ORAN “PROJE OKULU” EĞİTİMLERE BAŞLADI
ORAN - Haberler

ORAN “PROJE OKULU” EĞİTİMLERE BAŞLADI

 16.02.2017

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) bölgenin sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasına katkı veren, bölgesel kalkınma faaliyetlerinde tüm paydaşlar için koordinasyon sağlayan ve yönlendiren bir merkez olma misyonuyla birlikte bölgeler arası ve iller arası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda başta “TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı” gelişme eksenleri ve öncelikleri çerçevesinde faaliyetler desteklenmekte ve gerçekleştirilmektedir.

Yozgat özelinde proje kültürünün firmalar ve kurumlar tarafından geliştirilerek benimsenmesinin sağlanması, işbirliği ve ortaklık kültürünün geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlanması, diğer bölge ve illerle rekabet edilebilirliğe katkı sağlanması amacıyla Ajans Yönetim Kurulu Üyesi Yozgat Valisi Sn. Kemal YURTNAÇ’ın talimatıyla “Proje Okulu” başlığı altında proje çalışmasına 10 Şubat 2017 tarihinde başlanmıştır. Proje, 20 üniversite öğrencisine projeye dayalı destek veren kurumlara (KOSGEB, TKDK, AB, TUBİTAK vb.) yönelik proje yazma eğitimleri verilerek sonrasında öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileriyle koordinasyonun sağlanarak ilgili ilçelere yönelik proje yazması sağlanacaktır. Hem öğrenciler kendi kariyer planlamaları açısından önemli bir çalışmada yer almış hem de kurumlar kendi proje kapasitelerinin artırılmasına yönelik faaliyet gerçekleştirmiş olacaktır ve bu sayede bölgede proje kültürünün geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Projenin yaklaşık 4 ay sürmesi beklenmektedir.