TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

ORAN Teşvik İzlemelerine Devam Ediyor…
30 Ocak 2013 Çarşamba
Ekonomi Bakanlığı 2023 yılı için belirlenen makro ekonomik hedefler doğrultusunda sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlanmasını, sosyal ve ekonomik kalkınma seviyemizin yükseltilmesini ve Türkiye ekonomisinin en gelişmiş ekonomiler arasında yer edinebilmesini teminen, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam politikalarının eşgüdümünü sağlayacak düzenlemeler yapmakta ve uygulamalar geliştirmektedir. Bu anlayışla, yatırım teşvik politikalarına yön veren ve uygulamayı yürüten bir kurum olan Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan, 19 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" aracılığıyla izleme ve değerlendirme faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırılmıştır.

Söz konusu yasal düzenlemenin 20. maddesinin 6. fıkrasında "Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların gerçekleşmelerini izleyerek gerçekleşme durumlarını altışar aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirirler. " hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı sorumlu olduğu bölgede (Kayseri, Sivas ve Yozgat) verilen teşvik belgelerini izleme ve raporlama faaliyetlerine başlamıştır. Şu ana kadar Sivas ilinde yaklaşık 50, Kayseri’de 100 ve Yozgat’ta ise 35  teşvik belgesi sahibi firma yasa kapsamında ziyaret edildi.

Her altı ayda bir gerçekleştirilecek olan izleme faaliyetlerinin yanında, aynı yasa çerçevesinde “tamamlama vizeleri” de gerçekleştirilmektedir. Ocak ayı içerisinde,  ORAN Kayseri’de sektöründe öncü bir tekstil firmasının 18 milyon TL civarında sabit yatırım tutarındaki ve Yozgat’ta gıda sektöründe hizmet veren bir firmanın 500 bin TL tutarındaki teşvik belgelerinin tamamlama işlemlerini gerçekleştirmiştir.


  Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ
  +90 352 352 6726 (ORAN)
  info@oran.org.tr