Ajansın danışma organıdır. Kalkınma Kurulu bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluşturulmuştur. 

Kalkınma Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:
5449 sayılı Kanun’un 9. maddesi hükümlerine göre Kalkınma Kurulu’nun görev ve yetkileri şu şekildedir:
a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek.
b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
d) Toplantı sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak.


Prof. Dr. Salih KARACABEY
Kalkınma Kurulu Başkanı
Bozok Üniversitesi Rektörü

 
Kadir PÜRLÜ
Kalkınma Kurulu Başkan Vekili
Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü
 
Mehmet CABBAR
Kalkınma Kurulu Asil Katip Üye
Develi Belediye Başkanı
 
Tanzer ERDEM
Kalkınma Kurulu Yedek Katip Üye
Sivas İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü
 
Mehmet SAYGI
Kalkınma Kurulu Yedek Katip Üye
Yozgat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı