GZFT (SWOT) ANALİZİ NEDİR?

GZFT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri belirlemekte kullanılan bir tekniktir.

NEDEN GZFT ANALİZİ?

*
Amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir.

* GZFT analizi, güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar.

NE ZAMAN KULLANILMALI ?

* Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında,

* Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında ve

* Nicel verilerin yetersiz, bilgilerin kişilerin belleklerinde olduğu durumların analizinde kullanılır.

YÖNTEM

* Farklı birim ve alanlardan kişilerin bir araya gelmesi,

* Çapraz fonksiyonel takım yaklaşımı ve kolaylaştırıcı katkısı,

* Çevresel değişimlere karşılık sistem yeteneklerinin haritasının çıkarılması ve

* Deneyimlere ve farklı gözlemlere dayalı öznel bilgilerin anlamlı bir halde düzenlenmesi şeklindedir.

SONUÇ

* Güçlü yönler ile fırsatların uyumlaştırılması

* Güçlü yönlerin fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanılması

* Zayıflıkları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirilmesi

* Tehditlerin güçlü yanlar ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürülmesi