2017 YILI

Salebin Kültüre Alınmasi Projesi Sonuç Raporu

Lavanta Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi Sonuç Raporu


Kayseri Yatırım Rehberi

Sivas Yatırım Rehberi


Yozgat Yatırım Rehberi


TR_72_Bolgesi_Tarimsal_Urunler_Icin_Kumelenme_Modeli_Gelistirilmesi


2016 Yılı Faaliyet RaporuFizibilite Raporları


2016 YILI


Girişimci Adayları El Kitabı

Etki Analizi Raporu

2010-2015 Doğrudan Faaliyet Desteği


2014 Mali Destek Projeleri


2012 Mali Destek Projeleri


2011 Mali Destek Projeleri


2010 Mali Destek Projeleri


Sivas Sosyal Profil Araştırması


Kayseri Sosyal Profil AraştırmasıYozgat İlçe Ziyaretleri Raporu


2015 YILI

TR72 Bölgesel Yenilik Stratejisi


TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Hızlı Bakış


TR72 Bölgesinde Öne Çıkan Sektörler Raporu


TR72 Bölgesi Turizm Sektörel Çalışma Grubu Raporu


TR72 Enerji ve Çevre Sektörel Çalışma Grubu Raporu


2014 YILI

TR72 Yapı Sektörü RaporuYozgat İli İmalat Sanayi Raporu Yönetici Özeti
Yozgat İli İmalat Sanayi Raporu


TR72 Bölgesi Stratejik Sektörler Analizi Yönetici ÖzetiTR72 Bölgesi Enerji Sektörüne Yönelik İmalat Sanayi RaporuTR72 Bölgesi Gıda Sektörüne Yönelik İmalat Sanayi RaporuTR72 Bölgesi Sağlık Sektörüne Yönelik İmalat Sanayi RaporuTR72 Bölgesi Savunma Sektörüne Yönelik İmalat Sanayi RaporuTarım ve Gıda Alanında İyi Uygulama Örnekleri
TR72 Bölgesi Alt Bölge Çalışması


Kayseri ve Sivas İlleri Rekabet Gücü Analizi Yönetici Özeti
Kayseri ve Sivas İlleri Rekabet Gücü Analizi2013 YILI

Yozgat 2023 Kalkınma ÇalıştayıTR72 Bölgesi Madencilik Sektör Raporu


TR72 Bölgesi Tarım Sektörü Raporu


2012 YILI

10. Kalkınma Planı ve BGUS Anketi Sonuçları


2011 YILI

TR72 Bölge Profili


Orta Anadolu Turizm ÇalıştayıKayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Raporu
Sivas Tarım, Hayvancılık ve Gıda Raporu
Yozgat Tarım, Hayvancılık ve Gıda Raporu

Kayseri Turizm&Sosyal Altyapı Raporu
Sivas Turizm&Sosyal Altyapı Raporu
Yozgat Turizm&Sosyal Altyapı Raporu

Kayseri Enerji&Madencilik Raporu
Sivas Enerji&Madencilik Raporu
Yozgat Enerji&Madencilik RaporuGenç Girişimcilik Sunumu
Youth Entrepreneurship Presentation
Genç Girişimcilik  Grubu Faaliyet Raporu
Sağlık Turizmi Sunumu
Health Tourism Presentation
Sağlık Turizmi Grubu Faaliyet Raporu

İyi Tarım Uygulamaları Genel Sunumu
İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği
BGUS Anketi Sonuçları
Kamuda Stratejik Planlama


Çevre Sorunları Anketi