalya takdimi yapıldı. Projeler içerisinden üçüncü olan “Kızılötesi Güneş Pilleri” proje takımına ödülü TSK Güçlendirme Vakfı Mali İşler ve İştirakler Grup Başkanı Erhan Sipahioğlu tarafından verildi. İkincilik ödülü alan “Mobil Hibrit Yenilenebilir Enerji Sistemi” proje takımının ödülü ise ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ tarafından verildi. Yarışmanın birincisi olan “Akıllı Enerji Yönetim Sistemi” proje takımı ise ödülünü Aspilsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin’den aldı. Kendi Enerjini Kendin Üret Yarışması Ödül Töreni, toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.</font></font></font></p><p align="justify"><font size="4"><br></font></p><p align="justify"><font face="Tahoma, serif"><font size="4">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın genç istihdamı teması çerçevesinde Aspilsan A.Ş. ile gerçekleştirdiği yarışma ile, gençlerin enerji ekipmanları ve savunma sanayine yönelmelerinin, sektörün öncü firmalarında geçici ve kalıcı istihdamlarının sağlanması hedeflenmektedir.</font></font></p> Sivas'ta İş Dünyasında Kadının Rolü, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri Gerçekleştirilecek <div style="text-align: justify;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif, EmojiFont, " apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" notocoloremoji,="" symbol",="" "android="" emojisymbols;="" font-size:="" 16px;="" text-align:="" justify;"="">Kırsal kalkınmanın desteklenmesi mali destek programı kapsamında Sivas’ta kurulan “üreten kadınlar akademisi”tarafından “İş Dünyasında Kadının Rolü, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri” düzenlenecektir. Bu seminer ilebölgemizdeki başarılı kadın girişimciler ile kadın kooperatiflerimizi bir araya getirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak, bölgedeki kooperatif ve kadın girişiciler arasındaki iletişim ağını geliştirmek amaçlanmaktadır.</p><p style="font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif, EmojiFont, " apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" notocoloremoji,="" symbol",="" "android="" emojisymbols;="" font-size:="" 16px;="" text-align:="" justify;"=""><br></p><p style="font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif, EmojiFont, " apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" notocoloremoji,="" symbol",="" "android="" emojisymbols;="" font-size:="" 16px;"=""></p><p style="font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif, EmojiFont, " apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" notocoloremoji,="" symbol",="" "android="" emojisymbols;="" font-size:="" 16px;="" text-align:="" justify;"="">Tarih:31 Ekim 2022</p><p style="font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif, EmojiFont, " apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" notocoloremoji,="" symbol",="" "android="" emojisymbols;="" font-size:="" 16px;="" text-align:="" justify;"="">Saat 13:30</p><p style="font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif, EmojiFont, " apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" notocoloremoji,="" symbol",="" "android="" emojisymbols;="" font-size:="" 16px;="" text-align:="" justify;"="">Hamidiye Kültür Bahçesi Şale Kitap Kahve / SİVAS</p><div style="text-align: justify;"><font face="Calibri, Helvetica, sans-serif, EmojiFont, Apple Color Emoji, Segoe UI Emoji, NotoColorEmoji, Segoe UI Symbol, Android Emoji, EmojiSymbols"><br></font></div><p></p></div> Karacadağ Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı <div style="text-align: justify;">Karacadağ Kalkınma Ajansı 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde istihdam edilmek üzere <b>2 (iki) Uzman</b> Personel alımı yapacaktır.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Detaylı bilgi için <a href="https://www.karacadag.gov.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></div> ORAN 2022 Yılı İmalat Sanayi Finansman Destek Programı Proje Başvuru Sonuçları <p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><b>Saygıdeğer Kamuoyu,</b></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><b><br></b></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 9 Haziran 2022 tarihinde ilan edilen ve başvuruya açılan İmalat Sanayi Finansman Destek Programı için Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden Ajansımıza sunulan toplam 88 projenin değerlendirme süreci, ilgili kanun hükümleri uyarınca gerçekleştirilerek sonuçlandırılmıştır.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>İmalat Sanayi Finansman Destek Programı kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan Ajansımıza sunulan ve değerlendirme sonucunda finansman desteği almaya hak kazanan </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font><u><b>Asil </b></u></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font><u><b>Proje Başvuru Sahipleri</b></u></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font> listesi, Ajans</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font> Yönetim Kurulu’nun 21.10.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda onaylanmıştır.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan finansman desteği almaya hak kazanan başvuru sahipleri için süreç şu şekilde ilerleyecektir:</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><ul><li><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Başvuru sahiplerine dijital haberleşme unsurları üzerinden bilgi e-postası gönderilecektir. İlk aşamada destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin proje başvuru belgelerini (1 orijinal, 1 ko</font></font><font><span lang="en-US">p</span></font><font face="Times New Roman, serif"><font>ya olmak üzere) 2 adet dosya haline getirerek (mavi renk, telli dosya) </font></font><font><span lang="en-US">1 Kasım</span></font><font face="Times New Roman, serif"><font> 2022 tarihine kadar, kapalı zarf içinde Ajansımız Kayseri, Sivas ve Yozgat bürolarına teslim etmesi gerekmektedir.</font></font></p></li><li><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Proje belgelerini dosyalama yaparken, her dosyada ilk başvuru esnasında KAYS’a yüklediğiniz belgelerin ardına (şayet eksik evrak tespiti olmuş ve ilave evrak istenmişse) eksik evrak sürecindeki belgeleri ayr</font></font><font><span lang="en-US">a</span></font><font face="Times New Roman, serif"><font>ç ile belirterek koyunuz.</font></font></p></li><li><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Kapalı zarfınızın ön yüzüne KAYS’tan indireceğiniz </font></font><font face="Times New Roman, serif"><font><u><b>Başvuru Kapak Sayfası</b></u></font></font><font face="Times New Roman, serif"><font>’nın çıktısını alarak yapıştırınız. (Başvuru İşlemleri --</font></font><font face="Wingdings, serif"><font>&gt;&nbsp;</font></font><font face="Times New Roman, serif"><font>Başvuru Listesi)</font></font></p></li></ul><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>TR72 Bölgesi’ndeki paydaşlarımız tarafından İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’na gösterilen ilgiye teşekkür ederiz.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p align="right"><font face="Times New Roman, serif"><font><b>T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı</b></font></font></p><p align="right"> <font face="Times New Roman, serif"><font><b>Genel Sekreterliği</b></font></font></p> Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı <div style="text-align: justify;">Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde <b>2 (iki) uzman</b> personel alımı yapacaktır.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ayrıntılı bilgi için <a href="https://www.kuzka.gov.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></div> Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü Etkinliğine Davet <div style="text-align: justify;">17 Ekim 2022 tarihinde Kayseri'de TÜB<span>İ</span><span>TAK ile Erciyes Üniversitesi i</span><span>ş</span><span>birli</span><span>ğ</span><span>inde&nbsp;</span><span>Ufuk Avrupa Bilgi Günü yap</span><span>ı</span><span>lacaktı</span><span>r. Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek programda Ufuk Avrupa Programı'nın tüm alanlarını kapsayacak oturumlar yer alacaktır. Etkinlik boyunca TÜBİTAK'ın İkili İşbirliği Programları ve COST Programı hakkında bilgiler de katılımcılarla paylaşılacaktır.</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br></span></div> Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı <div style="text-align: justify;">Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ilgili hükümleri çerçevesinde <b>2 (iki) Uzman</b> alımı gerçekleştirecektir.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Detaylı bilgi için <a href="https://www.dogaka.gov.tr/duyuru/t-c-dogu-akdeniz-kalkinma-ajansi-personel-alim-ilani/736" target="_blank">tıklayınız.</a></div> OKA Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı <div style="text-align: justify;">Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 29.05.2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR83 Bölgesinin (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illeri) kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, müzakere kabiliyeti yüksek, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, kalkınma bilinci ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 1 Destek Personeli (Satın Alma Sorumlusu) alımı gerçekleştirecektir.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Detaylı bilgi için <a href="https://oka.ka.gov.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></div> TR72 Bölge Planı İl Çalıştayları Düzenlendi <p style="text-align: justify;">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2024-2028 Bölge Planı hazırlıkları kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde Bölge Planı Çalıştayları düzenlendi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><a name="_GoBack"></a>Ajans Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’nin açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştaylarda, Turizm, Tanıtım ve Koordinasyon Birimi Başkanı Mehmet Fatih Atilabey’in her il için ayrıca hazırlanan mevcut durum analizi sunumları ile katılımcılara bölge hakkında bilgiler verildi.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştaylarda belirlenen stratejik öncelikli sektörlerin sorunları tespit edilerek çözümüne yönelik hedef ve tedbirler belirlenmiştir.</p> Bölgesel Kalkınma Dergisi Yayımlandı <p style="text-align: justify;">Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Bölgesel Kalkınma Dergisi ilk sayısı için makale çağrısına çıkmış bulunmaktayız. Sizleri, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından üçer aylık dönemler halinde yılda dört sayı olarak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanacak olan Bölgesel Kalkınma Dergisinin ilk sayısı için makale göndermeye davet ediyoruz.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Yayın Politikası ve editoryal işleyişi uluslararası standartlar çerçevesinde yapılandırılmış Bölgesel Kalkınma Dergisi Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlanacağı, ücretsiz, açık erişimli ve hakemli bir dergi olarak tasarlanmıştır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Bölgesel Kalkınma Dergisi ile bölgesel gelişme politikası ve bölgesel kalkınma alanında bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi; ulusal ve uluslararası deneyimlerin ve farklı yaklaşımların paylaşılması yoluyla bu alandaki araştırmaların sayısının ve niteliğinin artırılması amaçlanmaktadır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Bu kapsamda dergi ile bölgesel kalkınma alanında akademi ve kamu arasında köprü oluşturarak politika tasarımı süreçlerini daha etkin hale getirmeyi; kuramsal araştırmaları ve uygulamalı özgün çalışmaları yaymayı; bölgesel kalkınma alanında küresel gündemi yakından takip ederek iş birliklerini ve bilgi paylaşımının artırılması hedeflenmektedir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Dergide, bölgesel kalkınmanın ekonomik, sosyal, mekânsal ve çevresel dinamiklerini tartışan; bölgesel politikayı, stratejik planlama ve programlama, politikanın koordinasyonu, kurumsal kapasite ile izleme ve değerlendirme gibi boyutlarıyla inceleyen; bölgesel politikanın uygulama araçlarını araştıran, yenilikçi uygulamalara katkı sağlayan ve bu alanlarda güncel tartışmalar ortaya koyan; özgün ve bilimsel etiğe uygun, ideolojik kaygılar gütmeyen, literatür zenginliğine sahip bilimsel çalışmalara yer verilecektir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Bölgesel Kalkınma Dergisi, daha önce başka bir yayın organında yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş, başka bir derginin değerlendirme sürecinde yer alan makaleleri ve kitap değerdirmelerini kabul etmemektedir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><a name="_GoBack"></a>Bölgesel Kalkınma alanında, akademi ve kamu arasında köprü olacak dergiye makale gönderimlerinizi 17 Ekim 2022 tarihi itibari ile DergiPark sistemi üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><a href="https://dergipark.org.tr/tr/pub/bolgeselkalkinmadergisi" target="_blank">https://dergipark.org.tr/tr/pub/bolgeselkalkinmadergisi</a></p> Kayseri Turizm Değerleri Tanıtım Gezisi <p style="text-align: justify;">Kayseri – Kıbrıs uçuşlarının direkt olarak başlaması ile iki bölge arasında Turizm hızla gelişmektedir. Bu kapsamda TURSAB, KITSAB ve ORAN işbirliği ile 14-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Kayseri ilinde Kıbrıslı Seyahat Acentaları, Gazeteciler ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden oluşan ekibe Kayseri ili Turizm değerleri tanıtım gezisi düzenlenecektir. Gezi kapsamında Erciyes Kayak Merkezi, Sultan Sazlığı, Soğanlı Vadisi ve Kayseri Şehir Merkezi başta olmak üzere bölgedeki turizm değerleri tanıtılacak olup program kapsamında Kayseri Mutfağının da katılımcılar tarafından tadılması sağlanacaktır.</p> “Gençlik Kooperatifi” Kooperatifçilik Eğitimi <p align="justify">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) tarafından genç istihdamının artırılması amacıyla, gençlerin kooperatifçilik konusunda bilgilendirilmesi, girişimcilik ve kooperatifçilik kapasitelerinin artırılması yoluyla “Gençlik Kooperatifi” kurulmasının teşvik edilmesi alanında 14-15-16 Ekim 2022 tarihlerinde Yozgat’ta kooperatifçilik eğitimi düzenlenecektir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından, 2022 yılında Kalkınma Ajanslarının onaylı çalışma programlarına ilave olarak belirlenen “Genç İstihdamı” teması faaliyetleri kapsamında yapılması planlanan eğitimlerin birincisi Sorgun Gençlik Derneği(SORGED) ile yapılan işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Bu eğitim programı ile “Gençlik Kooperatiflerinin” kurulması hedeflenmektedir. Eğitim sonrasında katılımcılara katılım belgesi ile birlikte belirli zamanlarda eğitimler ve mentorluk destekleri verilecektir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><b>Eğitim Yeri ve Tarihleri:</b></p><p align="justify">Eğitim, Yozgat ili Sorgun ilçesinde gerçekleştirilecektir. Yozgat Merkez’den eğitime katılmak isteyenler için ücretsiz ulaşım hizmeti olacaktır.</p><center><table width="" cellpadding="7" cellspacing="0" align="" style="width: 283px; border: 1px solid black;"><colgroup><col width="155"><col width="98"></colgroup><tbody><tr valign="top"><td width="155" style="border: 1px solid black;"><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><font><b>14 Ekim 2022</b></font></font></p></td><td width="98" style="border: 1px solid black;"><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><font><b>14:30 – 17:30</b></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr valign="top"><td width="155" style="border: 1px solid black;"><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><font><b>15-16 Ekim 2022</b></font></font></p></td><td width="98" style="border: 1px solid black;"><p align="justify"><font face="Calibri, serif"><font><b>09:30 – 17:30</b></font></font></p></td></tr></tbody></table></center><p align="justify"></p><p align="justify"><b><br></b></p><p align="justify"><b>Başvuru Hakkındaki Bilgiler:</b></p><p align="justify">Eğitime katılmak isteyen<b> 18-34 </b>yaş arası bireyler tarafından <b>8 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 19.00’a </b>kadar aşağıdaki link üzerinden başvuru yapılmalıdır. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim programı hakkında SMS gönderilecektir.</p><p align="justify"><b><br></b></p><p align="justify"><b>Başvuru Linki:</b></p><p align="justify"><font color="#0563c1"><u><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOEqp5r80QzK7x0S1yCIQU92C5BwUvv6G_eqSAO7NhPQ1-MA/viewform"><b>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOEqp5r80QzK7x0S1yCIQU92C5BwUvv6G_eqSAO7NhPQ1-MA/viewform</b></a></u></font></p><p align="justify"><br><b>Bu eğitim programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı teması olarak belirlenen "Genç İstihdamı" temasının uygulama çerçevesine ve ORAN Kalkınma Ajansı Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birimi çalışma programına dayanılarak hazırlanmıştır.</b></p> İmranlı’nın Yöresel Ürünleri ORAN Desteği ile Markalaşıyor <p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2022 yılı sonuçlarına göre desteklenmeye hak kazanan “İmranlı’da Kadınlarımız, İş’te Yarınlarımız Projesi” için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve İmranlı Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ın doğduğu Kızıldağ’ın eteklerinde bulunan Sivas’ın İmranlı ilçesinde, SOGEP kapsamında 1,1 milyon TL destek sağlanacak proje vasıtasıyla bal, kozalak şurubu ve yöreye özgü dorak peynirinin üretiminin ilçede bulunan kadın kooperatifi eliyle artırılması, markalaştırılması ve pazarlanması sağlanacaktır.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>İlçede bulunan atıl bir binanın üretim alanına dönüştürülerek kadın kooperatifine tahsis edileceği proje ile hem yöreye özgü ürünlerinin tanıtılarak markalaştırılması hem de ilçede bulunan kadınların iş hayatına katılımının artırılması hedeflenmektedir.</font></font></p> Bölge Planı İl Çalıştayları Başlıyor <p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlıklarına başladığımız 2024-2028 TR72 Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölge Planı kapsamında Bölge illerinde çalıştaylar düzenlenecektir.</font></font></font></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font><br></font></font></font></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><b><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font>28.09.2022 (Sivas)</font></font></font></b><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font>,</font></font></font><b><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font>29.09.2022 (Kayseri)</font></font></font></b><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font>,</font></font></font><b><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font>04.10.2022 (Yozgat)</font></font></font></b><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font>, tarihlerinde düzenlenecek çalıştaylar amacı bölgenin ve konu/sektörlerin sorunlarının tespit edilmesi, sorunların çözümüne yönelik olarak stratejilerinin oluşturulması ve stratejilerin belirlenmesidir.</font></font></font></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font><br></font></font></font></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><b><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font>Program:</font></font></font></b></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font>13:30-13:40 Genel Sekreter Açılış Konuşması</font></font></font></font></font></p><p align="justify"><a name="_GoBack"></a><font face="Times New Roman, serif"><font><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font>13:40-14:15 İl Mevcut Durum Analizi Sunumu</font></font></font></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font>14:15-14:30 Cafe-Break Arası</font></font></font></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font>14:30-15:15 Belirlenen Ana Stratejiler kapsamında Alt Hedeflerin Belirlenmesi ve Oylanması</font></font></font></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font>15:15-15:30 Cafe-Break Arası</font></font></font></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><font color="#5b5b5b"><font face="Arial, serif"><font>15:30-16:30 Belirlenen Hedefler kapsamında Uygulanacak Tedbir Önerilerinin Alınması</font></font></font></font></font></p><p align="justify"><br><br></p> ORTA ANADOLU’NUN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE YENİ BİR AKTÖR: “START IN SİVAS GİRİŞİMCİ DESTEK MARATONU” <p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 2022-23 Yılı Kalkınma Ajansları “Genç İstihdamı” teması kapsamında Cumhuriyet Teknokent ve Sivas İŞGEM ile yürüttüğü işbirliği sonucu girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla yeni bir maratona başlıyor.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Düzenleyici üç kuruluşun yanı sıra Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, KOSGEB Sivas Müdürlüğü, Sivas İŞKUR Müdürlüğü ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası da maratonun paydaşları arasında yer alıyor.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu ile üniversitede okuyan ya da yeni mezun olanlar arasında başarılı bir iş fikrine sahip gençlerin eğitim kampı, prototip üretim desteği ile reklam ve pazarlama desteği sunulması hedeflenmektedir. Toplam ödül tutarının 200.000 TL olduğu ana yarışmada, ilk aşamada en başarılı 10 girişimciye prototip üretim desteği verilecek, mini yarışmalar içeren eğitim kampı imkanı sunulacak ve yapılacak ikinci değerlendirme sonucu başarılı bulunan ilk 3 girişimciye ise sırasıyla 25.000 TL, 20.000 TL ve 15.000 TL prototip üretim ve reklam desteği ile birlikte birebir mentorluk hizmeti ve TTO içerisinde yer alan Kule Kuluçka Merkezi’ni ve Sivas İŞGEM içerisinde yer alan prototipleme atölyesini ücretsiz şekilde kullanma imkanı sunulacaktır.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Maraton ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak ve başvuru yapmak için startinsivas.com web sitesi ziyaret edilmesi önerilmektedir. İş fikirlerini gerçekleştirmek isteyen genç girişimcilerin 31 Ekim 2022 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekmektedir.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify">“<font face="Times New Roman, serif"><font>Start verildi, yarış başlıyor.” Benim de iş fikrim var diyorsanız başvuru için:</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><a href="https://www.startinsivas.com/" target="_blank">startinsivas.com</a></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Son başvuru tarihi: 31 Ekim 2022</font></font></p> Türkiye Sujeti Şampiyonası Kayseri’de <p style="text-align: justify;"><span>Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun yarış takviminde yer alan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası 16-17 Eylül tarihlerinde Kayseri ilinin Kocasinan ilçesindedüzenlenecektir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası yarışları ilk kez Kocasinan Belediyesi ve ORAN Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle Yamula Barajı’nda yer alan Kuşçu Tesisleri’nde 16 Eylül Cuma ve 17 Eylül Cumartesi günleri gerçekleştirilecektir.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p style="text-align: justify;"><span>Kayseri Marina olarak da anılan Kuşçu sahilinde organize edilecek şampiyonada sporcular 7 kategoride mücadele edip, flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecektir. Su üzerinde heyecan veren ekstrem hareketler ile izleyicilere şölen yaşatacak olan Kayseri yarışları; OPEN, Pro Stock (0-179 bg), Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Gençler Flyboard ve Drag sınıflarında yapılacaktır.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p><p></p><p style="text-align: justify;"><strong>YARIŞ PROGRAMI</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: justify;"><span><strong>17 EYLÜL CUMARTESİ</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span><strong><br></strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span>10:00 STOCK PRO1 YARIŞI</span></p><p style="text-align: justify;"><span>10:30 STOCK PRO2 YARIŞI</span></p><p style="text-align: justify;"><span>11:00 KADINLAR KUPASI YARIŞI</span></p><p style="text-align: justify;"><span>11:30 OPEN YARIŞI</span></p><p style="text-align: justify;"><span>12:00 DRAG YARIŞI</span></p><p style="text-align: justify;"><span>12:30 GENÇLER YARIŞI</span></p><p style="text-align: justify;"><span>13:00 FLYBOARD YARIŞI</span></p><p></p><p style="text-align: justify;"><span><strong>14:00 STOCK PRO1 2.YARIŞI</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span><strong>14:30 STOCK PRO2 2.YARIŞI</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span><strong>15:00 OPEN 2.YARIŞI</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span><strong>15:30 FLYBOARD FİNALİ</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span><strong>16:30 ÖDÜL TÖRENİ</strong></span></p> Müzikle Şifa Organizasyonu: KAYSERİ <div style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da desteği ile Anadolu'da İslami döneme ait en eski hastane ve dünyanın ilk tıp fakültesi kabul edilen Gevher Nesibe Şifaiyyesi'nde 10 Eylül 2022 tarihinde Müzik ve Şifa Organizasyonu düzenlenecektir. Organizayon'da müzik ve Şifa teması işlenecektir.</div> ORAN KALKINMA AJANSI 2022 YILI SİVAS PROJELERİ SÖZLEŞME İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ <p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı bölge illerinin kalkınması ve istihdamın artırılması adına projeler desteklemeye devam etmektedir.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Sivas’tan destek almaya hak kazanan ve toplamda yaklaşık 55 milyon TL proje bütçesi ile yürütülecek 4 proje ile Kalkınma Ajansları 2022-23 yılı “Genç İstihdamı” teması kapsamında uygulanacak Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu’nun sözleşme imza töreni 7 Eylül 2022 tarihinde Sivas’ta gerçekleştirildi.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Sivas Valisi ve ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen törene Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan AKKAŞ, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, il protokolü ve proje yararlanıcıları katılım sağladı.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>CMDP kapsamında desteklenen ilk proje olan Sivas Kale Projesi II. Etap Yapım İşi ile Sivas’ta tarihi bir mahallenin dokusuna uygun şekilde restore edilerek turizme kazandırılması amaçlanmaktadır. Proje yararlanıcısı Sivas Belediyesi olup toplam proje bütçesi 30 milyon TL’dir.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>İkinci proje olan Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Projesi ile Sivas’ta savunma sanayisine yönelik yüksek teknolojili üretimin desteklenmesi ve bu alandaki istihdamın artırılması hedeflenmektedir. Proje yararlanıcısı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olup proje bütçesi yaklaşık 23 milyon TL’dir.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>SOGEP kapsamında desteklenecek Niteliğim Artsın Ülkem Kazansın Projesi ile imalat sanayisine yönelik nitelik personel gelişimine katkıda bulunulması ve genç istihdamının artırılması amaçlanmaktadır. İmranlı’da Yarınlarımız, İş’te Kadınlarımız Projesi ile İmranlı Kadın Kooperatifi’nin yöreye özgü ürünler üretmesi adına İmranlı Belediyesi’ne ait atıl bir binanın tadilatının yapılması ve uygun makinelerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Projelerin toplam bütçesi 2,5 milyon TL’dir.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Son olarak Kalkınma Ajansları 2022-23 Yılı teması kapsamında ORAN, Cumhuriyet Teknokent ve Sivas İŞGEM tarafından uygulanacak Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu kapsamında girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve başarılı girişimcilere prototip desteği sağlanması hedeflenmektedir.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font><br></font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font>Protokol konuşmaları ve imza töreni ile tamamlanan programda Sivas iline verilen destekler nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve proje yararlanıcısı kurumlara teşekkür edildi.</font></font></p><p lang="tr-TR" align="justify"><br></p> Yozgat UNESCO Öğrenen Şehri Oldu <p align="justify">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan Orta Anadolu Kalkınma Ajansının Yozgat Belediyesi ile geliştirdiği çalışma sonucunda Yozgat 2022 yılında UNESCO Öğrenen Şehri olmaya hak kazandı. Yozgat Valisi Sn. Ziya Polat’ın himayesinde başlatılan çalışma, Yozgat Yatırım Destek Ofisi tarafından Yozgat Belediyesi ekibiyle yürütüldü. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmaların ardından yapılan başvuru sonuçları açıklandı ve Yozgat Türkiye’den bu yıl başvurusu kabul edilen 3 ilden biri oldu.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">UNESCO Öğrenen Şehirler Ağında yerini alan Yozgat ili, bu ağda yer alan dünya çapında birçok şehir ile ortak programlar yürütebilecek, eğitim ve kalkınma ile ilgili yeni politikalar ve projeler geliştirebilecek, UNESCO tarafından sağlanacak desteklerle hedeflerine daha hızlı ulaşabilecektir. Öğrenen şehirlerin desteklediği alanlardan bazıları;</p><p align="justify"><br></p><ul><li><p align="justify">- Kişisel gelişim ve sosyal bütünleşme,</p></li><li><p align="justify">- Ekonomik kalkınma ve kültürel çeşitlilik,</p></li><li><p align="justify">- Sürdürülebilir kalkınma,</p></li><li><p align="justify">- Eğitim sistemindeki kapsayıcı öğrenme,</p></li><li><p align="justify">- Ailelerdeki ve toplumlardaki öğrenmenin tekrar canlanması,</p></li><li><p align="justify">- Hayat boyu öğrenme kültürünün teşvik edilmesidir.</p></li></ul><p align="justify"><br></p><p align="justify">UNESCO Öğrenen Şehirler (Learning Cities) Programı, Almanya’da bulunan ve Kategori 1 Merkezi olan “UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü (UIL)” tarafından yürütülmektedir. Hayat boyu öğrenme, sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma için zemin hazırlamaktadır. Vatandaşlara geniş öğrenme olanakları sağlanması, onların sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan beceri, yeterlik ve tavrı kazanmalarına yardım etmektedir. Çalışmalar göstermektedir ki, hayat boyu öğrenmeye devam edenler –farklı farklı bağlamlarda yeni bilgiler, beceriler ve tutumlar edinen vatandaşlar- çevrelerindeki değişime daha rahat ayak uydurabilmektedirler. Hayat boyu öğrenme ve öğrenen toplum düşünceleri bu sebeple bugünkü kuşağın sürdürülebilir toplumlara dönüşmesinde hayati bir rol oynamaktadır.</p> UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri – Sarıkaya Roma Hamamı Programı <p align="justify">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan Orta Anadolu Kalkınma Ajansının başvuru sahibi ve yürütücüsü, Yozgat Valiliği, Sarıkaya Belediyesi ve Yozgat İl Kültür Turizm Müdürlüğünün paydaşları olduğu UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri – Sarıkaya Roma Hamamı Programı (WHV – Bath in Basilica Therma) 22 Ağustos – 4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlendi. Avrupa, Asya ve Afrika’nın faklı ülkelerinden Yozgat’a gelen gönüllüler program kapsamında, Roma Hamamı ve etrafının temizlenmesi ve güzelleştirilmesi, arkeolojik kazı gezisi ve alanda temizlik, Antik Roma Mutfağı eğitimi ve uygulaması, fotoğrafçılık eğitimi ve uygulaması, arkeoloji, jeotermal ve mimari eğitimi, arkeolojik çizim eğitimi ve uygulaması gibi birçok bilgilendirici ve tanıtıcı etkinliğe katıldılar. Bu programla halen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan yapının kalıcı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması için yapılacak olan çalışmalara da altlık oluşturması, tarihi ve turistik açıdan önem taşıyan bu yapının dünya ölçeğinde görünürlük kazanması amaçlandı.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri Programı kapsamında çeşitli ülkelerden Yozgat’a gelen gönüllüler 15 günlük çalışmalarının sonunda düzenlenen törenle Roma Hamamı'nda sertifikalarını aldı. Gerçekleşen törene Vali Sn. Ziya Polat, Kaymakam Sn. Samet Serin, Belediye Başkanı Sn. Ömer Açıkel ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi personeli katıldı. Yıllar sonra Tarihi Roma Hamamına dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Sn. Ziya Polat, “Geçici listeye alınan hamamımıza bu sene sağ olsun devletimizin imkânları ile en azından gelen insanlarımızı rahatça gezdirebileceğimiz, yürüyüş yolları, karşılama ofisi ve satış reyonları yapılıyor. Teli kaldıracağız demiştik ilk geldiğimiz sene. Müteahhidimiz de burada ve inşallah en geç Aralık da süresi bitiyor. Biz daha erkene çekmek için müteahhidimize destek oluyoruz. Burası sadece Sarıkaya'nın değil, Yozgat'ın markası. Aynı zaman Türkiye'nin markası. Bu markayı daha iyi tanıtmak için de projeler yapılıyor. Yaptığımız bu projede, başkan da söyledi listeye alınmak için yapılacak başvuru dosyasında bize güç verecek onlardan birisi. Yapılan çevre düzenlemesi işleri ile beraber inşallah ilerleyen yıllarda kalıcı liste için de başvurumuzu yapacağımızı düşünüyoruz. Tekrar projeyi hazırlayan ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisine teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Tabii ki en büyük teşekkürü misafirlerimize ediyoruz. Onları burada görmekten, burada ağırlamaktan memnun olduğumuzu belirtiyoruz. Hep beraber tanıtmaya devam.” açıklamasında bulundu.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Türkiye’den UNESCO Dünya Mirası Eğitimi (WHE) Programı çerçevesinde, bu yıl ‘Dünya Mirasına Yönelik Dayanıklılık ve Yeniden Harekete Geçirme’ başlığı altında yapılan kampanyaya dahil olan iki ilden biri Yozgat olurken, diğer il ise İzmir oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri 2022 Kampanyasına, 29 ülkeden 56 miras alanıyla ilgili 59 proje kabul edildi. Dünya Mirasını koruma, muhafaza etme ve tanıtma ortak amacına yönelik eylemler gerçekleştirmeyi taahhüt eden, 18 ila 30 yaş arası gönüllülerle çalışan 44 kuruluş ilgili kampanyada yer aldı.</p> Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı Hizmet Alımları <p align="justify">2023 Yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı kapsamında aşağıdaki listede bilgileri yer alan projeler için Ajans tarafından hizmet alımları(danışmanlık ve eğitim) yapılacaktır. Yüklenici adayı firmaların iletişim bilgileri ve referans çalışmaları içerecek şekilde en geç 26 Ocak 2024 saat 18:00’a <font color="#0563c1"><u><a href="mailto:kskb@oran.org.tr">kskb@oran.org.tr</a></u></font> adresine mail atması gerekmektedir.</p><p><br><br></p><table width="" cellpadding="5" cellspacing="0" align="" style="width: 604px; border: 1px solid black;"><colgroup><col width="104"><col width="298"><col width="170"></colgroup><tbody><tr><td rowspan="2" width="104" height="8" bgcolor="#cccccc" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Referans No</font></font></font></p></td><td rowspan="2" width="298" bgcolor="#cccccc" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Proje Adı</font></font></font></p></td><td rowspan="2" width="170" bgcolor="#cccccc" style="border: 1px solid black;"><p><br></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="104" height="9" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>TR72/23/TD/0007</font></font></font></p></td><td width="298" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Hekkop'un Güçlü Kadınları Eğitimle Daha Da Güçleniyor</font></font></font></p></td><td width="170" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Hacılar Erciyes Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi</font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="104" height="25" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>TR72/23/TD/0009</font></font></font></p></td><td width="298" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Tarımda Yeşil Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı Ve Düşük Karbon İzi Stratejik Yol Haritası Oluşturulması</font></font></font></p></td><td width="170" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Melikgazi İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü</font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="104" height="9" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>TR72/23/TD/0010</font></font></font></p></td><td width="298" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Geleneksel Değerleri Modern Çağa Uyarlamak: Coğrafi İşaret Ve Patent Alma Eğitimleri</font></font></font></p></td><td width="170" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Kayseri Üniversitesi</font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="104" height="25" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>TR72/23/TD/0011</font></font></font></p></td><td width="298" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><a name="_GoBack"></a><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Erkilet Kedi Bacağı Ürününün Uluslararası Coğrafi İşaret Başvurusunun Yapılması Ve Sürecin Yürütülmesi Danışmanlığı Projesi</font></font></font></p></td><td width="170" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Kocasinan Belediye Başkanlığı</font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="104" height="25" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>TR72/23/TD/0017</font></font></font></p></td><td width="298" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Maharetli Eller Etsy'de</font></font></font></p></td><td width="170" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi</font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="104" height="25" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>TR72/23/TD/0018</font></font></font></p></td><td width="298" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Kayseri İlinde Yenilikçi Tarım Teknolojileri Üzerine Yatırım Analizi Yapacak Uzmanları Yetiştirmek Üzere Uygulamalı Eğitim</font></font></font></p></td><td width="170" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası</font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="104" height="9" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>TR72/23/TD/0023</font></font></font></p></td><td width="298" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Kooperathon</font></font></font></p></td><td width="170" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Abdullah Gül Üniversitesi</font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="104" height="9" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>TR72/23/TD/0029</font></font></font></p></td><td width="298" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Yeşil Mutabakat Ve Yeşil Dönüşüm Eğitimi</font></font></font></p></td><td width="170" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Sorgun Gençlik Derneği</font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="104" height="9" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>TR72/23/TD/0031</font></font></font></p></td><td width="298" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Develi Kadın Kooperatifi Sürdürülebilir İş Modeli Tasarımı Danışmanlık Hizmet Alımı</font></font></font></p></td><td width="170" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Develi Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi</font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="104" height="25" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>TR72/23/TD/0032</font></font></font></p></td><td width="298" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi Sürdürülebilir İş Modeli Tasarımı Danışmanlık Hizmet Alımı</font></font></font></p></td><td width="170" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Bünyan Hanımeli Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi</font></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td width="104" height="24" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>TR72/23/TD/0033</font></font></font></p></td><td width="298" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Sarıoğlan Kadın Kooperatifi Sürdürülebilir İş Modeli Tasarımı Danışmanlık Hizmet Alımı</font></font></font></p></td><td width="170" bgcolor="#ffffff" style="border: 1px solid black;"><p align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font>Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi</font></font></font></p></td></tr></tbody></table><p><br><br></p> İSTKA Personel Alımı İlanı İstanbul Kalkınma Ajansı 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; İstanbul İlinde istihdam edilmek üzere 2 (iki) Uzman Personel ve 1 (bir) Destek Personeli alımı yapacaktır.<div><br></div><div>Detaylı bilgi için <a href="https://www.istka.org.tr/duyurular/istka-personel-alim-ilani-2022/" target="_blank">tıklayınız.</a><br><div><br></div></div> İmalat Sanayi Finansman Destek Programı 2022 Yılı Başvuruları Sona Erdi <p align="justify">Değerli Kamuoyu,</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><a name="_GoBack"></a>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı İmalat Sanayi Finansman Destek Programı kapsamında proje başvuruları (5 Ağustos 2022 online başvuru son tarih), 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 17:30 itibariyle sona ermiştir. İmalat Sanayi Finansman Destek Programı Kapsamında Ajans’a toplam 88 proje başvurusu teslim edilmiştir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 17:30’da Ajans hizmet binası ve yatırım destek ofislerinin kapıları kapatılmış ve o an itibariyle Ajans hizmet binası ve yatırım destek ofisleri içerisinde bulunan proje başvuruları dışında proje taahhütname kabulü yapılmamıştır. Değerlendirme süreci sonunda başarılı proje listesinde yer alacak projelere toplam 25 milyon TL’lik finansman desteği sağlanması öngörülmektedir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 yılı İmalat Sanayi Finansman Destek Programına ilgi göstererek proje başvurusunda bulunan kurum, kuruluş ve işletmelere teşekkür eder, bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ederiz.</p><p align="justify"><br><br></p><p align="justify">Saygılarımızla,</p><p align="justify"><br><br></p><p align="justify">ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI</p> Yozgat Bisiklet Günleri <p align="justify"><font color="#212529"><font><span>Yozgat Valiliği himayesinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Yozgat Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleriyle, Yozgat’ta 3 gün süren Bisiklet Günleri gerçekleştirildi.</span></font></font></p><p align="justify"><span style="color: rgb(33, 37, 41);"><br></span></p><p align="justify"><span style="color: rgb(33, 37, 41);">5-6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde ilk gün Halk Sürüşü, ikinci gün Sondan Kaçma Yarışı, son gün ise Yozgat MTB Yarışı yapıldı. Üç günlük etkinliğin organizasyonunda 20 genç gönüllü olarak görev aldı.</span></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font color="#212529"><font><span>Halk sürüşüne Yozgat Valisi Sayın Ziya Polat ve Yozgat Belediye Başkanı Sayın Celal Köse’de katıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği sürüş, Yozgat Saat Kulesi ve Kent Park arasında gerçekleştirildi. Sürüşe katılan 3 kişiye kura ile bisiklet hediye edildi.</span></font></font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font color="#0f1419"><font><span>Etkinliklerin ikinci gününde profesyonel sporcuların katıldığı 11 tur ve 22 km'den oluşan Sondan Kaçma Yarışları yapıldı. Yarışmanın birincisi Gökhan Uzuntaş’a madalyası ve 1500 TL değerindeki ödülü Vali Sayın Ziya Polat tarafından takdim edildi.</span></font></font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font color="#0f1419"><font><span>7 Ağustos Pazar günü 15 kategoride gerçekleştirilen Dağ Bisiklet yarışı Yozgat Çamlık Milli Park’ın da gerçekleştirildi. </span></font></font><font color="#000000"><font><span>Yarışmada kendi kategorilerinde Selcan Bahar Karabal, Zeki Kaygısız, Funda Taşkın, Arda Topal, Süleyman Sefa Temel, Gökhan Uzuntaş, Engin Karabacakoğlu, Mustafa Yıldız, Mustafa Bal, Fatma Günaydın, Arda Uzel, Emine Sezer ve Nafize Ege Karagöl birinci oldu.</span></font></font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font color="#000000"><font><span>Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri </span></font></font><font color="#212529"><font><span>Vali Sayın Ziya Polat, Belediye Başkanı Sayın Celal Köse ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sayın Doğu Sezen ve Uzmanlar Sayın Eda Esma Şahin ve Sayın Osman Gökhan Uyan tarafından takdim edildi.</span></font></font></p><p align="justify"><br></p> BAKKA Personel Alım İlanı <div style="text-align: justify;">Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına TR81 Bölgesi (Bartın, Zonguldak, Karabük) illerinde istihdam edilmek üzere 2 uzman alımı yapılacaktır.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Detaylı bilgi için <a href="https://www.bakka.gov.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></div> DOKA Personel Alım İlanı <div style="text-align: justify;">Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde, TR90 Düzey 2 Bölgesinin (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 1 (bir) Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ayrıntılı bilgi için <a href="https://www.doka.org.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></div> CMDP 2022 Yılı Kapsamında Sivas’ta 2 Yeni Proje Desteklenecek <p class="western" align="justify" style="line-height: 16.8667px; margin-bottom: 0.14in; direction: ltr; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 11pt;"></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerelde Kalkınma Ajansları vasıtasıyla yürütülen 2022 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) proje değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><br></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sivas Yatırım Destek Ofisi tarafından paydaşlarla sürdürülen proje geliştirme süreci sonucunda Sivas ili için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan üç projeden ikisi onaylanmış ve toplamda 34 milyon TL hibe desteğine hak kazanılmıştır. Projeler vasıtasıyla toplamda yaklaşık 53 milyon TL tutarından yatırımın hayata geçirilmesi beklenmektedir.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><br></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Sivas Kale Projesi II. Etap yapım işi kapsamında Sivas il merkezinde tarihi Gök Medrese'nin eteğinde gelenekle ve geleceğin buluşması adına tarihi bir mahallenin özgün dokusu ile canlandırılarak turizme kazandırılması hedeflenmektedir.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><br></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Projesi ile Sivas’ta yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin desteklenmesi ve savunma sanayisi için önemli bir altyapı oluşturulması amaçlanmaktadır.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><br></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Desteklenmeye hak kazanan projeler için gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından sözleşmeler imzalanarak proje uygulama dönemi başlayacaktır.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><br></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Proje hazırlık döneminde programa ilgi göstererek bölgemizin proje hazırlama ekosistemine katkıda bulunan kıymetli paydaşlarımıza, bölgemiz için projelerimize destek kararı alan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><br></font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><br></font></font></p><p style="text-align: center;"><i><b><font size="4">Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi:</font></b></i></p><p><i><b><font size="4"><br></font></b></i></p><p></p><center><table dir="ltr" width="" cellpadding="7" cellspacing="0" align="" style="width: 531px; border: 1px solid black;"><colgroup><col width="167"><col width="168"><col width="153"></colgroup><tbody><tr valign="top"><td width="167" height="11" style="border: 1px solid black;"><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><i><b>İli</b></i></font></font></p></td><td width="168" style="border: 1px solid black;"><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><i><b>Proje Adı</b></i></font></font></p></td><td width="153" style="border: 1px solid black;"><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><i><b>Yararlanıcı</b></i></font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr valign="top"><td width="167" height="56" style="border: 1px solid black;"><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Sivas</font></font></p></td><td width="168" style="border: 1px solid black;"><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Sivas Kale Projesi II. Etap Yapım İşi</font></font></p></td><td width="153" style="border: 1px solid black;"><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Sivas Belediyesi</font></font></p></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr valign="top"><td width="167" height="56" style="border: 1px solid black;"><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Sivas</font></font></p></td><td width="168" style="border: 1px solid black;"><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi</font></font></p></td><td width="153" style="border: 1px solid black;"><p align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi</font></font></p></td></tr></tbody></table></center><p><font size="4"><br><br><br></font></p><p></p><p><font size="4"><a name="_GoBack"></a><br></font></p><br><p></p> Finansman Destek Programı Başvuru Süresi Uzatımı <p align="justify">9 Haziran 2022 tarihinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)’nde başvuruya açılan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2022 Yılı İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’nın son başvuru tarihi uzatılmıştır. Güncel son başvuru ve taahhütname e-imza/teslim tarihleri aşağıdaki gibidir:</p><p align="justify"><br></p><table width="" cellpadding="1" cellspacing="1" align="" style="text-align: justify; width: 611px; border: 1px solid black;"><colgroup><col width="336"><col width="266"></colgroup><tbody><tr><td width="336" height="43" style="border: 1px solid black;"><p><br>Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)’nde Proje Onayı İçin Son Tarih</p></td><td width="266" style="border: 1px solid black;"><p><b>5 Ağustos 2022 Cuma günü, saat 23:50</b></p></td></tr><tr><td width="336" height="45" style="border: 1px solid black;"><p>Projeye İlişkin Taahhütnamenin E-İmzalanması /Teslimi İçin İse Son Tarih</p></td><td width="266" style="border: 1px solid black;"><p><b>10 Ağustos 2022 Çarşamba günü, saat 17:00</b></p></td></tr></tbody></table><p></p><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><p></p><p style="text-align: justify;">Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği</p> Orta Anadolu Kalkınma Ajansı İmalat Sanayinde İstihdam Garantili Eğitim Programı Başlatıyor <div><div style="text-align: justify;">Kalkınma Ajansları 2022-2023 yılları teması olan “genç istihdamı” hedefleri kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği (UGDD) arasında “İstihdam Garantili Eğitim Programı Düzenlenmesine Yönelik Protokol” imzalandı. Protokol töreninde Ajans Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ, KAYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah OĞUZBAŞ, KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet SARIALP, UGDD Genel Sekreteri Asuman TONGARLAK hazır bulundu.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Protokol çerçevesinde Kayseri ilinde sertifikalı mesleki eğitimler düzenlenecek ve eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayanlar için istihdam imkânı sağlanacaktır. Bu bağlamda ilk olarak Kayseri imalat sanayindeki paydaşların ihtiyaçları analiz edilecektir. Yapılan analizin sonuçlarına göre ihtiyaç duyulan meslekler için kurslar açılacak, kursiyerlerin eğitimi sağlanacaktır. Eğitim programlarına katılan kursiyerlere eğitim süresince maddi destek sağlanmakla birlikte, başarılı olan kursiyerlerin istihdamı boyunca sanayicilere de maaş desteği sağlanacaktır.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Eğitim programına ilişkin duyurular ve gelişmeleri ORAN, KAYSO ve UGDD internet sitelerinden takip edebilirsiniz.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div> Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Personel Alımı İlanı <span>Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 27.06.2022 tarih ve 31879 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) illerinde istihdam edilmek üzere üç uzman personel alımı gerçekleştirecektir.</span><div><span><br></span></div><div>Ayrıntılı bilgi için <a href="https://www.dika.org.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></div> DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Proje Başvuru İlan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi, tarımsal altyapı faaliyetlerinin geliştirilmesi, tarımsal üretimin artırılması, tarımsal mekanizasyona geçilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla; tarım sektörüne ilişkin projelerini belirlemek üzere proje başvurularını 24 Haziran 2022 tarihi itibarıyla almaya başlamıştır.<div><br></div><div>Başvurulara ilişkin detaylı bilgiler <a href="https://www.dap.gov.tr/" target="_blank">www.dap.gov.tr</a> adresinden temin edilebilir.</div> Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Personel Alımı İlanı <p> </p><p></p><p></p><p style="text-align: justify;">Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 3 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">Ayrıntılı bilgi için <a href="https://www.serka.gov.tr/" target="_blank">tıklayınız.</a></p> <p></p> 2022 Yılı İmalat Sanayi Finansman Destek Programı İlan Edildi <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"></p><p style="text-align: justify;">T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesi’nde uygulanmak üzere İmalat Sanayi Finansman Destek Programı ilan edilmiştir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><b><u>Programın amacı;</u></b>&nbsp;TR72 Bölgesi imalat sanayinin alt yapısının güçlendirilerek yıllık ihracat ve satışın, imalat sanayindeki genç istihdam oranının artırılmasıdır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;">İmalat Sanayi Finansman Destek&nbsp;Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><b>Öncelik 1.</b>&nbsp;TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmaların verimliliğinin, üretim teknolojisinin geliştirilmesi</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><b>Öncelik 2.&nbsp;</b>TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmaların yeşil mutabakata uyumlarının hızlandırılması</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><a name="_Hlk95225483"><b>Öncelik 3.&nbsp;</b></a>TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmalarda dijitalleşme ve dijital dönüşüm düzeyinin artırılması</p><p style="text-align: justify;">şeklinde tanımlanmıştır.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0"><tbody><tr><td width="160"><p align="center"><b>PROGRAM ADI</b></p></td><td width="517" colspan="4"><p align="center">İMALAT SANAYİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI</p></td></tr><tr><td width="160"><p align="center"><b>PROGRAMIN REFERANS NUMARASI</b></p></td><td width="517" colspan="4"><p align="center">TR72/22/İSFİN</p></td></tr><tr><td width="160"><p align="center"><b>TOPLAM BÜTÇE</b></p></td><td width="517" colspan="4"><p align="center">25.000.000 TL</p></td></tr><tr><td width="160"><p align="center"><b>PROGRAMIN AMACI</b></p></td><td width="517" colspan="4"><p>TR72 Bölgesi imalat sanayinin alt yapısının güçlendirilerek yıllık ihracat ve satışın,&nbsp;imalat sanayindeki genç istihdam oranının artırılması</p></td></tr><tr><td width="160"><p><b>PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ</b></p></td><td width="517" colspan="4"><p><b>Öncelik 1.</b>&nbsp;TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmaların verimliliğinin, üretim teknolojisinin geliştirilmesi</p><p><b>Öncelik 2.&nbsp;</b>TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmaların yeşil mutabakata uyumlarının hızlandırılması</p><p><a name="_Hlk95225483"><b>Öncelik 3.&nbsp;</b></a>TR72 Bölgesi imalat sanayindeki üretici firmalarda dijitalleşme ve dijital dönüşüm düzeyinin artırılması</p></td></tr><tr><td width="160" rowspan="3"><p align="center"><b>KREDİ OLARAK KULLANILABİLECEK BÜTÇE LİMİTLERİ</b></p></td><td width="187"><p><b>Teknoloji Kriteri*</b></p></td><td width="187" colspan="2"><p align="center"><b>Asgari Proje Bütçesi (Kredi Miktarı)</b></p></td><td width="143"><p align="center"><b>Azami Proje Bütçesi (Kredi Miktarı)</b></p></td></tr><tr><td width="187"><p>Yüksek / Orta-Yüksek Teknoloji</p></td><td width="187" colspan="2"><p align="center"><b>500.000 TL</b></p></td><td width="143"><p align="center"><b>3.500.000 TL</b></p></td></tr><tr><td width="187"><p>Orta-Düşük / Düşük Teknoloji</p></td><td width="187" colspan="2"><p align="center"><b>250.000 TL</b></p></td><td width="143"><p align="center"><b>2.500.000 TL</b></p></td></tr><tr><td width="160"><p align="center"><b>AJANS KAR PAYI DESTEK&nbsp;ORANI</b><b></b></p></td><td width="517" colspan="4"><p align="center">% 100</p></td></tr><tr><td width="160"><p align="center"><b>AZAMİ PROJE UYGULAMA SÜRESİ</b></p></td><td width="517" colspan="4"><p align="center">Asgari 3 Ay, Azami 6 Ay</p></td></tr><tr><td width="160"><p align="center"><b>PROJE ANA PARA GERİ ÖDEME DÖNEMİ</b></p></td><td width="517" colspan="4"><p align="center">24 Ay</p></td></tr><tr><td width="160"><p align="center"><b>UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ</b></p></td><td width="517" colspan="4"><p><b>1.&nbsp;</b><span dir="LTR"></span><b>(Tüm imalat sektörleri için) TR72 Bölgesi İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren KOBİ’ler</b></p><p><b><br></b></p><p><b></b></p><p><b>2.&nbsp;</b><span dir="LTR"></span><b>(Bu program kapsamında stratejik olarak belirlenen sektörler için) TR72 Bölgesi’nde imalat yapan, kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş iştirakleri (Bu tarz başvuru sahiplerinde KOBİ şartı aranmamaktadır.)</b></p></td></tr><tr><td width="160" rowspan="2"><p align="center"><b>PROGRAMA SON BAŞVURU TARİHİ</b></p></td><td width="294" colspan="2"><p align="center"><b>KAYS BAŞVURUSU</b></p></td><td width="223" colspan="2"><p align="center"><b>TAAHHÜTNAME TESLİM</b></p></td></tr><tr><td width="294" colspan="2"><p align="center">25 Temmuz 2022, 23:50</p></td><td width="223" colspan="2"><p align="center">29 Temmuz 2022, 17:00<b></b></p></td></tr></tbody></table><div><br clear="all"><hr align="left" size="1" width="33%"><div id="ftn1">KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 25 Temmuz 2022 saat 23:50 olarak belirlenmiştir. Proje başvuru taahhütnamelerinin Ajansa teslim edilmesi için son tarih ise 29 Temmuz 2022 saat 17:00’dir.</div></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="text-align: start;"><br></span></p><p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p><p><br></p><p>Detaylı bilgi için <a href="https://www.oran.org.tr/tr/destekler/2022-yili-finansman-destek-programi" target="_blank">tıklayınız.</a></p> Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı <div style="text-align: justify;"><div>Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi&nbsp;ile&nbsp;Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği&nbsp;hükümleri çerçevesinde; Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip;<b>4 (dört) Uzman Personel&nbsp;</b>alımı yapacaktır.</div><div style="text-align: start;"><br></div><div style="text-align: start;">Detaylı bilgi için&nbsp;<a href="https://www.marka.org.tr/dogu-marmara-kalkinma-ajansi-personel-alim-ilani/" target="_blank">tıklayınız.</a></div></div> KOP Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 3(üç) adet uzman alımı yapılacaktır. Detaylı bilgi aşağıdaki dokümanda yer almaktadır. İmalat Sanayindeki KOBİ'lere Yönelik Ücretsiz Dijitalleşme Danışmanlığı Verilecektir <p>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın dahil olduğu, UNDP ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dijital Yol Projesi" kapsamında; bölgemiz imalat sanayinden seçilecek KOBİ statüsündeki işletmelere "ücretsiz dijitalleşme danışmanlığı" verilecektir.</p><p><br></p><p>Danışmanlık hizmetine ilgi duyan ve TR72 Bölgesi imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin "<a href="https://www.dijitalyol.org/" target="_blank">www.dijitalyol.org</a>" adresine kaydolarak başvuru yapmaları gerekmektedir.</p><p><br></p><p>Başvuru için son tarih : 20 Mayıs 2022</p> TR72 (Kayseri-Sivas-Yozgat) Bölge Planı Paydaş Anketi <div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><div><div><div>Bölge planları, bölgesel düzeyde sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini ve yerleşmelerin gelişme potansiyelini belirleyen, ulusal düzeydeki politika, plan ve stratejiler ile bölgesel ve yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi kurgulayan, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini ve koordinasyonu geliştiren, bölgesel düzeydeki program ve projelere temel oluşturan planlardır.</div><div><font color="#202124" face="Roboto, Arial, sans-serif"><br></font></div><div>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 2024-2028 dönemini kapsayacak TR72 Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölge Planı hazırlık sürecine başlamıştır.</div><div><font color="#202124" face="Roboto, Arial, sans-serif"><br></font></div><div>Bu kapsamda siz değerli paydaşlarımızın görüşlerine ihtiyaç duymaktayız.</div><div><br></div><div>Katkılarınız için teşekkür ederiz.</div></div><div><br></div></div><div>Anket linki için&nbsp;<a href="https://forms.gle/u6V8y6p6LA9hzEsd9" target="_blank">tıklayınız</a></div><br></div></div> Kalkınma Ajansları E-Spor İçin Kayseri’de Toplandı <p style="text-align: justify;"></p><p>Kalkınma Ajanslarının 2022-2023 yılları için belirlemiş olduğu “Genç İstihdamı Teması” kapsamında, E-Spor Programına dahil olan 16 ilden Ajans uzmanları, 30-31 Mart tarihinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen “Yatırım Destek Ofisleri Tecrübe Paylaşımı Toplantısı” etkinliğinde bir araya geldiler. </p><p><br></p> <p>İki gün olarak planlanan etkinliğin ilk gününde, öğleden önce Kayseri Yatırım Destek Ofisinin ve Türkiye E-spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Nuri Çakır’ın E-Sporun tanımı ve E-Spor Akademi Kuruluşu ile ilgili sunumları ilgiyle dinlendi.</p><p><br></p> <p>İlk gün programın öğleden sonraki bölümünde ise diğer illerde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisleri, kendi illerinde yapmış oldukları iyi uygulama örneklerini ve başarılı projelerini paylaştılar. Karşılıklı soru cevaplar ile son derece verimli geçen toplantı tüm katılımcılar için ufuk açıcı ve faydalı oldu.</p><p><br></p> <p>Etkinliğin ikinci gününde ise ülkemizdeki 8 Model Fabrikadan birisi olan ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) işbirliği ile yürütülen “Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi-Model Fabrika Projesi” kapsamında Alman Kalkınma Bankası-KfW tarafından sağlanan kaynakla kurulmuş olan Kayseri Model Fabrika ziyaret edildi.</p><p><br></p> <p>Ziyaret sırasında özellikle illerinde yakın zamanda Model Fabrika kurulacak olan Yatırım Destek Ofisleri süreçle ilgili çok faydalı bilgiler edindiler.</p><p><br></p> <p>Kayseri Model Fabrika ziyaretinin ardından, ORAN Kalkınma Ajansının desteği ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Talas Gençlik Merkezinde kurulmuş olan E-Spor Akademiye geçildi. Programa katılan uzmanlar burada E-Spor uygulamalarını yerinde görme ve gençlerle birlikte deneyimleme imkanı buldular.</p><p><br></p> <p>Talas Gençlik Merkezinde bizlere ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Talas İlçe Müdürü Ali KARAGÖZ yaptığı konuşmada şunları söyledi:</p><p><br></p> <p>“ORAN Kalkınma Ajansının desteği ile Kayseri, 11 oyun bilgisayarı ve en iyi oyun ekipmanlarının da içinde olduğu bir E-Spor Eğitim Merkezine kavuşmuş oldu. Bu merkez profesyonel bir sporcu için gerekli tüm hizmetleri verecek ve gençlerin E-spor alanında istihdam edilebilirliğine katkılar sağlayacaktır. Talas Gençlik Merkezinde kurulan E-spor Akademi sayesinde proje katılımcılarının Gençlik Merkezleri’nin sunduğu diğer spor faaliyetleri ile de tanışma imkânı yaratılmış olacaktır. Proje sonunda 1000 gence ulaşılıp en az 50 lisanslı sporcunun yetiştirilmesi hedeflenmektedir.” </p><p><br></p> <p>Kayseri E-spor Akademi, İzmir’den sonra ülkemizde Kalkınma Ajanslarının desteği ile faaliyete geçen ikinci proje olma özelliği taşımaktadır. Proje, E-spor ekosistemi içerisindeki çeşitli alanlarda istihdamın artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Tüm bunların yanı sıra son 30 yılda teknolojinin getirdiği zorunluluklardan olan oyun tabanlı öğrenme için Kayseri E-spor Akademisi öncü rol oynayacaktır. E-Spor Akademide yapılacak faaliyetler şunlar olacaktır:</p><p><br></p> <p>Gençlere ve Ailelerine e-spor hakkında farkındalık kazandırılması, Profesyonel e-sporcu yetiştirilmesi</p> <p>E-spor sayesinde genç istihdamının artırılması ve girişimciliğin geliştirilmesi;</p> <p>E-spor ve Oyun Girişimciliği Eğitimi, Yayıncılık Eğitimi, Kodlama Eğitimi, E-spor ve Oyun Girişimciliği Yarışması, </p> <p>Türk e-sporunun büyümesi; Ulusal Rekabetin Teşvik Edilmesi, Uluslararası Aktörler ile İş birliği faaliyetleri.</p><p><br></p> <p>ORAN Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen Yatırım Destek Ofisleri Tecrübe Paylaşımı Toplantısının kapanışı ise Erciyes Kayak Merkezinde yapıldı. ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ yaptığı kapanış konuşmasında farklı Ajanslardan etkinliğe katılan tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu tarz buluşmaların Ajanslar ve Yatırım Destek Ofisleri arasında iletişimi ve işbirliğini artırdığını, bu tecrübe paylaşımlarının herkes için verimli olduğunu belirtti.</p><br><p></p> “Kendi Enerjini Kendin Üret” Proje Fikri Yarışması Başvuruları Başladı <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve ASPİLSAN Enerji iş birliği ile düzenlenen “Kendi Enerjini Kendin Üret” proje fikri yarışması başvuruları başladı.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve ASPİLSAN Enerji arasında imzalanan protokole bağlı olarak yürütülecek olan proje fikri yarışması ile bölgenin savunma sanayiine ve enerji ekipmanları üretimine teknoloji düzeyi yüksek ürünlerin kazandırılması ve nitelikli istihdam hedefleniyor.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>İşbirliği protokolü ve yarışmaya ilişkin, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ şu açıklamalarda bulundu: “TR72 Bölgesi’nde yani Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Ajansımız; son 3 yılda sonuç odaklı programlama mantığına geçerek Bölgemizde belirlediğimiz üç ana alanda faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Bu alanlardan bir tanesi de Bölge imalat sanayinin geliştirilmesidir. Bunu hedeflerken oluşturduğumuz planda firmaların kurumsallaşması, verimli üretim yapması, dijitalleşmesi, tasarıma önem vermesi ve Bölge sanayiinde orta-yüksek, yüksek teknoloji seviyesinde ürün üretiminin artırılması şeklinde özel amaçlarımız bulunmaktadır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Bu yarışma, konsept olarak bahsettiğim bu özel amaçlardan tasarım ve yüksek teknoloji amaçlarına hizmet edecektir. Bölgemiz imalat sanayiine bakıldığında orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesinde ürün üretimi yapan firma oranı %16’dır. Diğer taraftan Ajansımız tarafından hazırlanan raporlarda ve saha çalışmalarında; Bölge imalat sanayinin daha dirençli ve verimli olması için, ürettiğimiz ürünü daha katma değerli satabilmemiz için tasarıma önem verilmesi gerektiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Tasarım kültürünün, özgün tasarımlardan beslenen ve değer kazanan üretimin artması için bu tarz yarışmaları teşvik ediyoruz. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Malumlarınız üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 yılı teması “Genç İstihdamı” olarak belirlenmiştir. Bu minvalde Ajansımız da bölgemiz illerinde genç istihdamını teşvik edici, artırıcı faaliyetler yapacaktır. Bugün protokolünü imzaladığımız “Kendi Enerjini Kendin Üret” yarışması da, tıpkı 5 yıldır yapmakta olduğumuz “Benim İşim Girişim” yarışması gibi genç istihdamına yönelik önemli bir faaliyet olacaktır. </span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>“Kendi Enerjini Kendin Üret” proje fikri yarışması ile ilgili açıklama yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise şunları söyledi: “Bu yarışmanın amacı, ortam kaynaklarından (güneş, rüzgar, titreşim, ısı, hareket, ses gibi) enerji üretilmesini ve üretilen enerjinin şarj edilebilir pil, batarya veya depolama sistemlerinde depolanmasını içeren projelerin geliştirilmesine destek olmaktır. Bu projeler enerji hasadı yöntemleriyle kendi kendini idame ettiren sürdürülebilir sistemler oluşturmaya veya sürdürülebilir olmayan sistemlerin verimliliğini artırmaya yöneliktir. Ülke genelinde batarya yönetim sistemleri, enerji depolama sistemleri konularında çalışan gençlerimizin ekipler halinde projelerini hayata geçirmelerini teşvik etmeyi istiyoruz.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span>Enerji Sistemleri İle İlgili Projelerin Hayata Geçmesini İstiyoruz</span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span><br></span></b></p> <p><b><span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span><span></span>“Kendi Enerjini Kendin Üret” yarışması ile başvuruları alınacak teknoloji tabanlı proje fikirleri arasından en uygun olanlarının seçilerek bir prototipe dönüştürülmesi için malzeme alımları kalemlerinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte finans desteği sağlıyor olacağız. Ayrıca ihtiyaç duyulduğu takdirde proje gruplarına ASPİLSAN Enerji tesislerinde laboratuvar, test, atölye ve mentörlük hizmetleri sunulabileceğini de belirtmek isterim.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>ASPİLSAN Enerji olarak düzenlediğimiz bu yarışma ile ülkemizde enerji sektöründeki insan kaynağının güçlendirilmesini, yüksek teknoloji tabanlı fikirlerin gerçekleştirilmesini, taşınabilir enerji ile enerji verimliliği alanlarında proje odaklı kültürün yerleşmesini hedefliyoruz.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kendi Enerjini Kendin Üret yarışmasının tematik alanları olarak, Akıllı Enerji, Sürdürülebilir Enerji, Enerji Üretimi ve Depolaması, Hibrit Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri ile Atıklardan Enerji Üretimi başlıklarını belirledik.</span></p><p style="text-align: justify;"><span><br></span></p> <p><span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><a href="https://www.aspilsan.com/" target="_blank">www.aspilsan.com</a></span><span> web sitemiz içerisinde yer alan çevrimiçi form doldurularak yarışmaya başvuru yapılabilmektedir. Enerji sistemleri ile ilgili çalışan tüm gençlerimizi “Kendi Enerjini Kendin Üret” proje fikri yarışmamıza katılmaya davet ediyorum.”</span></p> Yozgat’ta Toplu Proje Açılış Töreni <p style="text-align: justify;"><p>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Teşrifleriyle, Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, Yozgat’ta Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 12 adet proje ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 1 adet projenin açılış töreni gerçekleştirildi.</p><p><br></p><p></p><p>Program, şehitlerimiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’nin konuşmalarıyla açıldı. Genel Sekreter Ahmet Emin KİLCİ konuşmasında Sayın Bakanımızın teşrifleriyle SOGEP, Güdümlü ve Mali Destek Programları kapsamında destek verilen 12 adet projenin açılışını yapmaktan duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirdi. Bu projelerin 9 farklı ilçede yer almasının ajansların kuruluş misyonuna uygun olacak şekilde kalkınmanın yerele yayılmasının bir örneği olduğunu belirtti.</p><p><br></p><p></p><p>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaptığı konuşmada, menfur bir hastalık nedeni ile hayatını kaybeden, değerli mesai arkadaşımız Elif Aybike Büyükyılmaz için başsağlığı diledi ve kendisinin adının Yozgat’ta yapılacak bir proje ile yaşatılmasını istedi. Bakanlık ve bağlı kurumlarıyla Yozgat'ın gelişip kalkınması için çalıştıklarını vurgulayan Varank, "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin destekleriyle hayata geçen tam 13 projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitimden tarıma, kırsal kalkınmadan turizme kadar birçok alanı ilgilendiren bu projelerin toplam yatırım tutarı 28 milyon lirayı buluyor. Her biri birbirinden önemli bu projeler, şehrimizin gençlerine, kadınlarına, çiftçilerine ve turizmine hizmet edecek, Yozgat'ın ekonomisine güç katacak." ifadelerini kullandı.</p><p><br></p><p></p><p>Açılış töreninde, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de birer konuşma yaptı.</p><p><br></p><p></p><p><strong>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, bugüne kadar Yozgat’ın sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasına katkı sunan 115 projeye 100 milyon TL üzerinde destek sağlamıştır. Kalkınma birçok disiplini ve sektörü içinde barındıran bir kavramdır. Bu nedenle çocuk parklarından kreşlere, liselerden gençlik merkezlerine, çiftçilerden kadın kooperatifine, imalatçılardan girişimcilere kadar pek çok kesime ve konuya hitap eden projeler desteklenmiştir.</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong><span></span></strong></p><p><strong>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetleri sadece MDP ile sınırlı kalmamaktadır. Yozgat’ın UNESCO Öğrenen Şehirler Ağına dahil olması, Sarıkaya Roma Hamam’ının UNESCO geçici miras listesinden kalıcıyı listeye alınması, Yozgat’ın yatırım ortamının tanıtımı için yapılmış olan organizasyonlar, gençlerimiz için hazırladığımız Kariyer Mentörlüğü programımız, Yozgat Yatırım Destek Ofisimiz tarafından sürdürülen faaliyetlerimizin sadece bir kısmını oluşturmaktadır.</strong></p><br></p> Acı Kaybımız <div align="justify">Ajansımızın Turizm ve Tanıtım Birimi Başkanın Elif Aybike Büyükyılmaz’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.<br></div> ENHANCER Projesi Girişimcilik Eğitimleri <p style="text-align: justify;">Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD)tarafından Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile yürütülen ENHANCER Projesi'nin Genel Girişimcilik Eğitimleri başlamıştır. Kayseri'nin de dahil olduğu programda, program illerinde ikamet eden Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve geçici koruma altındaki Suriyeli girişimci adaylarının başvuruları kabul edilecektir. Çevrimiçi düzenlenecek eğitimlere kayıt olmak<span lang="EN-GB">için&nbsp;</span><span lang="EN-GB"></span><a href="https://apply.lms-enhancerproject.com/form" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span lang="EN-GB"></span></a><a href="https://apply.lms-enhancerproject.com/form" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://apply.lms-enhancerproject.com/form</a>&nbsp;adresinden başvuru formlarının doldurulması yeterlidir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p></p><p style="text-align: justify;">Çevrimiçi eğitimler hafta içi gerçekleştirilecek ve toplamda dört gün sürecektir.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p></p><p style="text-align: justify;">Konuya ilişkin daha fazla<span lang="EN-GB">bilgi&nbsp;<b></b></span><span lang="EN-GB"><a href="https://enhancerproject.com/girisimcilik-egitimleri-.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://enhancerproject.com/girisimcilik-egitimleri-.html</a>&nbsp;adresinde yer almaktadır.</span></p> İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı Bilgilendirme Toplantısı <p align="justify">Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” kapsamında, 14 Aralık 2021 tarihinde duyurulan İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı <b><u>başvuru süresi 30 Nisan 2022 tarihine uzatılmıştır</u></b>.</p><p align="justify"><br><span></span></p><p align="justify">Program kapsamında Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin’de kayıtlı, güçlü, gelecek vaat eden kooperatiflerin ve kooperatif birliklerinin büyümeleri ve böylece geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için sürdürülebilir istihdam yaratabilmeleri adına toplam 2 milyon Avro hibe verilmesi planlanmaktadır. Proje başına hibelerin asgari tutarı 40,000 Avro ve azami tutarı 300,000 Avro’dur.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Uygulama illerinde gerçekleşecek olan bilgilendirme toplantılarımızın<b> Kayseri</b> oturumu<b> 29 Mart 2022 </b>tarih <b>saat 10:00</b>’da,<b>Kayseri Ticaret Odası’nda</b> gerçekleşecektir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><b>İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı</b>`nın ayrıntılarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><a href="https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-.html">https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-.html</a></p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Başvurular için lütfen aşağıdaki bağlantıyı takip ediniz:</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><a href="https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal">https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisa l</a><span></span>(Turkey ENHANCER -Cooperatives Support Grant Scheme for Job Creation - 1. Call for Proposals)</p><p align="justify"><br><span></span></p><p align="justify">Hibe programına yönelik sorularınızı 15 Nisan 2022 tarihine kadar <a href="mailto:grants@icmpd.org">grants@icmpd.org</a>a dresine iletebilirsiniz.</p> UNDP Dijital Yol Projesi-KOBİ Dijitalleşmesi Eğitimi <p align="justify">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve UNDP tarafından yürütülen "Dijital Yol" projesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın da yer aldığı 6 ajansın sorumluluk bölgesinde olan 6 şehirde; imalat ve turizm sektörlerinde uygulanacaktır. Bu çerçevede Kayseri ili de imalat sanayinde uygulamalar yapılacak şehirler arasındadır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">KOBİ’lerin Dijitalleşmesiyle İyileşmenin Ötesine (Dijital Yol) Projesi, dijitalleşmeyi ve yenilikçiliği değişimin sürükleyicisi olarak ele alarak, geleneksel endüstrilerin ve emek piyasasının modernleşmesini ve işletmelere yeni büyüme imkânlarının sunulmasını amaçlamaktadır. Ayrıca projeyle, kadınların platform ve teşvik destek programlarının tasarımında ve uygulanmasında yer almasının yanı sıra karar verme süreçlerine de dahil olması hedeflenmektedir. Proje ile pilot bölgelerden yola çıkılarak dijital dönüşüm ekosisteminin gelişmesi, KOBİ’lerin dijital ekonomiye yönlendirilmesi için teşvik tedbirlerinin tasarlanması ve pilot olarak uygulanmasında kurumsal ortaklar ve diğer aktörlerin sürece dahil edilmesi, kamunun politika geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi, kadınların güçlenmesi ve kadın girişimcilerin dijitalleşmedeki etkinliklerinin artırılması önceliklendirilecektir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Dijital Yol Projesi'nin faaliyetlerinden bir tanesi de, projenin uygulanacağı illerdeki KOBİ statüsündeki hedef sektör şirketlerinin dijitalleşme alanında kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesidir. Bu bağlamda, imalat sanayindeki firmalara yönelik olarak Kayseri ilinde<b> 31 Mart - 1 Nisan 2022</b> tarihlerinde<b> "KOBİ Dijitalleşmesi Eğitimi" </b>düzenlenecektir. Ekte içeriği yer alan eğitime Kayseri imalat sanayinde faaliyet gösteren 15 KOBİ'den, 2'şer kişinin katılımı ön görülmektedir. Firma adına katılım sağlayacak kişilerden en az 1 tanesinin kadın çalışan olması ve dijitalleşme konusunda yetkin kişiler olması beklenmektedir.<br></p><p align="justify"><br></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">Eğitim programına<a href="https://forms.gle/Z3wd6WSomLg114veA"><span> https://forms.gle/Z3wd6WSomLg114veA</span></a> adresinden ön başvuru yapılacak olup, yapılan değerlendirme sonrası ön başvuruları kabul olan firma ile iletişime geçilecektir.<br></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><b>(Ön başvurular 28 Mart 2022 günü saat 23:50'ye kadar kabul edilecektir.)</b><b><u><span></span></u></b></p> Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Değerlendirme Komitesi İlanı <div align="justify"> <p>Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, TR61 (Antalya, Burdur, Isparta) Düzey 2 Bölgesi’nde uygulanacak 2022 yılı Faizsiz Kredi Desteği kapsamında ilan ettiği “İmalat Sanayinde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Destek Programı”na başvuruda bulunacak projelerin ilgili mevzuat ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre yapılacak olan mali ve teknik değerlendirmelerinde görev alabilecek “Değerlendirme Komitesi” için ilana çıkmıştır.</p><p><br></p> <p>Değerlendirme Komitesi üyesi olmak için son başvuru zamanı 11.04.2022 (Pazartesi) saat 23.59 olup proje değerlendirmelerinin 09 Mayıs 2022 – 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.</p><p><br></p> <p>Detaylı bilgi için <a href="https://baka.ka.gov.tr/duyuru/2022-yili-faizsiz-kredi-destegi-programi-degerlendirme-komitesi-ilani/853" target="_blank">tıklayınız.</a></p> </div> ORAN ve Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü İşbirliğindeki Espor Akademi Başvuruları Açıldı <p align="justify">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Ajansımız ve Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde uygulanan "Espor Akademi" projesi için başvurular başladı. Kayseri ilimizde ikamet eden gençlerimizi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Başvuru kaydınızı oluşturmak için kullanmanızgereken link:<a href="https://kayseri.esporegitimi.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" id="LPlnk104514"> https://kayseri.esporegitimi.com/</a></p> Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı <div align="justify"><span><i>Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu kurumlarımız ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile “Senin İçin Seferbiriz” teması altında 2020 yılından bu yana yürütülen Staj Seferbirliği Programı’nın kapsamı 3. yılında, ülkemizin istihdam politikaları paralelinde genişletildi ve adı <b>“Ulusal Staj Programı”</b> olarak değiştirildi.</i></span></div><div align="justify"><span><i><br></i></span></div> <div align="justify"><span><i> <div><span>Ulusal Staj Programı</span><span> 2022 yılı başvuruları</span><span> 31 Mart 2022 </span><span>tarihine kadar devam edecek.</span></div><div><span><br> </span></div> </i></span></div> <div align="justify"><span> <div align="justify"> <div> <div> <div><i>Detaylı bilgi için <a href="https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" target="_blank"><span id="x_OBJ_PREFIX_DWT159_com_zimbra_url"><span id="x_OBJ_PREFIX_DWT175_com_zimbra_url"><span id="x_OBJ_PREFIX_DWT427_com_zimbra_url"><span id="x_OBJ_PREFIX_DWT436_com_zimbra_url"></span></span></span></span></a><a target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer nofollow noopener noreferrer" id="LPlnk829545" href="https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/"><strong>https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr</strong></a> adresini ziyaret edebilirsiniz.</i></div> </div> </div>&nbsp; </div></span><br></div> Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Proje Sözleşmesi İmza Töreni Yapıldı <p align="justify">2021 yılı Üreten Şehirler Programı kapsamında Kayseri Ticaret Odası’nın başvuru sahibi olduğu, Kayseri Sanayi Odası’nın ise proje ortağı olduğu “Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi” projesinin sözleşme imza töreni Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleşti. Törene KTO Başkanı Ömer GÜLSOY, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Ahmet Emin KİLCİ ile KTO Yönetim Kurulu üyeleri Erol SIRIKLI, Mehmet GÜLSOY katıldı.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">“Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi”, 2021 yılında Üreten Şehirler Programı kapsamındaki 13 ilden sunulan ve başarılı olan 9 proje arasında yer almaktadır. Bu proje ile Kayseri Ticaret Odası’nda kurulacak ofise mentörler yetiştirilmesi, Kayseri imalat sanayinin son 5 yıllık ihracatında öne çıkan 6 imalat sektöründen (Mobilya imalatı, Elektrikli teçhizat imalatı, Tekstil ürünlerinin imalatı, Ana metal sanayii, Makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı, Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı) seçilecek 20 firmada danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, yine Kayseri imalat sanayindeki firmalardan seçilecek 120 kişiye e-ihracat/e-ticaret eğitimi verilmesi hedeflenmektedir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Proje kapsamında seçilen 6 imalat sektörünün Kayseri imalat sanayinin son 5 yıllık ihracatındaki payı %88,6’dır. Diğer taraftan Kayseri ili mobilya imalat sanayi ihracatı, Türkiye mobilya sanayi ihracatından %25’in üstünde pay almaktadır. İhracatta rekorlar kıran ilimizin geleneksel ihracat yöntemleriyle birlikte geleceğe yatırım yaparak e-ihracat konusunda da gelişmesi doğrultusunda bu projenin Kayseri sanayisinde olumlu etkiler oluşturacağı değerlendirmektedir.</p><p align="justify"><br></p><div align="justify"><span>Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesinin Kayseri için hayırlı olmasını dileriz.</span></div> TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor <div align="justify">Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB)’nın Dünya Bankası ile yürütmekte olduğu ve AB’nin Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Desteği (FRIT II) kapsamında AB hibesi ile fonlanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı 17 Aralık 2021 tarihinde Projenin web sayfası olan <a target="_blank" href="https://kayist.org/">https://kayist.org/</a> aracılığıyla ilan edilmiştir. Söz konusu Hibe Programı ile TKYB, toplam 70.000.000 Avro tutarındaki hibe desteğini firmaların uzun süreli istihdam yaratmalarını teşvik etmek ve bu amaçla yapacakları ilave yatırımları fonlamak için kullandıracaktır.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br>Hibe başvurularının sunulması için kapanış tarihi 28 Şubat 2022 (saat 17.00)'dir. Hibe ile ilgili Başvuru Rehberi ve diğer bilgilendirici dokümanlara https://kayist.org/teklif-cagrisi-dokumanlari/basvuru-rehberi-ve-basvuru-dokumanlari bağlantısı üzerinden; ve potansiyel başvuru sahiplerinden gelen sorular ve cevaplarına <a target="_blank" href="https://www.kayist.org/sikca-sorulan-sorular">https://www.kayist.org/sikca-sorulan-sorular</a> bağlantısı üzerinden erişilebilir.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br>Bunlara ilaveten Hibe Programı’na başvuracaklar için bir seri bilgilendirme toplantısı planlanmıştır. Bu doğrultuda, 17 Şubat 2022 saat 14:00’da Kayseri ilindeki KOBİ’lere yönelik düzenlenecek çevrimiçi bilgilendirme toplantısına katılım sağlamak isteyen potansiyel başvuru sahipleri <a target="_blank" href="https://flaptour.com/a/tkyb/">https://flaptour.com/a/tkyb/</a> bağlantısı üzerinden toplantı katılımı için kayıt olma talebinde bulunabilecektir.<br><br></div> İmalat Sanayinde Genç İstihdamı Çalışmaları Başladı <p align="justify">Kalkınma Ajansları tarafından 2022-2023 döneminde yürütülecek faaliyetler kapsamında genç istihdamının artırılması ve genç girişimciliğin sağlanması temel amaçtır.<span>Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022-2023 yıllarında kalkınma ajanslarının “Genç İstihdamı” teması altında faaliyetlerini önceliklendirmesi kararlaştırılmıştır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı da, yürüttüğü sonuç odaklı programlar çerçevesinde imalat sanayi, kırsal kalkınma ve turizm alanları öncelikli olmak üzere genç istihdamına yönelik çalışmalar yapacaktır.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify">TR72 Bölgesi imalat sanayinde genç istihdamını artırmak amacıyla; Ajans İmalat Sanayide Dönüşüm Birimi ile Kayseri, Sivas ve Yozgat Yatırım Destek Ofisleri her üç ilde saha çalışmaları yürütmektedir. Bu çerçevede 2022 Yılı Ocak ayında yapılan ziyaretlerde Bölge imalat sanayi paydaşlarıyla genç istihdamına yönelik sürdürülebilir çözümler istişare edildi.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Şubat ayında da devam edecek ziyaretlerle sahadan alınan geri bildirimler ve paydaşların katkısıyla etkin uygulamalar geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenmektedir.</p> ENHANCER Projesi Kapsamında Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri Verilecektir <p align="justify"><span>T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında duyurulan İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı kapsamında <b><u>ücretsiz</u></b> Proje Döngüsü Yönetimi eğitim</span><span>leri </span><span>gerçekleştirilecektir.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Eğitimin amacı, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin'de faaliyet gösteren kooperatiflerin ve kooperatif birliklerinin proje teklifi hazırlama konusunda kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Eğitimler aşağıda belirtilen günlerde çevirimiçi olarak Zoom üzerinden toplam 6 ayrı grup için gerçekleştirilecektir. Tüm eğitimler 2 gün için 10:00-17:00 arasında gerçekleştirilecektir. Tüm grupların içeriği<b> <u>aynıdır</u> </b>ve her grup 20 kişi ile sınırlı olacaktır. O sebeple lütfen yalnızca katılabileceğiniz gruba kaydolunuz.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>1.</span><span></span><span>Grup: 31 Ocak-1 Şubat 2022</span></p><p align="justify"><span>2. Grup: 2-3 Şubat 2022</span></p><p align="justify"><span>3. Grup: 5-6 Şubat 2022</span></p><p align="justify"><span>4. Grup: 7-8 Şubat 2022</span></p><p align="justify"><span>5. Grup: 9-10 Şubat 2022</span></p><p align="justify"><span>6. Grup: 10-11 Şubat 2022</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p class="xmsonormal" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; background:white"><span>Kayıt linki: </span><a href="https://forms.gle/21rp4Rc5Gw9Sohou9" target="_blank"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">https://forms.gle/21rp4Rc5Gw9Sohou9</span></a><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;color:#212121"></span></p><p align="justify"><span></span></p> ENHANCER - İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı Bilgilendirme Toplantısı Webinarı <p align="justify"><i><span>Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” kapsamında,</span></i><i><span></span></i><i><span>İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı çağrısına çıkılmıştır.</span></i></p><p align="justify"><i><span><br></span></i><span></span></p><p align="justify"><i><span></span></i><span></span></p><p align="justify"><i><span>Program kapsamında Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin’de kayıtlı, güçlü, gelecek vaat eden kooperatiflerin ve kooperatif birliklerinin büyümeleri ve böylece geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için sürdürülebilir istihdam yaratabilmeleri adına toplam 2 milyon Avro hibe verilmesi planlanmaktadır.</span></i><i><span></span></i><i><span>Proje başına hibelerin asgari tutarı 40,000 Avro ve azami tutarı 300,000 Avro’dur.</span></i></p><p align="justify"><i><span><br></span></i><span></span></p><p align="justify"><i><span></span></i><span></span></p><p align="justify"><i><span>İlgili kooperatifler ve kooperatif birlikleri<b> “İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı”na</b><b><u> 14 Mart 2022</u> tarihine kadar </b>proje başvurularını yapabileceklerdir.</span></i></p><p align="justify"><i><span><br></span></i><span></span></p><p align="justify"><b><span></span></b><span></span></p><p align="justify"><b><span>İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı </span></b><span>için 3 adet online bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantılardan Kayseri ili için olan webinara katılmak için aşağıdaki link üzerinden kayıt olmanız gerekmektedir:</span></p><p align="justify"><span><br></span><span></span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="justify"><tbody><tr><td style="vertical-align: top; border-color: currentcolor; border-style: solid; border-width: 2px; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;" width="134" valign="top"><p><span></span><b><span>Webinar&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><span></span></p></td><td style="vertical-align: top; border-color: currentcolor; border-style: solid; border-width: 2px; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;" width="82" valign="top"><p><b><span>Tarih</span></b><span></span></p></td><td style="vertical-align: top; border-color: currentcolor; border-style: solid; border-width: 2px; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;" width="53" valign="top"><p><b><span>Saat</span></b><span></span></p></td><td style="vertical-align: top; border-color: currentcolor; border-style: solid; border-width: 2px; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;" width="460" valign="top"><p><b><span>Kayıt Linki</span></b><span></span></p></td></tr><tr><td style="vertical-align: top; border-color: currentcolor; border-style: solid; border-width: 2px; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;" width="134" valign="top" align="left"><p><i><span>İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı <b>Kayseri ve Konya</b> Bilgilendirme Toplantısı</span></i><span></span></p></td><td style="vertical-align: top; border-color: currentcolor; border-style: solid; border-width: 2px; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;" width="82" valign="top"><p><span></span></p><p><span></span></p><p><span>28.01.2022</span><span></span></p></td><td style="vertical-align: top; border-color: currentcolor; border-style: solid; border-width: 2px; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;" width="53" valign="top"><p><span></span></p><p><span></span></p><p><span>14:00-15:30</span><span></span></p></td><td style="vertical-align: top; border-color: currentcolor; border-style: solid; border-width: 2px; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0px;" width="460" valign="top"><p><span></span></p><p><span></span></p><p><a href="https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_M5fM3s9GScmCIy48VsDdfg" target="_blank"><span>https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_M5fM3s9GScmCIy48VsDdfg</span></a><span></span></p></td></tr></tbody></table><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><b><span><br></span></b></p><p align="justify"><b><span>İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı`</span></b><span>nın ayrıntılarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:</span></p><p align="justify"><span><br></span><span></span></p><p align="justify"><a href="https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-.html" target="_blank"><span>https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-.html</span></a></p><p align="justify"><br><span></span></p><p align="justify"><span></span><span></span></p><p align="justify"><span>Başvurular için lütfen aşağıdaki bağlantıyı takip ediniz:</span></p><p align="justify"><span><br></span><span></span></p><p align="justify"><a href="https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal" target="_blank"><i><span>https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal </span></i></a><i><span>(Turkey ENHANCER -Cooperatives Support Grant Scheme for Job Creation - 1. Call for Proposals)</span></i></p><p align="justify"><i><span><br></span></i><span></span></p><p align="justify"><span></span><span></span></p><p align="justify"><span>Hibe programına yönelik sorularınızı 1 Mart 2022 tarihine kadar </span><a href="mailto:grants@icmpd.org" target="_blank"><span>grants@icmpd.org</span></a><span> adresine iletebilirsiniz.</span></p> Benim İşim Girişim 5. Dönem Başladı <p align="justify"><span>2017 yılından bu yana teknoloji tabanlı iş fikirlerini ve genç girişimcileri desteklemek için, ORAN Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark işbirliği ile düzenlenen “Benim İşim Girişim İş Fikri Yarışması”nın yeni dönemi başladı.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>Belirlenen 5 tematik alandaki iş fikirlerinden desteklenmeye layık bulunan 10 projeye prototip üretimi için proje başına 45.000 TL destek verilecektir.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>Tematik Alanlar:</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>1.<span></span>Elektrikli Otomobil Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Elektrik Motoru Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Motor Kontrol Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>İleri Şarj Sistemleri Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Otonom Sürüş Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Batarya Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>vb.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span><span></span></span></p><p align="justify"><span>2.<span></span>Elektro Optik Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Mikroskobik görüntüleme teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Özelleştirilmiş Lens Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Dürbün Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Bütünleşik Gözetleme Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Lazer İşaretleme Sistem ve Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Elektro Optik Mesafe Ölçer Sistemler</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Elektro Optik Haberleşme Sistemleri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>vb.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>3.<span></span>Teşhis ve Tanı Kiti Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Tıbbi Teşhis ve Tanı Kitleri Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Kimyasal Kalıntı Kiti Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Gıda Teşhis Kiti Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Kimyasal İşaretleme Kitleri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Referans Biyolojik veya Kimyasal Malzeme Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>vb.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>4.<span></span>Yenilikçi Tarım Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Yenilikçi Dikey Tarım Uygulamaları</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Yenilikçi Topraksız Tarım Uygulamaları</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Yenilikçi Susuz Tarım Uygulamaları</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Yeni Nesil Gübre Çalışmaları</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Biyoteknoloji Destekli Tarım Uygulamaları</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>vb.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>5.<span></span>Biyomedikal Cihaz Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Tedavi Amaçlı Medikal Cihaz Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Teşhis Amaçlı Medikal Cihaz Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>Medikal Yardımcı Medikal Ekipman ve Cihaz Teknolojileri</span></p><p align="justify"><span>-<span></span>vb.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>Yarışmaya;</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>●<span></span>Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı,</span></p><p align="justify"><span>●<span></span>TR72 bölgesindeki üniversitelerde okuyan lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri,</span></p><p align="justify"><span>●<span></span>TR72 bölgesinde ikamet eden mezunlar,</span></p><p align="justify"><span>●<span></span>TR72 bölgesindeki üniversitelerde görev yapan akademisyenler,</span></p><p align="justify"><span>●<span></span>TR72 bölgesinde bulunan ve teknoparklar içerisinde faaliyet yürüten en fazla 3 yıl önce kurulmuş olan start-up şirket sahipleri, başvurabilecektir.</span></p><p align="justify"><span><br>Çevrimiçi olarak </span><a href="http://www.benimisimgirisim.com/" target="_blank"><span>www.benimisimgirisim.com</span></a><span> adresinden yapılacak olan yeni dönem başvuruları 28 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecektir.</span></p><p align="justify"><span><br>Teknoloji tabanlı iş fikri olan tüm girişimci takımları ve start-up şirketlerini Benim İşim Girişim 5. Dönemine katılmaya davet ediyoruz. Başvuru şartları </span><a href="http://www.benimisimgirisim.com"><span>www.benimisimgirisim.com</span></a><span> adresinde.</span></p><p align="justify">&nbsp;</p> Sabancı Vakfı Hibe Programı Başvuruları Başladı <p align="justify"><b><span>Kadın</span></b><span>,<b> genç </b>ve<b> engelli</b>lerin <b><i>eşit fırsatlara </i></b>sahip olmalarını ve topluma<b><i> aktif katılımlarını</i></b> destekleyen Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının<b> “eğitim” </b>alanında uygulayacağı projeleri bekliyor. Hibe Programı kapsamında alınacak online başvurular<b> 3 Ocak 2022</b>’de başlamış olup, <b>9 Şubat 2022 </b>saat<b> 17.00</b>’de sona erecek.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>15 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında<b> 183 projeye </b>hibe veren Sabancı Vakfı, 2022 yılı hibe programı çerçevesinde;<b> kadın, genç </b>ve<b> engellilere</b> yönelik “<b>Nitelikli Eğitim, Eğitime Erişimin ve Devamın Desteklenmesi”</b>ile “<b>Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi”</b>başlıkları altında sivil toplum kuruluşlarından gelecek proje başvurularını değerlendirecek.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Başvuru yapacak kurumların projeleri ile<b> nitelikli eğitime eşit erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele </b>gibi alt temalardan en az birine değinen çalışmalar önermesi bekleniyor.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Kurumların<b> en az bir ortak ile</b> başvurmaları gerekiyor.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Projelerin en erken<b> 18 Temmuz 2022 </b>itibariyle başlaması, en geç<b> 21 Temmuz 2023</b>’te son bulmasıve temel faaliyetlerinin <b>Türkiye sınırları içerisinde</b> gerçekleştirilmesi bekleniyor. Toplamda 2 milyon TL hibe dağıtılacak program kapsamında proje başına<b> en az 100.000 TL, en fazla 300.000 TL</b> verilecek.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Hibe Programı kriterleri hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için</span><a href="https://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/2022-basvurulari" target="_blank"><b><span> 2022 Başvuruları</span></b></a><span> sayfasını, geçmiş yıllarda desteklenen projeleri incelemek için</span><a href="http://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/tamamlanan-projeler" target="_blank"><b><span> Tamamlanan Projeler </span></b></a><span>sayfasını ziyaret edebilirsiniz.</span></p> T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı <div align="justify">Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 3 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">Ayrıntılı bilgi için <a target="_blank" href="https://www.serka.gov.tr/duyuru/duyurular-t-c-serhat-kalkinma-ajansi-serka-personel-alim-ilani/2220">tıklayınız.</a><br></div> İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı <p align="justify">Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” kapsamında, 14 Aralık 2021 tarihinde<span></span>İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı çağrısı ilan edilmiştir.<br></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><span>Program kapsamında<b> Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin İllerinde</b> faaliyet gösteren güçlü, gelecek vaat eden kooperatiflerin ve kooperatif birliklerinin büyümeleri ve böylece geçici koruma altındaki Suriyeliler ve TC vatandaşları için sürdürülebilir istihdam yaratabilmeleri adına toplam<b> 2 milyon Avro</b> hibe verilmesi planlanmaktadır. Proje başına hibelerin<b> asgari tutarı 40,000 Avro </b>ve<b> azami tutarı 300,000 Avro’dur</b>.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><i><span>İlgili kooperatifler ve kooperatif birlikleri<b> “İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı” </b>için <b><u>14 Mart 2022</u> tarihine kadar</b>proje başvurularını yapabileceklerdir.</span></i><b><span></span></b><span> Programın ayrıntılarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:</span></p><p align="justify"><span><br></span><span></span></p><p align="justify"><span></span><span></span></p><p align="justify"><a href="https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-.html" target="_blank"><span>https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-.html</span></a></p><p align="justify"><br><span></span></p><p align="justify"><span></span><span></span></p><p align="justify"><span>Proje başvuruları online yapılacaktır. Başvurular için aşağıdaki bağlantı kullanılacaktır:</span></p><p align="justify"><span><br></span><span></span></p><p align="justify"><span></span><span></span></p><p align="justify"><a href="https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal" target="_blank"><i><span>https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal</span></i></a><i><span> </span></i><i><span>(Turkey ENHANCER -Cooperatives Support Grant Scheme for Job Creation - 1. Call for Proposals)</span></i></p><p align="justify"><i><span><br></span></i><span></span></p><p align="justify"><i><span></span></i><span></span></p><p align="justify"><b><span>11 Ocak 2022 tarihinde saat 14:00’te </span></b><span>Hibe Programı’nın tanıtımının yapılacağı online bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılmak için aşağıdaki link üzerinden kayıt olunması gerekmektedir:</span></p><p align="justify"><span><br></span><span></span></p><p align="justify"><span></span><span></span></p><p align="justify"><a href="https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_85cT474HSfieKary_dO-tQ" target="_blank"><span>https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_85cT474HSfieKary_dO-tQ</span></a></p><p align="justify"><br><span></span></p><p align="justify"><span></span><span></span></p><p align="justify"><span lang="EN-GB">Hibe programına yönelik sorular 1 Mart 2022 tarihine kadar </span><a href="mailto:grants@icmpd.org" target="_blank"><span lang="EN-GB">grants@icmpd.org</span></a><span lang="EN-GB"> adresine iletebilecektir.</span></p><p align="justify"><span lang="EN-GB"><br></span><span></span></p><p align="justify"><span></span><span></span></p><p align="justify"><span>Çevrimiçi tanıtım toplantısı sonrasında ICMPD ekibi tarafından tüm illerde bilgilendirme toplantıları da gerçekleştirilecek ve takvim ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.</span></p> SOGEP 2022 Hazırlık Çalışmaları Başlamıştır <p align="justify"><span>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılında yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) TR72 Bölgesi genelinde koordinasyonu önceki yıllarda olduğu gibi ORAN Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilecektir.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Bu kapsamda 2022 SOGEP için hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>SOGEP 2022 programında; Kamu Kurumları ve Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar başvuru sahibi olabilirken, Kar Amacı Güden Kuruluşlar sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Program hazırlık çalışmalarında öncelikli olarak bölgedeki paydaşlardan proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin hazırlanması ve Ajans ile paylaşılması beklenmektedir. Daha sonra ön başvuru aşamasında sunulan projeler arasından her bir il için seçilecek projeler için Ajansımızın koordinasyonunda başvuru sahibi kurumla birlikte geliştirme ve detaylandırma çalışmaları yapılacaktır.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin 28.02.2022 (Pazartesi) tarihine kadar</span><a href="mailto:sogep2022@oran.org.tr"><span> sogep2022@oran.org.tr</span></a><span> adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Ön Başvuru sürecinde hazırlanacak dokümanlara ait şablonlara aşağıdan </span><span>ulaşabilirsiniz.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Ajansımız tarafından 16 Aralık 2021 Perşembe günü SOGEP 2022 Programı ile ilgili Bilgilendirme Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>Toplantı kayıt linki için <a target="_blank" href="https://forms.gle/KoVTMuyJjUdowMzz6">tıklayınız.</a><br></span></p><p align="justify"><span></span></p> Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri (YER-SİS) Araştırması Projesi <p align="justify">Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri (YER-SİS) Araştırması Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Kalkınma Ajansları işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Proje kapsamında, Türkiye’de yerleşim sistemlerinin güncel yapısını ortaya çıkarmak ve bu çerçevede yerleşimler arası sosyo-ekonomik yatay ve dikey ilişkileri incelemek, yerleşimlerin hizmet verme büyüklüklerini tespit etmek, kentsel ve kırsal yerleşimlerin etki alanlarını belirlemek ve kırsal yerleşimlerin sosyo-ekonomik yapısını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarının kamu yatırım programlarında, yerelde hizmet sunumu çalışmalarında, kırsal kalkınma politikalarının tasarım ve uygulanmasında ve göçü önlemek üzere bölgesel merkezlerin belirlenmesi ve buralara yönelik politikalar geliştirilmesinde kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Projeye ilişkin çıktılara <a target="_blank" href="https://yersis.gov.tr">https://yersis.gov.tr</a> linki aracılığı ile ulaşılabilmektedir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Söz konusu proje hakkında 9 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00’te bölgemize yönelik çevrimiçi bir toplantı düzenlenecek olup ilgili toplantıya aşağıda yer alan link ile katılım sağlanabilecektir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Toplantı linki:</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><a href="https://us06web.zoom.us/j/85413263616?pwd=dkpLcUE1WjFjcUF4WkFaQmtsd2hXZz09" target="_blank">https://us06web.zoom.us/j/85413263616?pwd=dkpLcUE1WjFjcUF4WkFaQmtsd2hXZz09</a></p><p align="justify">&nbsp;</p> Yozgat ve Sivas’ta KOBİ İstişare Toplantıları Yapıldı <p align="justify">Ajans İmalat Sanayinde Dönüşüm Birimi, Sivas ve Yozgat Yatırım Destek Ofisleri tarafından; bölgemiz imalat sanayine yönelik yapılacak çalışmaları istişare etmek amacıyla Sivas ve Yozgat illerindeki kurumlarla toplantılar düzenlendi. Sivas’ta yapılan toplantıda Sivas 1. OSB Müdürü TORUN, Demirağ OSB Müdürü Mustafa BEŞTEPE, İŞGEM A.Ş. Müdürü Cem SALİHOĞLU hazır bulundu. Devamında ise Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa EKEN, KOSGEB Müdürü Bahattin ÜNAL ziyaret edilerek KOBİ’lere yönelik verilecek destekler konusunda önerileri alındı.<br></p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Yozgat ilinde ise Yozgat TSO Başkanı Sinan ÇELİK, KOSGEB Müdürü Mustafa IŞIK, Yerköy OSB Müdürü Erdoğan ÖZTÜRK, Sorgun İŞGEM Müdürü Salih KOCATEPE ziyaret edilerek görüş alışverişinde bulunuldu.</p> Ekoturizm Farkındalık Eğitimi <p class="x_MsoNormal" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"> <span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif,="" "emojifont";"="">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, TR72 Bölgesi illerinde (Kayseri, Sivas, Yozgat) Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında faaliyetler göstermektedir. <br></span></p><p class="x_MsoNormal" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif,="" "emojifont";"=""><br></span></p> <p class="x_MsoNormal" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"> <span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif,="" "emojifont";"="">Bu kapsamda, alternatif turizm çeşitleri arasında en büyük pay sahibi olan Eko-Turizm konusundaki farkındalığı arttırmak, bu konuda yatırım yapmak isteyenlere katkıda bulunmak ve çeşitli iyi uygulama örnekleri hakkında TR72 Bölgesi(Kayseri, Sivas, Yozgat)&nbsp;&nbsp;illerindeki paydaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla “<b><i>Eko-turizm Farkındalık Eğitimi</i></b>” düzenlenecektir. Eğitim programı aşağıda ilginize sunulmuştur. <br></span></p><p class="x_MsoNormal" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif,="" "emojifont";"=""><br></span></p> <p class="x_MsoNormal" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"> <span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif,="" "emojifont";"="">24-25 Kasım 2021 tarihinde 10:00 – 16:30 saatleri arasında çevrimiçi ve ücretsiz olarak düzenlenecektir. <br></span></p><p class="x_MsoNormal" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif,="" "emojifont";"=""><br></span></p> <p class="x_MsoNormal" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"> <span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif,="" "emojifont";"="">Eğitim 100 kişi ile sınırlı olup, aşağıdaki linkten kayıt yapılması gerekmektedir. <br></span></p><p class="x_MsoNormal" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif,="" "emojifont";"=""><br></span></p> <p class="x_MsoNormal" style="margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:normal"> <b><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif,="" "emojifont";"="">Kayıt Linki;</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: " times="" new="" roman",="" serif,="" "emojifont";"="">&nbsp;<a href="https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItceuvrT8rGt1iwoIZHoqya6dyH7ECEzYN" target="_blank" rel="noopener noreferrer" id="LPlnk579953"><span style="color:#6E6F6E">https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItceuvrT8rGt1iwoIZHoqya6dyH7ECEzYN</span></a></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><br></p> <table class="MsoNormalTable" style="width:411.1pt;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook:1184; mso-padding-alt:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" width="0" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:21.0pt"> <td colspan="3" style="width:411.1pt;background: #1D5D3F;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:21.0pt" width="548" valign="bottom" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><b><span style="font-size:16.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";="" mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;color:white;="" mso-fareast-language:tr"="">EKOTURİZM FARKINDALIK EĞİTİMİ </span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:14.4pt"> <td style="width:67.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:14.4pt" width="89" valign="bottom" nowrap=""><br></td> <td style="width:245.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:14.4pt" width="327" valign="bottom" nowrap=""><br></td> <td style="width:99.1pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:14.4pt" width="132" valign="bottom" nowrap=""><br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:26.4pt"> <td colspan="3" style="width:411.1pt;border:none;border-bottom: solid #1D5D3F 2.25pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:26.4pt" width="548" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><b><span style="font-size:18.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";="" mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;color:#1d5d3f;="" mso-fareast-language:tr"="">1. GÜN (24 Kasım 2021)</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:15.0pt"> <td rowspan="4" style="width:67.0pt;border:solid #1D5D3F 2.25pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt" width="89"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><b><span style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;="" mso-bidi-font-family:calibri;color:black;mso-fareast-language:tr"="">10.00-12.30</span></b></p> </td> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; background:#A6E8BA;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-fareast-language:tr"="">Ekoturizm Kavramı ve Özellikleri</span></b></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; background:#A6E8BA;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-fareast-language:tr"="">Eğitmen</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:15.0pt"> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Ekoturizm ve Dünya'da iyi uygulama örnekleri</span></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Nazlı Kayı</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:15.0pt"> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Ekoturizm Türleri ve<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Uygulama Alanları</span></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Ferdi Akarsu</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;height:15.0pt"> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Ekoturizm Kaynak Değerleri ve Analizi </span></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Ferdi Akarsu</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;height:15.0pt"> <td style="width:67.0pt;border:none;border-bottom: solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt" width="89" valign="bottom" nowrap=""><br></td> <td style="width:245.0pt;border:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" valign="bottom" nowrap=""><br></td> <td style="width:99.1pt;border:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" valign="bottom" nowrap=""><br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8;height:15.0pt"> <td rowspan="4" style="width:67.0pt;border:solid #1D5D3F 2.25pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt" width="89" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><b><span style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;="" mso-bidi-font-family:calibri;color:black;mso-fareast-language:tr"="">14.00-16.30</span></b></p> </td> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; background:#A6E8BA;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr"="">Ekoturizm Girişimciliği</span></b></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; background:#A6E8BA;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr"="">Eğitmen</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9;height:27.6pt"> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:27.6pt" width="327"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Küçük İşletme Girişimciliği ve Ekoturizm'de Temel İşletmecilik İlkeleri</span></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:27.6pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Ferdi Akarsu</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10;height:15.0pt"> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Goluri - Dönüştüren Seyahatler</span></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Refika<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Kadıoğlu</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:11;height:15.0pt"> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Velo Erciyes - Erciyes ve Alanya'da Bisiklet Turizmi</span></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">M.Kemal Canfedai&nbsp;&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:12;height:14.4pt"> <td style="width:67.0pt;border:none;mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:14.4pt" width="89" nowrap=""><br></td> <td style="width:245.0pt;border:none; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:14.4pt" width="327" valign="bottom" nowrap=""><br></td> <td style="width:99.1pt;border:none; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:14.4pt" width="132" valign="bottom" nowrap=""><br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:13;height:14.4pt"> <td style="width:67.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:14.4pt" width="89" nowrap=""><br></td> <td style="width:245.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:14.4pt" width="327" valign="bottom" nowrap=""><br></td> <td style="width:99.1pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:14.4pt" width="132" valign="bottom" nowrap=""><br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:14;height:25.8pt"> <td colspan="3" style="width:411.1pt;border:none;border-bottom: solid #1D5D3F 2.25pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:25.8pt" width="548" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><b><span style="font-size:18.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";="" mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;color:#1d5d3f;="" mso-fareast-language:tr"="">2. GÜN (25 Kasım 2021)</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:15;height:15.0pt"> <td rowspan="4" style="width:67.0pt;border:solid #1D5D3F 2.25pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt" width="89" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><b><span style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;="" mso-bidi-font-family:calibri;color:black;mso-fareast-language:tr"="">10.00-12.30</span></b></p> </td> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; background:#A6E8BA;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-fareast-language:tr"="">Ekoturizm<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Markalaşma Süreçleri</span></b></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; background:#A6E8BA;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-fareast-language:tr"="">Eğitmen</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:16;height:15.0pt"> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Eko Turizmde Markalaşma </span></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Gözde Çeviker</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:17;height:15.0pt"> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Eko Turizmde İletişim Stratejisi</span></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Gözde Çeviker</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:18;height:15.0pt"> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; background:white;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Likya Yolunda Bir Mola: Kekova Kapaklı Köyü</span></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; background:white;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Barış Yüksel</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:19;height:15.0pt"> <td style="width:67.0pt;border:none;border-bottom: solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt" width="89" valign="bottom" nowrap=""><br></td> <td style="width:245.0pt;border:none;border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt" width="327" nowrap=""><br></td> <td style="width:99.1pt;border:none;border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt" width="132" nowrap=""><br></td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:20;height:15.0pt"> <td rowspan="4" style="width:67.0pt;border:solid #1D5D3F 2.25pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:15.0pt" width="89" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal" align="center"><b><span style="mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;="" mso-bidi-font-family:calibri;color:black;mso-fareast-language:tr"="">14.00-16.30</span></b></p> </td> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; background:#A6E8BA;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-fareast-language:tr"="">Ekoturizm Destekleri ve Teşvikleri</span></b></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; background:#A6E8BA;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><b><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-fareast-language:tr"="">Eğitmen</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:21;height:15.0pt"> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Eko Turizm Destekleri</span></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Mehmet Gündoğar</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:22;height:15.0pt"> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Kırsal Turizm ve Tarım Teşvikleri</span></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Mehmet Gündoğar</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:23;mso-yfti-lastrow:yes;height:15.0pt"> <td style="width:245.0pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; background:white;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="327" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Lisinia Doğa</span></p> </td> <td style="width:99.1pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid #1D5D3F 2.25pt;border-right:solid #1D5D3F 2.25pt; mso-border-top-alt:solid #1D5D3F 2.25pt;mso-border-left-alt:solid #1D5D3F 2.25pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" width="132" nowrap=""> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: " times="" new="" roman";mso-hansi-font-family:calibri;mso-bidi-font-family:calibri;="" color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:tr;mso-bidi-font-weight:="" bold"="">Öztürk Sarıca<br></span></p> </td> </tr> </tbody></table> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> DOKAP Sözleşmeli Uzman Personel Alım İlanı <div align="justify">03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinin 3. Fıkrası ve 11/09/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi veya bunlara denkliği yüksek öğretim kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan 2 (iki) sözleşmeli uzman personel alımı gerçekleştirilecektir.</div><div><br></div><div>Ayrıntılı bilgi için <a target="_blank" href="https://www.dokap.gov.tr/">tıklayınız</a><br></div> “Kalkınma Ajanları Doğada!” Projesi Sıfır Atık Çalıştayı <p align="justify"><span>"<span>TÜBİTAK tarafından 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı iledesteklenen“Kalkınma Ajanları Doğada!” projemiz kapsamında 23 Kasım 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek Sıfır Atık Çalıştayı'na kayıt olmak için <a href="https://forms.gle/NbB8ZXmpYF187Czv7" target="_blank"><span>tıklayınız</span>.</a></span></span></p><br> ESPOR Akademi İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı <div align="justify">Son yıllarda dijital dünyada yaşanan gelişmeler ile elektronik oyunlar 110 milyar dolarlık bir ekonomi yaratmış durumdadır. 32 milyonu aşan oyuncu sayısı ise Espor’un artık bir spor dalı olarak tüm dünyada tanınmasını sağlamıştır. Ülkemizde de çok sayıda gencin espor faaliyetleri ile yakından ilgilenmektedir. <br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının başlattığı ve ilk etapta 4 ilde uygulanması beklenen Espor Akademi Projesi için Ajansımız Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bir iş birliği protokolü imzaladı. Proje ile Talas Gençlik Merkezi içerisinde oluşturulacak Espor Akademi, gençlerin espor alanında profesyonel olarak bulunmalarına imkân sağlayacaktır. Espor ekosistemi içerisinde gerek duyulan tüm eğitimlerin verileceği bu merkezde takımlar antrenmanlarını yapabilecek ve yeni oyuncular yetiştirilecektir. <br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">Proje ile çok kısa bir sürede lisanslı oyuncu ve antrenörlerin yetiştirilmesi öngörülmektedir. Bu yetiştirme süreci Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde yapılacak olup gençlerin daha sağlıklı bir ortamda hem ailelerine hem de kendi geleceklerine değer katması beklenmektedir.</div> 2021 Yılı Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Proje Başvuru Sonuçları <p align="justify">Saygıdeğer Kamuoyu,</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilen Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı için Yozgat’tan Ajansımıza sunulan projelerin değerlendirme süreci, ilgili kanun hükümleri uyarınca gerçekleştirilerek sonuçlandırılmıştır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Yozgat’tan Ajansımıza sunulan ve değerlendirme sonucunda mali destek almaya hak kazanan Asil ve Yedek Proje Listesi, Ajans Yönetim Kurulu’nun 26.10.2021 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda onaylanmıştır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan mali destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Asil Liste’de yer alan Başvuru Sahiplerinin Ajans ile yapılacak olan sözleşmelere ve proje uygulama takvimine ilişkin süreci Ajans internet sitesinden (<span><a target="_blank" href="https://www.oran.org.tr">www.oran.org.tr</a>) </span>takip etmeleri rica olunur.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Yozgat ilindeki paydaşlarımız tarafından ORAN Kalkınma Ajansı 2021 yılı Mali Destek Programı’na gösterilen ilgiye teşekkür ederiz.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</p> DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Proje Başvuru İlanı <div align="justify">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi, üretimde verimliliği artırmak ve Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınmasını sağlamak amacıyla; 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında desteklenecek projeleri belirlemek üzere proje başvurularını 13 Ekim 2021 tarihi itibarıyla almaya başlamıştır.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">Online olarak yapılacak proje başvuruları 19 Kasım 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir. Başvurulara ilişkin detaylı bilgiler www.dap.gov.tr adresinden temin edilebilir.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">2022 yılında başvuru yapılabilecek programlar aşağıda sıralanmıştır.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">1. Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı,<br>2. Hayvan İçme Suyu Programı,<br>3. Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması Programı,<br>4. Havza Bazlı Meyvecilik ve Endüstri Bitkileri Üretiminin Artırılması Programı,<br>5. Et ve Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi Programı,<br>6. Mera Hayvancılığının Desteklenmesi Programı,<br>7. Arıcılığın Geliştirilmesi Programı,<br>8. Kırsal Kalkınma, Yöresel Ürünlerin Üretim-Satış ve Pazarlanması Programı,<br>9. Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı,<br>10. Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Programı<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">Başvurular "Proje Yönetim Sistemi" (proje.dap.gov.tr) üzerinden uygulayıcı kuruluş adına tanımlanan kullanıcı bilgileri ile yapılacaktır. Mevcut kullanıcılar sisteme kendi şifreleri ile girecekler, yeni kullanıcılar ise başvuru rehberinde bulunan formu doldurduktan sonra kullanıcı bilgilerini temin ederek giriş yapabileceklerdir. 19 Kasım 2021 saat 23.59 itibarıyla proje yönetim sistemi otomatik olarak kapanacak ve projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır. Zamanında PYS üzerinden sistem kullanıcısının başvuruyu tamamlamamasından veya birim amiri tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">Adres : Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı No:9, 25700 Yakutiye/Erzurum<br>Tel : 0442 238 28 28<br>Faks : 0442 282 20 30<br>İnternet Adresi: www.dap.gov.tr</div> SOGEP 2021 Yılı Sivas Projeleri İmzalandı <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> <p align="justify"><span>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2021 yılı çağışı kapsamında Sivas’tan destek almaya hak kazanan 4 proje için sözleşme imza töreni düzenlendi.</span></p><p align="justify"><span><br><span> </span></span></p> <p align="justify"><span>Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen törene Ajans Genel Sekreterimiz Ahmet Emin KİLCİ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SOGEP uzmanları, proje yararlanıcısı kurumların yetkilileri ile il protokolü katılım sağladı. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <p align="justify"><span>SOGEP 2021 yılı çağrısı kapsamında ORAN koordinasyonunda yürütülen teklif döneminde destek almaya hak kazanan projelerin sosyal içerme, sosyal gelişim ve istihdamı destekleyerek yerel kalkınmaya önemli katkılar yapması beklenmektedir. <br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p> <table width="96%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="justify"> <tbody><tr> <td width="52%" valign="top"> <p><b><i><span>Proje Adı</span></i></b></p> </td> <td width="48%" valign="top"> <p><b><i><span>Yararlanıcı</span></i></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="52%" valign="top"> <p><span>Kadınlarımız Marmelat, Reçel ve Pekmez Üretiyor</span></p> </td> <td width="48%" valign="top"> <p><span>Suşehri Kaymakamlığı</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="52%" valign="top"> <p><span>Zeron Bulguru Markalaştırma Projesi</span></p> </td> <td width="48%" valign="top"> <p><span>Ulaş Köylere Hizmet Götürme Birliği</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="52%" valign="top"> <p><span>Sivas Belediye Başkanlığı Fatih Mahallesi Aşçılık ve Pastacılık Mesleki Eğitim Merkezi (Ekmeğimiz Aşımız) Projesi</span></p> </td> <td width="48%" valign="top"> <p><span>Sivas Belediyesi</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="52%" valign="top"> <p><span>Akıncılar Yöresel Gıda Üretim Tesisi</span></p> </td> <td width="48%" valign="top"> <p><span>Akıncılar Belediyesi</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p align="justify"><span></span></p> <div align="justify"><span><br></span></div><div align="justify"><span>Destek almaya hak kazanan 4 projenin sözleşme imza töreni ve bilgilendirme sunumlarının ardından program sona erdi.</span></div> ENHANCER Projesi-Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Artırılması- Hibe Programı Tanıtımı <p align="justify">ENHANCER Projesi-Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için hibe programı tanıtımı <span role="link" id="OBJ_PREFIX_DWT455_com_zimbra_date"><span role="link" id="OBJ_PREFIX_DWT465_com_zimbra_date">29 Eylül 2021</span></span> Çarşamba günü saat 14:00-16:00 arasında Ajansımızda yapılacaktır. Kayıt için <span role="link" id="OBJ_PREFIX_DWT456_com_zimbra_url"><span role="link" id="OBJ_PREFIX_DWT466_com_zimbra_url"><a target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://forms.gle/AAbm8rL5vn5W6Xcy6">https://forms.gle/AAbm8rL5vn5W6Xcy6</a><br></span></span></p><p align="justify"><br><span role="link" id="OBJ_PREFIX_DWT456_com_zimbra_url"><span role="link" id="OBJ_PREFIX_DWT466_com_zimbra_url"></span></span></p><p align="justify"></p><p align="justify">Hibe programına Üniversiteler, Belediyeler, Kuluçka merkezleri, Teknoparklar, Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkâr Odaları ve Birlikleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, STKlar gibi yerel kuruluşlar başvuru yapabilecekler. Katılımlarınızı bekliyoruz.</p> 2021 Yılı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı (FİNDES) <p align="justify"><span>Programın amacı, TRC2 Bölgesinde</span><span>tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı</span><span>sektörlerindeki işletmelerin</span><span>uluslararası standartlarda katma değeri yüksek üretim yapmalarının sağlanması ve bu yolla ekonomik büyümenin hızlanmasıdır.</span></p><p align="justify"><br><span><span></span></span><span></span></p><p align="justify"><span>Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><b><span>Öncelik 1:</span></b><span>Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerindeki işletmelerin fiziki, dijital ve teknolojik kapasitelerinin geliştirilmesi.<br></span></p><p align="justify"><br><span></span><span></span></p><p align="justify"><b><span>Öncelik 2:</span></b><span>İşletmelerin yönetim, tasarım, üretim, pazarlama, satış vb. süreçlerinin iyileştirilmesi.<br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><b><span>Öncelik 3:</span></b><span>İşletmelerde kaynak verimliliğinin sağlanması.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><b><span>Öncelik 4:</span></b><span>İmalat sektöründe faaliyet göstermek üzere yatırım süreci devam eden işletmelerin yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak. (Bu kapsamda sadece yatırım süreci devam eden, üretime geçmemiş işletmeler başvuru yapabilir.)</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><b><span>Program Bütçesi</span></b><span>:<b>50.000.000 TL</b></span></p><p align="justify"><span><b><br></b></span></p><p align="justify"><span>Program kapsamında, başarılı bulunan projelerin kar payı giderleri Ajans tarafından karşılanacaktır.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span><span>·<span></span></span></span><b><span>Asgari Kullanılabilecek Kredi Tutarı (Proje Bütçesi) (KDV Dahil):</span></b><span>500</span><span>.000<b>TL</b></span></p><p align="justify"><span><b><br></b></span></p><p align="justify"><span><span>·<span></span></span></span><b><span>Azami Kullanılabilecek Kredi Tutarı (Proje Bütçesi) (KDV Dahil):</span></b><span>2.500.000<b>TL</b></span></p><p align="justify"><span><b><br></b></span></p><p align="justify"><span>Projenin Uygulama Süresi:<b>12 aydır.</b></span></p><p align="justify"><span><b><br></b></span></p><p align="justify"><b><span>Kimler Başvurabilir?</span></b></p><p align="justify"><b><span><br></span></b></p><p align="justify"><span><span>·<span></span></span></span><span>Tekstil-hazır giyim, ayakkabı, gıda ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kâr amacı güden işletmeler ve bu temel sektörlerin üretim süreçlerini destekleyen ileri ve geri bağlantılı tedarik zincirini tamamlayabilecek imalat alanlarında faaliyet gösteren kâr amacı güden işletmeler.<br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><b><span>Program İlan Tarihi:</span></b><span>07 Eylül 2021</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><b><span>KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi:</span></b><span>21 Eylül 2021</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><b><span>Aracı Kuruma Başvuru İçin Önerilen Son Tarih:</span></b><span>24 Eylül 2021<br></span></p><p align="justify"><br><span></span><span></span></p><p align="justify"><b><span>KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi:</span></b><span>22 Ekim 2021 Saati: 23.59</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><b><span>Taahhütname Son Teslim Tarihi:</span></b><span>02 Kasım 2021 Saati: 18.00</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><b><span>Ayrıntılı Bilgi: </span></b><a href="https://www.karacadag.gov.tr/" target="_blank"><span></span><span>www.karacadag.gov.tr</span></a></p><p align="justify"><br><span></span></p><p align="justify"><span>Başvurular<b>21 Eylül 2021</b>tarihinden itibaren </span><a href="https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/" target="_blank"><b><span>https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr</span></b></a><b><span></span></b><span> adresinden yapılacaktır.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><b><span>UYARI:</span></b><span>Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak Program ile ilgili olarak bütün görüşmeler öncelikli olarak telefon, e-posta, video konferans gibi internet tabanlı uygulamalar üzerinden yapılacaktır. Potansiyel başvuru sahiplerinin bu hususları dikkate alarak başvuru süreçlerini yürütmelerinde fayda bulunmaktadır.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</span></p> T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı TR72 (Kayseri – Sivas – Yozgat) Düzey 2 Bölgesi Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan <p align="justify"><span>Orta</span><span>Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı teklif çağrısı kapsamında <b>“Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”</b> 1 Temmuz 2021</span><span></span><span>tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında sunulacak projelerin başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre mali ve teknik açılardan değerlendirilmesi için<b> bağımsız değerlendiriciler</b> görevlendirilecektir.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p><span></span></p><div align="justify"><ol type="1" start="1"><li><b><span>Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler</span></b></li></ol></div><p><span></span></p><p align="justify"><span>Bağımsız</span><span>Değerlendirici olarak görev almak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program başlıkları ile ilgili alanlarda toplamda en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.</span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><b>Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır:</b></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>Proje yazma, yürütme ve değerlendirme tecrübesi</span></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>Teknik ve mali değerlendirme bilgisi (bir işletmenin finansal yapısını yorumlayabilme ve finansal tablo analizi yapabilme)</span></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri hakkında bilgi ve tecrübe düzeyi</span></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>Alanı ile ilgili iş deneyimi ve bilgi düzeyi</span></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>Kırsal Kalkınma konusunda bilgi ve tecrübe düzeyi</span><span></span></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>Bağımsız değerlendirici ve\veya dış uzmanlık deneyimi sahibi olmak ve bunu belgelemek (Kalkınma Ajansı, Ulusal Ajans, SODES Programı, vb.)</span></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>Ulusal ve uluslararası hibe programları kapsamında desteklenen projelere ilişkin proje uygulama deneyimine sahip olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi, uygulama süreçleri kapsamında ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><div align="justify"><ol type="1" start="2"><li><b><span>Bağımsız Değerlendiriciler ile İlgili Diğer Hususlar</span></b></li></ol></div><p align="justify">Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olması<span>gerekmektedir</span>. Bağımsız Değerlendiriciler, kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremezler.</p><p align="justify"><span>Bağımsız değerlendiricilerin değerlendirme aşamasındaki faaliyetlerini tarafsızlık, gizlilik ve eşitlik prensipleri çerçevesinde gerçekleştirir. Bu kapsamda, bağımsız değerlendiricilerin;</span></p><p align="justify"><span><span>a.<span></span></span></span>Kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendirmemesi,</p><p align="justify"><span><span>b.<span></span></span></span>Proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri hiçbir koşulda, diğer bilgileri ise ajansın uygun görüşü alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmaması,</p><p align="justify"><span><span>c.<span></span></span></span>Görev aldığı bir destek programı kapsamında hiçbir projeye, proje fikri üretilmesi, başvuru formu ve diğer belgelerin doldurulması konularında müdahil olmamış olması,</p><p align="justify"><span><span>d.<span></span></span></span>Değerlendirdikleri projelerin sahipleri ve ortakları ile değerlendirme sürecinde hiçbir şekilde iletişime geçmemesi,</p><p align="justify"><span><span>e.<span></span></span></span>Kendilerine verilen projeleri, belirlenen kurallar ve standartlara bağlı olarak değerlendirmesi,</p><p align="justify"><span><span>f.<span></span></span></span>Değerlendirdikleri projelerin destek alması durumunda bu projelerin uygulamasında yer almaması,</p><p align="justify"><span><span>g.<span></span></span></span>Menfaat ilişkisi kapsamında değerlendirilebilecek faaliyetlerde bulunmaması gerekmektedir.</p><p align="justify"><span>Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai işlemler ve disiplin işlemleri yapılacaktır.</span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Değerlendirme sürecinde görev alanları, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmez. Bu çerçevede Bağımsız Değerlendiriciler, Kalkınma Ajansları Yönetim Siteminde (KAYS) örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.</span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.</span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde<b> bir günde en fazla 3 (üç) proje teklifi</b> olmak üzere toplamda<b> en fazla 25 (yirmi beş) proje teklifini </b>değerlendirebileceklerdir. T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><div align="justify"><ol type="1" start="3"><li><b><span>Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılacak?</span></b></li></ol></div><p align="justify"><b><span></span></b></p><p align="justify"><span>Bağımsız Değerlendirici adayları, başvurularını KAYS üzerinden (</span>https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/<span>) yapmalıdırlar. Bağımsız Değerlendirici başvuruları<b><span> 27.08.2021 – 14.09.2021</span></b> tarihleri arasında kabul edilecektir. <b>Son başvuru tarih ve saati<span> 14.09.2021</span></b><b><span> saat 23.59’dur</span></b><span>. </span>Son başvuru zamanından sonra yapılan başvurular ile KAYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bağımsız Değerlendirici adaylarından, KAYS’ta yer alan standart alanların doldurulmasına ek olarak<b> aşağıda belirtilen dokümanları hazırlayıp, KAYS’a yüklemeleri ve değerlendirme sürecine başlamadan önce Ajans’a teslim etmeleri istenecektir:</b></span></p><p align="justify"><b><span></span></b></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>Nüfus Cüzdanı</span></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>Özgeçmiş</span></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>Diploma/lar (En az lisans düzeyinde olmak üzere sahip olunan yüksek lisans ve doktora öğrenimine ilişkin)</span></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>Uzmanlık alanı ve deneyimi ile ilgili alınan belge veya sertifikalar</span></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>Değerlendirme tecrübelerini gösterir katılım belgesi veya sertifika</span></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>Alanında en az 5 yıl iş tecrübesini gösterir çalışmış olduğu/çalıştığı kurum(lar) /firma(lar) dan alınmış bonservis/hizmet belgesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış hizmet dökümü</span></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>KAYS şablon belgelerinde bulunan taahhütname</span></p><p align="justify"><span><span>v<span></span></span></span><span>Adli sicil kaydı</span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Seçilen Bağımsız Değerlendiricilerden başvuru aşamasında<b> sunmuş oldukları bilgileri doğrulayacak belgelerin asılları </b>(nüfus cüzdanı, diploma, sertifika vb.)<b>sözleşme öncesi talep edilecek</b> ve/veya Ajans onaylı fotokopileri dosyalarına eklenecektir.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><div align="justify"><ol type="1" start="4"><li><b><span>Bağımsız Değerlendirici Seçimi Nasıl Yapılır?</span></b></li></ol></div><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Bağımsız Değerlendiricilerin konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla tespit ve tayin edilir. Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer alması uygun görülenlerin listesi seçim komisyonunun görüşleri doğrultusunda Genel Sekreterce onaylanır.</span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Teklif çağrısı döneminde proje başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek Bağımsız Değerlendiricilere tebligat yalnızca e-posta ve telefon yoluyla yapılacak olup; ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır(Bağımsız değerlendirici adayları geçerli bir telefon numarası ve e-posta adresi sunmakla sorumludur. Seçilen bağımsız değerlendiricilerle,<b> e-posta ve/veya telefonla </b>iletişime geçilememesi durumunda, bu bağımsız değerlendiriciler değerlendirme sürecinde yer alma haklarını kaybederler).</span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><b><span>Telefon ve/veya e-posta yoluyla iletişime geçilen Bağımsız Değerlendiricilerden, ilgili tarihlerde görev alabilecek olanlardan Uygunluk Beyanını imzalayıp taranmış halini Ajans’a ulaştırmaları istenecektir.</span></b></p><p align="justify"><b><span><br></span></b></p><p align="justify"><span></span></p><div align="justify"><ol type="1" start="5"><li><b><span>Bağımsız Değerlendiricilerin Çalışma Şartları</span></b></li></ol></div><p align="justify"><b><span></span></b></p><p align="justify">Ajans<span>tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda Bağımsız Değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve Bağımsız Değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.</span></p><p align="justify">Seçilen<span>bağımsız değerlendiricilerin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından<b>27 Eylül – 17 Ekim 2021 </b>tarihleri arasında görevlendirilmeleri planlanmaktadır.</span><span>Çalışmalar tam zamanlı ve<u>09:00-18:00</u>saatleri arasında olacaktır.<b> Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonunu da kapsayabilir.</b></span></p><p align="justify"><span><b><br></b></span></p><p align="justify"><span></span></p><div align="justify"><ol type="1" start="6"><li><b><span>Bağımsız<span>Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler</span></span></b></li></ol></div><p align="justify"><b><span></span></b></p><p align="justify">Kamu<span>personeli dışındaki Bağımsız Değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından akdedilecek ve sözleşmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız Değerlendiricilere ücretleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.</span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><b><span>Yükseköğretim kurumlarından başvuracak öğretim görevlilerinin kurumlarından görevlendirme yazısı almaları gerekmektedir.</span></b></p><p align="justify"><b><span><br></span></b></p><p><b><span></span></b></p><p><b><span></span></b></p><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td colspan="2" width="619" nowrap=""><p align="center"><b><span>ÜCRETLENDİRME<span></span></span></b></p></td></tr><tr><td width="177" nowrap=""><br></td><td width="442" nowrap=""><p align="center"><b><span>Değerlendirme Ücreti Tavanı</span></b></p></td></tr><tr><td width="177" align="left"><p><b><span>Kamu Personeli Olmayan Bağımsız Değerlendiriciler<span></span></span></b></p></td><td width="442" align="justify"><p><span>Değerlendirilen Proje Başına: Aylık Asgari Ücret Net Tutarının<b><u> azami</u></b> % 25’i ödenecektir.</span></p></td></tr><tr><td width="177" align="left"><p><b><span>Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları *<span></span></span></b></p></td><td width="442" align="justify"><p><span>2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına proje başına Aylık Asgari Ücret Net Tutarının<b><u> azami</u></b> % 25’i yatırılacaktır.</span></p></td></tr><tr><td width="177" align="left"><p><b><span>Kamu Personeli Statüsünde Olup Değerlendirme Ücreti Alamayan Bağımsız Değerlendiriciler<span></span></span></b></p></td><td width="442" align="justify"><p><span>Çevrimiçi değerlendirme süreci uygulanması durumunda Kamu personellerine değerlendirme ücreti ödenmeyecektir. Çevrimiçi uygulama olmaması durumunda görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalar karşılanacaktır.</span></p></td></tr></tbody></table><p><span></span></p><table width="621" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td width="621"><p><span>*2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu’nun 37. Maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına ödenecektir.</span></p></td></tr></tbody></table><span><br clear="all"></span><ol type="1" start="7"><li><b><span>Program</span></b><b><span>Bilgileri</span></b></li></ol><img src="/images/fotolar/bag_deg.png" alt="" border="0px" align=""><p align="center"><span><br></span><span></span></p><p><span>Programlar hakkında daha detaylı bilgi için Başvuru Rehberlerine ve diğer ilgili belgelere Ajans internet sitesinden </span><span><a href="https://www.oran.org.tr" target="_blank">www.oran.org.tr</a><span> adresinden ulaşılabilir.</span></span></p><p align="right"><!--[if gte mso 9]><xml><o:OfficeDocumentSettings><o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize></o:OfficeDocumentSettings></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><w:WordDocument><w:View>Normal</w:View><w:Zoom>0</w:Zoom><w:TrackMoves/><w:TrackFormatting/><w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone><w:PunctuationKerning/><w:ValidateAgainstSchemas/><w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid><w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent><w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText><w:DoNotPromoteQF/><w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther><w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian><w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript><w:Compatibility><w:BreakWrappedTables/><w:SnapToGridInCell/><w:WrapTextWithPunct/><w:UseAsianBreakRules/><w:DontGrowAutofit/><w:SplitPgBreakAndParaMark/><w:EnableOpenTypeKerning/><w:DontFlipMirrorIndents/><w:OverrideTableStyleHps/></w:Compatibility><w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel><m:mathPr><m:mathFont m:val="Cambria Math"/><m:brkBin m:val="before"/><m:brkBinSub m:val="--"/><m:smallFrac m:val="off"/><m:dispDef/><m:lMargin m:val="0"/><m:rMargin m:val="0"/><m:defJc m:val="centerGroup"/><m:wrapIndent m:val="1440"/><m:intLim m:val="subSup"/><m:naryLim m:val="undOvr"/></m:mathPr></w:WordDocument></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"><w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/><w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/><w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/><w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/><w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/><w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/><w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/><w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/><w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/><w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/><w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/><w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/><w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/><w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/><w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/><w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/><w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/><w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/><w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/><w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/><w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/><w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/><w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/><w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/><w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/><w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/><w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/><w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/><w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/><w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/><w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/><w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/><w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/><w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/><w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/><w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/></w:LatentStyles></xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><style>/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;}</style><![endif]--></p><p align="right"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:calibri;="" color:red;mso-fareast-language:tr"="">Bilgi İçin;</span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center" align="center"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";="" mso-bidi-font-family:calibri;color:red;mso-fareast-language:tr"="">Tel:</span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";="" mso-bidi-font-family:calibri;mso-fareast-language:tr"="">(0 352) 352 67 26<span style="mso-spacerun:yes"></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="color:red">E-posta:</span></b>kskb@oran.org.tr</span></p><p align="right"><br><span></span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p><span></span></p><p><span>Kamuoyuna ilanen duyurulur.</span><span></span></p> 2021 Yılı Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Teknik Yardım Masası Duyurusu <p align="justify">Başvuru süreci devam etmekte olan “Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında, Ajans’a proje başvurusunda bulunmak isteyen kurum yetkililerinin projeleri ile ilgili sorularının birebir Ajans uzmanlarıyla görüşülerek cevaplanacağı çevrimiçi teknik yardım masaları kurulacaktır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Teknik Yardım Masalarında, hazırlanan projelerin niteliğine ve içeriğine ilişkin herhangi bir kontrol yapılmayacak olup yalnızca başvuru formu ve eklerine ilişkin anlaşılmayan hususların açıklanması ve başvuru sırasında gerekli diğer belgelerin istenilen şekilde hazırlanması ile varsa başvuru sürecinde KAYS kullanımında karşılaşılan sorunlara yönelik birebir bilgilendirme yapılacaktır. Bu nedenle, teknik yardım hizmetinden faydalanabilmek için proje teklifinin taslak olarak tamamlanmış ve/veya belirli bir aşamaya getirilmiş olması gerekmektedir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Teknik Yardım Masası faaliyetine katılmak isteyen başvuru sahiplerinin 24 Ağustos 2021 Salı 17:00’a kadar aşağıdaki link aracılığıyla randevu kaydı yaptırmaları gerekmektedir;</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Kayıt Linki: <a href="https://forms.gle/qjv4TiBUc2Q6Rwie8" target="_blank">https://forms.gle/qjv4TiBUc2Q6Rwie8</a></p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Kayıt yapılması sonrasında projeleri özelinde ilgili kişilere hangi gün ve tarihte teknik yardım masası hizmeti verileceği telefon ve/veya mail ile bildirilecektir(Bu nedenle kayıt formuna telefon ve mail adresinin doğru yazıldığına emin olunmalıdır).</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Kamuoyuna ilanen duyurulur.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><b>Not:</b>Teknik Yardım Masası hizmeti ücretsizdir. Yardım masasından yararlanma süresi azami 30 dakika olacaktır. Bu süreyi verimli kullanmak adına soruların önceden belirlenip hazırlıklı olunması rica olunur.</p> Mali Destek Programı Son Başvuru Tarihi 14 Gün Uzatıldı <p align="justify">Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı proje teklif çağrısı kapsamında 01.07.2021 tarihinde ilan edilen “<b>Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı</b>” başvurularının KAYS (<a href="https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr">https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr</a>) üzerinden son başvuru tarihi<b> 14 gün uzatılarak 02.09.2021 Saat 23:50</b> olarak güncellenmiştir. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını Ajansın belirlediği son başvuru tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır.</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><b>Güncel Son Başvuru Tarihi ve Saati: 02.09.2021 Saat: 23:50</b></p><p align="justify"><b>Güncel Taahhütname Teslim Tarihi: 09.09.2021 Saat: 17:00</b></p> Enhancer Projesi Kapsamında Kooperatiflere Yönelik İhtiyaç Analizi Anketi <p align="justify">AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında finanse edilen ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün yararlanıcısı olduğu “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi” (ENHANCER) Projesi kapsamında Kayseri’de faaliyet gösteren kooperatiflerin ihtiyaçlarını ve istihdam potansiyellerini tespit etmek amacıyla anket hazırlanmıştır. Kayseri’de faaliyet gösteren kooperatifler tarafından doldurulması amacıyla anket linki aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.</p><p align="justify"><br><span></span></p><p align="justify"><a target="_blank" href="https://forms.gle/mAr1AdLrvPTuYUBx8"><span>https://forms.gle/mAr1AdLrvPTuYUBx8</span></a></p> T.C. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Personel Alım İlanı <p><span>Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan<b>5 Uzman Personel</b>alımı gerçekleştirecektir</span></p><p><br></p><p>Ayrıntılı bilgi için <a target="_blank" href="https://www.serka.gov.tr/duyuru/duyurular-t-c-serhat-kalkinma-ajansi-serka-personel-alim-ilani/2049">tıklayınız.</a><br><span></span><span></span></p> Sınai Mülkiyet Hakları Webinarı Gerçekleşti <p align="justify">İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında Ajansımız ve Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile “Sınai Mülkiyet Hakları Webinarı” 3 Ağustos 2021 tarihinde düzenlendi. Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarının eğitmen olarak görev aldığı webinarda patent, faydalı model, marka ve tasarım konularında bilgilendirme yapılarak katılımcıların soruları cevaplandı. Webinara TR72 Bölgesi imalat sanayi ve ilgili diğer sektörlerden 55 kişi katılım sağladı.</p><br> SOGEP 2021 Programı Değerlendirme Süreci Tamamlandı <p align="justify">T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programında değerlendirme süreci tamamlanmıştır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">İllerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlarını önceleyen program kapsamında bölgeden 7 proje başarılı bulunmuştur.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Desteklenen projeler ile bölgeye toplam 11 Milyon 180 Bin TL’lik kaynak sağlanmıştır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">SOGEP 2021 YILI UYGULAMALARI KAPSAMINDA DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN PROJELER</p><p align="justify"><br></p><div align="center"><table width="83%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><thead><tr><td width="24%"><p align="center"><b><span>İli</span></b></p></td><td width="39%"><p align="center"><b><span>Proje Adı</span></b></p></td><td width="36%"><p align="center"><b><span>Yararlanıcı Kurum</span></b><b><span></span></b></p></td></tr></thead><tbody><tr><td width="24%"><p align="center"><span>Kayseri</span><span></span></p></td><td width="39%"><p align="center"><span>Glutensiz Kayseri Mutfağı</span><span></span></p></td><td width="36%"><p align="center"><span>Kocasinan Belediye Başkanlığı</span><span></span></p></td></tr><tr><td width="24%"><p align="center"><span>Sivas</span><span></span></p></td><td width="39%"><p align="center"><span>Kadınlarımız Marmelat, Reçel ve Pekmez Üretiyor</span><span></span></p></td><td width="36%"><p align="center"><span>Suşehri Kaymakamlığı</span><span></span></p></td></tr><tr><td width="24%"><p align="center"><span>Sivas</span><span></span></p></td><td width="39%"><p align="center"><span>Zeron Bulguru Markalaştırma Projesi</span><span></span></p></td><td width="36%"><p align="center"><span>Ulaş Köylere Hizmet Götürme Birliği</span><span></span></p></td></tr><tr><td width="24%"><p align="center"><span>Sivas</span><span></span></p></td><td width="39%"><p align="center"><span>Sivas Belediye Başkanlığı Fatih Mahallesi Aşçılık ve Pastacılık Mesleki Eğitim Merkezi (Ekmeğimiz Aşımız) Projesi</span><span></span></p></td><td width="36%"><p align="center"><span>Sivas Belediyesi</span><span></span></p></td></tr><tr><td width="24%"><p align="center"><span>Sivas</span><span></span></p></td><td width="39%"><p align="center"><span>Akıncılar Yöresel Gıda Üretim Tesisi</span><span></span></p></td><td width="36%"><p align="center"><span>Akıncılar Belediyesi</span><span></span></p></td></tr><tr><td width="24%"><p align="center"><span>Yozgat</span><span></span></p></td><td width="39%"><p align="center"><span>Güngörmüşler Yaşam Destek Merkezi</span><span></span></p></td><td width="36%"><p align="center"><span>Boğazlıyan Belediye Başkanlığı</span><span></span></p></td></tr><tr><td width="24%"><p align="center"><span>Yozgat</span><span></span></p></td><td width="39%"><p align="center"><span>Çekerek İlçesinde Sosyo-Ekonomik Gelişimin Artırılması</span><span></span></p></td><td width="36%"><p align="center"><span>Çekerek Belediye Başkanlığı</span><span></span></p></td></tr></tbody></table></div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> ENHANCER Hibe Programları Ağustos Ayı Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantıları Takvimi <p align="justify"><span>Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” kapsamında açıklanan hibe programlarından ikisi için “Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenmektedir.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Bu toplantılarla, potansiyel başvuru sahiplerinin başvuru hazırlığı sürecinde oluşabilecek sorularına doğrudan destek verilmesi planlanmaktadır. Her iki hibe programı için hedef iller ikişer gruba ayrılmıştır ve ilgili kurumların sadece kendi illeri için yapılan toplantıya katılması gerekmektedir.<br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Kayseri’deki paydaşların katılabileceği çevrimiçi toplantıların tarihleri şöyledir:<br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><b><span></span></b></p><p align="justify"><b><i><span>Girişimcilik Ekosistem Kuruluşları Kapasite Geliştirme Hibe Programı</span></i></b></p><p align="justify"><b><i><span></span></i></b></p><p align="justify"><span><span>·<span></span></span></span><i><span><span></span><b>4 Ağustos 2021-10:30</b></span></i></p><p align="justify"><i><span><b><br></b></span></i></p><p align="justify"><i><span></span></i></p><p align="justify"><i><span><span></span></span></i><span lang="EN-GB"><span><span><i><span lang="TR">https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_w-VJwSIpR1my6cHk3om2zA</span></i></span></span></span></p><p align="justify"><br><span lang="EN-GB"><span><span><i><span lang="TR"></span></i></span></span></span><i><span></span></i></p><p align="justify"><i><span></span></i></p><p align="justify"><b><i><span>Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı</span></i></b></p><p align="justify"><b><i><span></span></i></b></p><p align="justify"><span><span>·<span></span></span></span><b><i><span>11 Ağustos 2021-10:30<br></span></i></b></p><p align="justify"><b><i><span><br></span></i></b></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span lang="EN-GB"><a href="https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_sNEAopRsQSSkmxfoxl32kQ"><i><span lang="TR">https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_sNEAopRsQSSkmxfoxl32kQ</span></i></a><br></span></p><p align="justify"><br><span lang="EN-GB"></span><i><span></span></i></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>Programlar “Webinar” formatında gerçekleştirilecek olup Türkçe gerçekleştirilecektir, aynı zamanda İngilizce ve Arapça çeviri sağlanacaktır. Kurumların sorularını webinarlardan önce</span><span lang="EN-GB"><span><span><span lang="TR">grants@icmpd.org</span></span></span></span><span>adresine yönlendirmeleri tavsiye edilmekle birlikte oturum sırasında soru yöneltmek de mümkün olacaktır.</span></p> İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı Kayseri Bilgilendirme Toplantısı <p align="justify"><span>Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında büyüme odaklı KOBİ’lerin istihdam yaratma faaliyetlerinin destekleneceği İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı duyurulmuştur. Bu program kapsamında tahmini 75 KOBİ’ye 20.000 ila 55.000 Avro arasında hibe desteği verilmesi planlanmaktadır. Bu destek sonucunda ise, en az 225 yeni istihdam yaratılması öngörülmektedir.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><span>İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı’nın tanıtılacağı ve potansiyel başvuru sahiplerinin sorularının cevaplandırılacağı bilgilendirme toplantımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Covid-19 önlemleri kapsamında toplantımıza katılım kontenjanlarla sınırlıdır. Lütfen aşağıda yer alan linkten en kı</span><span>sa</span><span>sürede kayıt olunuz. (Katılımcılar başvuru sırası baz alınarak çağrılacaktır).</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span></span></p><p align="justify"><b><span>Tarih:</span></b><span> 02.08.2021</span></p><p align="justify"><b><span>Yer: </span></b><span>Kayseri Ticaret Odası</span></p><p align="justify"><b><span>Kayıt Linki: </span></b><span></span><a target="_blank" href="https://forms.gle/w82DWxPct9mSdsNLA"><span>https://forms.gle/w82DWxPct9mSdsNLA</span></a><span></span></p> Sivas Projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Katılımıyla Açıldı <p align="justify"><span>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi açılış ve ziyaret için 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Sivas’taydı. Bakan Varank’ın Sivas programına Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il milletvekilleri ve protokolü ile basın temsilcileri katılım sağladı.</span></p><p align="justify"><span><br><span></span></span></p><p align="justify"><span>Program, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği verilen Sivas Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi Projesi açılışı ile başladı. Yaklaşık 5,2 milyon TL hibe desteği ile kurulan merkezin toplam bütçesi yaklaşık 7 milyon TL olarak gerçekleşti. Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje ile Sivas’ın endemik bir türü olarak kültür varlığı olan Kangal köpeklerinin ırk özelliklerinin korunması, turizm ve markalaşma sürecine destek verilmesi, çipli takip ve yazılım sistemi gibi yenilikçi yöntemlerle bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapılması hedeflenmektedir. Açılış programı ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’nin konuşması ile başladı. Açılışta konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Kangal köpeği Sivas'ımızın önemli markalarından biri, dünya çapında bilinirliğe sahip. Endemik bir tür olan kangal köpeği aynı zamanda çok ilgi çeken, sosyal ve ekonomik bir değer. Yerine göre sürüleri, ev ve iş yerlerini koruyan bir güvenlik unsuru, yerine göre ise engellilere hizmet eden bir terapi aracı. ORAN Kalkınma Ajansımızın desteğiyle kurulan bu merkezde kangal köpeği ırkını koruyup, üretiminin ve eğitiminin doğru ellerde yapılmasını sağlamış olacağız. 7 milyon lira bütçesi olan bu proje kangal köpeğinin marka değerini yükselterek Sivas'ımızın tanıtımına da katkı sağlayacak.” dedi.<br></span></p><p align="justify"><br><span><span></span></span></p><p align="justify"><span>İkinci program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Ajansımız koordinasyonunda tamamlanan Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi’nin açılış töreni oldu. 10 milyon TL hibe desteği ve yaklaşık 3,5 milyon TL eş finansman ile tamamlanan projenin yürütücüsü ise Sivas İl Özel İdaresi’dir. Proje ile 1960 sonrası açık ceza evi olarak kullanılan ancak 1902 yılında Sivas Valisi Reşit Akif tarafından inşa edilen Hamidiye Sanayi Mektebi’nin aslına uygun bir yapıya dönüşmesi, yenilikçi ve yaşayan bir müze olarak faaliyet göstermesi hedeflendi. Proje kapsamında aslına uygun olarak restore edilen tarihi yapıya, modern ve yenilikçi bir teşhir ve tanzim projesi sonucunda, müze sergi alanları, müze satış mağazası, yönetim ve kafeterya birimi, yarı açık ceza evi odası, sanayi mektebi odası, minyatür halı ve kilim atölyesi, Sivas tarağı atölyesi, Sivas ağızlığı ve Sivas kalemi atölyesi, gümüş ve bakır atölyesi, Sivas bıçağı atölyesi ve geleneksel müzik aletleri yapım atölyesi gibi geleneksel el sanatlarına yönelik uygulama atölyeleri oluşturuldu. Açılış programında konuşan Varank "Bu yapıyı doğal ve özgün mimarisine en uygun şekilde restore ederek yaşayan bir müzeye dönüştürüyoruz. Müzede Sivas'ın kültürel mirası, geleneksel el sanatlarını gösterecek uygulama atölyeleri de ziyaretçilerimiz tarafından görülmüş olacak. Bu sayede bina, ilk yapılış amacı olan 'Hamidiye Sanayi Mektebi' ruhuna uygun bir şekilde yaşatılmaya devam edilecek. Proje için Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'ndan buraya kalkınma ajansımız eliyle bütçe aktardık."</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>Sivas Belediye Başkanı Hilmi BİLGİN başvuru hakkında açıklamalarda bulundu: “Geçmişten günümüze Sivas bir kültür şehri olarak ön plana çıkmaktadır. Müzik de bu kültürün en önemli parçalarından biridir. Aşıklar, ozanlar şehri olarak anılan Sivas, repertuvardaki türkü sayısı, yetiştirdiği değerler, müzik enstrümanı yapım kültürü, resmi ve amatör koroları, müzik eğitimi veren kurumları, gerek belediyemiz gerekse diğer kurumlar bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri, çok çeşitli halk oyunu formları ile yaşayan bir müzik şehridir. Ağa dahil olmamız durumunda 4 yıllık çok kapsamlı bir eylem planını uygulayacağız. Müzik başta olmak üzere kültürel sektörlerde ulusal ve uluslararası projelerimiz olacak. Sivas ilinin sürdürülebilir kalkınmasında kültürel bir endüstri olarak müziği merkeze almayı amaçlayan başvuru, ulusal ve uluslararası işbirliği imkanlarını artırmayı hedeflemektedir. Sivas’ın uluslararası tanınırlığına ve marka değerine katkıda bulunacak başvurunun ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu sürece katkı veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.<br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas’taki sanayicilerle buluşmak üzere Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen Sanayici İş Adamları Toplantısı’na teşrif etti. Sivaslı sanayicilerin taleplerini ve sorularını dinleyen Varank, yakında başlatılacak projelerin müjdesini verdi.<br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>Ardından, ASELSAN Sivas’ın 5. Yıl etkinliklerine katılan Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını anlattı. Türk Mühendislerin yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği yüksek teknolojili ürünlerin merkezi olan bir Türkiye konumuna gelmeye hedeflediklerinin altını çizdi.<br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>Günün son programı, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryumu andıran Gökpınar Gölü’nün çevresinde yapılan peyzaj ve ıslah çalışmalarının açılışı ve su altı dalış etkinliği oldu. Dalgıçların refakatinde 10 metre derinliğe dalan Varank, gölde yarım saat kaldı. Dalış sırasında, "Sivas'ı bir de buradan Gürün" pankartı açıldı. Bakan Varank, su altında pankartla poz verdi. Su altı kamerasıyla o anlar kayıt altına alındı. Gürün Gökpınar Gölü’nün Türkiye ve dünyaya tanıtılması gerektiğini belirten Varank, "Burası gerçekten muhteşem bir göl. Yaz kış 11 derece. Şu an yazda olduğumuz için tabii aşağısı biraz soğuk, aşağıda üşüdük. Ama aşağıdaki o berraklık, adeta akvaryum içinde yüzme hissi… Balıkları görebiliyorsunuz, suyun kaynadığı yeri görebiliyorsunuz, Bu su buradan çıkıp Darande'ye kadar gidiyor. Dolayısıyla muhteşem bir deneyim. Herkes Sivas'a mutlaka bir kere gelsin, Sivas'a gelen herkes de Gürün'de mutlaka Gökpınar Gölü'nü ziyaret etsin." dedi.</span></p> Sınai Mülkiyet Hakları Webinarı <span>03 Ağustos 2021 14:00 tarihinde gerçekleştirilecek olan "Sınai Mülkiyet Hakları Webinarı"na kayıt için <a target="_blank" href="https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYvfuuoqjsvGd2pGIFIIQWtTmVyC1lblPWl">tıklayınız.</a><br></span> 4.1 ORTAK KULLANIM TESİSLERİ HIBE PROGRAMI <div original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" style="text-align: justify;">ENHANCER projesinin ana hedeflerinden biri, girişimcilik ekosistemindeki aktörler arasında oluşturulacak iş birliği yoluyla işletmeler kurulmasını ve bu işletmelerin sürdürülmesini sağlamak için Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere ve Evsahibi Topluma daha iyi hizmetler sunmak üzere ekosistemdeki kurumlara katkıda bulunmaktır. Bu bakımdan, proje mevcut Ortak Kullanım Tesislerinin geliştirilmesi veya yeni Ortak Kullanım Tesislerinin kurulması için hibe sağlayacaktır. Gelişmekte olan toplumlarda, özellikle bu toplumlara entegre olmaya çalışan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler için girişimciliğin geliştirilmesi, yatırım imkânları bulunmaması dâhil birçok faktörden ötürü zorlu bir hal aldığı göz önünde bulundurulduğunda, işletmeleri destekleyen tesislerin sayısının ve kalitesinin artırılması çok hayati bir önem kazanmıştır. Girişimciliğin geliştirilmesini desteklemek ve girişimciliği motive etmek amacıyla, girişimciliğin geliştirilmesini iyileştirmeyi amaçlayan bir başarı stratejisi olarak Ortak Kullanım Tesisleri uygulamaya koyulmuştur.</div><div original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" style="text-align: justify;"><br></div><div original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" style="text-align: justify;"><br></div> <div> </div> <div original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" style="text-align: justify;"> Ortak Kullanım Tesisleri ekosistemdeki mevcut işletmelere destek sağlayacak ve potansiyel yeni girişimcileri işletmelerini geliştirmeye teşvik edecektir. Bu nedenle Proje, Ortak Kullanım Tesisleri’ni Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplumdaki akranlarının etkileşime girebileceği ve ihtiyaç duydukları çeşitli hizmetlere erişebildiği girişimci merkezleri olarak görev yapan kritik odak noktaları olarak öngörmektedir.</div><div original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" style="text-align: justify;"><br></div><div original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" style="text-align: justify;"><br></div> <div> </div> <div original_height_attr="auto" original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" style="text-align: justify;"> İlana çıkmış Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programlarının ayrıntılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilir, konuyla ilgili sorularınızı<a href="mailto:grants@icmpd.org" original_font_attr="-1" original_line_height_attr="">grants@icmpd.org</a>adresinden bizlere yönlendirebilirsiniz.</div> 6.1 İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı <div original_height_attr="auto" original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" align="justify"><b original_font_attr="-1" original_line_height_attr="">ENHANCER Projesinin temel amacı</b>, Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ve istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dâhil olmalarını sağlamaktır. Projenin kapsamı pek çok farklı bölge, sektör ve sosyo-kültürel alana uyarlanarak uygulanabilecek modüler strateji ve faaliyetler içermektedir.</div><div original_height_attr="auto" original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" align="justify"><br></div> <div align="justify"> <span></span></div><div align="justify"><span><br></span></div> <div original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" align="justify"> Proje kapsamında İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Mersin ve Kayseri'de faaliyet gösteren KOBİ ve kooperatiflerin istihdam yaratma potansiyellerini desteklemek amacıyla toplam 32,5 milyon Avro'luk proje bütçesinin 5 milyon Avro'su hibe desteğine ayrılmıştır. Bu hibe programı kapsamında toplam 3 milyon Avro hibe tutarı ile çalışan sayısı 10 ila 249 arasında olan, finansal olarak istikrarlı, ihracata yönelik ve yüksek büyüme potansiyeline sahip yaklaşık 75 KOBİ'nin desteklenmesi planlanmaktadır.</div><div original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" align="justify"><br></div> <div align="justify"> </div><div align="justify"><br></div> <div original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" align="justify"> Hibe Programının öncelikleri aşağıdaki şekildedir:<br></div><div original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" align="justify"><br></div><div original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" align="justify">(i)<span></span>Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ile Ev Sahibi Topluluklar için sürdürülebilir istihdam yaratmak,</div><p original_font_attr="-1" original_line_height_attr="" align="justify"><br></p><p original_font_attr="-1" original_line_height_attr="" align="justify">(ii)<span></span>Sürdürülebilir istihdam aracılığıyla Geçici Koruma Sağlanan Suriyelileri Türk ekonomisine entegre etmek,<br></p><p original_font_attr="-1" original_line_height_attr="" align="justify"><br></p><p original_font_attr="-1" original_line_height_attr="" align="justify">(iii)<span></span>Kayıtlı ve insana yakışır iş imkânlarını artırmak,<br></p><p original_font_attr="-1" original_line_height_attr="" align="justify"><br></p><p original_font_attr="-1" original_line_height_attr="" align="justify">(iv)<span></span>İş ve işçi arasındaki beceri bağlantısını iyileştirmek.<br></p><p original_font_attr="-1" original_line_height_attr="" align="justify"><br></p><p original_font_attr="-1" original_line_height_attr="" align="justify">İlana çıkmış KOBİ Hibe Programının ayrıntılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilir, konuyla ilgili sorularınızı grants@icmpd.org adresinden ICMPD’ye yönlendirebilirsiniz.<br></p> <div align="justify"> </div><br><div original_height_attr="auto" original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="" align="justify"><p>İlana çıkmış KOBİ Hibe Programının ayrıntılarına <a target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kobi-hibe-programi-.html">https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kobi-hibe-programi-.html</a><span> </span>adresinden ulaşılabilir. <br></p><p><br></p> <p></p> Hibe programı tanıtım webinarına <a target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_dySemJhNQOyaFddI0s4eCw">https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_dySemJhNQOyaFddI0s4eCw</a> linkinden kayıt yaptırılabilmektedir.<br></div> 4.3 GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ KURUMLARI <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: calibri, sans-serif;" original_font_attr="11pt" original_line_height_attr="">Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve evsahibi toplumun girişimcilik faaliyetleri üzerinden karşılıklı uyumuna katkıda bulunmak amacıyla tasarlanan ENHANCER Projesi, hibe programları ile yenilikçilğe, girişimciliğe ve insan kaynaklarına dayalı kapsayıcı bir göç politikasının uygulanması için yerel girişimcilik ekosisteminde yer alan kuruluşların kapasitesini güçlendirmeyi de hedeflemektedir. Bu sayede sözkonusu kuruluşların teknik ve beşeri kapasite eksikliği giderilmesi, geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluk içerisindeki girişimciler için sağlanan hizmetlerin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması beklenmektedir.</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: calibri, sans-serif;" original_font_attr="11pt" original_line_height_attr=""><br></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: calibri, sans-serif;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; font-size: 11pt; font-family: calibri, sans-serif; text-indent: -18pt;" original_font_attr="11pt" original_line_height_attr=""> 1.<span style="font-size: 7pt; font-family: &quot;times new roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Göçmenleri kapsayan bir girişimcilik ortamında ve sosyo-ekonomik kapsayıcılık yaklaşımı ile ekosistem kuruluşları arasında işbirlikleri oluşturmak ve olan işbirliklerini iyileştirmek,</div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; font-size: 11pt; font-family: calibri, sans-serif; text-indent: -18pt;" original_font_attr="11pt" original_line_height_attr=""> 2.<span style="font-size: 7pt; font-family: &quot;times new roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Ekonomik hayata müdahil olmaları için girişimcilerin ötesinde Geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi toplum içerisinde daha geniş grupları harekete geçirmek,</div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; font-size: 11pt; font-family: calibri, sans-serif; text-indent: -18pt;" original_font_attr="11pt" original_line_height_attr=""> 3.<span style="font-size: 7pt; font-family: &quot;times new roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Ev sahibi topluluklarla geçici koruma sağlanan Suriyelilerin sosyo-ekonomik uyumunu iyileştirmek amacıyla ekosistem içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların kurumsal ve insan kaynakları yönetim stratejileri ve uygulamalarını güçlendirmek</div><div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; font-size: 11pt; font-family: calibri, sans-serif; text-indent: -18pt;" original_font_attr="11pt" original_line_height_attr=""><br></div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: calibri, sans-serif;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: calibri, sans-serif; height: auto;" original_height_attr="auto" original_font_attr="11pt" original_line_height_attr=""> öncelikleriyle hazırlanarak çağrısına çıkılan "Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı" ayrıntılarına aşağıdaki linkten ulaşabilir, ilgili sorularınızı&nbsp;<a href="mailto:grants@icmpd.org" style="color: rgb(149, 79, 114);" original_font_attr="-1" original_line_height_attr="">grants@icmpd.org</a>&nbsp;adresinden bizlere yönlendirebilirsiniz</div> 2021 Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı İlanı <p align="justify">T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Yozgat ilinde uygulanmak üzere<b>“Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”</b>ilan edilmiştir.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><b>Programın Amacı:</b></p><p align="justify"><b><br></b></p><p align="justify">Yozgat ilinde tarım ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin, yenilikçi uygulamaların ve örgütlenmenin yaygınlaştırılması yoluyla kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.</p><p align="justify"><br></p><p align="justify">Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><b><span>Öncelik 1.</span></b><span>Tarım ve hayvancılık alanında kırsalda örgütlenmenin, kadın istihdamının artırılması, başta kadınlar tarafından üretilen ürünler olmak üzere diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin markalaşma ve pazarlama imkânlarının artırılması,</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><b><span>Öncelik 2.</span></b><span>Katma değerli tarım ürünleri üretiminin (tıbbi aromatik bitkiler, organik tarım vb.) artırılması ve ata tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması,</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><b><span>Öncelik 3.</span></b><span>Yenilikçi, teknolojik tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması,</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><b><span>Öncelik 4.</span></b><span>Tarım ve hayvancılık alanında kaynak verimliliğinin artırılması, şeklindedir.</span></p><p align="justify"><span><br></span></p><table width="829" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="justify"><tbody><tr><td width="198"><p align="center"><b><span>PROGRAMIN ADI</span></b></p></td><td width="631"><p align="center"><b><span>YOZGAT KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI</span></b></p></td></tr><tr><td width="198"><p align="center"><b><span>PROGRAMIN REFERANS NUMARASI</span></b></p></td><td width="631"><p align="center"><b><span>TR72/21/YZGT</span></b></p></td></tr><tr><td width="198"><p align="center"><b><span>TOPLAM BÜTÇE</span></b></p></td><td width="631"><p align="center"><b><span>5.000.000 TL</span></b></p></td></tr><tr><td width="198"><p align="center"><b><span>ASGARİ/ AZAMİ DESTEK MİKTARI</span></b></p></td><td width="631"><p align="center"><b><span>250.000</span></b><b><span>TL /</span></b><b><span>1.000.000</span></b><b><span>TL</span></b><b><span></span></b></p></td></tr><tr><td rowspan="2" width="198"><p align="center"><b><span>ASGARİ/ AZAMİ DESTEK ORANI</span></b></p></td><td width="631" valign="top"><p><span></span></p><p align="center"><span>Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler</span></p><p align="center"><b><span>25 % / 90 %</span></b></p><p align="center"><b><span></span></b></p></td></tr><tr><td width="631"><p align="center"><span></span></p><p align="center"><span>Diğer Başvuru Sahipleri</span></p><p align="center"><b><span>25 % / 75 %</span></b></p></td></tr><tr><td width="198"><p align="center"><b><span>AZAMİ PROJE SÜRESİ</span></b></p></td><td width="631" valign="top"><p align="center"><b><span>18 Ay</span></b></p></td></tr><tr><td width="198"><p align="center"><b><span>UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ</span></b></p></td><td width="631" valign="top"><p><span><span><img src="file:///C:\Users\ENESTO~1.ORA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" alt="*" width="14" height="15"><span></span></span></span><b><span>Valilikler</span></b></p><p><span><span><img src="file:///C:\Users\ENESTO~1.ORA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" alt="*" width="14" height="15"><span></span></span></span><b><span>Kaymakamlıklar</span></b></p><p><span><span><img src="file:///C:\Users\ENESTO~1.ORA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" alt="*" width="14" height="15"><span></span></span></span><b><span>Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)</span></b></p><p><span><span><img src="file:///C:\Users\ENESTO~1.ORA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" alt="*" width="14" height="15"><span></span></span></span><b><span>Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri</span></b></p><p><span><span><img src="file:///C:\Users\ENESTO~1.ORA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" alt="*" width="14" height="15"><span></span></span></span><b><span>Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler</span></b></p><p><span><span><img src="file:///C:\Users\ENESTO~1.ORA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" alt="*" width="14" height="15"><span></span></span></span><b><span>Üniversiteler</span></b></p><p><span><span><img src="file:///C:\Users\ENESTO~1.ORA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" alt="*" width="14" height="15"><span></span></span></span><b><span>Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları</span></b></p><p><span><span><img src="file:///C:\Users\ENESTO~1.ORA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" alt="*" width="14" height="15"><span></span></span></span><b><span>Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif ve Birlikler</span></b></p></td></tr><tr><td width="198"><p align="center"><b><span>KAYS Başvuru Başlangıç Tarihi</span></b></p></td><td width="631"><p align="center"><b><span>01 Temmuz 2021</span></b></p></td></tr></tbody></table><p align="justify"><b><span></span></b></p><p align="justify"><b><u><br></u></b></p><p align="justify"><b><u>KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 19 Ağustos 2021 saat: 23:50 olarak belirlenmiştir. Proje başvuru taahhütnamelerinin Ajansa teslim edilmesi için son tarih ise 26 Ağustos 2021 17:00’dır.</u></b></p><p align="justify"><b><u><br></u></b></p><p align="justify"><b><u></u></b></p><p align="justify"><b><u><b>Bilgilendirme Toplantısı</b></u></b></p><p align="justify"><b><u><b><br></b></u></b></p><p align="justify"><u>Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı tanıtımı ve bilgilendirmesi amacıyla 29 Temmuz 2021 tarihi saat 10:30’da çevrimiçi toplantı gerçekleştirilecektir. Toplantıya aşağıdaki link vasıtasıyla katılım sağlanabilir.</u></p><p align="justify"><b><u>Katılım Linki:</u></b></p><p align="justify"><b><u><br></u></b></p><p align="justify"><a href="https://us06web.zoom.us/j/87286358172?pwd=eXJRZ01hMmlHMTdhL1RXeVVDaXFEQT09" target="_blank"><b><u>https://us06web.zoom.us/j/87286358172?pwd=eXJRZ01hMmlHMTdhL1RXeVVDaXFEQT09</u></b></a></p><div><br></div><div><p>Proje teklif çağrısı kapsamında, projelerin KAYS sisteminde başvurusunun nasıl yapılacağı, projenin nasıl hazırlanması gerektiği, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi konuların ele alınacağı Proje Yazma Eğitimi düzenlenecektir. Proje hazırlama eğitimine katılım sağlamak isteyen kurum-kuruluş temsilcilerinin aşağıdaki link vasıta ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.</p><p><br></p><p><b>Proje Yazma Eğitimi Kayıt Linki:</b></p><p><b><br></b></p><p><a href="https://forms.gle/xWMhZPdXxSmWv3yTA" target="_blank">https://forms.gle/xWMhZPdXxSmWv3yTA</a></p></div><p></p><p align="justify">&nbsp;</p> ‘Yeni EIC Programı- KOBİ'ler için neler var?' Semineri Duyurusu <p>"Ufuk 2020’de Türkiye Faz - II Projesikapsamında, <span role="link" id="OBJ_PREFIX_DWT207_com_zimbra_date"><span role="link" id="OBJ_PREFIX_DWT212_com_zimbra_date">2 Temmuz 2021</span></span> tarihinde KOBİ’lere yönelik ‘Yeni EIC Programı- KOBİ'ler için neler var?' konulu web semineri gerçekleştirilecektir.</p><p><br></p><p>Seminer ile ilgili ayrıntılara aşağıdaki web adresinden ulaşamak için <a target="_blank" href="https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/ufuk-2020de-turkiye-faz-ii-projesi-kapsaminda-kucuk-ve-orta-buyuklukteki-isletmeler-icin">tıklayınız.</a><br></p> 2021 Yılı Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları Erciyes’te Başlıyor <!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> <p align="justify">Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak TR72 Bölgesi’nde faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Erciyes A.Ş., Erciyes Yüksek İrtifa Spor ve Turizm Derneği ve Velo Erciyes işbirliği ile düzenlenen 2021 yılı UCI Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları ve yüksek irtifa antrenman kampları Erciyes Dağ zirvesinde başlıyor. <br></p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">İlk olarak 2017-18 yıllarında bahsi geçen kuruluşların koordinesinde düzenlenen tanıtım turlarının ardından başlayan UCI onaylı Uluslararası bisiklet yarışları, hızını artırarak devam ediyor. Yılın ilk uluslararası dağ bisikleti yarışları 01 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri’de Koramaz Vadisinde düzenlenmiş ve sporseverler tarafından büyük beğeni toplamıştı. 08-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak yol yarışları için ise şimdiden, Ukrayna, Panama, Kuveyt ve Azerbaycan’dan gelen yarışçılar dağ bölgesindeki otelleri doldurmaya başladı.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Temmuz ayı sonuna kadar; Rusya, Hollanda, İran, Irak, Belarus, Fas, Kazakistan, Portekiz, G.Afrika, Panama, Gürcistan ve Özbekistan’dan 35’e yakın takım ve 600 kadar bisiklet sporcusunun katılacağı yarışlara başvurular “cyclingerciyes.com” adresi üzerinden alınıyor. Ayrıca, pandemi önlemleri gereği Dünya Bisiklet Birliği tarafından tüm sporculardan standart olarak PCR testleri talep edilecek. Böylece olası bulaşların önüne geçilmiş olacak.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Böylece, Tokyo olimpiyatlarına katılacak en az 12 ülkeden 20’ye yakın sporcu, olimpiyatlar öncesi yüksek irtifa hazırlıklarını yapmak için Erciyes’i tercih etmiş olacak. <br></p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Kayseri Alternatif Turizminin gelişmesinde önemli bir yeri olan bu uluslararası yarışlar hakkındaki detaylar, önümüzdeki günlerde Erciyes dağında gerçekleştirilecek basın toplantısı ile paylaşılacak.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">Yapılacak yarışlar öncesi, bisiklet turizminin gelişimine verdiği katkıdan dolayı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, ORAN Genel sekreteri Ahmet Emin Kilci’ye bir de teşekkür plaketi gönderdi.</p><p align="justify"><br></p> <p align="justify">“Cyclingerciyes.com”<span> </span>adresi üzerinden tüm yarış takvimine ulaşabileceğiniz yarışlarda bu yıl bazı ilkler yaşanacak. 18 Temmuz tarihinde Yahyalı’da başlayacak yol yarışlarında, gençlere bisiklet sporunu özendirmek amacıyla Yahyalı Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yetenek taraması ile Yahyalı’da bir bisiklet takımı oluşturulması hedefleniyor. 07-08 Ağustos tarihlerinde Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda düzenlenmesi planlanan dağ bisikleti yarışları ise bu yıl gerçekleşecek bir diğer güzel gelişme olacak.</p> Sivas’ın Müzik Alanındaki UNESCO Başvurusu Tamamlandı <p align="justify"><span>Sivas Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile hazırlanan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2021 yılı müzik başvuru dosyası, Sivas UNESCO Çalışma Grubu ve Danışma Kurulu’nun katkılarıyla tamamlanarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na sunuldu.<br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı (Creative Cities Network) , UNESCO tarafından 2004 yılında oluşturulmuş olup çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren bir girişimdir. UNESCO’nun belirlediği edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olmak üzere yedi temadan birinden başvuru yapılabilmekte olup Sivas ili için müzik alanı belirlenmiştir.<br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademinin katkılarıyla katılımcı bir sürecin takip edildiği başvuru aşamasında “Gelenekten Geleceğe Sivas’ta Müzik” isimli kitap hazırlamış, musicsivas.com web sitesi ve Sivas City Of Music logosu tasarlanmıştır. Yaklaşık altı aylık yoğun bir emek süreci ile tamamlanan dosya için alanında uzman bir ekipten oluşan çalışma grubu ve danışma kurulunun katkıları alınmıştır.<br></span></p><p align="justify"><span><br></span></p><p align="justify"><span>Sivas Belediye Başkanı Hilmi BİLGİN başvuru hakkında açıklamalarda bulundu: “Geçmişten günümüze Sivas bir kültür şehri olarak ön plana çıkmaktadır. Müzik de bu kültürün en önemli parçalarından biridir. Aşıklar, ozanlar şehri olarak anılan Sivas, repertuvardaki türkü sayısı, yetiştirdiği değerler, müzik enstrümanı yapım kültürü, resmi ve amatör koroları, müzik eğitimi veren kurumları, gerek belediyemiz gerekse diğer kurumlar bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri, çok çeşitli halk oyunu formları ile yaşayan bir müzik şehridir. Ağa dahil olmamız durumunda 4 yıllık çok kapsamlı bir eylem planını uygulayacağız. Müzik başta olmak üzere kültürel sektörlerde ulusal ve uluslararası projelerimiz olacak. Sivas ilinin sürdürülebilir kalkınmasında kültürel bir endüstri olarak müziği merkeze almayı amaçlayan başvuru, ulusal ve uluslararası işbirliği imkanlarını artırmayı hedeflemektedir. Sivas’ın uluslararası tanınırlığına ve marka değerine katkıda bulunacak başvurunun ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu sürece katkı veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.</span></p><div align="justify"><br></div> “Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” Düzenlendi <p align="justify"><span>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin işbirliğiyle ile “Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” düzenlendi.</span><span></span></p><p align="justify"><span><span>Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmalarını Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ, KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir NURSAÇAN, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer GÜLSOY ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ yaptılar.<br></span></span></p><p align="justify"><span><span></span><br><br><span></span></span></p><p align="justify"><span>ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci açılış konuşmasında Melek Yatırımcılığın ülkemizde ve dünyada girişimcilik ekosistemine etkileri hakkında bilgiler vermiştir. ORAN Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Bölge Planında yer alan girişimcilik ve iş kültürünün yaygınlaştırılması faaliyetlerine değinmiş ve bu bağlamda Ajans tarafından yapılan faaliyetleri sıralamıştır. Bu faaliyetler arasında; Girişimcilik Eğitimleri, Melek Yatırımcılık Raporu ve bu yıl 4. Kez düzenlenen Benim İşim Girişim İş Fikri Yarışması bulunmaktadır. Genel Sekreter Ahmet Emin KİLCİ ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından duyurulan Teknoloji İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Fonları hakkında da bilgilendirmelerde bulunmuştur.</span><span></span></p><p align="justify"><span><br><span>Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, “Teknoloji, İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Fonu”, “Paya Dayalı Kitle Fonlanması”, Erban Yatırım Söyleşileri”, “Technology Showcase Girişim Sunumları”, “Yeni nesil Finansal Mimari”, “Daralan Ekonomiden Kurtulma Yolları”, “Teknolojiye Yatırım Yapmanın Avantajları” konularındaki sunumlar ile devam etti.</span></span></p> Orta Anadolu Bölgesi’nin Yatırım Fırsatlarını İçeren 14 Ön Fizibilite Raporu Yayında <p align="justify"><span>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet g